CEO Survey 2014 - Poimintoja Suomen tuloksista

1,045 views

Published on

PwC:n 17. kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus osoittaa yritysjohtajien uskovan jälleen kasvuun: lähes puolet toimitusjohtajista uskoo maailmantalouden paranevan kuluvana vuonna, kun viime vuonna samaan uskoi vain alle viidennes toimitusjohtajista kautta maailman. Kaksi viidestä johtajasta uskoo vahvasti myös oman yrityksensä kasvuun.

Published in: Business
 • Be the first to comment

CEO Survey 2014 - Poimintoja Suomen tuloksista

 1. 1. www.pwc.fi 17th Annual Global CEO Survey Poimintoja Suomen tutkimustuloksista Heikki Paija 22.1.2014
 2. 2. Tutkimuksen taustaa Globaali tutkimus • Yhteensä 1 344 haastattelua 68 maassa • Vastaajat suuryrityksiä: 44 % vastaajista edustaa yrityksiä, joiden liikevaihto on yli miljardi Yhdysvaltain dollaria • Tehtiin puhelinhaastatteluin ja osin henkilökohtaisin haastatteluin • Lisäksi tehtiin 34 syvähaastattelua valikoiduista monikansallisten yritysten toimitusjohtajista sekä 42 haastattelua valtioiden edustajien kanssa • Tutkimuksen toteutti Research2insight, joka on osa PwC:n Pohjois-Irlannin konsultointiliiketoimintaa 17th Annual Global CEO Survey PwC tammikuu 2014 2
 3. 3. Tutkimuksen taustaa Suomi-otos: Kokoluokka liikevaihdolla mitattuna • Suomesta tutkimukseen haastateltiin 43 toimitusjohtajaa • Noin puolet haastatteluista tehtiin kasvotusten Suomessa PwC Suomen konsulttien toimesta. Toinen osa haastatteluista tehtiin PwC-ketjun edustajien tekeminä puhelinhaastatteluina • Edustavat suomalaisia suuryrityksiä. Haastatellut johtajat valittiin TE200-listalta Toimitusjohtajakyselyyn osallistuneiden suomalaisyritysten maailmanlaajuinen liikevaihto viime tilikaudella (USD) 20 18 16 14 12 10 18 8 19 Yritysten lukumäärä 6 4 2 0 3 Alle 101 miljoonaa 101 - 999 miljoonaa 17th Annual Global CEO Survey PwC 3 1 - 10 miljardia Yli 10 miljardia Suomalaiset toimitusjohtajat, N=43 tammikuu 2014 3
 4. 4. Tutkimuksen taustaa Suomi-otos: Toimialajako ja omistusrakenne Toimitusjohtajakyselyyn osallistuneet suomalaisyritykset toimialoittain Toimitusjohtajakyselyyn osallistuneiden suomalaisyritysten omistusrakenne 12 % 9% 39 % 49 % 51 % 14 % 26 % Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta 17th Annual Global CEO Survey PwC Osakeyhtiö (Oy) Julkinen osakeyhtiö (Oyj) Suomalaiset toimitusjohtajat, N=43 tammikuu 2014 4
 5. 5. Poimintoja tutkimustuloksista 17th Annual Global CEO Survey PwC tammikuu 2014 5
 6. 6. Toimitusjohtajien luottamus globaalin talouden ja oman yrityksen kasvuun on nousussa Q1: How confident are you about your company’s prospects for revenue growth over the next 12 months? Q2: Do you believe the global economy will improve, stay the same, or decline over the next 12 months? Base: All respondents (2014=1,344; 2013=1,330; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 2009=1,124; 2008=1,150; 2007=1,084; 2006 (not asked); 2005=1,324; 2004=1,386) Source: PwC 17th Annual Global CEO Survey 17th Annual Global CEO Survey PwC Suomalaiset toimitusjohtajat vuonna 2014 N=43 ja vuonna 2012 N=40, Vuosi 2013 puuttuu tammikuu 2014 6
