Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki

13,576 views

Published on

Polska zajmuje 9. pozycję w zestawieniu wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem stawek podatkowych w najwyższym progu (32%), licząc od najniższej stawki. Najwyższą stawkę ma Szwecja (57%), z kolei najniższą wśród krajów o progresywnej stawce podatkowej mają Czechy (22%). Polska zdecydowanie gorzej wypada pod kątem kwoty wolnej od podatku (ok. 750 euro), plasując się na ostatnim miejscu wśród krajów UE, które taką kwotę posiadają.

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki

 1. 1. www.pwc.pl Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki. Śniadanie podatkowe Kwiecień 2016
 2. 2. PwC Główne kierunki emigracji zarobkowej w Europie: 1 901 000 osób (głównie kraje Unii Europejskiej) Źródło: Informacja GUS o kierunkach i rozmiarach emigracji czasowej z Polski w latach 2004 -2014 W 2004 r. – na emigracji czasowej przebywało 1 mln osób – wzrost o 132% 2 320 000 osób przebywa na czasowej emigracji zarobkowej, w tym: 86% Główne kierunki emigracji: • Wielka Brytania (685 000) • Niemcy (614 000) • Irlandia (113 000) • Holandia (109 000) • Włochy (96 000) 2
 3. 3. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – zmiany • Estonia: z 21 do 20% (2015) • Łotwa: z 24 do 23% (2015) • Węgry: z 16 do 15% (2016) • Austria (2016): obniżenie najniższej stawki z 36,5% do 25%; nowa (czasowa – do 2020 r.) stawka 55% dla najbogatszych (dla dochodu >1 mln euro) • Hiszpania (2015 i 2016): obniżka stawek z 20-47% (w 2014) do 19-45% (w 2016) • Holandia (2015 i 2016): obniżka stawek (łącznie PIT i ZUS) 37%/42%/52% (w 2014) do 36,55%/40,40%/52% (w 2016) • Irlandia (2015): obniżka najwyższej stawki z 41 do 40% • Portugalia (2015): wprowadzenie ilorazu rodzinnego na wzór francuski (dziecko liczy się jako 0,3) • Grecja (2015): wzrost najwyższej stawki podatku solidarnościowego z 2,8 do 8% (dla dochodu > 500.000 EUR) • Estonia – wzrost z 1848 EUR do 2 040 (przewidywany dalszy sukcesywny wzrost do 2018 r. – kwota wolna ma być na poziomie 2 460 EUR) • Finlandia – wzrost z 16 500 EUR do 16 700 EUR • Niemcy – wzrost z 8 354 EUR do 8 652 • W. Brytania – wzrost z ok. 13 500 EUR do 14 100 EUR Zmiany stawek podatkowych Zmiany w kwotach wolnych od podatku (2016) W Europie obserwujemy zmiany w większości korzystne dla podatników – gł. obniżanie stawek (szczególnie liniowych lub dla najuboższych podatników) i podwyższanie kwoty wolnej 3
 4. 4. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – zmiany c.d. Progi podatkowe – przykładowe zmiany Ciekawostki W. Brytania – w latach podatkowych 2014/2015 i 2015/2016 obniżano pierwszy próg (z 32 010 GBP do 31 865 GBP i 31 865 GBP do 31 785 GBP), a następnie w 2016/2017 podwyższono do 32 000 GBP (natomiast drugi próg bez zmian). W Luxemburgu obowiązuje 18 stawek PIT! Państwo Kwota najwyższego progu 2015 Kwota najwyższego progu 2016 Stawka* (%) Szwecja 68 527 EUR 67 170 EUR 57 Austria 60 000 EUR 90 000 EUR 50 Belgia 37 300 EUR 38 080 EUR 50 Finlandia* 90 000 EUR 72 300 EUR 31,75 (+podatek gminny) Holandia 57 585 EUR 66 421 EUR 52 Niemcy 250 731 EUR 254 447 EUR 45 * Podwyższono natomiast pozostałe progi 4
