Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Being successful for someone else
Prosperas ledelse
Christian Thommessen
Styreleder
Andreas Kvernflaten
styremedlem
Christer Bjørndal
styremedlem
Anne Kvam
...
Prospera hjelper ideelle organisasjoner med:
● Økonomiske modeller
● Prissetting
● Budsjettering
● Regnskap
● Finansiering...
Prosperas prosjektflyt
Sluttrapport
● overleveringsmøte der Team, Prosjekteier og Prospera møtes til
gjennomgang og takk.
...
Prospera-konsulentene har minimum 3 års erfaring
Pro bono betyr “til det gode for
samfunnet” = tjenestene er gratis
Konsul...
Pakke 1
”kunnskapsløftet”
Pakke 2
”de gode valgene”
Pakke 3
”dette gir mer enn det tar”
Prospera hjelper bedrifter med å u...
Du kan donere prosjekter til ideelle organisasjoner.
Med din donasjon til Prospera på 78 000,- har Prospera mulighet til å...
Prospera bygger
bro mellom
gode ideer og
dyktige konsulenter.
Prospera
Prospera
Prospera
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prospera

Prospera er et nettverk av 350 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching. Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet”.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prospera

  1. 1. Being successful for someone else
  2. 2. Prosperas ledelse Christian Thommessen Styreleder Andreas Kvernflaten styremedlem Christer Bjørndal styremedlem Anne Kvam styremedlem Stine Fjell styremedlem Åsne Normann-Arvesen Kommunikasjonssjef Ivar Barlindhaug Bedriftssjef Heidi Finksas Prosjektsjef Eli Haugerud Konsulentsjef Katharina Asting styremedlem Anne Aaby Daglig leder Anders Kunz Porteføljestyrer
  3. 3. Prospera hjelper ideelle organisasjoner med: ● Økonomiske modeller ● Prissetting ● Budsjettering ● Regnskap ● Finansieringsmodeller ● Kartlegging av dagens situasjon ● Analyse ● Skaleringsstrategi ● Vekststrategi ● Business canvas ● Salgsstrategi ● Organisasjonsutvikling ● Rekruttering ● Styrearbeid ● Ledelse ● Coaching ● Mentoring ● Strategi ● Kommunikasjonsplan ● PR ● Kampanjer ● Internkommunikasjon ● Analyser ● Vurderinger ● Etikk ● Vedtekter ● Skatt ● Etableringer ● Rettigheter ● Forretningsutvikling ØKONOMI VEKST KOMMUNIKASJON JUSS Pris: 0,- Pris: 0,-Pris: 0,-Pris: 0,-
  4. 4. Prosperas prosjektflyt Sluttrapport ● overleveringsmøte der Team, Prosjekteier og Prospera møtes til gjennomgang og takk. Kartlegging ● research ● undersøkelser ● intervjuer Midtveis QA ● QA-coach gjennomgår evalueringer med teamet og prosjekteier Utarbeidelse av leveranse ● strategi for vekst ● vedtekter ● kommunikasjonsplan ● stakeholderanalyse eller liknende Introduksjon ● mandat og prosjektbeskrivelse ferdigstilles ● kickoff 4
  5. 5. Prospera-konsulentene har minimum 3 års erfaring Pro bono betyr “til det gode for samfunnet” = tjenestene er gratis Konsulenten setter av 60 timer til hvert prosjekt Arbeidet foregår på kveldstid Prosperakonsulentene arbeider som regel sammen i team.
  6. 6. Pakke 1 ”kunnskapsløftet” Pakke 2 ”de gode valgene” Pakke 3 ”dette gir mer enn det tar” Prospera hjelper bedrifter med å utvikle “challenge based” CRS-program 6 Pris: 30 000,- Pris: 60 000,- Pris: 100 000,- ✓ workshop 4 timer ✓ Vurdering av bedriftens muligheter for gevinst ved utvikling av program for kompetansebasert frivillighet. ✓ workshop 4 timer ✓ undersøkelse blant ledergruppe ✓ kartlegging av forretningsmål og ønsket marked ✓ undersøkelse blant ansatte ✓ forslag til design på program for kompetansebasert frivillighet ✓ forslag til partnere/mottakerorganisasjon ✓ 2 iterasjoner på programdesign ✓ bistand i implementering og oppfølging ✓ tidsavgrenset avtale der Prospera er mellomledd og tilrettelegger for kompentansebasert frivillighet i bedriften.
  7. 7. Du kan donere prosjekter til ideelle organisasjoner. Med din donasjon til Prospera på 78 000,- har Prospera mulighet til å gi gratis konsulenthjelp til organisasjoner som trenger det. Et Prosperas pro bono-prosjekt har en verdi på ca 390 000,- Et team på fem konsulenter jobber gratis fem timer i uken i tre måneder. Vi samarbeider gjerne med stiftelser og bedrifter om å styrke organisasjoner og sosiale entreprenører som jobber for å løse våre samfunnsutfordringer!
  8. 8. Prospera bygger bro mellom gode ideer og dyktige konsulenter.

×