Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KASVISSYÖJIEN
SAIRASTUVUUS JA
KUOLLEISUUS
Etenevät väestötutkimukset 1960–2015
www.puolikiloa.fi
Kuolleisuus (standardized
mortality ratios, SMRs)
Useimmissa  kasvissyön4ä  
koskevissa  väestötutkimuksissa  
ikävakioitu...
Tieteellisen näytön hierarkia
Satunnaistetut  riskimarkkeritutkimukset  
Retrospek4iviset  tutkimukset  
Eläinkokeet  ja  ...
Tutkimus Maa Vuodet Key  ym.  1999 Huang  ym.  2012
Adven-st  Mortality USA 1960–65 Mukana Mukana
Adven-st  Health USA 197...
Huom.
”Note  that  for  the  comparison  of  the  mortality  between  vegetarians  
and  non  vegetarians  reported  here,...
Key,  T.J.  et  al.,  1999.  Mortality  in  vegetarians  and  
nonvegetarians:  detailed  findings  from  a  collabora4ve  ...
Meta-analyysin päähavainnot
Kasvissyöjillä  oli  24  %  pienempi  riski  kuolla  sepelval4motau4in  
(IHD).  Muissa  kuoli...
Meta-analyysin muita
havaintoja
• Vain  harvakseltaan  lihaa  syövillä  (alle  kerran  viikossa)  oli  20  %  
pienempi  r...
Ruokavalio ja kuolinsyyt
”…exclusion  of  data  from  the  Health  Food  Shoppers  Study  in  this  analysis  tended  to  ...
Vegaanien
kuolinsyyt
Vegaanien  ja  sekasyöjien  välillä  
ei  havai;u  4lastollises4  
merkitseviä  eroja.  Vegaanien  
(...
Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  
and  cancer  incidence  in  vegetarians:  a  meta-­‐anal...
Meta-
analyysin
kohokohdat
Kasvissyöjillä  
syöpäsairastuvuus  ja  
sydänkuolleisuus  olivat  
4lastollises4  merkitseväs4...
Sydän- ja kokonaiskuolleisuus
Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  and  cancer  incidence  in ...
Aivohalvaus ja sv-kuolleisuus
Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  and  cancer  incidence  in ...
Syöpäsairastuvuus
Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  and  cancer  incidence  in  vegetarians...
Huom.
Ravitsemusterapeu[  Jack  Norris:  ”Although  the  2012  meta-­‐
analysis  by  Huang  et  al.  is  more  recent,  it...
EPIC-Oxford ja Adventist
Health Study 2 (AHS-2)
17
EPIC-Oxford: Sepelvaltimotauti
• 11  seurantavuoden  aikana  kasvissyöjillä  havairin  32  %  
pienempi  riski  sairastua ...
EPIC-Oxford: Divertikuloosi
• Kasvissyöjillä  havairin  31  %  pienempi  riski  sairastua  
diver4kuloosiin.  
• ”Ater  ad...
EPIC-Oxford: Luunmurtumat
• Vegaaneilla  oli  30  %  suurempi  luunmurtumien  riski.  Kun  
tulokset  korjarin  kalsiumin ...
EPIC-Oxford: Harmaakaihi
• Yli  40-­‐vuo4ailla  kasvissyöjillä  oli  pienempi  riski  sairastua  
harmaakaihiin  verra;una...
Adventist Health Study 2
• Kasvissyöjillä  oli  12  %  pienempi  riski  kuolla  ennenaikaises4  
verra;una  sekasyöjiin.  ...
Kuolinsyyt, miehet ja naiset
Kok.  kuolleisuus IHD Sv-­‐taudit Syöpä Muut  syyt
Kaikki  
kasvissyöjät
0,88  (0,80–0,97) 0,...
Kuolleisuus ja ruokavalio
Pescovegetaristeilla  oli  kaikkein  pienin  kuolleisuus  ja  sydänkuolleisuus.
Kok.  kuolleisuu...
