Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nye frivillighetsreiser for eldre

Prospera setter opp fire pro bono-team som skal utvikle skreddersydde frivillighetsreiser for de eldre.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nye frivillighetsreiser for eldre

 1. 1. Nye frivillighetsreiser
 2. 2. 1. Oslo befolkning eldes, og er stadig friskere. 2. Eldre opplever at deres kompetanse ikke verdsettes 3. Pensjonister med høy kompetanse er en uutnyttet kapasitet. Problemet
 3. 3. Skreddersydde frivillighetsreiser for eldre. Eldre ønsker si ja til å bidra, føler seg trygge på hvordan man bidrar og opplever at de får bidratt på deres betingelser. Løsningen
 4. 4. Vi skal hjelpe fire svært ulike organisasjoner. Som skal motta hvert sitt tverrfaglig designteam.
 5. 5. 1. Tradisjonell organisasjon med flere tusen medlemmer NKS Oslo 2. Nystartet ideell innsats Trygghetspatruljen 3. Nyere organisasjon tilbyr oppdragsfrivillighet, men ennå ikke for eldre Prospera | Prosjektleder | Tjenestedesigner | UX´er | Gamification- og spilldesigner | sosialantropolog | samfunnsgeograf eller sosiolog | prosjektmentor | Døråpner inn i eldregenerasjonen Lions/Sanitetskvinnene PRO BONO-TEAM PRO BONO-TEAM PRO BONO-TEAM Skreddersydde frivillighetsreiser hensyntar pensjonistenes tid, kompetanse, kapasitet, ønsker og bekymringer. 4. Paraplyorganisjon som tilrettelegger frivillighet for andre organisasjoner Frivillighetssentraler PRO BONO-TEAM
 6. 6. Men det er ikke alt!
 7. 7. Når Pro bono-teamene har utviklet fire ulike skreddersydde frivillighetsreiser basert på de eldres behov og de ulike kontekstene de tre ulike organisasjonene representerer, vil et nytt pro bono-team sammenstille de ulike frivillighetsreisene og lage en roadmap som tilgjengeliggjøres for alle ideelle organisajoner i Oslo og i Norge.
 8. 8. Frivilligheten er ikke hva den engang var!
 9. 9. Prospera har hatt stor suksess med å skape en skreddersydd frivillighetsreise basert på den frivilliges behov.
 10. 10. Nå skal vi bruke samme taktikk, for å inkludere flere eldre inn i frivilligheten!
 11. 11. Dette vil gi samfunnet tilgang til eldres kompetanse og kapasitetet til glede og nytte for ideelle innsatser og skape verdifulle knytninger mellom mennesker.
 12. 12. Samarbeidspartnere
 13. 13. Om frivillighet - for eldre • “Hvor motiverte er eldre for frivillig arbeid”, Thomas Hansen & Britt Slagsvol. NOVA/OsloMet • “Hvordan rekruttere eldre frivillige?” Vanja Konradsen Frivillighet Norge • Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken. Meld. St. 10 (2018–2019) Kulturdepartementet. 2018 • Engasjement og deltakelse . Frivillighet i Oslo. Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet 2016 • “Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet.“ Daniel Arnesen stipendiat. Karl Henrik Sivesind forsker 1, Trygve Gulbrandsen forsker 1 Viktige punkter for Prospera • De siste trendene kan tyde på at mer og mer frivillighet vil følge Prosperas modell: Kortere spesifikke oppdrag, uten videre forpliktelser ved avsluttet oppdrag. VI kan altså forvente konkurranse fremover på prosjekt-basert frivillighet • Frivillige rekrutteres på to måter: Av en venn/nettverk eller om man blir direkte forespurt på en innsats. (Vi ser at det å bli oppringt er en positiv opplevelse for de frivillige) • I Norge har vi høy grad av frivillighet i befolkningen, men pro bono er som sådan ennå ikke omtalt av forskning som eget fenomen • I større og større grad ønsker frivillige attest på frivillig arbeid • Antall kjerne frivillige er stabilt gjennom de siste årene, men antall korttidsfrivillige har økt litt (tot ca 10% siste 20 år) • Organisasjonslojalitet blir lavere fremover, enn den tradisjonelt har vært 13
 14. 14. Evalueringsrapport pro bono-prosjekter 2018 14
 15. 15. Frivilligheten må tilrettelegges for brukeren ● den frivillige vil være frivillig når det passer ● den frivillige vil være frivillig når kompetansen er relevant ● den frivillige vil være frivillig i avgrensede perioder ● Den frivillige er frivillig for å lære ● Den frivillige vil være korttidsfrivillig ● Den frivillige vil bidra til endring ● Den frivillige vil bli spurt om å bidra

×