 5. 5. PwC Deklarowanie dochodów z pracy – ciekawostki Irlandia: możliwość rozłożenia płatności podatku na 12 rat (łączna kwota zobowiązania podatkowego wynosi wówczas 105%) Szwecja: akceptacja zeznania możliwa przez telefon lub SMS Coraz bardzie popularne Wstępne Zeznanie Podatkowe – ponad połowa państw członkowskich; Chorwacja (od 2015 r.), Polska Popularyzacja rozliczeń elektronicznych: dostępne w większości krajów europejskich; w Grecji podatnicy rozliczający się elektronicznie mogą liczyć na 1,5% ulgę (nie większą jednak niż 118 EUR); w Portugalii osoba rozliczająca się przez Internet może złożyć zeznanie do końca kwietnia (zamiast do końca marca); podobnie jest w Wielkiej Brytanii i we Włoszech Austria: możliwość nałożenia kary w wysokości 10% podatku w przypadku złożenia zeznania po terminie 5
 6. 6. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy w UE Najwyższa stawka podatkowa W ponad połowie krajów (tj. ok. 17) stawka podatkowa dla najlepiej zarabiających waha się w granicach 40-57%; Aż 8 państw ma najwyższą stawkę podatkową równą lub wyższą niż 50% (Szwecja, Portugalia, Austria, Holandia, Dania, Belgia, Słowenia, Grecja) Reakcja na sytuację ekonomiczną Kształtowanie stawek podatkowych jako reakcja na sytuację ekonomiczną (np. Grecja: wzrost podatku solidarnościowego z powodu kryzysu, a Portugalia i Włochy- kontynuacja; z kolei Estonia, Łotwa i Węgry – obniżka stawki jako stymulator wzrostu gospodarczego) Stawki progresywne Nadal dominują stawki progresywne (dotyczy to zwłaszcza „starej Unii”) – najwyższe stawki w Szwecji (57%), Portugalii (56,5%), Austrii (55%), Holandii (52%), Danii (51,7%); najniższa stawka – wśród krajów ze stawkami progresywnymi – występuje w Czechach (22%). Stawki liniowe są w mniejszości (6 państw) Pozycja Polski Polska ze stawką 32% dla lepiej zarabiających zajmuje 9. miejsce w rankingu licząc od stawek najniższych, natomiast ze stawką 18% dla gorzej zarabiających – 14. pozycję 6
 7. 7. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – ulgi Brak możliwości rozliczenia z małżonkiem: Austria, Holandia, Cypr, Czechy, Dania, Litwa (z pewnymi wyjątkami), Łotwa, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy. Natomiast w Grecji wspólne rozliczenie z małżonkiem jest (co do zasady) obowiązkowe W większości krajów stosowane są ulgi prorodzinne (gł. ulgi na dzieci lub – w mniejszym stopniu – wspólne rozliczenie z małżonkiem); dodatkowo wiele krajów stosuje szeroki wachlarz dodatkowych ulg (na edukację, leczenie, dojazdy do pracy itp.) Na tle powyższego Polska wypada dobrze pod względem ulg prorodzinnych (ulga na dzieci, wspólne rozliczenie z małżonkiem, wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko), jednak dużo gorzej pod kątem innych ulg 7
