Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het spel of de knikkers? Een verkenning van het fair proces effect bij deelnemers aan burgerparticipatie

328 views

Published on

Presentatie op #Etmaal2018

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het spel of de knikkers? Een verkenning van het fair proces effect bij deelnemers aan burgerparticipatie

 1. 1. Het spel of de knikkers? Verkenning van het fair proces effect bij burgerparticipatie Christine Bleijenberg, Jonas Moons, Reint Jan Renes en Noëlle Aarts (Radboud Universiteit) 09/02/18
 2. 2. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl ccc
 3. 3. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl
 4. 4. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Why should they come? (Forester, 2009) • Er is weinig bekend over de ervaringen van deelnemers met burgerparticipatie (Bartels, 2012; Berner et al., 2011; Van der Bol & Van der Arend, 2007) • ‘Knikkers’ lijken belangrijker: (on)gunstige uitkomst doorslaggevend voor tevredenheid (Berner et al, 2011; de Graaf, 2007; Schrijver, 2008)
 5. 5. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl date 09/06/09 subject name subject / title, max. 2 lines
 6. 6. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Ervaren procedurele rechtvaardigheid • Wanneer een burger het gevoel heeft eerlijk en rechtvaardig bejegend te zijn, heeft dit een positieve invloed op de acceptatie van en tevredenheid met de uitkomst, en op het vertrouwen in de betrokken (overheids)organisatie. • Wanneer de uitkomst ongunstig is voor de betrokken burger is het fair proces effect zelfs sterker. (Lind, 2017; Tyler & Lind, 1988; Van den Bos, 2014)
 7. 7. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Drie elementen • Beleefdheid & respect: het gevoel beleefd en respectvol bejegend te zijn • Voice: de ervaring dat er ruimte was om je mening te geven en dat deze serieus werd genomen • Explanation: begrijpelijke uitleg van en verantwoording over het proces en de inhoudelijke keuzes (in de uitkomst)
 8. 8. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl 1 date 09/06/09 subject name subject / title, max. 2 lines ? respect voice explanation (on)gunstige uitkomst procedurele rechtvaardigheid acceptatie tevredenheid vertrouwen
 9. 9. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Vraagstelling Centrale vraag In hoeverre is er sprake van een fair proces effect bij deelnemers aan lokale participatie processen? Vooronderzoek Welke betekenis hebben de begrippen respect, voice en explanation voor deelnemers aan lokale participatieprocessen?
 10. 10. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Vooronderzoek Doel: Ontwikkelen vragenlijst toepasbaar in de context burgerparticipatie. Dataverzameling: Vier stadsgesprekken, vier verschillende onderwerpen (voetgangersgebied, anti-discriminatie, sportnota en integratie nieuwkomers) Korte (10-15 min) interviews met deelnemers (37) na afloop Data-analyse: Kwalitatieve analyse naar de betekenis van respect en beleefdheid, voice en explanation in interviews
 11. 11. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl date Voorbeelden voice ‘Ik kon zeggen wat ik wilde. Alles wat in onze groep werd gezegd kwam op de flap terecht.’ ‘Er werd echt naar mensen geluisterd. […] Je zag aan hun lichaamstaal dat ze luisterden.’ ‘Als de vraag is hoe kunnen we het voetgangersgebied uitbreiden dan ben ik nu al naar huis.’ ‘Degene die presenteerde bracht zijn eigen mening heel erg naar voren. Dat vond ik jammer.’
 12. 12. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Voorbeelden explantion ‘Er is verteld dat er een verslag komt, dat weer naar de gemeente gaat. Die informatie gebruiken ze voor het opstellen van de (beleids)agenda.’ ‘Als je beslist om echt iets anders te doen zul je op zijn minst moeten uitleggen waarom.’ ‘Hetgeen wat gezegd is moet een beloning krijgen in de zin dat de gemeente er iets mee doet. Dat kan ook afwijzen zijn, maar dan hebben ze er in ieder geval naar gekeken’. ‘Er is nu verder niks. Er is geen vervolgbijeenkomst. De gemeente gaat gewoon haar eigen plan trekken, pikt er een paar dingen uit.’
 13. 13. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Voorbeelden respect en beleefdheid ‘Organisatie was goed. Strak tijdschema. Goed gepland zo direct na werktijd.’ ‘Het was goed verzorgd en het eten was heerlijk!’ ‘Iedereen nam het woord en er werd goed geluisterd’ ‘Ze zeiden dat komt op de website. Maar ik zou wel verwachten dat wij de uitkomsten van de werkgroepen ook toegemaild krijgen.’
 14. 14. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Maar ook Representatie ‘Ik had gedacht dat hier allemaal inwoners zouden zitten maar het zijn professionals!’ ‘Jammer dat er vooral jongeren waren, en dan alleen Marokkaanse…’ Naast bejegening individu wordt ook bejegening groep naar voren gebracht.
 15. 15. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Conclusie (voorlopig) • Elementen van ervaren procedurele rechtvaardigheid spelen een rol bij burgerparticipatie (Lawrence et al., 1997; Maguire & Lind, 2003; Smith & McDonough, 2001) • Betekenis van respect aanpassen aan context. • Hoe verhoudt ervaren procedurele rechtvaardigheid zich tot tevredenheid met de objectieve uitkomst? • Representatie: vraagt om uitleg? (Maguire & Lind, 2003)
 16. 16. Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein www.publab.hu.nl Vervolg: enquête-onderzoek Duurzaamheidsinnovatie (februari) Herinrichting binnenstadslocatie (maart) Herontwikkeling voormalig bedrijventerrein (juni)
 17. 17. Het spel en de knikkers! Bedankt voor je aandacht!

×