Kilpirauhasen vajaatoiminta
• Vegaanit  sairas4vat  hiukan  muita  vähemmän  kilpirauhasen  
vajaatoimintaa,  mu;a  ero  e...
Kilpirauhasen vajaatoiminta
Sairastuvuus  raportoi4in  sekä  alkupisteessä  (poikkileikkaus)  
e;ä  4–6  vuo;a  myöhemmin ...
Diabetes
Kasvissyöjät,  poislukien  
pescovegetaris4t,  sairas4vat  
huoma;avas4  vähemmän  
diabetesta.  Vegaaneilla  
di...
Muut kuolinsyyt
Yleisimmät  kuolinsyyt:  sepsis  (tartuntataudit);  Alzheimer,  Parkinsonin  tau4  (neurologiset);  
influe...
YHTEENVETO
• Kasvissyöjät  kuolevat  sepelval4motau4in  todennäköises4  
harvemmin  kuin  sekasyöjät.  Muiden  kuolinsyide...
Lue lisää osoitteessa
www.puolikiloa.fi
30
Tykkää  sivusta  Facebookissa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kasvissyöjien sairastuvuus ja kuolleisuus – etenevät väestötutkimukset

4,280 views

Published on

Tämä diaesitys tarkastelee kasvissyöjien kuolleisuutta ja sairastuvuutta.Tarkastelun kohteena ovat etenevät väestötutkimukset ja niiden meta-analyysit. Lue lisää osoitteessa http://www.puolikiloa.fi.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kasvissyöjien sairastuvuus ja kuolleisuus – etenevät väestötutkimukset

 1. 1. KASVISSYÖJIEN SAIRASTUVUUS JA KUOLLEISUUS Etenevät väestötutkimukset 1960–2015 www.puolikiloa.fi
 2. 2. Kuolleisuus (standardized mortality ratios, SMRs) Useimmissa  kasvissyön4ä   koskevissa  väestötutkimuksissa   ikävakioitu  kuolleisuus  on  ollut   noin  puolet  siitä  mitä  se  on   siinä  maassa  keskimäärin.   Pienempi  kuolleisuus  on   koskenut  koko   tutkimuspopulaa4ota,   sekä  kasvissyöjiä  e;ä   sekasyöjiä.  Pienempää   kuolleisuu;a  seli;änee   kaikinpuolin  tutki;avien   terveellisemmät  elintavat.   • EPIC-­‐Oxford  –  52  %   • Adven4st  Mortality  Study  –  49  %   • Health  Food  Shoppers  –56  %   • Oxford  Vegetarian  Study  –  46  %   • Heidelberg  Study  –  48  % 2
 3. 3. Tieteellisen näytön hierarkia Satunnaistetut  riskimarkkeritutkimukset   Retrospek4iviset  tutkimukset   Eläinkokeet  ja  ekologiset  tutkimukset   Tapauskertomukset Satunnaistetut  inter-­‐   ven-otutkimukset  ja  etenevät   väestötutkimukset Tässä  esityksessä  tarkastellaan   nimenomaan  eteneviä  väestö-­‐   tutkimuksia. Micha,  R.  &  Mozaffarian,  D.,  2010.  Saturated  fat  and  cardiometabolic  risk  factors,  coronary  heart  disease,  stroke,  and  diabetes:  a  fresh  look   at  the  evidence.  Lipids,  45(10),  pp.  893–905. 3
 4. 4. Tutkimus Maa Vuodet Key  ym.  1999 Huang  ym.  2012 Adven-st  Mortality USA 1960–65 Mukana Mukana Adven-st  Health USA 1974–97 Mukana Mukana Health  Food   Shoppers Englan4 1976–88 Mukana Mukana Oxford  Vegetarian Englan4 1981–2000 Mukana Mukana Heidelberg Saksa 1978–99 Mukana Mukana EPIC-­‐Oxford Englan4 1993– Ei  mukana Mukana Adven-st  Health   Study  2 USA 2002– Ei  mukana Ei  mukana Meta-­‐analyysit Etenevät väestötutkimukset Tutkimuksiin  on  pyri;y  samaan  mukaan  henkilöitä,  joiden  elintavat  ovat   pääpiirtei;äin  samanlaisia,  mu;a  osa  heistä  syö  kasvisruokaa  ja  osa  sekaruokaa.   4