 8. 8. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – preferencje dla pracowników mobilnych 8 Możliwość zwolnienia z opodatkowania pakietu relokacyjnego (do pewnego limitu: dodatek na czesne w prywatnej szkole austriackiej, dodatek za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego, podróże do kraju macierzystego) Brak opodatkowania świadczeń związanych z podróżami do kraju macierzystego oraz wizytami małżonka Obserwujemy korzystną dla pracowników mobilnych praktykę władz skarbowych w zakresie opodatkowania dodatków związanych z mobilnością – na przykład wydawane są interpretacje potwierdzające, iż pokrycie przez pracodawcę kosztów przejazdu z kraju macierzystego do kraju oddelegowania nie stanowi przychodu pracownika. Podobnie zwrot kosztów mieszkania, szkoły dla dzieci itp. Polska Francja „Prawo Macrona” (Francja) – pracownicy oddelegowani mają prawo zachować korzyści płynące z prawa państwa macierzystego, nawet jeśli zmienią pracodawcę (w ramach tej samej grupy) Austria
 9. 9. PwC Składki ZUS od wynagrodzeń Irlandia: 11 stawek ubezpieczenia społecznego, zależnie od zarobków (8,50 – 10,75% dla pracodawcy oraz od 0-4% dla pracownika) Wielka Brytania: dochody poniżej 7.775 GBP rocznie nie podlegają oskładkowaniu; są dwa progi składek uzależnionych od dochodu: łącznie 25,8% i 15,8% (niższa składka dla wyższych dochodów) W rankingu kosztów pracy (czyli składki pracodawcy), Polska plasuje się w okolicach połowy rankingu (zajmując 14. pozycję, licząc od kosztów najniższych) – ze stawką pracodawcy do 22,67% Luksemburg: jedne z najniższych składek na ZUS (łącznie 16%) – rekompensowane przez wysokie podatki Podwyżki / obniżki (2016): Belgia – podwyżka składki pracodawcy z 27 do 30% (w 2015 r. była obniżka z 33 do 27%), Słowacja – obniżka składki pracodawcy z 35,2 na 34,4; Hiszpania – niewielka obniżka składki pracodawcy (z 30,15 na 29,9) W większości krajów: łączne składki na ubezpieczenia społeczne między 30% a 40% (w kilku krajach powyżej 40% – np. Słowacja, Czechy, Belgia; Francja nawet 60%); z tego składka pracodawcy to zwykle miedzy 20 a 35% Francja: składka pracodawcy wynosi aż 45% Zwykle składka pracodawcy większa od składki pracownika, podstawa obliczenia składki jest ograniczona kwotowo oraz składki odliczalne są od dochodu; – tak też w Polsce 9
 10. 10. PwC Wiek emerytalny w UE Najniższy wiek emerytalny ma w tej chwili Słowenia (58,4 dla kobiet i 58,8 dla mężczyzn) Najwyższy wiek emerytalny w Czechach – nawet 68,4 (w przyszłości). W Wielkiej Brytanii planuje się podwyższenie wieku emerytalnego do 68 lat Polska również jest w trakcie reformy emerytalnej – wiek emerytalny 67 lat zostanie osiągnięty w 2020 r. w przypadku mężczyzn, zaś w 2040 r. w przypadku kobiet Wiek emerytalny: w większości krajów kontynuacja stopniowego podwyższania – do 65 lub 67 lat 10
