Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulturárium

254 views

Published on

Kulturárium by ocenilo setkání s dalšími odborníky, kteří se věnujítématům fundraising, rozvoj organizace, jak se lépe prezentovat, jak správně vytvářet portfolia, jak s partnery jednat, jak zlepšit a zjednodušit výstupy z akcí pro partnery, zpracování závěrečné zprávy, aj.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulturárium

 1. 1. KDO JSME Občanské sdružení Kulturárium bylo založeno v 2. listopadu 2010. Zásadním podnětem pro jeho vznik byl první ročník festivaluBrněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě. Projekt byl zpracován studenty předmětu Řízení kulturního provozu(Filozofická fakulta MU, obor Management v kultuře). Pozitivní přijetí akce a nadšení organizátorů se stalo klíčovýmimpulsem pro vytvoření občanského sdružení a společnéhopokračovaní v oživování brněnského kulturního akvária – Kulturária.
 2. 2.  Víříme kulturní vody - realizací nevšedních snů. Pod střechou našeho sdružení spojujeme rozličné osobnosti sestejnými hodnotami. Společně tvoříme nové tradice, které spojuje chytrý přesah. Zajišťujeme obecně prospěšnou činnost v oblasti kultury,společenského i osobního života. Naše projekty přitahují pozornost turistů, uměleckých skupin iodborníků z celého světa.NAŠE VIZE
 3. 3. BRNĚNSKÝ LUNAPARK ANEB DIVADLO KE KÁVĚ Festival se zaměřuje na oživeníkavárenských prostor představenímdivadelních her nezávislých divadelníchsouborů z Brna za bohatého hudebníhodoprovodného programu. Letos proběhne již 4. ročník a představíse 19 divadelních souborů a 22hudebních těles v celkem 14 kavárnách. Během 79 večerů posledních tří ročníkůse Brněnského Lunaparku zúčastnilovíce než 8500 návštěvníků. Vstupné dobrovolné.22. 4. - 23. 5. 2013
 4. 4. TÝDEN KÁVY 1. října je Mezinárodní den kávy Cílem projektu je propagovat Brno jakoměsto kávy a kultury, poukazovat nakavárenskou tradici a iniciovat zájemBrňanů o kulturu v kavárenskémprostředí i kávu jako takovou. „Kávový program“ minulého ročníku bylvěnován celému příběhu kávy od jejíhopěstování, přes pražení, až po způsobypřípravy a následnou konzumaci. Druháčást se odehrála přímo v kavárnách, vpodobě kávových akcí nebo kulturníhoprogramu.1. - 7. 10. 2013
 5. 5. KABINET NEZÁVISLÉHO FILMU Projekt se aktivně podílí na formovánínové generace filmařů. Vytváří prostředí,ve kterém se navzájem potkávajízačínající režiséři, zkušeníprofesionálové a filmoví fanoušci.Kabinet je místo, kde vznikají novéspolupráce, vyměňují se zkušenosti akaždý dostane prostor vyjádřit svůj názor. V rámci tematických večerů se napromítáních objevili hosté jako Jiří Mádl,Olga Sommerová, Michaela Pavlátová,Saša Rašilov, Zdeněk Tyc, Michal Hrůza,Vladivojna la Chia nebo Bára Seidlová.3. - 31. 10. 2013
 6. 6. DEGENERATION NEXT28. 9. 2013  Mezinárodní multižánrový festival hudby,který vychází ze statě teoretika TheodoraAdorna "O fetišovém charakteru v hudběa regresi sluchu", ve které mluví odegeneraci hudebního vkusu a pozlátkupopularity. Festival vybírá kapely a umělce, kteřínejsou známí, ale mají potenciál rozšířitnávštěvníkům hudební obzory. Hledáme společné znaky a návaznosti vrůzných hudebních stylech, dle kterýchsestavujeme pořadí vystupujících najediném pódiu.
 7. 7. TANEC A HANDICAPÚnor 2014  Projekt se zabývá scénickým tancem,v rámci kterého se setkají soubory shandicapovanými tanečníky a předvádínejen svoji individuální tvorbu, ale itvorbu společnou. Mezi účastníky jsou i soubory zezahraničí a to např. taneční skupina Lentak z Bratislavy. Příští ročník přivításoubor AAAIDD z Portugalska. Festival se koná každé dva roky, ročnípauza je vyplněna workshopem. Tanec a handicap také pořádá putovnívýstavu fotografií.
 8. 8. I KRÁVA MÁ SVOU KNIHUZáří 2014  Projekt je novým pojetím multižánrovéhočtenářského festivalu. Jeho první ročníkproběhl od 28. do 30. září 2011, kdyproměnil Brno v pastvinu milovníků kniha kulturního dění. V blízkém okolí centra města vyrostlodevět pouličních site-specific knihovniček, další byly k nalezenív brněnských kavárnách. Cílem festivalu je upozornit na literárníkontext Brna a míst, které mnohdy bezpovšimnutí míjíme.
 9. 9. BUDOUCNOST Na naše sdružení se může obrátit každý, kdo má nápad na projekt,který obohatí kulturní život města Brna přinášející chytrý přesah.Při splnění daných kritérií projekt přijmeme pod střechu Kulturária apomůžeme mu v jeho začátcích a poskytneme potřebné zázemí.Letos budou přijaty dva nové projekty, příští rok nejspíše další dva. Naší snahou je požádat kvalitní a přínosné akce a postupně tak jimiplnit celý kalendářní rok. Nezaměřujeme se pouze na grantovou podporu, naším cílem jezískávat na naši stranu zejména partnery pro dlouhodobouspolupráci.
 10. 10. NAŠE POTŘEBY V uplynulém roce naše sdružení pořádalo řadu vlastníchworkshopů, ocenili bychom setkání s dalšími odborníky věnujícíchse tématům: fundraising, rozvoj organizace, jak se lépe prezentovat,jak správně vytvářet portfolia, jak s partnery jednat, jak zlepšit azjednodušit výstupy z akcí pro partnery, zpracování závěrečnézprávy, atd. Naším dlouhodobým cílem je vzdělávání, rozvoj a profesionalizacečlenů našeho sdružení a dobrovolníků z řad organizačních týmůjednotlivých projektů.KONTAKT:Beethovenova 3, 602 00 Brno |+420 777 668 139 (Bc. Kateřina Eichlerová, předsedkyně sdružení)info@kulturarium.cz | http://kulturarium.cz

×