HVA BETYR MODENHET I           PROSJEKT, PROGRAM OG PORTEFØLJE?               Siv. ing. Ingar Bra...
Det er grunn til optimisme: Resultater fra SEI og Gartner peker på omfattende forbedringsmuligheter •    Virksomheter...
Virksomheter med størst internasjonal tilknytning ser ut til å ha høyest bevissthet rundt bruken av modenhetsvurderinger...
Brukersynspunkt på rammeverk Helge Marheim, Telenor: • ”Andre modenhetsmodeller/verktøy opplevdes tunge, detaljerte og ...
P3M3 står for: Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model •    Et konsistent og praktisk verktøy for...
Denne presentasjonen gir en innføring i modenhetsmodellen P3M3 som er en strukturert samling av det som karakteriserer ...
P3M3 er en åpen og erfaringsbasert modenhetsmodell med fokus på ledelsesklima •    P3M3 er utviklet, eiet og forvalte...
Modenhetsnivåer i Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) •    Nivå 1 – Prosessbevissthet (...
Modenhetsnivåer i Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) •    Nivå 4 – Styrt prosess (Mana...
Modenheten i ledelsesklima for portefølje- , program- og prosjekt kartlegges individuelt innen syv definerte prosesspers...
Syv prosessperspektiver som analyseres (1-4) 1. Ledelse (Management Control) – kontroll på gjeldende initiativ 2. Gevin...
Syv prosessperspektiver som analyseres (5-7) 5. Risikostyring (Risk Management) – fokus og tiltak for å unngå/   redus...
Et felles overbygg for ulike virkemidler i en utvikling                          P3M3     P...
Tydelige og avgrensende vurderinger gir utvetydige modenhetsplasseringer 7 prosess-      Ledelse  Gevinst-   Økon...
Modenhet i ledelsesklima kartlegges gjerne over tid, i en kombinasjon av uformelle og formelle analyser, og med tilhøren...
Virksomhetens modenhet innen portefølje-, program- og prosjektstyring evalueres individuelt               ...
Prosjektledelse (PjM3) i P3M3 (alternativt PRINCE2 Maturity Model - P2MM) Et prosjekt er et unikt sett av koordinerte ak...
OGCs fem modenhetsnivåer for prosjektledelse     Level 1       Level 2         Level 3        ...
Programledelse (PgM3) i P3M3 • Et program er en midlertidig og fleksibel organisasjon som  koordinerer, styrer og monit...
OGCs fem modenhetsnivåer for programledelse     Level 1       Level 2        Level 3        Le...
Porteføljeledelse (PfM3) i P3M3 • I en portefølje forvaltes organisasjonens investeringer i nødvendige  endringer, for ...
OGCs fem modenhetsnivåer for porteføljeledelse     Level 1        Level 2         Level 3     ...
Man kan velge å fokusere på ett område, for eksempel PfM3FORNEBUC O N S U L T I N G
Oppsummert er P3M3 et verktøy for å •    umiddelbart evaluere dagens/gjeldende modenhetsnivå •    forklare investe...
Det er enkelt å komme i gang  • Gjennomfør en egen vurdering av din virksomhet innen de   områdene som du har behov for...
Takk for oppmerksomheten!        Er det noen spørsmålFORNEBUC O N S U L T I N G
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strøm 5 - Ingar Brauti - Hva betyr modenhet i prosjekt, program og portefølje?

1,194 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
153
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strøm 5 - Ingar Brauti - Hva betyr modenhet i prosjekt, program og portefølje?