 11. 11. PwC Wnioski Cechy charakterystyczne wspólne dla większości krajów UE Stawki podatkowe PIT Popularne ulgi Tendencje w PIT Składki ZUS W krajach europejskich dominują stawki progresywne (najczęściej najwyższa stawka w przedziale 40-50%) W większości państw występuje ulga na dzieci, a w ok. połowie krajów również wspólne rozliczenie z małżonkiem, wiele państw stosuje dodatkowe ulgi W kilku krajach obniżki podatków, podwyżki kwoty wolnej od opodatkowania, waloryzacja progów podatkowych Średnio łącznie ok. 30-40% wynagrodzenia pracownika; w wielu państwach wiek emerytalny stopniowo podwyższany do 65-67 lat 11
 12. 12. PwC Podatki osobiste to nie wszystko… CIT i VAT – zmiany (1/2) Stawka obniżona VAT została podniesiona na niektóre towary z 10% na 13% (z dniem 1 stycznia 2016 r.)Austria Stawka CIT obniżana 2013 – 25% 2014 – 24,5% 2015 – 23,5% Dania W styczniu 2014 r. podniesiono podstawową stawkę VAT z 18% na 19%, a jedna ze stawek obniżonych wzrosła z 8% na 9%Cypr W 2015 r. wprowadzono drugą stawkę obniżoną VAT 10% Czechy W 2015 obniżono stawkę CIT z 21% do 20% Estonia 12
 13. 13. PwC Podatki osobiste to nie wszystko… CIT i VAT – zmiany (2/2) Obniżka stawki CIT: do 31 marca 2015 r. stawka CIT wynosiła 21%. Obecnie: 20% W 2016 r. obniżono stawkę VAT z 24 na 20%; w 2017 r. planowana jest kolejna obniżka – na 19% Wielka Brytania W 2014 obniżono stawkę CIT z 24,5% do 20% Finlandia Od 1 stycznia 2014 stawka podstawowa VAT wzrosła z 19,6% na 20%, a obniżona z 7% na 10%Francja Podwyżka 3 stawek VAT: przed 1 stycznia 2015 r. stawki VAT wynosiły: 15%, 12%, 6%, 3%, 0%. Obecnie: 17%, 14%, 8%, 3%, 0%Luksemburg Obniżono stawkę CIT z 30% na 25% (dla okresów zaczynających się od 1 stycznia 2016 r.) Hiszpania 13 Rumunia
 14. 14. PwC Procentowy udział wpływu z podatków w PKB państwa 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Źródło: Taxation trends in the European Union, 2015 Edition 14
 15. 15. PwC Procentowy udział wybranych podatków w całkowitym opodatkowaniu (kolejność alfabetyczna) (1/2) Kraj Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło itp.) CIT PIT Składki na ubezpieczenie społeczne Austria 34,4 5,5 23,5 34,6 Belgia 29,4 6,8 28,0 32,2 Bułgaria 55,3 6,8 10,6 25,8 Chorwacja 50,8 5,6 10,3 32,1 Cypr 42,7 17,8 11,3 25,9 Czechy 35 9,5 10,8 44,5 Dania 35 6,3 50,9 1,9 Estonia 43,7 4,5 16,5 35,3 Finlandia 33,3 5 29,4 29,8 Francja 34,9 5 18,8 37,9 Grecja 37,6 3,3 20,6 32,1 Hiszpania 32,9 6,6 23,8 36,8 Holandia 30,4 5,4 19,6 41 Irlandia 39,1 8,5 33,8 15,3 Źródło: Taxation trends in the European Union, 2015 Edition 15
 16. 16. PwC Procentowy udział wybranych podatków w całkowitym opodatkowaniu (kolejność alfabetyczna) (2/2) Kraj Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło itp.) CIT PIT Składki na ubezpieczenie społeczne Litwa 41,9 4,8 12,9 40,3 Luksemburg 33 13,4 22 29,3 Łotwa 42,2 5,7 20,4 30,2 Malta 40,7 18,7 20,1 18 Niemcy 29,2 6,9 22,5 39,8 Polska 40,4 6,6 14,1 37,7 Portugalia 42,9 8,7 18,3 28 Rumunia 47,2 7,6 12,3 31,2 Słowacja 36,1 8,5 9,2 44,2 Słowenia 38,8 3,4 15,6 40,5 Szwecja 42,3 6,5 34,4 16,2 Węgry 47,1 3,3 13,8 33,8 Wielka Brytania 38,5 8,1 27,1 18,8 Włochy 34,5 5,1 27,8 30,8 Źródło: Taxation trends in the European Union, 2015 Edition 16
