Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etumatkan kolme-taitoa-esko-hannula-20170216

Esko Hannulan esitys Etumatkan kolme taitoa -kirjanjulkistuksesta 16.2. Etumatkan kolme taitoa ovat
1. Laadun taito, joka tarkoittaa oleellisten asioiden tunnistamista ja niissä erinomaisuuteen pyrkimistä.

2. Ketteryyden taito, joka tarkoittaa tuloksellisesti toimimista epävarmoissa olosuhteissa.

3. Päätöksen taito, joka tarkoittaa viisaiden valintojen tekemistä ja niiden vaikuttavaa toimeenpanoa.

 • Login to see the comments

Etumatkan kolme-taitoa-esko-hannula-20170216

 1. 1. Etumatkan kolme taitoa Feb/16/2017
 2. 2. Etumatkan kolme taitoa syntyi turhautumisesta
 3. 3. Miksi me viisaat ihmiset… • emme ymmärrä tavoitteen ja onnistumisen eroa? • haluamme muiden toimivan ennustettavasti ja läpinäkyvästi? • vältämme epäonnistumista innokkaammin kuin tavoittelemme onnistumista? • yritämme kontrolloida kontrolloimatonta? • emme korjaa suuntaa, vaikka tiedämme sen vääräksi?
 4. 4. Todellisuus ei alistu
 5. 5. Hyväksy epävarmuus • Varmat asiat ovat varmoja vain siksi, että ne on tehty jo • Runsas, nopea tieto kiihdyttää kilpailua ja muutosta • Suunnitelmat vanhenevat viimeistään silloin, kun saat ne valmiiksi
 6. 6. Millainen on hyvä johtaja epävarmuudessa?
 7. 7. Johtajan paradoksi epävarmuudessa • Tavoitteet ja tekemiset on pidettävä koossa: epävakaat olosuhteet edellyttävät keskitettyä päätöksentekoa • Muutosnopeus ei saisi ylittää päätösnopeutta: keskitetty päätöksenteko on liian hidas epävakaisiin olosuhteisiin
 8. 8. Ihmiset vaativat ja ihmisiltä vaaditaan • Käskytettävät ihmiset on jo korvattu tietokoneohjelmilla • Ne, joilta puuttuu itsejohtamisen taidot, ovat pulassa • Ne, joilla on itsejohtamisen taidot, haluavat johtaa itse • Useimmat yksillä aivoilla hoidettavat hommat on hoidettu jo
 9. 9. Paha management ja hyvä leadership LEADER ON IHANA KANNUSTAJA MANAGER ON ILKEÄ KYTTÄÄJÄ
 10. 10. “Asiajohtaja” ja “ihmisjohtaja” eivät ole vastakohtia HYVÄ LEADER HUONO LEADER HYVÄ MANAGER HUONO MANAGER
 11. 11. HYVÄ LEADER HUONO LEADER HYVÄ MANAGER HUONO MANAGER Menetetyt tapaukset Kehityskelpoiset nuoret Osaa johtaa, mutta ei tule seuratuksi Osaa innostaa Osaa sitouttaa Saa seuraajia Ja mitä sitten? Huippujohtaja - rajallinen, riittämätön luonnonvara
 12. 12. Self management & Peer leadership • Järjestystä, vakautta ja ennustettavuutta ei ole eikä tule • Huippujohtajia ei ole eikä tule riittävästi • Pomotettaville ei löydy paikkaa työelämässä • Kyky pystyttää toimivia tiimejä nopeasti on kilpailuetu
 13. 13. Autonomia x läpinäkyvyys = Luottamus AUTONOMIA Yksilöt ja tiimit saavat päättää, uskaltavat päättää ja osaavat päättää oikein. LÄPINÄKYVYYS Kaikki tieto, joka organisaatiolla on hallussaan, on sillä myös käytössä. STRATEGINEN SUUNTA TULOKSET TEOT PÄÄTÖKSET
