Pracodawca dla inzyniera, Raport rozszerzony. StudentsWatch

566 views

Published on

Raport z badania przeprowadzonego przez StudentsWatch na studentach i doktorantach polskich uczelni technicznych

Published in: Career
 • Be the first to comment

Pracodawca dla inzyniera, Raport rozszerzony. StudentsWatch

 1. 1. Pracodawca dla inżyniera Raport badawczy Kwiecień 2012
 2. 2. Pracodawca dla inżyniera- raport Cele i metodologia badania Głównym celem projektu było rozstrzygnięcie plebiscytu „Pracodawca dla Inżyniera” przeprowadzonego przez organizację studentów BEST przy współpracy portalu badawczego StudentsWatch.pl Obok pytania o najlepszego pracodawcę zadano również serię pytań dotyczących stosunku do praktyk, staży, opinii na temat preferencji potencjalnych pracodawców odnośnie kandydatów do pracy Badanie zostało zrealizowane metodą on-line metodą „kuli śnieżnej” wśród internautów będących studentami uczelni technicznych. Po wypełnieniu kwestionariusza, respondentowi wyświetlał się spersonalizowany link, który mógł udostępnić innym osobom. Osoba, która zaprosiła do badania najwięcej osób otrzymywała nagrodę główną w postaci iPada. Łącznie zebrano 1308 w pełni wypełnionych kwestionariuszy. 2
 3. 3. Pracodawca dla inżyniera- raport Główne wnioski (1/3) Najważniejszym czynnikiem, decydującym o podjęciu pracy jest wysokość zarobków - uważa co szósty student uczelni technicznych. W drugiej kolejności, dobra praca to taka, w której osoba ma perspektywę awansu (10,7%). Nieco mniejsze znaczenie ma wielkość firmy (9,6%) czy możliwość ciągłego rozwoju zawodowego. Wysokie pensje przyciągają głównie starsze roczniki (20,4% studentów V roku wskazało ten czynnik jako najważniejszy). Dla młodszych studentów (I i II rok) wysokość zarobków również jest synonimem dobrej pracy, przy czym wyraźnie częściej od starszych kolegów zwracają uwagę na nazwę(markę) firmy i możliwość ciągłego rozwoju zawodowego. Dobre uposażenie oraz perspektywa awansu najbardziej kusi osoby, które nigdy nie pracowały (19%), z kolei dla tej grupy najmniej istotna jest wielkość firmy. Osoby z doświadczeniem w branży inżynieryjnej bardziej doceniają możliwość rozwoju osobistego (10,2%) w porównaniu do osób bez żadnego doświadczenia (6,7%). 3
 4. 4. Pracodawca dla inżyniera- raport Główne wnioski (2/3) Prawie 2/3 studentów uważa (a 34,7% czyni to zdecydowanie), że udział w praktykach lub programach pozwala dobrze poznać przyszłego pracodawcę. Podobny odsetek jest zdania, że okres praktyk jest w stanie pomóc ocenić pracodawcy umiejętności potencjalnego pracownika, zatem praktyki postrzegane są jako korzystne dla obu stron. Studenci najbardziej zgadzają się (39,4%) ze stwierdzeniem, że praktyki są niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu inżyniera. Jest to spójne z wizerunkiem typowego absolwenta-inżyniera: dla 63% studentów posiada on jedynie wiedzę teoretyczną. Pytając o plany wobec swojej przyszłej kariery zawodowej, 4/5 (80,1%) młodych inżynierów deklaruje, że chce pracować w kierunki, w którym się kształci. Co więcej, ponad dwie trzecie (67,4%) jest gotowa zmienić pracę, jeśli byłaby ona niesatysfakcjonująca. Niemal 9/10 (88,2%) przejawia ambitne podejście do przyszłej pracy - ważne jest dla nich, aby praca stawiała przed nimi nowe wyzwania i różnorodne zadnia. Zdania są najbardziej podzielone w kwestii preferowanej wielkości firmy - 23,6% woli pracę w dużej korporacji, 44,4% wybrałoby małą firmę, a 36,7% nie ma zdania na ten temat. Praca za granicą jest bardziej atrakcyjna od krajowej dla 15,6% studentów. 4
 5. 5. Pracodawca dla inżyniera- raport Główne wnioski (3/3) Tytuł "Pracodawca dla inżyniera" przypadł firmie Telekomunikacja Polska/Orange, na którą oddano 7,8% wszystkich głosów. W pierwszej piątce (z ponad 70) znalazły się również Siemens, Intel, PKN Orlen oraz Samsung. Na zwycięzcę Plebiscytu głosowali przede wszystkim studenci Politechniki Warszawskiej (12,1%), będący na IV roku. Najwięcej zwolenników TP/Orange jest wśród posiadaczy tytułu inżyniera (20,2%) i osób, które odbyły praktyki lub staż (12,5%). Na laureata Plebiscytu głosowali głównie mężczyźni (12,5%). 5
