Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scopeathon i Bergen 2015

Scopeathon i Bergen 2015
i samarbeid med
Impact Hub Bergen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scopeathon i Bergen 2015

 1. 1. Scopeathon i Bergen i samarbeid med Impact Hub
 2. 2. Prosperas ledelse Christian Thommessen Styreleder Anne Aaby Daglig leder Andreas Bomann- Larsen Styremedlem Christer Bjørndal Styremedlem Anne Kvam Styremedlem Stine Fjell Styremedlem Åsne Normann-Arvesen Kommunikasjonssjef Ivar Barlindhaug Bedriftssjef Heidi Finksas Prosjektsjef Eli Haugerud Konsulentsjef
 3. 3. i samarbeid med Impact Hub Bergen Plan for Scopeathon
 4. 4. SCOPING PROSESS 1. BESKRIV BEHOVENE 2. FINN LØSNINGER 3. VELG OG SCOPE PROSJEKTET 4. BYGG ARBEIDSPLANEN 30 min 40 min 50 min 50 min…..
 5. 5. VELG OG SCOPE PROSJEKTET TIDTAKER *Holder teamet ansvarlig for tid og fullføring innenfor scopeathon´ens tidsrammer TEAMLEAD *Står for bevisstgjøring av premisser som strategi og målsettinger *Ansvarlig for gjennomførbarhet *Ansvarlig for at scopet fører til ønsket styrking av organisasjonen DOKUMENTØR *Ansvarlig for at scope + roadmap er fullstendig, ferdig og tydelig *Bidrar til tydeliggjøring av scope
 6. 6. BESKRIV BEHOVENE Hvor er smertepunktene? > LAG BEHOVSERKLÆRINGER Beste praksis! ⇒ Brainwriting ⇒ Mindmapping ⇒ 5 Why´s Vi tjener ikke penger — Hvorfor? Vi selger produktet vårt for billig — Hvorfor? Vi vet ikke hvordan pakketere — Hvorfor? Vi har ikke god nok kjennskap til stakeholders og marked —Hvorfor? Vi vet ikke hvordan vi best innhenter dette ⇒ Klustre og prioritere A: Mobiliser så mange tanker rundt behov som mulig B: Prioriter behovene som best vil gi positivt utslag på visjon og misjon C: Kom til til roten av problemet
 7. 7. BESKRIV BEHOVENE Vi trenger å bygge kapasitet med frivillige, fordi vi ikke har midler til å ansette flere akkurat nå... Vi trenger å gjøre en markedsanalyse, fordi vi må finne salgspotensialet for vår tjeneste...
 8. 8. FINN LØSNINGER For hvert av behovene A: Brainstorm løsninger B: Klustre løsninger som er like hverandre C: Velg tre prosjekter > LISTE PÅ 3 PRIORITERTE PROSJEKTER Beste praksis! ⇒ Kvantitet er viktigere en kvalitet i idémyldringsfase ⇒ Krysssjekk at prosjektene som velges kegner seg som pro bono ⇒ Pro bono prosjekter skal ikke haste ⇒ Prosperas prosjekter skal kunne gjennomføres på tre måneder, med maks fem pro bono-konsulenter, maks fem timer per uke.
 9. 9. FINN LØSNINGER Vi trenger å bygge kapasitet med frivillige, fordi vi ikke har midler til å ansette flere akkurat nå... Utvikle en plan for hvordan involvere og engasjere eksisterende frivillige Utvikle et digitalt verktøy for ansvarsfordeling og prosjektstyring Rekruttere flere frivillige
 10. 10. VELG OG SCOPE PROSJEKTET A: Hvilke av de tre prosjektene skal jobbes frem? C: Hva er utenfor scope?B: Hva er innenfor scope?
 11. 11. BYGG ARBEIDSPLANEN A: Hvilke prosjektene skal jobbes frem? B: Hva er den konkrete leveransen? C: Hvem er prospekteier? D: Hvilken kompetanse er nødvendig for å kunne levere? E: Hva er utenfor scope? F: Er det noen tilgrensende økonomiske interesser som skal tydeliggjøres (også evt underleverandører) G: Finnes det noen avhengigheter som ferie, styremøter, parallelle prosjekter etc? H: Er prosjektet gjennomførbart på tre måneder FASE (Del opp i minst tre) MILEPÆL (Minst 2) LEVERANSE (Hva vil være produsert) TIDSRAMME (Hvor lang tid vil det ta?)
 12. 12. 5 sosial entreprenører søker hjelp ● Impact Hub Bergen ● Matkollektivet ● Folkelig ● Bærekraftige liv ● Carma carpooling …..til hva? Vi vet ikke….
 13. 13. SCOPEATHON En økt der erfarne konsulenter hjelper sosial entreprenører oversette deres organisatoriske behov til et gjennomførbart pro bono-prosjekt.
 14. 14. Bærekraftige liv Bærekraftige liv er et mikroprosjekt med makrotanker. Bærekraftige liv har tro på at det finnes løsninger i et lokalsamfunn, som kan hjelpe oss på veien mot en mer bærekraftig hverdag. Prosjektet har gått fra å være en gode idé til å bli en livskraftig nabolagsmobilisering med støtte fra Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Framtidens byer, Sparebanken Vest, Grønn Hverdag og Bjørgvin bispedømme. Her syder det av ideer, kreativitet og livsglede. Så hva kan problemet være? Kanskje så enkelt som at flere burde få kjennskap til de gode ideene?
 15. 15. Folkelig Folkelig kombinerer samfunnsinnovasjon og folkehelse, og driver helsefremmende prosjekter i store og små lokalsamfunn. Folkelig driver blant annet prosjektene Smaksverkstedet, som handler om matglede og Gategym som handler om bevegelsesglede. I tillegg til å utvikle egne prosjekter er Folkelig også med på mange samarbeidsprosjekter, som Cyclehack, Health Challenge, Matfestivalen, Økouka, og nabolagsfestivaler.
 16. 16. Matkollektivet Visste du at i Norge har 7 gårdsbruk blitt lagt ned hver dag i gjennomsnitt siden 1990? Hos Matkollektivet får du sjansen til å handle lokale kvalitetsvarer og samtidig være med på å løfte frem vestlandsbonden. Alle produktene kommer rett fra bonden, og er produsert på lag med naturen.
 17. 17. Impact Hub Bergen Impact Hub Bergen er et kontorfelleskap som huser mange spennende sosiale entreprenører.
 18. 18. Carma carpooling “Get there together. Shared car seats means a faster, greener and more affordable commute.” Samkjøring :)

×