 17. 17. Dziękujemy! Tomasz Barańczyk Partner Zarządzający Dział prawno-podatkowy PwC + 48 22 746 4852 tomasz.baranczyk@pl.pwc.com Joanna Narkiewicz-Tarłowska Dyrektor Dział prawno-podatkowy PwC 502 184 764 joanna.narkiewicz@pl.pwc.com © 2016 PwC Polska Sp. z o.o. Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PwC Polska Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji. Mikołaj Woźniak Wicedyrektor Dział prawno-podatkowy PwC Tel. 519 507 449 mikolaj.wozniak@pl.pwc.com Aleksandra Bembnista Konsultant Dział prawno-podatkowy PwC Tel. 519 507 536 Aleksandra.bembnista@pl.pwc.com
 18. 18. PwC Aneks 1 – stawki PIT w UE 18
 19. 19. PwC Ranking krajów według stawek podatkowych w 2015 r. (w najwyższym progu podatkowym)* Poz. Państwo Stawka (%) 1. Bułgaria 10 (stawka liniowa) 2. Litwa 15 (stawka liniowa) 3. Węgry 16 (stawka liniowa)/ od 2016 r. – 15 4. Rumunia 16 (stawka liniowa) 5. Estonia 20 6. Czechy 22 7. Łotwa 23 (stawka liniowa) 8. Słowacja 25 9. Polska 32 10. Cypr 35 11. Malta 35 12. Chorwacja 40 13. Luksemburg 40 14. Irlandia 40 Poz. Państwo Stawka (%) 15. Włochy 43 (+ podatek regionalny, komunalny i solidarnościowy w zal. od dochodu) 16. Wlk. Brytania 45 17. Niemcy 45 (plus podatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku) 18. Hiszpania 47 / od 2016 r. 45 19. Finlandia 48 (w tym podatek państwowy i gminny) 20. Francja 49 21. Grecja 50 (w tym podatek solidarnościowy 8%) 22. Słowenia 50 23. Belgia 50 24. Austria 50/ od 2016 r. 55 25. Dania 51,7 (w tym podatek państwowy i gminny) 26. Holandia 52 27. Portugalia 56,5 (w tym 8,5% podatek solidarnościowy) 28. Szwecja 57 (w tym podatek państwowy i gminny) * Należy pamiętać, że oprócz czystych stawek podatkowych dla pełnego określenia obciążenia wynagrodzeń podatkiem PIT w danym kraju należy wziąć pod uwagę także progi podatkowe, poziom kwoty wolnej od podatku, dostępne zwolnienia i ulgi podatkowe itp. 19
 20. 20. PwC Ranking krajów według stawek podatkowych w 2015 r. (w pierwszym progu podatkowym) Poz. Państwo Stawka (%) 1. Francja 5,5 2. Luksemburg 8 3. Holandia 8,4 4. Bułgaria 10 (stawka liniowa) 5. Chorwacja 12 6. Niemcy 14 (plus podatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku) 7. Malta 15 8. Litwa 15 (stawka liniowa) 9. Czechy 15 10. Rumunia 16 (stawka liniowa) 11. Słowenia 16 12. Węgry 16 (stawka liniowa)/ od 2016 r. – 15 13. Portugalia 18 (w tym 3,5% podatek solidarnościowy) 14. Polska 18 Poz. Państwo Stawka (%) 15. Słowacja 19 16. Cypr 20 17. Hiszpania 20 / od 2016 r. 19 18. Irlandia 20 19. Wlk. Brytania 20 20. Estonia 20 (stawka liniowa) 21. Grecja 22,7 (w tym podatek solidarnościowy 0,7%) 22. Finlandia 22,75 (w tym podatek państwowy i gminny) 23. Włochy 23 (+ podatek regionalny, komunalny i solidarnościowy w zal. od dochodu) 24. Łotwa 23 (stawka liniowa) 25. Belgia 25 26. Szwecja Ok. 32 (w pierwszym progu podatkowym tylko podatek gminny) 27. Dania Ok. 32 (w tym podatek państwowy i komunalny) 28. Austria 36,5/ od 2016 r. 25 20
 21. 21. PwC Aneks 2: Kwota wolna od podatku w państwach UE 21