 1. 1. HVA BETYR MODENHET I PROSJEKT, PROGRAM OG PORTEFØLJE? Siv. ing. Ingar Brauti, RC (Registered Consultant) +47 911 400 49 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Fornebu Consulting AS 20.10.2011 Prosjekt 2011FORNEBUC O N S U L T I N G
 2. 2. Det er grunn til optimisme: Resultater fra SEI og Gartner peker på omfattende forbedringsmuligheter • Virksomheter som benytter modenhetsmodeller for prosessforbedringer får betydelige gevinstforbedringer (RoI); i gjennomsnitt bedre enn 4:1 • Organisasjoner med høy modenhet erfarer at de får 85% færre feil og 75% lavere kost • Fremdriftsavvik blir redusert fra 145% på nivå 1 til 15% på nivå 4 • Selv om disse undersøkelsene opprinnelig er gjort i tilknytning til programvareutvikling, benyttes nå de samme prinsippene gjennom P3M3 til prosessforbedringer i ledelsesklima for for portefølje-, program- og prosjektstyringFORNEBUC O N S U L T I N G
 3. 3. Virksomheter med størst internasjonal tilknytning ser ut til å ha høyest bevissthet rundt bruken av modenhetsvurderinger • Tre av ti undersøkte virksomheter gjennomfører ikke modenhets- vurderinger for portefølje-, program- og prosjektstyring • Fem av ti gjennomfører modenhetsvurderinger for å identifisere potensielle prosessforbedringer • En av ti benytter en åpen standard • Det oppgis ingen bevisste grunner for at modenhetsvurderinger ikke gjennomføres – Gjennom Prosjekt 2011 kan et tilsynelatende kompetansehull tettes – Her gis det en innføring og praktiske tips til hvordan du kan komme i gang – nåFORNEBUC O N S U L T I N G
 4. 4. Brukersynspunkt på rammeverk Helge Marheim, Telenor: • ”Andre modenhetsmodeller/verktøy opplevdes tunge, detaljerte og rigide. • P3M3 opplevdes enklere å ta i bruk og mer dynamisk. • Vi bruker OGC referanserammeverkene PRINCE2 og MSP for henholdsvis prosjektledelse og programledelse. • Gjennom å benytte modenhetsmodellene fra OCG, oppnår vi en synergi med de andre rammeverkene siden disse er samstemte.”FORNEBUC O N S U L T I N G
 5. 5. P3M3 står for: Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model • Et konsistent og praktisk verktøy for modenhetsmålinger sikrer fokus på de riktige forbedringsområdene • Uformelle og akkrediterte modenhetsmålinger er grunnlaget i en bevisstgjøring av hvor man befinner seg på en anerkjent modenhetsskala • En oversikt over sterke og svake sider bidrar til å identifisere forbedringsområdene som gir ønsket effektFORNEBUC O N S U L T I N G
 6. 6. Denne presentasjonen gir en innføring i modenhetsmodellen P3M3 som er en strukturert samling av det som karakteriserer effektive prosesser, og gir; – en definisjon av hva forbedringene vil bety for din virksomhet – et godt startpunkt for bevisstgjøring og forbedringer – tilgang til opparbeidet erfaring innen fagområdene – et felles og definert vokabular og visjon – et rammeverk for prioriterte tiltakFORNEBUC O N S U L T I N G
 7. 7. P3M3 er en åpen og erfaringsbasert modenhetsmodell med fokus på ledelsesklima • P3M3 er utviklet, eiet og forvaltet av OGC (Office of Govermental Commerce, UK). Den er skrevet på engelsk, men i dette foredraget er det gjort noen oversettelser til norsk • Modenhetsnivåene er basert på Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Universitys Capability Maturity Model (USA) • Modenhet i ledelsesklima kategoriseres i fem modenhetsnivåer: 5. Optimert prosess (optimised process) 4. Styrt prosess (managed process) 3. Definert prosess (defined process) 2. Repeterbar prosess (repeatable process 1. Prosessbevissthet (awareness of process)FORNEBUC O N S U L T I N G
 8. 8. Modenhetsnivåer i Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) • Nivå 1 – Prosessbevissthet (Awareness process) – virksomheten kan identifisere et initiativ (eksempelvis et prosjekt), men har ingen strukturert tilnærming til håndteringen av det. • Nivå 2 – Repeterbar prosess (Repeatable process) – det er områder der man har startet å benytte standard arbeidsmetoder til (eksempelvis) prosjekter, men det er ingen konsistens på tvers av organisasjonen. • Nivå 3 – Definert prosess (Defined process) – det er et konsistent sett av standarder for alle (eksempelvis) prosjekter i hele virksomheten og det er klare eierskap knyttet til de tilhørende prosessene.FORNEBUC O N S U L T I N G
 9. 9. Modenhetsnivåer i Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) • Nivå 4 – Styrt prosess (Managed process) – virksomheten styrer og måler sin prosesseffektivitet gjennom faktabaserte leveranseforbedringer, basert på ytelsesmålinger. Virksomheten fokuserer på å optimalisere sine kvantitativt styrte prosesser som også tar hensyn til endrede behov og rammebetingelser. Det foreligger etterspørselsprognoser for kapasitet og kapabilitet, eksempelvis gjennom porteføljeanalyser. • Nivå 5 – Optimert prosess (Optimised process) – virksomheten fokuserer kontinuerlig på ende til ende optimalisering av sine prosesser, basert på endrede behov og rammebetingelser. Det læreres hele tiden av erfaring, og det er en bærekraftig og verdibasert kultur for styring og utvikling i virksomheten. Alle virksomhetsprosesser forvaltes helt i tråd med virksomhetens strategi.FORNEBUC O N S U L T I N G