 5. 5. Huom. ”Note  that  for  the  comparison  of  the  mortality  between  vegetarians   and  non  vegetarians  reported  here,  standardized  mortality  ra4os   (SMRs)  for  all  causes  of  death  were  considerably  <100%  in  the  4   studies  that  reported  SMRs  [i.e.  Adven4st  Mortality  Study,  Health   Food  Shoppers,  Heidelberg  Study,  Oxford  Vegetarian  Study].  …   ”Therefore,  certain  lifestyle  aspects  shared  by  the  vegetarians  and   non  vegetarians  in  these  studies  appear  to  confer  a  substan4ally   lower  mortality  rate  than  na4onal  rates.  This  lower  mortality  was   due  largely  to  the  rela4vely  low  prevalence  of  smoking  in  these   cohorts,  but  some  of  it  may  have  been  due  to  differences  in  diet   between  the  subjects  and  the  general  popula4on  in  each  country.” Key,  T.J.  et  al.,  1999.  Mortality  in  vegetarians  and  nonvegetarians:  detailed  findings  from  a  collabora-ve  analysis  of  5  prospec-ve  studies.   The  American  journal  of  clinical  nutri6on,  70(3  Suppl),  p.  516S–524S. 5
 6. 6. Key,  T.J.  et  al.,  1999.  Mortality  in  vegetarians  and   nonvegetarians:  detailed  findings  from  a  collabora4ve   analysis  of  5  prospec4ve  studies.  The  American  journal  of   clinical  nutri6on,  70(3  Suppl),  p.  516S–524S. 6
 7. 7. Meta-analyysin päähavainnot Kasvissyöjillä  oli  24  %  pienempi  riski  kuolla  sepelval4motau4in   (IHD).  Muissa  kuolinsyissä  ei  ollut  eroja. Syöpä Maha-­‐ Paksusuoli-­‐ Keuhko-­‐ Rinta-­‐ Eturauhas-­‐ IHD Aivo-­‐ halvaus Muut  syyt Kok.  kuol-­‐ leisuus Kasvis-­‐ syöjät 1,02  (0,64– 1,62) 0,99  (0,77– 1,27) 0,84  (0,59– 1,18) 0,95  (0,55– 1,63) 0,91  (0,60– 1,39) 0,76  (0,62– 0,94) 0,93  (0,74– 1,17) 1,06  (0,90– 1,24) 0,95  (0,82– 1,11) Tilastollises4  merkitsevät  tulokset  punaisella. Key,  T.J.  et  al.,  1999.  Mortality  in  vegetarians  and  nonvegetarians:  detailed  findings  from  a  collabora-ve  analysis  of  5  prospec-ve  studies.   The  American  journal  of  clinical  nutri6on,  70(3  Suppl),  p.  516S–524S. 7
 8. 8. Meta-analyysin muita havaintoja • Vain  harvakseltaan  lihaa  syövillä  (alle  kerran  viikossa)  oli  20  %   pienempi  riski  kuolla  sepelval4motau4in  ja  16  %  pienempi   kokonaiskuolleisuus.   • Pescovegetaristeilla  oli  34  %  pienempi  riski  kuolla   sepelval4motau4in  sekä  18  %  pienempi  kokonaiskuolleisuus.   • Lakto-­‐ovo-­‐vegetaristeilla  oli  38  %  pienempi  riski  kuolla   keuhkosyöpään  (0,62;  0,38–1,00),  34  %  pienempi  riski  kuolla   sepelval4motau4in  sekä  15  %  pienempi  kokonaiskuolleisuus. Key,  T.J.  et  al.,  1999.  Mortality  in  vegetarians  and  nonvegetarians:  detailed  findings  from  a  collabora-ve  analysis  of  5  prospec-ve  studies.   The  American  journal  of  clinical  nutri6on,  70(3  Suppl),  p.  516S–524S. 8
