Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pyöräliikenteen viestinnän pikavinkit

1,334 views

Published on

Helsingin tavoitteena on nostaa pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Pyöräliikenteen kasvuun voidaan vaikuttaa oikeanlaiselle viestinnällä. Tästä löytyy siihen pikavinkkejä.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Pyöräliikenteen viestinnän pikavinkit

  1. 1. Pyöräliikenteen viestinnän pikavinkit #pyöräliikenne #helsinki päivitetty 2.10.2015 va: Jussi Hellsten
  2. 2. Tehokas viestintä pyöräliikenteestä Helsingin tavoitteena on nostaa pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Pyöräliikenteen kasvuun voidaan vaikuttaa oikeanlaiselle viestinnällä. Tästä löytyy siihen pikavinkkejä. Sisällys 1. Termit haltuun 2. Dataa pöytään 3. Kuvittele sitä 4. Kannusta kulkemaan 5. Ydinviestit Tiedonjanoisille! Kuva: Jussi Hellsten
  3. 3. Termit haltuun Pyöräily on pyöräilyä. Tämän vuoksi kevyen liikenteen sijaan pyöräilystä ja jalankulusta kerrotaan erikseen. Lähde: Pyöräliikenteen suunnitteluohje, osa 1. Pyöräliikenne on liikennettä, puhu pyöräliikenteestä, kun vertaat autoliikenteeseen tai joukkoliikenteeseen. Lähde: Pyöräliikenteen suunnitteluohje, osa 1. Pyörä on ajoneuvo. Ajoneuvoliikenne sisältää pyöräliikenteen. Moottoriajoneuvoliikenne ja autoliikenne puolestaan eivät sisällä pyöräliikennettä. Lähteet: Tieliikennelaki ja pyöräliikenteen suunnitteluohje, osa 1. Jalankulku on kulkumuoto, johon kuuluvut myös suksilla, rullalaudoilla tai vastaavilla välineillä liikkuvat sekä polkupyörää taluttavat. Lähde: Tieliikennelaki. Kaupunkilaisista, jotka ajavat pyörällä useat käyttävät myös joukkoliikennettä ja autoa. Puhumalla pyöräilijöiden ja autoilijoiden sijaan asukkaista, voimme purkaa vastakkainasettelua eri kulkumuotojen välillä. Lähde: Pyöräilybarometri 2015. Kuva: Jussi Hellsten
  4. 4. Dataa pöytään Kerro faktoja. Lähde: Pyöräilykatsaus 2015
  5. 5. Kuvittele sitä Vapaus, helppous ja yhdessä ajaminen. Kuvat: Jussi Hellsten
  6. 6. Kannusta kulkemaan
  7. 7. Ydinviestit Helsinki kasvaa useilla tuhansilla asukkailla vuodessa. Jalankulun, pyörä- ja joukkoliikenteen osuutta lisäämällä kasvava kaupunki säilyy toimivana. Pyöräliikenteellä saavutetaan aikasäästöjä, tehokkaampaa tilankäyttöä, turvallisuus paranee, terveyshyötyjä ja ympäristöetuja. Pyöräliikenteen pääverkon kustannus-hyötysuhde on 7,8. Kaupunkiin rakennetaan pyöräteitä lisää joka vuosi. Pyörätieverkkoa laajennetaan kohti kantakaupungin tavoiteverkkoa ja baanaverkkoa. Pyöräliikenne määrät ovat kasvussa ja yli 90 % asukkaista kannattaa pyöräliikenteen edistämistä. Pyöräliikennesuunnittelun yläfemma: 1.Turvallisuus 2.Suorat reitit 3. Kattava verkko 4. Vaivattomuus 5. Miellyttävyys
  8. 8. Tiedonjanoisille Tilastoja ja faktoja Pyöräilykatsaus 2015 http://issuu.com/helsinkisuunnittelee/docs/pyorailykatsaus-2015 Verkkosuunnitelmat Kantakaupungin tavoiteverkkosuunnitelma 2025: http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/pyoraily/py oraliikenteen_tavoiteverkko_kantakaupunki_2025.pdf Baanaverkko 2025: http://dev.hel.fi/paatokset/media/att/c7/c75f95f16b383d41bae5064 d492e53dfd068e9d1.pdf Tietoa pyöräliikenteen suunnittelusta • Pyöräliikenteen suunnitteluohjeet: http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/py oraily/pyoraliikenteen_suunnitteluohje_1.pdf • Pyöräliikenteen edistämisohjelma: http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-4.pdf Kuvia pyöräliikenteestä: http://aineistopankki.hel.fi/?cart=5956-mlkkicajak&l=FI Kuva: Paula Kukkonen

×