Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wdrozenie rodo krok po kroku

17,934 views

Published on

Uporządkowanie działań

Published in: Business
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Wdrozenie rodo krok po kroku

 1. 1. Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client. Webinarium: Wdrożenie RODO krok po kroku. Uporządkowanie działań Warszawa, 08.02.2017
 2. 2. Przygotowanie do RODO 2 2 3 54321 Zbuduj świadomość Zbuduj zespół i znajdź sponsora Zidentyfikuj procesy i dane Zrób analizę stanu obecnego i luk Przygotuj plan
 3. 3. Pytanie 1: Czy mają Państwo przygotowany plan wdrożenia RODO? 3 A) Tak B) Nie Wyniki: 16% 84% Tak Nie
 4. 4. Co zmienia RODO? 4 VS. 326 dni roboczych!
 5. 5. Jak RODO zmienia podejście do ochrony danych osobowych? Przed uchwaleniem RODO Po uchwaleniu RODO Różne przepisy w każdym kraju członkowskim UE Jednolite rozporządzenie, obowiązujące w takim samych brzmieniu na terenie całej Unii Europejskiej Podejście od strony jednorazowej (początkowej) oceny potrzeb ochrony danych osobowych Podejście od strony każdorazowej analizy ryzyka. Ochrona danych osobowych jako ciągły proces Możliwość podjęcia działań korygujących po wykryciu naruszenia, prowadzących do oddalenia ryzyka sankcji Istotne ograniczenie lub brak możliwości działań korygujących (oddalających ryzyko sankcji) po wykryciu nieprawidłowości Ograniczone realne możliwości egzekwowania zgodności z przepisami Odstraszające kary, które wesprą egzekwowanie zgodności z przepisami RODO 5
 6. 6. Obudź i zbuduj świadomość w Twojej firmie 6 Marketing Compliance Audyt wewnętrzny Dział prawny Bezpieczeństwo Dział Zakupów Poprzednio obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Obsługa Klienta Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) HR IT
 7. 7. W projekt wdrożenia RODO zaangażuj całą organizację 7 HR Obsługa Klienta / Marketing Dział prawny Bezpieczeństwo / IT Audyt wewnętrzny / Compliance Firma Koordynator działań (PM projektu RODO) Sponsor projektu
 8. 8. Zrozum procesy, które mają miejsce w Twojej firmie 8 Sprzedaż (Core Business)  Pozyskanie jak najwięcej danych klienta i zgody klienta na wykorzystanie danych  Komunikacja z klientem poprzez różne kanały: internet, partnerzy, bazy klienckie, własna sieć sprzedaży  Przepływ danych klientów wewnątrz organizacji do obsługi np.: • Bieżącej obsługi kontraktu • Reklamacji • Windykacji • Fakturowania • Rozliczenia  Przepływ danych do partnerów zewnętrznych (outsourcing usług, wymogi prawne np. BIK, UFG)  Przetwarzanie danych w systemach IT  Analiza danych klientów do oceny ryzyka, tworzenia nowych produktów (big data)  Profilowanie klienta, przygotowanie dedykowanych akcji marketingowych, korelacja zachowania klienta (Marketing)  Pozyskanie nowych partnerów/dostawców w procesie zakupowym  Ocena ryzyka (Ryzyko),  Zapewnienie zgodności działania organizacji z RODO (Compliance)  Audyt wewnętrznych procesów  Mitygacja ryzyka wycieku danych z systemów (Bezpieczeństwo systemów)  Detekcja wycieku danych (HR i Bezpieczeństwo)  Bezpieczeństwo danych HR własnych pracowników i współpracowników Wsparcie Core Business Obsługa posprzedażowa (Core Business) Wsparcie sprzedaży (Core Business)
 9. 9. Znajdź dane w Twojej firmie 9 Core Business Non-core Business • Klienci • Partnerzy • Kontrahenci • Pacjenci • Obywatele • … • Pracownicy • Współpracownicy • Dostawcy usług • Reprezentanci podmiotów kontaktujących się z firmą • … Systemy Interfejsy Zbiory tradycyjne Dane nieustru- kturyzowane
 10. 10. Ustal stan początkowy i przeprowadź analizę luk 10