 9. 9. Ruokavalio ja kuolinsyyt ”…exclusion  of  data  from  the  Health  Food  Shoppers  Study  in  this  analysis  tended  to  lower   the  death  rate  ra4o  in  the  vegetarian  groups  compared  with  the  nonvegetarian  groups.” Syöpä Maha-­‐ Paksusuoli-­‐ Keuhko-­‐ Rinta-­‐ Eturauhas-­‐ IHD Aivohalvaus Kok.  kuol. Semi 0,36  (0,11– 1,18) 1,14  (0,72– 1,82)   0,69  (0,39– 1,22) 0,97  (0,56– 1,71) 1,06  (0,60– 1,89) 0,80  (0,69– 0,93) 0,97  (0,75– 1,25) 0,84  (0,77– 0,90) Pesco 0,86  (0,20– 3,74) 1,00  (0,42– 2,38) 1,04  (0,41– 2,64)  1,50  (0,74– 3,04) 1,25  (0,30– 5,22) 0,66  (0,48– 0,90) 1,04  (0,65– 1,64) 0,82  (0,77– 0,96) Lakto-­‐ovo 0,71  (0,42– 1,21) 1,10  (0,79– 1,54) 0,62  (0,38– 1,00) 0,75  (0,49– 1,14) 0,75  (0,47– 1,21) 0,66  (0,52– 0,83) 0,87  (0,66– 1,13) 0,84  (0,74– 0,96) Vegaanit 2,18  (0,43– 11,2) 0,83  (0,11– 6,17)  2,79  (0,39– 20,0) – –  0,74  (0,46– 1,21) 0,70  (0,25– 1,98) 1,00  (0,70– 1,44) Key,  T.J.  et  al.,  1999.  Mortality  in  vegetarians  and  nonvegetarians:  detailed  findings  from  a  collabora-ve  analysis  of  5  prospec-ve  studies.   The  American  journal  of  clinical  nutri6on,  70(3  Suppl),  p.  516S–524S. 9
 10. 10. Vegaanien kuolinsyyt Vegaanien  ja  sekasyöjien  välillä   ei  havai;u  4lastollises4   merkitseviä  eroja.  Vegaanien   (n=753)  riski  kuolla   sepelval4motau4in  oli  0,74   (0,46–1,21)  ja  kaikkiin  syihin   1,00  (0,70–1,44). Key,  T.J.  et  al.,  1999.  Mortality  in  vegetarians  and  nonvegetarians:  detailed  findings  from  a  collabora-ve  analysis  of  5  prospec-ve  studies.   The  American  journal  of  clinical  nutri6on,  70(3  Suppl),  p.  516S–524S. Kuolinsyy Kuolleisuus  (kpl) IHD 17 Aivohalvaus 4 Keuhkosyöpä 2 Paksusuolen  syöpä 1 Rintasyöpä 0 Eturauhassyöpä 0 Muut  syyt 42 Kok.  kuolleisuus 68 10
 11. 11. Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality   and  cancer  incidence  in  vegetarians:  a  meta-­‐analysis  and   systema4c  review.  Annals  of  nutri6on  &  metabolism,  60(4),   pp.  233–40. 11
 12. 12. Meta- analyysin kohokohdat Kasvissyöjillä   syöpäsairastuvuus  ja   sydänkuolleisuus  olivat   4lastollises4  merkitseväs4   pienempiä.  Muissa  kuolinsyissä   ei  havai;u  eroja. Kuolinsyy/sairaus Riski Kok.  kuolleisuus 0,91  (0,66–1,16) IHD 0,71  (0,56–0,87) Aivohalvaus 0,88  (0,70–1,06) Sv-­‐taudit 0,84  (0,54–1,14) Syöpäsairastuvuus 0,82  (0,67–0,97) Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  and  cancer  incidence  in  vegetarians:  a  meta-­‐analysis  and  systema-c  review.  Annals   of  nutri6on  &  metabolism,  60(4),  pp.  233–40. 12