 6. 6. Pracodawca dla inżyniera- raport Struktura demograficzna próby Płeć Rok studiów I 38,1 Kobieta 17,7 14,1 II 61,9 18,2 III 27,3 Mężczyzna IV 22,7 V lub doktoranckie Uczelnia Politechnika Warszawska 59,6 Politechnika Gdańska 10,2 Politechnika Łódzka 8,7 Politechnika Wrocławska 3,4 AGH 2,9 SGGW 1,3 Politechnika Śląska 1,1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 1,1 inna uczelnia N= 1308 11,5 Dane w % 6
 7. 7. Pracodawca dla inżyniera- raport Charakterystyki dobrej pracy dla inżyniera Proszę uporządkować poniższe czynniki według ważności z perspektywy inżyniera – element wymieniany na pierwszym miejscu Wysokość zarobków 16,8% Perspektywa awansu 10,7% Wielkość firmy, liczba pracowników 9,6% Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego (kwalifikacja związane z wykonywaniem zawodu) 9,2% Możliwość ciągłego rozwoju osobistego (umiejętności miękkie np. autoprezentacja, umiejętność pracy w grupie) 8,6% Atmosfera w pracy, ludzie 8,5% Nazwa / marka firmy 8,3% Bonusy i dodatki (np. służbowy telefon, samochód) 7,2% Praca w międzynarodowym środowisku 7,1% Lokalizacja miejsca pracy 6,9% N=1308 Odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondent nie musiał porządkować wszystkich odpowiedzi 7
 8. 8. Pracodawca dla inżyniera- raport Charakterystyki dobrej pracy dla inżyniera wg roku studiów Proszę uporządkować poniższe czynniki według ważności z perspektywy inżyniera – element wymieniany na pierwszym miejscu I II III IV V 20,4 18,5 17,6 15,7 14,1 14,5 13,0 11,4 11,5 10,3 10,7 10,5 9,8 10,1 10,110,2 10,1 9,8 9,2 9,4 8,8 8,4 7,8 8,0 7,7 7,8 8,2 8,1 7,4 7,3 7,1 7,3 6,7 6,5 4,9 Wysokość zarobków Perspektywa awansu Wielkość firmy, liczba Możliwość ciągłego Możliwość ciągłego Atmosfera w pracy, Nazwa / marka firmy pracowników rozwoju zawodowego rozwoju osobistego ludzie (kwalifikacja (umiejętności związane z miękkie np. wykonywaniem autoprezentacja, zawodu) umiejętność pracy w N=1308 grupie) Odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondent nie musiał porządkować wszystkich odpowiedzi 8
 9. 9. Pracodawca dla inżyniera- raport Charakterystyki dobrej pracy dla inżyniera wg roku studiów Proszę uporządkować poniższe czynniki według ważności z perspektywy inżyniera – element wymieniany na pierwszym miejscu 19,0 Nigdy nie pracowałem(am) 16,7 Odbywałem(am) praktyki lub staż 15,9 Pracowałem(am) dorywczo 14,5 Pracowałem(am) w branży inżynieryjnej, zgodnie z wykształceniem 11,7 11,7 10,8 10,9 10,2 9,9 10,2 9,9 9,6 9,3 9,3 9,3 9,5 9,3 9,1 9,0 8,9 8,6 8,4 8,6 7,9 8,0 6,7 7,0 Wysokość zarobków Perspektywa awansu Wielkość firmy, liczba Możliwość ciągłego Możliwość ciągłego Atmosfera w pracy, Nazwa / marka firmy pracowników rozwoju zawodowego rozwoju osobistego ludzie (kwalifikacja (umiejętności związane z miękkie np. wykonywaniem autoprezentacja, zawodu) umiejętność pracy w N=1308 grupie) Odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondent nie musiał porządkować wszystkich odpowiedzi 9
 10. 10. Pracodawca dla inżyniera- raport Charakterystyki dobrej pracy dla inżyniera Proszę uporządkować poniższe czynniki według ważności z perspektywy inżyniera – średnie na skali 1-11 Wysokość zarobków 5,47 Perspektywa awansu 5,66 Nazwa / marka firmy 5,74 Wielkość firmy, liczba pracowników 5,78 Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego (kwalifikacja związane z wykonywaniem zawodu) 5,81 Możliwość ciągłego rozwoju osobistego (umiejętności miękkie np. autoprezentacja, umiejętność pracy w grupie,… 5,87 Atmosfera w pracy, ludzie 6,05 Lokalizacja miejsca pracy 6,10 Praca w międzynarodowym środowisku 6,25 Bonusy i dodatki (np. służbowy telefon, samochód) 6,33 N=1308 Im niższa ranga, tym dany element ma większe znaczenie (był częściej wymieniany na pierwszych pozycjach) 10