 7. 7. Suomalainen toimitusjohtaja on varovaisen toiveikas • Suomalainen toimitusjohtaja on toiveikas sekä oman yrityksensä että toimialan kasvun suhteen, mutta varovaisempi kuin globaalit kollegansa • Seuraavan 12 kk:n globaalin talouden kasvun suhteen suomalainen toimitusjohtaja on yhtä toiveikas kuin globaalit kollegansa • Suomalainen toimitusjohtaja on huolissaan Suomen talouden kehityksen suhteen: vain 14 % vastaajista uskoo Suomen talouden parantuvan kuluvana vuonna. 59 % uskoo Suomen talouden pysyvän ennallaan 17th Annual Global CEO Survey PwC Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista. Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 (Globaaliin / omaan yritykseen liittyvät tulokset)) / N=22 (Suomen talouteen liittyvät tulokset) tammikuu 2014 7
 8. 8. Suomalaisjohtajat ovat huolissaan kehittyneiden talouksien hitaasta tai negatiivisesta kasvusta Suomalaisjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaan enemmän huolissaan kehittyneiden talouksien hitaasta tai jopa negatiivisesta kasvusta oman yrityksensä kasvun kannalta. Oman yrityksen kasvua uhkaavat myös valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan taittamiseksi sekä ylisääntely. How concerned are you about the following potential economic and policy threats to your organisation’s growth prospects? 100 90 80 70 60 93 88 72 71 70 60 Kaikki kyselyyn vastanneet toimitusjohtajat 50 40 Suomalaiset toimitusjohtajat 30 20 10 0 Over-regulation 17th Annual Global CEO Survey PwC Government response to fiscal deficit and debt burden Continued slow or negative growth in developed economies Respondents who stated ‘extremely’ or ‘somewhat concerned’ Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 tammikuu 2014 8
 9. 9. Toimitusjohtajat toivovat vähemmän ja selkeämpää sääntelyä Hallituksen tulisi suomalaisjohtajien mielestä varmistaa, että sääntely ja lait ovat selkeitä ja että ne tehdään pitkä aikaväli huomioiden. Kaksi kolmannesta suomalaisvastaajista on myös sitä mieltä, että sääntelyä tulisi vähentää. With regards to government improving the policy-setting process which of the following would have the biggest impact? 80 70 64 70 67 60 46 50 40 44 30 30 Kaikki kyselyyn vastanneet toimitusjohtajat Suomalaiset toimitusjohtajat 20 10 0 Ensure regulations are clear Place more emphasis on fairly, and designed for the long term transparently and consistently enforcing existing regulations 17th Annual Global CEO Survey PwC Decrease the total number of regulations % ranking 1st, 2nd or 3rd Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 tammikuu 2014 9
 10. 10. Suomalaisjohtaja toivoo työpaikkoja nuorille Suomalainen toimitusjohtaja odottaa Suomen hallituksen panostavan ennen kaikkea seuraaviin asioihin (kolme tärkeintä): 1. Työpaikkojen luominen nuorille (16–24 -vuotiaille) 2. Kasvua tukevien innovaatioekosysteemien kehittäminen 3. Rahoitussektorin vakauden varmistaminen Tässä suhteessa suomalainen toimitusjohtaja eroaa globaaleista kollegoistaan, joiden kolme tärkeintä odotusta omille hallituksilleen ovat Creating jobs for young people (16-24 years old) 53 % suomalaisista toimitusjohtajista 22 % kaikista toimitusjohtajista Developing an innovation ecosystem which supports growth 1. Rahoitussektorin vakauden varmistaminen 2. Kilpailukykyisemmän ja tehokkaamman verojärjestelmän luominen 3. Maan infrastruktuurin parantaminen 17th Annual Global CEO Survey PwC 51 % suomalaisista toimitusjohtajista Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista jotka listaavat kyseisen teeman kolmen tärkeimmän joukkoon. Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 30 % kaikista toimitusjohtajista tammikuu 2014 10