 13. 13. Sydän- ja kokonaiskuolleisuus Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  and  cancer  incidence  in  vegetarians:  a  meta-­‐analysis  and  systema-c  review.  Annals   of  nutri6on  &  metabolism,  60(4),  pp.  233–40. 13
 14. 14. Aivohalvaus ja sv-kuolleisuus Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  and  cancer  incidence  in  vegetarians:  a  meta-­‐analysis  and  systema-c  review.  Annals   of  nutri6on  &  metabolism,  60(4),  pp.  233–40. 14
 15. 15. Syöpäsairastuvuus Huang,  T.  et  al.,  2012.  Cardiovascular  disease  mortality  and  cancer  incidence  in  vegetarians:  a  meta-­‐analysis  and  systema-c  review.  Annals   of  nutri6on  &  metabolism,  60(4),  pp.  233–40. 15
 16. 16. Huom. Ravitsemusterapeu[  Jack  Norris:  ”Although  the  2012  meta-­‐ analysis  by  Huang  et  al.  is  more  recent,  it  may  not  be  as  reliable  as   the  1999  meta-­‐analysis  because  it  includes  a  1984  study  on  Zen   priests  who  were  mostly  semi-­‐vegetarian  and  which  used  a   standardized  mortality  ra4o  (comparing  all  the  Zen  priests  to  the   greater  popula4on  rather  than  comparing  the  ’vegetarians’  to  non-­‐ vegetarians  within  the  same  group).  The  Heidelberg  Study  results   were  also  included  and  its  control  group  was  semi-­‐vegetarians,   which  means  there  were  semi-­‐vegetarians  in  both  the  ’vegetarian’   and  ’non-­‐vegetarian’  group  in  the  2012  meta-­‐analysis;  while  this  is   not  ideal,  it  should  have  biased  the  results  against  finding  a   beneficial  effect  of  a  vegetarian  diet.” www.veganhealth.org/ar4cles/dxrates 16
 17. 17. EPIC-Oxford ja Adventist Health Study 2 (AHS-2) 17
 18. 18. EPIC-Oxford: Sepelvaltimotauti • 11  seurantavuoden  aikana  kasvissyöjillä  havairin  32  %   pienempi  riski  sairastua  sepelval4motau4in.   • ”Compared  with  nonvegetarians,  vegetarians  had  a  lower  mean   BMI  [in  kg/m(2);  -­‐1.2  (95%  CI:  -­‐1.3,  -­‐1.1)],  non-­‐HDL-­‐cholesterol   concentra4on  [-­‐0.45  (95%  CI:  -­‐0.60,  -­‐0.30)  mmol/L],  and   systolic  blood  pressure  [-­‐3.3  (95%  CI:  -­‐5.9,  -­‐0.7)  mm  Hg].   Vegetarians  had  a  32%  lower  risk  (HR:  0.68;  95%  CI:  0.58,  0.81)   of  IHD  than  did  nonvegetarians,  which  was  only  slightly   a;enuated  ater  adjustment  for  BMI  and  did  not  differ   materially  by  sex,  age,  BMI,  smoking,  or  the  presence  of  IHD   risk  factors.” Crowe,  F.L.  et  al.,  2013.  Risk  of  hospitaliza-on  or  death  from  ischemic  heart  disease  among  Bri-sh  vegetarians  and  nonvegetarians:  results   from  the  EPIC-­‐Oxford  cohort  study.  The  American  journal  of  clinical  nutri6on,  97(3),  pp.  597–603. 18