 10. 10. Modenheten i ledelsesklima for portefølje- , program- og prosjekt kartlegges individuelt innen syv definerte prosessperspektiv For prosjektledelse vurderes: For programledelse vurderes: For porteføljeledelse vurderes: 1. Ledelse (Management Control) 2. Gevinstoppfølging (Benefits Management) 3. Økonomistyring (Financial Management) 4. Interessentoppfølging (Stakeholder Engagement) 5. Risikostyring (Risk Management) 6. Strategisk styring (Organisational Governance) 7. Ressursstyring (Resource Managment)FORNEBUC O N S U L T I N G
 11. 11. Syv prosessperspektiver som analyseres (1-4) 1. Ledelse (Management Control) – kontroll på gjeldende initiativ 2. Gevinstoppfølging (Benefits Management) – definisjon, oppfølging og uttak av gevinster knyttet til investeringer 3. Økonomistyring (Financial Management ) – styring og kontroll av investeringer gjennom prosjektbegrunnelsen (Business Case) og budsjettkontroll 4. Interessentoppfølging (Stakeholder Management) – initiativets inngrep og kommunikasjon med omverdenen, for å minimere de negative implikasjonene som engasjementet kan medføreFORNEBUC O N S U L T I N G
 12. 12. Syv prosessperspektiver som analyseres (5-7) 5. Risikostyring (Risk Management) – fokus og tiltak for å unngå/ redusere konsekvenser av trusler og fremdyrking av muligheter 6. Strategisk styring (Organisational Governance) – kontroll av initiativ som settes i gang, og samsvar mellom investeringer og virksomhetens strategi 7. Ressursstyring (Resource Management ) – i hvilken ustrekning virksomheten utvikler sine egne talenter, og dynamisk benytter ressursene for best mulig håndtering av perioder med høy belastningFORNEBUC O N S U L T I N G
 13. 13. Et felles overbygg for ulike virkemidler i en utvikling P3M3 PORTEFØLJESTYRING PROGRAMSTYRING PROSJEKTSTYRING Ledelse Gevinst- Økonomi- Interessent- Risiko- Strategisk Ressurs- oppfølging styring oppfølging styring styring styringFORNEBUC O N S U L T I N G
 14. 14. Tydelige og avgrensende vurderinger gir utvetydige modenhetsplasseringer 7 prosess- Ledelse Gevinst- Økonomi- Interessent- Risiko- Strategisk Ressurs- perspektiver oppfølging styring oppfølging styring styring styring ___________ Nivåer Nivå 5 Optimert Nivå 4 Styrt 35 vurderingsområder pr. modell: portefølje, program og prosjekt Nivå 3 Definert Nivå 2 Spesifikke attributter for Repeterbar hvert prosessperspektiv, og generiske attributter som er Nivå 1 felles for alle prosess- Bevisst perspektivene på et gitt modenhetsnivåFORNEBUC O N S U L T I N G
 15. 15. Modenhet i ledelsesklima kartlegges gjerne over tid, i en kombinasjon av uformelle og formelle analyser, og med tilhørende forbedringstiltak 5 4 Modenhetsnivå 3 2 1 2012 2013 2014 2015FORNEBUC O N S U L T I N G
 16. 16. Virksomhetens modenhet innen portefølje-, program- og prosjektstyring evalueres individuelt P3M3 Perspectives Summary Portfolio Program Project543210 Governance Management Risk Management Management Management Management Engagement Stakeholder Financial Resource Benefits ControlFORNEBUC O N S U L T I N G
 17. 17. Prosjektledelse (PjM3) i P3M3 (alternativt PRINCE2 Maturity Model - P2MM) Et prosjekt er et unikt sett av koordinerte aktiviteter med definerte start og sluttpunkter, som utføres av et individ eller gruppe for å innfri mål på tid, kost og kvalitet, slik det er definert i prosjektbegrunnelsen (Business Case)FORNEBUC O N S U L T I N G
 18. 18. OGCs fem modenhetsnivåer for prosjektledelse Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Awareness of Repeatable Process Defined Process Managed Process Optimised Process Process Does the Does the Does the Does the Does the organization organization ensure organization have its organization obtain organization recognise projects that each project is own centrally and retain specific undertake and run them run with its own controlled project measurements on its continuous process differently from its processes and processes and can project management improvement with on-going business? procedures to a individual projects performance and run proactive problem (Projects may be run minimum specified flex within these a quality and technology informally with no standard? processes to suit the management management for standard process or (There may be particular project? organization to projects in order to tracking system.) limited consistency better predict future improve its ability to or co-ordination performance? depict performance between projects.) over time and optimise processes?FORNEBUC O N S U L T I N G