 11. 11. Verojen oikeudenmukainen maksu koetaan tärkeäksi sidosryhmien kannalta Suomalaiselle toimitusjohtajalle on kansainvälistä kollegaansa tärkeämpää, että hänen yrityksensä koetaan maksavan oikeudenmukaisesti veroja. 17th Annual Global CEO Survey PwC Being seen as paying our ’fair share’ of tax is important Luvut kuvaavat suhteellista osuutta niistä toimitusjohtajista jotka vastaavat väitteeseen ’Agree’ tai ’Agree strongly’ Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 tammikuu 2014 11
 12. 12. Toimitusjohtajat avoimia verotuksen suhteen 58 It is appropriate for tax authorities around the world to share freely information they have on companies amongst themselves 72 70 59 Multinationals should be required to publish the revenues, profits and taxes paid for each territory where they operate 54 65 65 The current international tax system has not changed to reflect how multinational corporations operate today and is in need of reform 62 56 0 Global 17th Annual Global CEO Survey PwC Nordic 10 20 30 40 50 60 70 80 Finland Luvut kuvaavat suhteellista osuutta niistä toimitusjohtajista jotka vastaavat väitteeseen ’Agree’ tai ’Agree strongly’ Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 tammikuu 2014 12
 13. 13. Muutos kuluttajien ostokäyttäytymisessä nähdään suurimpana liiketoimintauhkana Suomalaiset toimitusjohtajat listasivat suurimmaksi tulevaisuuden liiketoiminnalliseksi huolenaiheekseen muutoksen kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Ero on merkittävä muihin maihin nähden. Percentage of respondents who stated to be ’Extremely’ or ’Somewhat’ concerned about shift in consumer spending and behaviours Kansainvälisesti eniten huolta aiheuttaa osaavan työvoiman saatavuus. Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista. 17th Annual Global CEO Survey PwC Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112, Ruotsalaiset toimitusjohtajat N=48, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 tammikuu 2014 13
 14. 14. Suomalaisille toimitusjohtajille merkittävin kasvun lähde on markkinaosuuden kasvattaminen nykyisillä markkinoilla Tuote- ja palveluinnovaatiot nähtiin kansainvälisesti suurimpana kasvua tuottavana mahdollisuutena. Increased share in existing markets 44 % 44 % 30 % Product / service innovation 21 % 28 % 35 % 17th Annual Global CEO Survey PwC Luvut kuvaavat suhteellista osuutta niistä toimitusjohtajista jotka listaavat alueen suurimmaksi liiketoiminnan kasvattamisen mahdollisuudeksi. Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 tammikuu 2014 14
 15. 15. Kustannussäästöt jatkuvat Monen vaikean vuoden jälkeen rakenneuudistukset ovat edelleen agendalla monessa yrityksessä. Uudistuksista kustannussäästöohjelmien jatkaminen korostui suomalaisjohtajien vastauksissa kansainvälisiin kollegoihin verrattuna. Implemented a costreduction initiative in the past 12 months 91 % 81 % Plan to initiate a costreduction initiative in the coming 12 months 81 % 63 % 17th Annual Global CEO Survey PwC Luvut kuvaavat suhteellista osuutta toimitusjohtajista. Kaikki toimitusjohtajat N=1344, Pohjoismaiset toimitusjohtajat N=112, Suomalaiset toimitusjohtajat N=43 76 % 64 % tammikuu 2014 15
 16. 16. Lisää tietoa Heikki Paija Partner, Konsultointipalvelut heikki.paija@fi.pwc.com puh. 020 787 8154 www.pwc.fi/ceo www.pwc.com/ceosurvey Twitter: @PwC_Suomi This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2014 PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Oy which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

×