 22. 22. PwC Kwota wolna od podatku w 2015 r.* Kraj Kwota w EUR Cypr 19 500 Finlandia 16 700 (ZMIANA w 2016 – wcześniej 16 500) Wielka Brytania ok. 14 100 (ZMIANA 2016/17 – wcześniej ok. 13 500) Luksemburg 11 265 Austria 11 000 Hiszpania 9 230 (do określonego limitu dochodu) Belgia 8 710 Malta 8 500/11 900 (odpowiednio: zeznanie indywidualne/małżeńskie) Niemcy 8 652 (ZMIANA w 2016 – WCZEŚNIEJ 8 354) Francja 5 963 Dania Ok. 5 750 Portugalia 4 104 Słowacja 3 800 (dla podatników o rocznym dochodzie poniżej 19 800 EUR) Szwecja Do ok. 3 600 Kraj Kwota w EUR Chorwacja Ok. 3 470 Słowenia 3 302 – 6 519 w zależności od wysokości dochodu Holandia 2 130 /zasada: brak, możliwe zastosowanie w indywidualnych przypadkach Grecja 2 100 (dla dochodu do 42 000 EUR) Litwa 166 EUR/miesiąc dla podatników których dochód nie przekracza 290 EUR/miesiąc (czyli rocznie 1 992 EUR) jeśli dochód przekracza miesięcznie kwotę 290 EUR: 166 – 0,26 (dochód z zatrudnienia – 290 EUR) Estonia 2 040 (ZMIANA – wcześniej 1 728 EUR) Irlandia 1 650/3 300/2 190 (odpowiednio: osoby samotne/małżonkowie lub partnerzy/wdowy i wdowcy) Włochy 0-1880 (jest to de facto kredyt podatkowy, który zależy od osiąganych dochodów) Łotwa 900 Czechy Ok. 895 Polska Ok. 750 *Istnieją również kraje, w których kwota wolna od podatku nie występuje (np. pod pewnymi warunkami: Bułgaria, Rumunia, oraz Węgry) 22
 23. 23. PwC Aneks 3: przykładowe progi podatkowe w UE 23
 24. 24. PwC Przykładowe progi podatkowe (2016) Państwo Kwota progu (EUR) Stawka* (%) Malta 60 000 35 Irlandia 67 600 40 Holandia 66 421 52 Włochy 75 000 43 Wielka Brytania 190 000 45 Niemcy 254 447 45 Polska ok. 20 100 32 24
 25. 25. PwC Aneks 4 – składki ZUS w UE 25
 26. 26. PwC Składki ZUS od wynagrodzeń w 2015 r. – ranking wg kosztów pracodawcy (1/2)* Poz. Państwo Jako koszt pracodawcy (%) Jako koszt pracownika (%) Składka ZUS ogółem (%) 1. Luksemburg 8 8 16 2. Słowenia 8,85 15,5 24,35 3. Dania 10 5 15 4. Malta 10 (+dodatkowe fundusze państwowe w wys. 50% składki) 10 20 (+dodatkowe fundusze państwowe w wys. 50% składki) 5. Irlandia 10,75 0 (4) 14,75 6. Cypr 11,5 7,8 15,6 7. Wielka Brytania 13,8 2 (12) 15,8 (25,8) 8. Chorwacja 17,2 20 37,2 9. Finlandia 17,35 5,7 (7,2) 23,05 (24,55) 10. Bułgaria 17,8-18,5 12,9 30,7-31,4 11. Holandia 18,81 28,15 46,96 12. Niemcy 19,32 18,32 42,6 13. Austria 21,63 18,07 39,7 14. Polska 22,67 14,96 (w tym nieodliczalna część składki na ubezpieczenie zdrowotne) 37,63 * Wg najniższej stawki w danej kategorii 26
 27. 27. PwC Składki ZUS od wynagrodzeń w 2015 r. – ranking wg kosztów pracodawcy (2/2) Poz. Państwo Jako koszt pracodawcy (%) Jako koszt pracownika (%) Składka ZUS ogółem (%) 15. Łotwa 23,59 10,5 34,4 16. Portugalia 23,75 11 34,4 17. Grecja 24,56 15,5 40,06 18. Węgry 27 18,5 45,5 19. Rumunia 27,75 16,5 44,25 20. Hiszpania 29,9 6,35 36,34 21. Włochy 30 10 40 22. Belgia 30 13,7 43,7 23. Litwa 34,4 13,4 47,8 24. Szwecja 31,42 7 38,42 27 Estonia 33 2 35 Czechy 34 11 45 Słowacja 34,4 13,4 47,8 Francja 45 20-23 65-68 25. 26. 27. 28.