 11. 11. Pracodawca dla inżyniera- raport Opinie na temat praktyk i staży Posługując się skalą 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 „zdecydowanie się zgadzam” określ, w jakim stopniu zgadzam się z poniższymi stwierdzeniami: Praktyki przynoszą więcej korzyści pracownikowi niż pracodawcy 9,7 11,3 31,8 23,5 23,8 Okres praktyk jest niezbędny do prawidłowego wykonywania zawodu inżyniera 6,4 11,1 18,7 24,3 39,4 Udział w praktykach lub programach praktyk pozwalają dobrze poznać przyszłego pracodawcę 5,8 8,6 25,2 25,7 34,7 Okres praktyk jest w stanie pomóc ocenić pracodawcy umiejętności potencjalnego 5,8 13,0 21,0 27,9 32,3 pracownika. Praktyki i staże są dla pracodawcy źródłem taniej siły roboczej 13,0 10,4 26,2 21,6 28,8 Praktyki są naturalnym wyborem większości inżynierów w trakcie lub od razu po studiach 6,3 15,9 27,3 28,5 21,9 Obecnie brakuje ofert atrakcyjnych praktyk w branży inżynieryjnej 7,1 10,3 37,5 20,8 24,3 Obecnie wielu absolwentów – inżynierów posiada 5,8 7,1 23,7 32,7 30,6 jedynie wiedzę teoretyczną zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam Dane w %
 12. 12. Pracodawca dla inżyniera- raport Plany wobec przyszłego pracodawcy Posługując się skalą 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 „zdecydowanie się zgadzam” określ, w jakim stopniu zgadzam się z poniższymi stwierdzeniami: Dobrze znam zakres działalności firmy zanim wybiorę ją na potencjalnego pracodawcę. 6,1 11,6 16,0 32,9 23,7 9,7 Ważne dla mnie jest, aby moja praca stawiała przede mną nowe wyzwania i różnorodne zadania. 5,4 6,4 11,7 29,7 40,3 6,4 Chcę pracować w kierunku, w którym się kształcę. 6,1 6,0 9,7 24,3 45,8 8,1 Bardziej od premii pieniężnej preferuje wynagrodzenia w postaci służbowego telefonu, karnetów, biletów itp. 13,3 20,4 23,5 22,7 10,0 10,0 Jestem gotowy(a) zarabiać mniej, jeśli tylko będę mógł(a) rozwijać się osobiście i zawodowo w firmie 7,7 11,9 22,5 30,6 18,2 9,0 Preferuję pracę w dużej korporacji niż w małej firmie 8,6 15,0 18,5 23,9 15,8 18,2 Jeśli praca nie okaże się dla mnie satysfakcjonująca, jestem skłonny ją zmienić 6,4 6,7 10,7 30,1 37,3 8,9 Preferuję pracę w Polsce niż za granicą 7,7 7,9 13,3 28,8 29,4 12,9 Nie interesuje mnie forma zatrudnienia, jeśli tylko będę dobrze zarabiał 12,4 14,9 16,7 25,8 20,0 10,2 Pierwszą pracę traktuję jako odskocznię do czegoś bardziej ambitnego 10,4 15,5 17,3 27,3 17,0 12,6 Jestem w stanie pracować kilka lat w niesprzyjających warunkach, żeby tylko móc się utrzymać 13,9 15,3 21,4 24,3 14,4 10,7 Nigdy nie wybiorę pracy, w której nie mam możliwości awansu 6,1 10,2 17,9 25,6 26,5 13,7 zdecydowanie się nie zgadzam 2 3 4 zdecydowanie się zgadzam trudno powiedzieć Dane w %
 13. 13. Pracodawca dla inżyniera- raport Zwycięzcy plebiscytu „Pracodawca dla inżyniera 2012” Udział głosów dla pracodawców (top five) 7,8% 6,4% 4,4% 3,7% 3,7% N=1308 13
 14. 14. Pracodawca dla inżyniera- raport Profil Laureata Plebiscytu (1/2) Wynik w całej próbie 7,8% Politechnika Warszawska 12,1% Politechnika Łódzka 7,0% Uczelnia Politechnika Gdańska 0,7% Politechnika Wrocławska 4,4% I 2,2% II 3,4% Rok studiów III 2,7% IV 22,7% V 1,9% Inne 0,14 14
 15. 15. Pracodawca dla inżyniera- raport Profil Laureata Plebiscytu (1/2) Wynik w całej próbie 7,8% Mam już tytuł inżyniera 20,2% Tytuł inżyniera Nie mam jeszcze tytułu inżyniera, ale zamierzam go uzyskać 3,5% Mój kierunek studiów nie umożliwia mi zdobycia tytułu inżyniera 1,7% Nigdy nie pracowałem(am) 4,7% Odbywałem(am) praktyki lub staż. Wpisz liczbę miesięcy 12,5% Doświadczenie zawodowe Pracowałem(am) dorywczo. Wpisz liczbę miesięcy 2,7% Pracowałem(am) w branży inżynieryjnej, zgodnie z wykształceniem. 1,9% Wpisz liczbę miesięcy Kobieta 1,2% Płeć Mężczyzna 12,5% Inne 0,14 15
 16. 16. Kontakt:sw@studentswatch.pl+48 553 987 335www.studentswatch.pl 16

×