Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Women in work index 2018

3,933 views

Published on

Polska znalazła się na 9. miejscu spośród 33 krajów OECD w najnowszej edycji raportu firmy doradczej PwC „Women in Work Index 2018”.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Women in work index 2018

 1. 1. Polki silne na rynku pracy Women in Work Index 2018 www.pwc.pl Wysokie miejsce Polski w rankingu Women in Work Index 2018
 2. 2. PwC’s Digital Services O raporcie „Women in Work Index 2018” Raport „Women in Work Index” przedstawia sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Indeks jest średnią ważoną wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat) czy aktywność zawodowa. Najnowsza edycja raportu obejmuje pełne dostępne dane za 2016 r. 2
 3. 3. PwC’s Digital Services 3 9. miejsce Polski w Indeksie spośród wszystkich 33 krajów OECD. 10% mógłby wynieść wzrost PKB Polski w przypadku porównywalnego do Szwecji poziomu zatrudnienia kobiet. 7% wynosi różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Polsce, czyli tzw. pay gap. To jeden z najlepszych wyników w OECD. z 18% do 6% zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce od 2000 roku. Kluczowe wnioski dla Polski
 4. 4. PwC’s Digital Services Polska w Top10 Women in Work Index 2018 4 Ranking (2016) 1. Islandia 2. Szwecja 3. Norwegia 4. Nowa Zelandia 5. Słowenia 6. Dania 7. Luksemburg 8. Finlandia 9. Polska 10. Kanada 11. Szwajcaria 12. Węgry 13. Belgia 14. Izrael 15. Wielka Brytania 16. Australia Kraje nordyckie zajmują czołowe miejsca w Indeksie 17. Niemcy 18. Portugalia 19. Estonia 20. Francja 21. USA 22. Holandia 23. Czechy 24. Austria 25. Irlandia 26. Słowacja 27. Japonia 28. Hiszpania 29. Włochy 30. Grecja 31. Chile 32. Korea Południowa 33. Meksyk NorwegiaIslandiaSzwecja 1 32
 5. 5. PwC’s Digital Services Zmiany w Indeksie na przestrzeni 16 lat Polska zanotowała jeden z największych wzrostów w Indeksie dzięki zmniejszeniu stopy bezrobocia wśród kobiet, zwiększeniu zatrudnienia na pełen etat oraz relatywnie niskiej różnicy w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. 2016 2000 2000 2016 Izrael Polska Belgia Wlk. Brytania Francja Austria USA Portugalia 23 26 19 20 17 20 24 21 18 7 14 9 13 15 12 13 9 5 Luksemburg
 6. 6. PwC’s Digital Services Malejąca stopa bezrobocia 6 Polska może pochwalić się jedną z najszybciej malejących stóp bezrobocia wśród kobiet spośród krajów OECD. Od 2000 r. zmniejszyło się ono z 18% do 6%. Stopa bezrobocia wśród kobiet w 2016 r., dane OECD. 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 11% 11% 13% 21% 28%
 7. 7. PwC’s Digital Services Coraz więcej kobiet w Polsce pracuje na pełen etat 7 Od 2000 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet w pełnym wymiarze czasu pracy wzrósł w Polsce o 9% i wynosi 91%. Średnia dla OECD to zaledwie 75%. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w pełnym wymiarze godzin w 2016 r., dane OECD. 95% 92% 92% 91% 89% 89% 88% 84% 84% 82% 82% 78% 78% 77% 76% 75% 75% 75% 75% 74% 73% 73% 73% 70% 68% 67% 65% 65% 63% 63% 63% 62% 55% 40%
 8. 8. PwC’s Digital Services Wyrównywanie zarobków kobiet i mężczyzn 8 W 2000 r. różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce wynosiła 12%. Obecnie pay gap w naszym kraju jest jednym z najniższych w OECD. Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w 2016 r. Analiza PwC na podstawie danych OECD i Eurostatu. 4% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 12% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 21% 21% 21% 23% 24% 25% 37%
 9. 9. PwC’s Digital Services Aktywność zawodowa kobiet w Polsce ciągle zbyt mała 9 Stopa aktywności zawodowej kobiet w Polsce od 2000 r. zwiększyła się jedynie o 2%, co plasuje nas w końcówce zestawienia krajów OECD. Stopa aktywności zawodowej kobiet w 2016 r. Analiza PwC na podstawie danych OECD oraz U.S. Bureau of Labor Statistics. 86% 80% 80% 77% 76% 75% 75% 74% 74% 74% 73% 73% 72% 72% 71% 70% 69% 69% 69% 68% 68% 68% 67% 65% 65% 64% 63% 63% 62% 60% 58% 56% 55% 47%
 10. 10. PwC Gdyby poziom zatrudnienia kobiet w Polsce był taki jak w Szwecji, PKB mógłby wzrosnąć nawet o ok. 10%. 10
 11. 11. PwC’s Digital ServicesPwC’s Digital Services 11 Anna Sieńko Partner w PwC, lider zespołu Digital & Technology W ciągu ostatnich 16 lat, czyli od 2000 r. kiedy powstało pierwsze zestawienie, Polska awansowała aż o 10 miejsc i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD, oprócz Luksemburga i Izraela. Zmniejszyliśmy różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn, a zdecydowana większość Pań pracuje na pełen etat. Także pay gap w Polsce jest jednym z najniższych i wynosi 7%, choć oczywiście życzylibyśmy sobie, by nie było go wcale. Wszystkie te dobre informacje nie oznaczają, że nie mamy już nic do zrobienia. Powinniśmy wzmacniać przedsiębiorczość kobiet, pracować nad zwiększeniem ich udziału w zarządach i radach nadzorczych firm, a także budować stabilną i odpowiedzialną politykę prorodzinną, która nie wyklucza kobiet z rynku pracy z powodu macierzyństwa – tu widzę nie tylko ogromną rolę państwa, ale też pracodawców. ”
 12. 12. PwC’s Digital Services Loża Kobiet Biznesu PwC Loża Kobiet Biznesu to inicjatywa PwC powołana do życia w 2013 r. Jej celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie współpracy i partnerstwa w biznesie. PwC regularnie opracowuje badania i raporty, w których analizie poddawane są przedsiębiorczość kobiet, ich stosunek do świata pracy i własnej kariery zawodowej, motywacje do rozwoju i wyzwania, przed jakimi stoją. Wnioski z raportów prezentowane są i dyskutowane podczas regularnych spotkań liderek biznesu. Do tej pory odbyło się już ponad 50 takich wydarzeń w różnych regionach Polski. www.pwc.pl/kobiety 12
 13. 13. PwC’s Digital Services Kontakty 13 Anna Sieńko Partner w PwC Zespół Digital & Technology anna.sienko@pwc.com © 2018 PwC Polska Sp. z o.o. Ewelina Niewińska Dyrektor marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu ewelina.niewinska@pwc.com Magdalena Chyziak Starszy Specjalista ds. eventów magdalena.chyziak@pwc.com

×