 19. 19. EPIC-Oxford: Divertikuloosi • Kasvissyöjillä  havairin  31  %  pienempi  riski  sairastua   diver4kuloosiin.   • ”Ater  adjustment  for  confounding  variables,  vegetarians  had  a   31%  lower  risk  (rela4ve  risk  0.69,  95%  confidence  interval  0.55   to  0.86)  of  diver4cular  disease  compared  with  meat  eaters.  The   cumula4ve  probability  of  admission  to  hospital  or  death  from   diver4cular  disease  between  the  ages  of  50  and  70  for  meat   eaters  was  4.4%  compared  with  3.0%  for  vegetarians.  There   was  also  an  inverse  associa4on  with  dietary  fibre  intake;   par4cipants  in  the  highest  fith  (≥25.5  g/day  for  women  and   ≥26.1  g/day  for  men)  had  a  41%  lower  risk  (0.59,  0.46  to  0.78;   P<0.001  trend)  compared  with  those  in  the  lowest  fith  (<14  g/ day  for  both  women  and  men).” Crowe,  F.L.  et  al.,  2011.  Diet  and  risk  of  diver-cular  disease  in  Oxford  cohort  of  European  Prospec-ve  Inves-ga-on  into  Cancer  and   Nutri-on  (EPIC):  prospec-ve  study  of  Bri-sh  vegetarians  and  non-­‐vegetarians.  BMJ  (Clinical  research  ed.),  343,  p.  d4131. 19
 20. 20. EPIC-Oxford: Luunmurtumat • Vegaaneilla  oli  30  %  suurempi  luunmurtumien  riski.  Kun   tulokset  korjarin  kalsiumin  saannin  suhteen,  yhteys  heikkeni.   • ”The  higher  fracture  risk  in  the  vegans  appeared  to  be  a   consequence  of  their  considerably  lower  mean  calcium  intake.   An  adequate  calcium  intake  is  essen4al  for  bone  health,   irrespec4ve  of  dietary  preferences.”  …  ”Ater  further  adjustment   for  dietary  energy  and  calcium  intake  the  incidence  rate  ra4o   among  vegans  compared  with  meat  eaters  was  1.15   (0.89-­‐1.49).  Among  subjects  consuming  at  least  525  mg/day   calcium  the  corresponding  incidence  rate  ra4os  were  1.05   (0.90-­‐1.21)  for  fish  eaters,  1.02  (0.90-­‐1.15)  for  vegetarians  and   1.00  (0.69-­‐1.44)  for  vegans.” Appleby,  P.  et  al.,  2007.  Compara-ve  fracture  risk  in  vegetarians  and  nonvegetarians  in  EPIC-­‐Oxford.  European  journal  of  clinical  nutri6on,   61(12),  pp.  1400–6. 20
 21. 21. EPIC-Oxford: Harmaakaihi • Yli  40-­‐vuo4ailla  kasvissyöjillä  oli  pienempi  riski  sairastua   harmaakaihiin  verra;una  sekasyöjiin.  Mitä  vähemmän  lihaa   syö4in,  sitä  pienempi  riski  oli. Ruokavalioryhmä Koehenkilöt  (kpl) Sairastuvuus Runsaas-  lihaa  syövät,    ≥  100  g/vrk 329 1,00 Kohtuullises-  lihaa  syövät,  50–99  g/vrk 489 0,96  (0,84–1,11) Vähän  lihaa  syövät,  <  50  g/vrk 301 0,85  (0,72–0,99) Pescovegetaris-t 148 0,79  (0,65–0,97) Lakto-­‐ovo-­‐vegearis-t 198 0,70  (0,58–0,84) Vegaanit 19 0,60  (0,38–0,96) Appleby,  P.N.,  Allen,  N.E.  &  Key,  T.J.,  2011.  Diet,  vegetarianism,  and  cataract  risk.  The  American  journal  of  clinical  nutri6on,  93(5),  pp.  1128– 35. 21
