Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ASNEP (Praha, červen 2014)

467 views

Published on

Poptávka po spolupráci z pražské konference Profesionálové, červen 2014

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ASNEP (Praha, červen 2014)

 1. 1. ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 2. 2. Kdo jsme Náš cíl - zkvalitnit život lidem se sluchovým postižením Oblasti působení • vzdělávání neslyšících • poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící • kurzy českého znakového jazyka pro slyšící veřejnost • osvětové přednášky pro slyšící veřejnost • kulturní akce • domov pro neslyšící seniory • rovné příležitosti • sociální služby • legislativní změny v zákoně • vydávání časopisu Zastřešujeme organizace neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a hluchoslepých po celé ČR.
 3. 3. Povedlo se nám • zřízení domova pro neslyšící seniory • zajištění zpráv pro neslyšící v jejich jazyce • titulkování filmů v televizi • prosazení zákona o českém znakovém jazyce • zajištění tlumočnických služeb pro neslyšící
 4. 4. Proč právě my JSME • jediná zastřešující organizace = komplex služeb • dobré fungování a propojení = zlepšení po celé ČR • změna u nás = zlepšení i u ostatních členů • Jsme odborníky na dané služby. • Nejsme odborníky na řízení a management , chybí nám odborné znalosti jak dobře nastavit strategii a ekonomické fungování organizace.
 5. 5. Co aktuálně potřebujeme • profesionála, který by nám pomohl věnovat se poskytování našich služeb • nastavit dobře fungující strukturu celé organizace • naučit se jak efektivně hledat peníze • znalosti jak šířit informace ke správným lidem • vytvořit plán jak nedublovat činnosti jednotlivých organizací • nasměrovat a vytvořit nový business plán • manažerské schopnosti a předávání zkušeností • předat schopnosti strategického řízení • nastavit krátkodobý a dlouhodobý plán
 6. 6. Hledáme schopného manažéra, který • má zkušenosti s řízením organizace • je schopen řídit a poradit lidem jak efektivně pracovat • by dokázal s námi spolupracovat jako s odborníky ve svém oboru • pomůže s hledáním finančních prostředků • umí nastavit plán organizace • rozumí plánování • dokáže organizaci strategicky řídit • dokáže organizaci pozvednout
 7. 7. Forma spolupráce Dlouhodobá spolupráce v rámci Roku jinak • pozvednout organizaci • navést ji správným směrem • sestavit pro ni krátkodobý a dlouhodobý plán • nastavit strategii a konsolidovat Jsme odborníci ve svém oboru – potřebujeme odborníka v oboru management/řízení
 8. 8. Vzájemné obohacení Očekáváme • zlepšení fungování organizace v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů • nastartování správného a zdravého fungování • omezení dublování služeb jednotlivých organizací • pomoc v dalším samostatném fungování Nabízíme • poznání a vhled do problematiky neslyšících a zkušenost s fascinujícím světem jiné kultury a jazyka Slyšícím a neslyšícím se bude spolu žít lépe bez BARIÉR.
 9. 9. Kontakt http://www.asnep.cz http://www.cztn.cz http://www.gong.cz https://www.facebook.com/ASNEP.cz

×