Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp brain support

388 views

Published on

Powerpoint presentatie BrainSupport

Published in: Business
  • Be the first to comment

Pp brain support

  1. 1. www.brain-support.nl 12-3-2012
  2. 2. Be Excellent!  Wat? Huiswerkbegeleiding en bijles voor alle scholieren van het voorgezet onderwijs  Waar? Vertrouwde omgeving van de leerling, namelijk op school  Waarom? Op deze manier krijgen zij de kans om alsnog het juiste niveau te kunnen behalen om desbetreffend(e) vak(ken) succesvol te doorlopen  Doelgroep? Middelbare scholen in de regio Rotterdam Rijnmondwww.brain-support.nl 12-3-2012
  3. 3. Waarom BrainSupport?  Bevordert de individuele prestaties van de leerlingen. Dit zal zich uitbetalen in stijgende slagingspercentages van de school. BrainSupport levert dus indirect een voordeel op voor de school!  Jong, flexibel en dynamisch team van vijf tutors. Allen onder de leeftijd van 23 jaar en in het bezit van een vwo-diploma. Dit bevordert de open en toegankelijke omgeving waar naar gestreefd wordt!www.brain-support.nl 12-3-2012
  4. 4. Uniek! BrainSupport streeft naar een open en toegankelijke omgeving voor haar cliënten door:  Sociale media als Twitter, Facebook en Hyves als extra mogelijkheid te gebruiken naast de begeleidingsuren voor leerlingen om vragen te stellen  Op woensdag- en zondagavond een tutor beschikbaar te stellen op de Skype verbinding  Minimaal een keer per week een instructiefilmpje op YouTube te plaatsen dat betrekking heeft op de stof van de scholierenwww.brain-support.nl 12-3-2012
  5. 5. Contact? Puck Burgerhout 06-22246211 p.burgerhout@brain-support.nl www.brain-support.nlwww.brain-support.nl 12-3-2012

×