 19. 19. Programledelse (PgM3) i P3M3 • Et program er en midlertidig og fleksibel organisasjon som koordinerer, styrer og monitorerer et sett av sammenknyttede prosjekter og aktiviteter, som skal gi resultater og gevinster knyttet til en organisasjons strategiske mål • Et program vil typisk gå over flere år, og prosjekter vil starte og avsluttes under det overbygget som programmet gir • Programmet integrerer prosjektene slik at det leveres bedre resultater enn hva summen av hva de ulike delene består avFORNEBUC O N S U L T I N G
 20. 20. OGCs fem modenhetsnivåer for programledelse Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Awareness of Repeatable Process Defined Process Managed Process Optimised Process Process Does the Does the Does the Does the Does the organization organization ensure organization have its organization obtain organization recognize that each own centrally and retain specific undertake programmes and run programme is run controlled measurements on its continuous process them differently with its own programme programme improvement with from projects? processes and processes and can management proactive problem (Programmes may be procedures to a individual performance and run and technology run informally with minimum specified programmes flex a quality management for no standard process standard? within these management programmes in order or tracking system.) (There may be processes to suit the organization to to improve its ability limited consistency particular better predict future to depict or co-ordination programme? programme performance over between outcomes? time and optimize programmes.) processes?FORNEBUC O N S U L T I N G
 21. 21. Porteføljeledelse (PfM3) i P3M3 • I en portefølje forvaltes organisasjonens investeringer i nødvendige endringer, for å innfri strategiske mål • Porteføljestyring er en samling av strategiske prosesser og beslutninger, for den mest effektive balansen mellom organisatoriske endringer og løpende drift/forvaltningFORNEBUC O N S U L T I N G
 22. 22. OGCs fem modenhetsnivåer for porteføljeledelse Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Awareness of Repeatable Process Defined Process Managed Process Optimised Process Process Does the Does the Does the Does the Does the organization’s organization ensure organization have its organization obtain organization Executive Board that each own centrally and retain specific undertake recognise programme and/or controlled management metrics continuous process programmes and project in its programme and on its whole portfolio improvement with projects and portfolio is run with project processes of programmes and proactive problem maintain an informal its own processes and can individual projects as a means and technology list of its investments and procedures to a programmes and of predicting future management for the in programmes and minimum specified projects flex within performance? portfolio in order to projects? standard? these processes to Does the improve its ability to (There may be no (There may be suit particular organisation assess depict performance formal tracking and limited consistency programmes and/or its capacity to over time and reporting process.) or co-ordination.) project? manage programmes optimise And does the and projects and performance? organisation have its prioritize them own portfolio accordingly? management process?FORNEBUC O N S U L T I N G
 23. 23. Man kan velge å fokusere på ett område, for eksempel PfM3FORNEBUC O N S U L T I N G
 24. 24. Oppsummert er P3M3 et verktøy for å • umiddelbart evaluere dagens/gjeldende modenhetsnivå • forklare investeringer som gjøres for å forbedre portefølje-, program- og prosjektledelse • oppnå en anerkjennelse på tjenestekvalitet for å underbygge tilbud • sammenligne mot en standard, ikke mot andre virksomheter • bidra til å beslutte hvilket modenhetsnivå som er riktig - for å innfri virksomhetens behov • sikre fokus på virksomhetens modenhet, ikke individuelle prosjekt (selv om det ikke er et dokumentert godt ledelsesklima, kan individuelle initiativ ha suksess) • gi objektive vurderinger av styrker og svakheter • gi en plan for kontinuerlig forbedringFORNEBUC O N S U L T I N G
 25. 25. Det er enkelt å komme i gang • Gjennomfør en egen vurdering av din virksomhet innen de områdene som du har behov for • Modellene er fritt tilgjengelig, og flere ”Self Assessment ” verktøy og instruksjoner finner du på http://www.p3m3-officialsite.com/ • Mer informasjon om OGC standarder finner du på www.best- management-practice.com • Trenger du bistand, enten til å komme i gang, gjøre forbedringer, eller for å gjennomføre en akkreditert modenhetsvurdering, finner du virksomheter som er godkjent for dette på http://www.prince- officialsite.com/ConsultingOrganisations/ConsultingOrganisationsLi st.aspxFORNEBUC O N S U L T I N G
 26. 26. Takk for oppmerksomheten! Er det noen spørsmålFORNEBUC O N S U L T I N G

×