Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from QAFest(20)

Advertisement

QA Fes 2016. Яна Кокряшкіна. Визначення автоматизованого тестового покриття для мобільних додатків: iOS та Android

 1. Визначення автоматизованого тестового покриття для мобільних додатків: iOS та Android Київ 2016
 2. Iana Kokriashkina QA Team Lead at yana.thinkmobiles e-mail: yana.gusti@gmail.com Київ 2016
 3. Що таке автоматизація? використовуючи симулює перед кожним або Київ 2016
 4. Майбутнє належить автоматизації 36,5 % 37 % Test Engineers or Test Analysts Test Leads or Test Managers Automation Test Engineers «STATE OF TESTING 2015/2016» 39 % 34 % 7,5 % 8 % Київ 2016
 5. Пошук рішення для тестового покриття Київ 2016
 6. Бібліотека для тестового покриття Android app - проект Oleksandra Kucherenka, який називається Android Test + Espresso + JaCoCo. Київ 2016
 7. Деякі зміни в коді 1. шлях до AndroidJacocoTestRunner в build.gradle. testInstrumentationRunner "com.example.android.AndroidJacocoTestRunner" Київ 2016 2. залежності espresso на robotium androidTestCompile 'com.jayway.android.robotium:robotium-solo:5.4.1'
 8. Приклад простенького коду для логіну @SmallTest public void testProfile() throws Exception{ //check Logout or not if (solo.waitForView(R.id.search_button)) { solo.clickOnText("Staff"); solo.scrollToBottom(); solo.clickOnText("Logout"); } solo.typeText(0, "username"); solo.clickOnView(solo.getView(R.id.et Password_ASM)); solo.typeText(1, "123456"); solo.clickOnText("LOG IN"); Assert.assertTrue(solo.searchText(“Profile ")); } Київ 2016
 9. Результати автоматизованого UI тестування Щоб отримати графічний результат, тести можуть бути запущені двома способами: from the command line: from IDE and CLI:gradlew: app:connectedAndroidTes t gradlew: app:jacocoTestReport Київ 2016
 10. Результати у вигляді таблиці (файл “index.html”) знаходяться в <Project name>appbuildreportscoveragedebug папці Результати автоматизованого UI тестування Київ 2016
 11. Інструменти для написання автоматизованих тестів для iOS Київ 2016
 12. Налаштування проекту Відкрити код додатку в XCode Відкрити загальні налаштування білда Включити “Instrument Program Flow” Включити “Generate Test Coverage Files” у “Info.plist” файлі додати “Application does not run in background” Київ 2016
 13. Запуск тестів в командному рядку instruments -t '/Applications/ Xcode.app/ Contents/ Applications /Instruments.app/ Contents/ PlugIns/ AutomationInstrument.xrplugin/ Contents/ Resources/ Automation.tracetemplate' -w 'device name' '/Users/PC name/Library /Developer/ Xcode/ DerivedData/ project name- /Build/Products/Debug- iphonesimulator/application name.app' -e UIASCRIPT '/Users/PC name/Documents/Main.js' Київ 2016
 14. Результати автоматизованого UI тестування Відкрити “Window/Projects” вибрати поточний проект натиснути на стрілку вправо, розташовану біля“Derived Data” Київ 2016
 15. Результати автоматизованого UI тестування Перейти в розділ “Build/Intermediates” виберати поточну версію збірки відкрити “Object-normal” формат і бітність системи (х86 або х64). Відкрити файли в папці з розширенням ".gcda" за допомогою Cover Story Експортуйте в HTML-файл (“File/Export to HTML”) та відкрийте “index.html” Київ 2016
 16. CONCLUSIONS Використання інструментів для обчислення покриття коду автоматизованими тестами підвищує швидкість та ефективність роботи QA інженерів. Замовник отримує зрозумілий формат результатів, зникає необхідність тестеру вручну готувати репорти. Обидві сторони задоволені :) Київ 2016
 17. yana.thinkmobiles yana.gusti@gmail.com Київ 2016
Advertisement