Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Interfaces 101

Interfaces 101

Download to read offline

Introduction to interfaces - whare are they good for? Should we use them? Learn more about IoC and Composition pattern here.

Introduction to interfaces - whare are they good for? Should we use them? Learn more about IoC and Composition pattern here.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Interfaces 101

 1. 1. 101 sposobów na… Interfejsy Przemysław Smyrdek
 2. 2. O mnie  Przemysław Smyrdek  przemek.smyrdek@gmail.com  github.com/psmyrdek  @psmyrdek
 3. 3. Agenda 1. Interfejsy – wprowadzenie 2. Interfejsy w języku C# 3. Kompozycja czy dziedziczenie? 4. Inversion of Control 1. Dependency Injection 2. DEMO – AutoFac 5. Testy jednostkowe 1. Biblioteka Moq 6. Podsumowanie
 4. 4. Interfejsy - wprowadzenie  W programowaniu obiektowym interfejs jest definicją abstrakcyjnego typu posiadającego jedynie operacje, a nie dane. Kiedy w konkretnej klasie zdefiniowane są wszystkie metody interfejsu mówimy, że klasa implementuje dany interfejs. ~Wikipedia
 5. 5. Interfejsy w języku C#  IEnumerable  IDisposable  INotifyPropertyChanged  ICollection  ICommand I wiele innych…
 6. 6. Kompozycja czy dziedziczenie?  Dziedziczeniem (ang. inheritance) w programowaniu obiektowym nazywamy mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami. Klasa może dziedziczyć po innej klasie, co oznacza, że oprócz swoich własnych atrybutów oraz zachowań, uzyskuje także te pochodzące z klasy, z której dziedziczy. ~Wikipedia
 7. 7. Kompozycja czy dziedziczenie?
 8. 8. Kompozycja czy dziedziczenie?
 9. 9. Kompozycja czy dziedziczenie?
 10. 10. Kompozycja czy dziedziczenie?
 11. 11. Kompozycja czy dziedziczenie?
 12. 12. Kompozycja czy dziedziczenie?
 13. 13. Kompozycja czy dziedziczenie? Problemy wynikające z dziedziczenia:  Mnóstwo sztywno skonfigurowanych klas pochodnych  Zmiana w metodzie klasy bazowej wymusza zmianę wszystkich metod w klasach pochodnych (np. zmiana zwracanego typu)  Brak możliwości zmiany zachowania w trakcie działania programu  Powielanie kodu  Źle zaprojektowana struktura klas prowadzi do omijania „na siłę” problemów dziedziczenia
 14. 14. Zastosowanie kompozycji  Kompozycja to sytuacja, w której dana klasa zawiera obiekty innych, już istniejących klas. Kompozycja to relacja typu „x zawiera y”.
 15. 15. Zastosowanie kompozycji
 16. 16. Zastosowanie kompozycji
 17. 17. Zastosowanie kompozycji
 18. 18. Zastosowanie kompozycji
 19. 19. Zalety zastosowania kompozycji + Naturalne podejście do budowy obiektu danej klasy + SRP – klasy odpowiadają tylko za najważniejsze operacje, pozostałe są delegowane do odpowiednich komponentów + Możliwość zmian obiektu w locie, mechanizm „upgrade’owania” + DRY
 20. 20. Ale można jeszcze lepiej…
 21. 21. Ale można jeszcze lepiej…
 22. 22. Inversion of Control – odwrócenie sterowania Inversion of Control (odwrócenie sterowania) – to paradygmat programowania (czasami uznawany za wzorzec architektury) polegający na tym, że niezbędne dla danej klasy komponenty otrzymywane są z zewnątrz. Szczególny nacisk w tym podejściu kładzie się na reużywalne komponenty, co osiągniemy wykorzystując interfejsy.
 23. 23. Inversion of Control – wykorzystanie Dependency Injection Dependency Injection (DI, wstrzykiwanie zależności) to podstawowa, poza wzorcem Strategia, realizacja Inversion of Control. Niezbędne dla danej klasy zależności są „wstrzykiwane” w zależności od potrzeby poprzez konstruktor, metodę lub do konkretnego pola (constructor injection, method injection, property injection). Gwarantuje to tworzenie luźno powiązanego kodu.
 24. 24. Inversion of Control – wykorzystanie Dependency Injection
 25. 25. Inversion of Control – wykorzystanie Dependency Injection
 26. 26. IoC Container Przy wykorzystaniu Dependency Injection dla zachowania porządku w kodzie wykorzystuje się tzw. kontenery. Zadaniem kontenerów IoC jest grupowanie wybranych komponentów oraz interfejsów które implementują po to, aby w razie potrzeby móc „rozwiązać” daną zależność.
 27. 27. AutoFac  https://github.com/autofac/Autofac
 28. 28. Symulacja wypłaty z bankomatu  1. włóż kartę  2. sprawdź poprawność karty  2. wybierz pin  3. sprawdź pin  4. podaj kwotę  5. sprawdź możliwość pobrania pieniędzy  6. wypłać pieniądze  7. wydrukuj paragon
 29. 29. IoC – korzyści  zwolnienie klasy z odpowiedzialności tworzenia niezbędnych komponentów  tworzenie (małych) klas o ściśle określonych zadaniach  kod możliwy do testowania – klasa może otrzymać dowolny komponent o ile implementuje on niezbędny interfejs
 30. 30. Korzyści ze stosowania interfejsów  Tworzenie luźno powiązanego kodu gdzie poszczególne komponenty mogą być w dowolnej chwili wymienione  Szersze spojrzenie na tworzony system, kwestia implementacji danej klasy może być odłożona w czasie  Ułatwienie pracy programistów – brak konieczności oczekiwania na zaimplementowanie danej metody, wystarczy „trzymać się” określonej przez interfejs konwencji  Tworzenie kodu możliwego do testowania
 31. 31. Dziękuję za uwagę.

×