 22. 22. Adventist Health Study 2 • Kasvissyöjillä  oli  12  %  pienempi  riski  kuolla  ennenaikaises4   verra;una  sekasyöjiin.  Kun  tulos  korjarin  BMI:n  suhteen,  ero   4ppui  10  %:iin.   • ”In  conclusion,  in  a  large  American  cohort,  we  found  that   vegetarian  dietary  pa;erns  were  associated  with  lower   mortality.  The  evidence  that  vegetarian  diets,  or  similar  diets   with  reduced  meat  consump4on,  may  be  associated  with  a   lower  risk  of  death  should  be  considered  carefully  by  individuals   as  they  make  dietary  choices  and  by  those  offering  dietary   guidance.” Orlich,  M.J.  et  al.,  2013.  Vegetarian  dietary  pacerns  and  mortality  in  Adven-st  Health  Study  2.  JAMA  internal  medicine,  173(13),  pp.  1230–8. 22
 23. 23. Kuolinsyyt, miehet ja naiset Kok.  kuolleisuus IHD Sv-­‐taudit Syöpä Muut  syyt Kaikki   kasvissyöjät 0,88  (0,80–0,97) 0,81  (0,64–1,02) 0,87  (0,75–1,01) 0,92  (0,78–1,08) 0,85  (0,73–0,99) Miehet 0,82  (0,72–0,94) 0,71  (0,51–1,00) 0,71  (0,57–0,90) 1,02  (0,78–1,32) 0,83  (0,66–1,04) Naiset 0,93  (0,82–1,05) 0,88  (0,65–1,20) 0,99  (0,83–1,18) 0,87  (0,71–1,07) 0,88  (0,72–1,08) Orlich,  M.J.  et  al.,  2013.  Vegetarian  dietary  pacerns  and  mortality  in  Adven-st  Health  Study  2.  JAMA  internal  medicine,  173(13),  pp.  1230–8. Miehet  hyötyivät  kasvisruokavaliosta  enemmän  kuin  naiset. 23
 24. 24. Kuolleisuus ja ruokavalio Pescovegetaristeilla  oli  kaikkein  pienin  kuolleisuus  ja  sydänkuolleisuus. Kok.  kuolleisuus IHD Sv-­‐taudit Syöpä Muut  syyt Vegaanit 0,85  (0,73–1,01) 0,90  (0,60–1,33) 0,91  (0,71–1,16) 0,92  (0,68–1,24) 0,74  (0,56–0,99) Lakto-­‐ovo 0,91  (0,82–1,00)   0,82  (0,62–1,06)   0,90  (0,76–1,06)   0,90  (0,75–1,09) 0,91  (0,77–1,07)   Pesco 0,81  (0,69–0.94)   0,65  (0,43–0,97) 0,80  (0,62–1,03) 0,94  (0,72–1,22) 0,71  (0,54–0,94) Semi 0,92  (0,75–1,13) 0,92  (0,57–1,51) 0,85  (0,63–1,16) 0,94  (0,66–1,35) 0,99  (0,72–1,36) Orlich,  M.J.  et  al.,  2013.  Vegetarian  dietary  pacerns  and  mortality  in  Adven-st  Health  Study  2.  JAMA  internal  medicine,  173(13),  pp.  1230–8. 24
 25. 25. Kilpirauhasen vajaatoiminta • Vegaanit  sairas4vat  hiukan  muita  vähemmän  kilpirauhasen   vajaatoimintaa,  mu;a  ero  ei  ollut  4lastollises4  merkitsevä  (0,78;   0,59–1,03).   • ”With  the  excep4on  of  the  lacto-­‐ovo  vegetarian  diet  findings  in   the  prevalence  study,  vegetarian  diets  were  not  associated  with   increased  risk  of  hypothyroidism.  Vegan  diets  which  may  be   expected  to  lack  iodine  due  to  complete  exclusion  of  animal   products  tended  to  be  protec4ve.” Tonstad,  S.  et  al.,  2013.  Vegan  diets  and  hypothyroidism.  Nutrients,  5(11),  pp.  4642–52. 25