 28. 28. PwC Aneks 5 – wiek emerytalny w UE 28
 29. 29. PwC Wiek emerytalny w poszczególnych państwach w 2015 r. (kolejność alfabetyczna) (1/2) Kraj Kobiety Mężczyźni Komentarz Austria 60 65 W latach 2024-2033 wiek emerytalny kobiet będzie wydłużany docelowo do 65 lat w 2033r. Belgia 65 65 Bułgaria 60,8 63,8 Trwa dyskusja na temat reformy emerytalnej Chorwacja 65 65 Cypr 65 65 Czechy 67 67 Dla osoby urodzonej w 1977 r. (dla urodzonych po tej dacie: specjalna formuła, wg której wiek ten może być wyższy, np. osoba urodzona w 1985 r. – 68,4 lat.) Dania 65-67 65-67 Zależnie od daty urodzenia Estonia 60 63 2016: planowane zrównanie Finlandia 63-68 63-68 Możliwość wyboru Francja 60-67 60-67 Zależnie od daty urodzenia Grecja 62-67 62-67 Zależy od liczby dni pracy Hiszpania 65 65 Planowane podwyższenie do 67 lat Holandia 65,3 65,3 Planowane podwyższenie do 67 lat w 2021 r. 29
 30. 30. PwC Wiek emerytalny w poszczególnych państwach w 2015 r. (kolejność alfabetyczna) (2/2) Kraj Kobiety Mężczyźni Komentarz Irlandia 65 65 Litwa 61,4 63,2 Planowane podwyższenie do 65 lat w 2026 r. Luksemburg 65 65 Łotwa 62 62 Malta 65 65 Niemcy 65 65 Planowane podwyższenie do 67 lat w 2029 r. Portugalia 66 66 Rumunia 63 65 Słowacja 62 62 Słowenia 58,4-65 58,8-65 W zależności od okresu podlegania ubezpieczeniu Szwecja 65 65 Węgry 62 62 Planowane podwyższenie do 65 lat w 2022 r. Wielka Brytania 60 65 Planowane podwyższenie do 68 lat dla obojga płci Włochy 63,9 66,3 30
 31. 31. PwC Aneks 6: Stawki CIT i VAT w poszczególnych krajach 31
 32. 32. PwC Stawki VAT i CIT w poszczególnych państwach w 2015 r. (kolejność alfabetyczna) (1/2) Kraj Stawka VAT Stawka CIT Austria 20%, 13% 25% Belgia 21%, 12%, 6%, 0% 33,99% Bułgaria 20%, 9%, 0% 10% Chorwacja 25%, 13%, 5% 20% Cypr 19%, 9%, 5%, 0% 12,5% Czechy 21%, 15%, 10%, 0% 19% Dania 25%, 0% 22% Estonia 20%, 9%, 0% 20% Finlandia 24%, 14%, 10%, 0% 20% Francja 20%, 10%, 5%, 2,1%, 0% 33,33% Grecja 23%, 13%, 6,5%, 0% 26% Hiszpania 21%, 10%, 4% 25% Holandia 21%, 6%, 0% 25%, 20% Irlandia 23%, 13,5%, 9%, 0% 12,5% 32
 33. 33. PwC Stawki VAT i CIT w poszczególnych państwach w 2015 r. (kolejność alfabetyczna) (2/2) Kraj Stawka VAT Stawka CIT Litwa 21%, 9%, 6%, 5%, 0% 15%, 5% (małe przedsiębiorstwa i rolnicy) Luksemburg 17%, 14%, 8%, 3%, 0% 20%, 21% Łotwa 21%, 12%, 0% 15% Malta 18%, 7%, 5%, 0% 35% Niemcy 19%, 7% 15% Polska 23%, 8%, 5%, 0% 19% Portugalia 23%, 13%, 6%, 0% 21%, 17% Rumunia 24%, 9%, 0% 16% Słowacja 20%, 10%, 0% 22% Słowenia 22%, 9,5% 17% Szwecja 25%, 12%, 6%, 0% 22% Węgry 27%, 18%, 5% 10%, 19% Wielka Brytania 20%, 5%, 0% 20% Włochy 22%, 10%, 4% 27,5% 33

×