 14. 14. Kumpi voittaa? Usain Bolt vai Minna Kauppi
 15. 15. Nopeuden 3-ulotteinen ekonomia • Suoritusnopeus: etene nopeammin • Reaktionopeus: käänny nopeammin • Käynnistysnopeus: jahkaile nopeammin
 16. 16. Epävarmuudessa eteneminen edellyttää jatkuvaa ympäristön ja itsen havainnointia
 17. 17. Miksi mittaamme? VAKAA YMPÄRISTÖ EPÄVAKAA YMPÄRISTÖ HYVIN YMMÄRRETTY ASIA HEIKOSTI YMMÄRRETTY ASIA “TEOLLINEN PROSESSI” KONTROLLI “TUTKIMUSLABORATORIO” YMMÄRTÄMINEN “MARKKINA” SUUNTAAMINEN “KOKEILU” HAHMOTTAMINEN
 18. 18. Ketteryydestä on iloa vasta, kun tietää edes suunnilleen, minne on pyrkimässä
 19. 19. Helpot asiat on tehty jo • Kompleksinen: ratkaistavat ongelmat ovat monimutkaisia ja moniulotteisia • Dynaaminen: ongelmat ja ratkaisut muuttavat muotoaan • Systeeminen: riippuvuudet ja syy-seuraussuhteet • Sosiaalinen: monen ihmisen mielipiteellä on väliä
 20. 20. TUOTE 5-10 VUOTTA, 3-5 mallia, kymmeniä variantteja OHJELMISTO 1-100 PÄIVÄÄ satoja versioita LIITETYT JÄRJES- TELMÄT 1-50 LIITETYT LAITTEET 1-20 KÄYTTÄ- JÄT 1-3 SOVEL- LUKSET 1-1000 RAJAPINNAT 1-10
 21. 21. Kyky luoda arvoa • Laadun neljä ulottuvuutta • Jokaisen toimijan kannalta, jonka kannalla on väliä LAATU ON KYKY LUODA ARVOA TEOT HYÖDYT TUOTETUNNE
 22. 22. Arvonluontimalli Monimutkaisten syy- seuraussuhteiden hahmottaminen • Miten asiat vaikuttavat toisiinsa • Mitä pitää havainnoida • Mistä pitää päättää
 23. 23. On osattava korjata suuntaa
 24. 24. Epävarmuudessa on helppo menestyä …noin niinkuin teoriassa Päätä, mihin uskot ja ymmärrä, miksi Etene uskon varassa kohti tuntematonta Havainnoi tuntematon tutuksi Validoi uskomuksesi Poista hitautta ennen kuin lisäät nopeutta
 25. 25. EPÄVARMUUS TARKOI- TUKSESTA Tekemisen arvoiset asiat ovat epävarmoja Osaammeko tehdä viisaan päätöksen? Osaammeko panna päätöksen toimeen? Osaammeko kuvitella, mitä tapahtuu, kun päätöksemme on pantu toimeen? EPÄVARMUUS TAVOITTEESTA EPÄVARMUUS KEINOISTA EPÄVARMUUS SEURAUKSISTA EPÄVARMUUS OLOSUHTEISTA
 26. 26. Ketterä päätöksenteko HAVAINTO PÄÄTÖKSENTEON TARPEESTA PÄÄTÖKSEN MÄÄRITTELY PÄÄTÖS- VAIHTOEHTOJEN TUNNISTAMINEN VAIHTOEHTOJEN SEURAUSTEN ARVIOINTI VALINTA TOIMEENPANOSTA INFORMOINTI TEKOJEN HAVAINNOINTI SEURAUSTEN HAVAINNOINTI
 27. 27. Epävarmuudessa ainoa kestävä kilpailuedun lähde on oppimisnopeus
 28. 28. Etumatkan kolme taitoa Ymmärrä, miten arvo syntyy Havainnoi ja etene epä- varmuu- dessa Päätä viisaasti ja vaikutta- vasti
 29. 29. Etumatkan kolme taitoa Ymmärrä, miten arvo syntyy Havainnoi ja etene epä- varmuu- dessa Päätä viisaasti ja vaikutta- vasti SUORITUS
 30. 30. Esko HannulaQentinel Group www.qentinel.com esko.hannula@qentinel.com

×