 26. 26. Kilpirauhasen vajaatoiminta Sairastuvuus  raportoi4in  sekä  alkupisteessä  (poikkileikkaus)   e;ä  4–6  vuo;a  myöhemmin  (prospek4ivinen). Ruokavalioryhmä Poikkileikkaus Prospek-ivinen Säännöllises-  lihaa  syövät 1,00 1,00 Semivegeris-t 1,04  (0,91–1,19) 0,87  (0,65–1,17) Pescovegetaris-t 1,02  (0,90–1,15) 0,87  (0,65–1,17) Lakto-­‐ovo-­‐vegetaris-t 1,09  (1,01–1,18) 1,07  (0,91–1,24) Vegaanit 0,89  (0,78–1,01) 0,78  (0,59–1,03) Tonstad,  S.  et  al.,  2013.  Vegan  diets  and  hypothyroidism.  Nutrients,  5(11),  pp.  4642–52. 26
 27. 27. Diabetes Kasvissyöjät,  poislukien   pescovegetaris4t,  sairas4vat   huoma;avas4  vähemmän   diabetesta.  Vegaaneilla   diabetesriski  oli  kaikkein   pienin,  yli  60  %  pienempi  kuin   sekasyöjillä  (0,38;  0,23–0,61). Ruokavalioryhmä Sairastuvuus Vegaanit 0,38  (0,24–0,61) Lakto-­‐ovo 0,62  (0,50–0,76) Pesco 0,79  (0,58–1,09) Semi 0,49  (0,31–0,76) Tonstad,  S.  et  al.,  2013.  Vegetarian  diets  and  incidence  of  diabetes  in  the  Adven-st  Health  Study-­‐2.  Nutri6on,  metabolism,  and  cardiovascular   diseases  :  NMCD,  23(4),  pp.  292–9. 27
 28. 28. Muut kuolinsyyt Yleisimmät  kuolinsyyt:  sepsis  (tartuntataudit);  Alzheimer,  Parkinsonin  tau4  (neurologiset);   influenssa,  pneumonia,  emfyseema  ja  COPD,  keuhkoparenkyymisairaudet  (hengityselinsairaudet);   munuaisten  vajaatoiminta  (munuaissairaudet);  diabetes  mellitus  (hormoniperäiset). Tartuntataudit Neurologiset   sairaudet Hengityselinten   sairaudet Munuaissairaudet Hormoniperäiset   sairaudet Kasvissyjät 0,93  (0,53–1,62) 0,93  (0,67–1,29) 0,95  (0,68–1,32) 0,48  (0,28–0,82) 0,61  (0,40–0,92) Miehet 0,85  (0,39–1,86) 0,86  (0,53–1,40) 1,13  (0,67–1,92) 0,42  (0,19–0,91) 0,48  (0,25–0,92) Naiset 0,97  (0,44–2,11) 0,97  (0,63–1,49) 0,88  (0,57–1,36) 0,57  (0,28–1,19) 0,76  (0,44–1,30) Orlich,  M.J.  et  al.,  2013.  Vegetarian  dietary  pacerns  and  mortality  in  Adven-st  Health  Study  2.  JAMA  internal  medicine,  173(13),  pp.  1230–8. 28
 29. 29. YHTEENVETO • Kasvissyöjät  kuolevat  sepelval4motau4in  todennäköises4   harvemmin  kuin  sekasyöjät.  Muiden  kuolinsyiden  kohdalla  ero   on  epäselvä.  Diver4kuloosia  ja  harmaakaihia  esiintyy   kasvissyöjillä  mahdollises4  hiukan  harvemmin  kuin  sekasyöjillä.   • Vegaanien  sairastuvuus  ja  kuolleisuus  on  samaa  luokkaa  kuin   sekasyöjillä,  lukuun  o;ama;a  diabetesta,  jota  vegaanit   sairastavat  harvemmin.  Vegaaneilla  voi  olla  hieman  suurentunut   luunmurtumien  riski,  mikä  johtunee  niukasta  kalsiumin   saannista. 29
 30. 30. Lue lisää osoitteessa www.puolikiloa.fi 30 Tykkää  sivusta  Facebookissa

×