Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alex Cristache - Esenta Design-ului de Blog (Webstock 2011)

4,739 views

Published on

Alex Cristache - Esenta Design-ului de Blog
Prezentare sustinuta in cadrul conferintel Webstock 2011, panel-ul "Problogging".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alex Cristache - Esenta Design-ului de Blog (Webstock 2011)

 1. 1. ESENÞA DESIGN-ULUI DE BLOG ALEX CRISTACHE
 2. 2. 1. ALEGEREA DESIGN-ULUI / PRIORITATI ALEX CRISTACHE http://QBKL.netAlegerea unui design de blog în funcþie de:1. Formatul blog-ului2. Publicul þintã3. Gustul personalNotã: Cele 3 puncte reprezintã topul prioritãþilor. Outside the Box Creativity
 3. 3. 2. ALEGEREA CULORILOR ALEX CRISTACHE http://QBKL.net Care este culoarea ta preferatã? Outside the Box Creativity
 4. 4. 2. ALEGEREA CULORILOR (cont) ALEX CRISTACHE http://QBKL.net Uitã de culoarea ta preferatã ACUM! Singurul* vizitator pentru care va conta aceastã culoare eþti tu. * Cu excepþia cazului în care ai un “stalker”. :) Outside the Box Creativity
 5. 5. 2. ALEGEREA CULORILOR (cont) ALEX CRISTACHE http://QBKL.net Semnificaþii generale ale culorilor Roþu Oranj Galben Verde Albastru Mov Dragoste Comfort Amuzament Bani Succes Regalitate Pasiune Creativitate Fericire Naturã Încredere Lux Impuls Tinereþe Jovialitate Sanatate Calm Fantezie Pericol Distracþie Viaþã Seriozitate Ambiguitate Semnificaþiile variazã de la om la om þi mai ales de la culturã la culturã. Outside the Box Creativity
 6. 6. 3. MODELE DE STRUCTURA ALEX CRISTACHE http://QBKL.net a. Clasic cu o b. Clasic cu douã c. Revistã cu douã coloanã secundarã coloane secundare coloane secundare Outside the Box Creativity
 7. 7. 3. MODELE DE STRUCTURA (cont) ALEX CRISTACHE http://QBKL.net • Util în cazul frecvenþei reduse a update-urilor; • Pune accentul pe conþinutul proaspãt; • Oferã mai puþine opþiuni de promovare internã a altor secþiuni þi elemente de interes din blog. a. Clasic cu o coloanã secundarã Outside the Box Creativity
 8. 8. 3. MODELE DE STRUCTURA (cont) ALEX CRISTACHE http://QBKL.net • Util în cazul frecvenþei mari a update-urilor; • Echilibru între conþinut þi elementele de intra-promovare; • Oferã multe opþiuni de promovare internã a altor secþiuni þi elemente de interes din blog. b. Clasic cu douã coloane secundare Outside the Box Creativity
 9. 9. 3. MODELE DE STRUCTURA (cont) ALEX CRISTACHE http://QBKL.net • Util în cazul frecvenþei mari a update-urilor (tip ziar/revistã); • Echilibru între conþinut þi elementele de intra-promovare cu un uþor accent pe zona de conþinut. c. Revistã cu douã coloane secundare Outside the Box Creativity
 10. 10. 4. ELEMENTE ESENTIALE ALEX CRISTACHE http://QBKL.net Header Navigare Conþinut promovat Conþinut Proaspãt Conþinut Adiþional 1/2 Coloane
 11. 11. 4. ELEMENTE ESENTIALE (cont) ALEX CRISTACHE http://QBKL.neta. Alege un header simplu ce îþi va pune în valoarebrand-ul (personal sau de firmã)b. Afiþeazã elementele de navigaþie cât mai vizibil,fãrã a fi aglomerate de alte elemente.c. Formateazã conþinutul conform cu frecvenþa depublicare astfel încât sã oferi acces usor þi rapid lanoutãþile blog-ului.d. Secþiunile adiþionale trebuie sã corespundãscopului final al blog-ului. Outside the Box Creativity
 12. 12. 5. PROFESIONISM PT. PROFESIONISTI ALEX CRISTACHE http://QBKL.netAspiri sã devii un “problogger”?Eþti “problogger”?Comportã-te ca un “problogger”.Nu lãsa design-ul blog-ului tãu pe mâna amatorilor.Nu lãsa imaginea personalã sau cea a companiei taleîn grija “gratuitãþilor.” Outside the Box Creativity
 13. 13. 5. PROFESIONISM PT. PROFESIONISTI ALEX CRISTACHE http://QBKL.netUn “problogger” are doar douã opþiuni:a. Alege o agenþie specializatã ce îþi va crea design-ul blog-ului conform imaginii, þintelor þi nevoilor tale. (cost mediu -ridicat);b. Alege un design premium cât mai aproape de necesitãþiletale ($25-$150 pe piaþa de teme premium). Outside the Box Creativity
 14. 14. VÃ MULTUMESC SI VÃ DORESC INSPIRATIE ÎN ALEGEREA DESIGN-ULUI DE BLOG! ALEX CRISTACHE http://QBKL.net Outside the Box Creativity

×