Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mga pisikal na katangian ng daigdig

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Mga pisikal na katangian ng daigdig

 1. 1. Estruktura ng Daigdig
 2. 2. Estruktura ng Daigdig • Crust matigas at mabatong bahagi • Mantle  isang patong ng mga batong napakainit • Core  kaloob-loobang bahagi ng daigdig  Plate  malaking masa ng solidong bato
 3. 3. Northern Hemisphere (Land Hemisphere)  61% tubig, 39% lupa Southern Hemisphere (Water Hemisphere)  81% tubig, 19% lupa
 4. 4. Heograpiya ng Daigdig Heograpiya (Geographia) - geo “lupa”, graphein “sumulat” Heograpiya -nauukol sa pag-aaral ng daigdig at taong naninirahan dito.
 5. 5. Longitude at Latitude • Longitude - distansyang angular patungo sa silangan o kanluran ng Prime Meridian  Prime Meridian - 0 degree longitude  International Date Line -180 degrees longitude mula sa prime meridian pakanluran o pasilangan
 6. 6. • Latitude - distansiyang angular na natutukoy sa dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng equator  Equator -humahati sa globo sa hilaga at timog na hesmispero. 0 degree latitude  Tropic of Cancer (23.5 degree hilaga ng equator) - dulong bahagi ng Northern Hemisphere  Tropic of Capricorn (23.5 degree timog) -dulong bahagi ng Southern Hemisphere
 7. 7. Ang Klima Klima – kalagayan o kondisyon ng atmospera ng lugar Ang mga Kontinente Kontinente - pinakamalawak na lupa sa ibabaw ng daigdig Alfred Wegener (German) -nagsulong ng Continental Drift Theory Continental Drift Theory - magkakaugnay ang mga kontinente sa super kontinente (pangaea) Pangaea - super kontinente
 8. 8. Pitong Kontinente • Africa • Antarctica • Asya • Australia • Europe • North America • South America
 9. 9. Africa • malaking suplay ng ginto at dyamante Nile River - pinakamahabang ilog sa buong daigdig Sahara Desert - pinakamalaking disyerto
 10. 10. Antarctica • tanging kontinenteng natatakpan ng yelo • kapal ng yelo ay umaabot ng halos 2km.
 11. 11. ASYA • pinakamalaking kotinente sa mundo • 1/3 sukat ng asya sa buong daigdig • China – pinakamalaking populasyon sa daigdig • Mt. Everest – pinakamataas na bundok
 12. 12. Europe • ¼ lamang ng kalupaan ng asya ang laki •ikalawa sa pinakamaliit na kontinente. • 6.8% ng kabuuang lupa sa daigdig
 13. 13. Australia •pinakamaliit na kontinente sa daigdig
 14. 14. NORTH AMERICA • isang malaking tatsulok ang hugis nito dalawang mahalagang kabundukan • Appalachian Mountains sa silangan • Rocky Mountains sa kanluran.
 15. 15. South America • hugis tatsulok nagiging patulis • Andes Mountains 7,240 km
 16. 16. Pacific Ring of Fire •Ang mga bansang nakapaloob sa Ring of Fire ay ang mga bansang maraming mga bulkan at kadalasan nagkakaroon ng paglindol. •bilog na apoy ng pasipiko •Ang ring of fire ay nabuo dahil sa mga batong umaapoy na galing sa pinakamalapit na bulkan dito.Ito ay hugis sing-sing kaya ito tinawag na ring of fire. • Tectonic Plate- malaking tipak ng crust ng daigdig kung saan nkapatong ang kontinente.
 17. 17. Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig •Topograpiya- pisikal na katangian ng isang lugar • Mt. Everest (Asya)- pinakamataas na bundok sa buong daigdig (29,028 talampakan o 8,848 metro) *4 na karagatan sa daigdig • Pacific, Atlantic, Indian at Arctic • Southern Ocean (60 degrees S latitude)International Hydrographic Organization.  Pinakamalaking dagat sa daigdig • South China Sea, Caribbean Sea, at Mediterranean Sea
 18. 18. Kasaysayan at Heograpiya • Herodotus- “Ama ng Kasaysayan”, “Ama ng Heograpiya” • Ang Heograiya ay may malaking kaugnayan sa mga pangyayari sa kasaysayan, paghubog ng kultura, at pang-araw-araw na pamumuhay ng tao.

×