 11. 11. Poszukaj odpowiedzi na kluczowe pytania 11 1. Czy mam już rejestr operacji przetwarzania danych? 2. Czy dostosowałem procesy do wymagań RODO? 3. Czy jestem gotowy na zgłaszanie naruszeń? 4. Czy przeprowadziłem analizę ryzyka? 5. Czy mam procedury reakcji na żądania klientów? 6. Czy wolno mi przesłać dane do spółek z grupy? 7. Czy systemy IT adresują retencję danych? 8. Jaki mam apetyt na ryzyko?
 12. 12. Pamiętaj, że wynik analizy luk wpływa na plan wdrożenia i jego korektę 12 Analiza luk pozwoli na określenie konieczności korekty planu wdrożenia RODO: • Czy trzeba zmodyfikować priorytety? • Czy trzeba zmodyfikować harmonogram i działania? • Czy trzeba zmodyfikować budżet? Analiza pozwoli wrócić do sponsora projektu i ustalenie apetytu na ryzyko. 1 2 3 4 6 Ludzie 2 3 4 Systemy Procesy, Procedury Umowy
 13. 13. Ustal apetyt na ryzyko w Twojej firmie 13 VS. Wybierz model działania: • Redukcja ryzyka • Transfer ryzyka • Zachowanie ryzyka
 14. 14. W toku projektu, zwróć uwagę na poniższe elementy, zapewniające zgodność z RODO Zarządzanie projektem 1. Inwentaryzacja danych osobowych 2. Rejestr czynności przetwarzania danych 3. Privacy Impact Assessment 4. Privacy by Design 5. Privacy by Default 6. Retencja i usuwanie danych 7. Profilowanie 8. Incydenty 9. Weryfikacja podmiotu przetwarzającego 10. Umowy powierzenia 11. Podstawa prawna przetwarzania danych 12. Obowiązek informacyjny 13. Interakcja z osobami, których dane dotyczą 14. Transfer danych do państw trzecich 15. Zabezpieczenie danych 16. Polityki ochrony danych 17. Szkolenia, organizacja, komunikacja 18. Konsultowanie przetwarzania danych z organem nadzoru 19. Pseudonimizacja 20. Powdrożeniowy RODO Assistance
 15. 15. Renegocjacje obecnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkolenia Sprawdź wykonalność planu w swojej organizacji 15 Komunikacja Dostosowanie procesów i procedur organizacyjne i formalne Wycena i proces zakupowy Wymagania Analiza luki Analiza ryzyka Plan Wymagania do umów Nowe procesy Reorganizacja Nowe umowy Renegocjacje obecnych Renegocjacje obecnych Opracowanie szkoleń Ocena podmiotu przetwarzającego dane Ocena podmiotu przetwarzającego daneOcena podmiotu przetwarzającego daneOcena podmiotu przetwarzającego dane Nowe procedury Renegocjacje obecnych Implementacja TestGotowości Umowy Systemy Procesy Ludzie 25 maja 2018
 16. 16. Wdrożenie RODO ma dualistyczny charakter 16 Zmieniłem w firmie to, czego wymaga rozporządzenie Zaszyłem ochronę danych osobowych w DNA firmy Pamiętaj, że: • RODO to ciągły proces w miejsce jednorazowych działań • RODO to podejście od strony analizy ryzyka • RODO oznacza zaszycie ochrony danych osobowych w DNA firmy i dbanie o zachowanie zgodności z zapisami w przyszłości
 17. 17. Pytanie 2: Czy przewidzieliście Państwo budżet na wdrożenie RODO? A) Tak B) Nie Wyniki: 15% 85% Tak Nie 17
 18. 18. Planując projekt… 18 1 3 62 3 Zadbaj o: • Świadomość • Sponsora • Skład zespołu • Harmonogram • Budżet Zwróć uwagę na najczęściej popełniane błędy: • Brak Sponsora • Brak koordynacji • Rozproszony plan Pamiętaj o: • Wpisaniu RODO w działający organizm firmy • Lojalności i zaufaniu pracowników • Uwzględnieniu RODO w nowych technologiach
 19. 19. 17/02/08 Dziękujemy za uwagę Sylwia Pusz Partner Tel.: +48 603 33 33 09 sylwia.pusz@pl.pwc.com Anna Kobylańska Adwokat Tel.: +48 519 50 62 26 anna.kobylanska@pl.pwc.com Liliana Zużewicz-Masny Menadżer Tel.: +48 519 50 79 64 liliana.zuzewicz-masny@pl.pwc.com RODOtyka – czytaj o zmianach w podejściu do ochrony danych osobowych

×