Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to 25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf (20)

Advertisement

More from Pronay46 (20)

25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf

  1. 1. A fórum célja 1. felhívás A hazai projektmenedzsment szakma legnagyobb hagyománnyal rendelkezô PM Fórum konferenciájára jubileumi 25. alkalommal kerül sor 2023-ban. A Fórum ez alkalommal is kiváló alka- lom a kapcsolatépítésre, az ötletek cse- réjére, a szakmai beszélgetésekre. A szakmai célkitûzéseknek megfelelôen a 25. Fórum központi témaként a pro- jektmenedzsmenthez nélkülözhetetlen szakmai komptenciával rendelkezô me- nedzseri karrier jellemzôit, megteremté- sének-megtartásának kritikus kérdéseit, lehetôségeit vizsgálja, segítséget kíván- va nyújtani a projektmenedzseri karrier építéshez. A Fórum a rendkívüli, hazai – és nemzetközi tapasztalatokkal rendel- kezôk sikert hozó megoldásainak bemu- tatásával, a résztvevôk kerekasztalban megosztott tapasztalataival kívánja segí- teni a sikeres karrier elérést. A célkitûzésnek megfelelôen a konferen- cia alcíme: Több mint tíz éve, az elsô felhívással egyidôben, a konferencia témájához kapcsolódó kérdôíves felmérés is kiadás- ra került (https://www.hte.hu/web/pro- jekt2023/kerdoiv), aminek eredményei adnak képet és egyedülálló idôsort a PM szakma hazai helyzetérôl, valamint a vál- tozó részben kérdezett karrier stratégiák- ról, felkészülési lehetôségekrôl. A kérdôí- vet március 6-ig van lehetôsége kitölteni. Az eredmények megvitatására a Fórum programjában kerül sor. A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre, amihez a Fórum részt- vevôi hozzáférést kapnak. SZERVEZÔ BIZOTTSÁG Társelnökök Prónay Gábor (BME HIT) Szalay Imre (NJSZT) Szervezô Bizottsági tagok Baczó Tamás (Ericsson) Blaskovics Bálint (Corvinus Egyetem) Boros Péter (IPMACERT – KÖMI Kft.) Cserna József (PMSZ) Czibók Zoltán (DXC Technology) Darabos Andrea (Lean Advantage) Deák Csaba (Miskolci Egyetem) Dudás Dezsô (KIFÜ) Károlyi László (Legrand Magyarország) Kerékfy Pál (Meropolitan Egyetem, ZSKE) Kovács Endre (NMHH) Kremmer László (PMI Budapest) Nagy Péter (HTE) Pallag Mihály (T-Systems) Szilágyi János (Legrand Magyarország) Szkenderovics Ildikó (HTE PM Szo) Tézsla Mária (HTE) Török L. Gábor FELHÍVÁS KONFERENCIA RÉSZVÉTELRE A 25. Fórumon ismét lehetôség van ta- pasztalatcserére és kapcsolatépítésre. Be- vezetô elôadások tartására neves közgaz- dászok, vállalat vezetôk, kiemelkedô pro- jektmenedzserek, tanácsadók lettek felkér- ve, hogy a hazai – és nemzetközi trendek- hez alkalmazkodva a sikeres karrier építés lehetôségeit, kritikus kérdéseit elemezzék és ötleteket adjanak a fejlesztésére. A hagyományoknak megfelelôen a Fó- rumon mutatkozik be tapasztalataival a 2022-es ÉV PROJEKTMENEDZSERE díj nyertese. Részvételi jelentkezés határideje: 2023. április 7. PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT A Fórumon való részvétellel, illetve elôa- dás tartással a PMI PMP minôsítéséhez szükséges 6,5 PDU (Professional Devel- opment Unit) pont szerezhetô. A Fóru- mon való részvételrôl, illetve elôadás tartásról igény esetén a HTE Titkárságon kérhetô igazolás. A pontok elismertetéséhez szükséges to- vábbi információk a http://www.pmi.hu oldalon találhatók. A Fórum részvételi díjáról a HTE szám- lát küld. Várjuk résztvevôk és szponzorok jelentkezését! PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT www.hte.hu/web/projekt2023 Ensana Thermal Margitsziget
  2. 2. 1. felhívás Szponzorok jelentkezését is várja a Szervezô Bizottság 2023. február 28-ig. Támogatói szerzôdés rögzíti a támoga- tó kötelezettsége mellett a lehetôségeit: • logó megjelenése a Fórum kiadvá- nyain és a meghirdetésein, a Fórum online megjelenéseiben és a rendez- vény honlapján, • a szünetekben reklám videóanyag lejátszása, • roll-up elhelyezése a rendezvény helyszínén, • szóróanyagok elhelyezése a regiszt- rációs csomagban. A SZERVEZÉSBEN EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNEREK FÔVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FÔVOSZ) HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY (TIPIK) KORMÁNYZATI INFORMATIKAI ÜGYNÖKSÉG (KIFÜ) MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG (PMSZ) NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI TÁRSASÁG (NJSZT) PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT MÉDIA PARTNER MFOR.HU Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12. 502 iroda, Tel.: 353 - 1027 E-mail: info@hte.hu Internet: www.hte.hu www.hte.hu/web/projekt2023 9:00–9:05 TÁRSELNÖKI BEVEZETÔ– KÖSZÖNTÔ Prónay Gábor társelnök 9:05–9:25 Szalay Imre társelnök Jubileumi bevezetô-megemlékezés Történelmi-szakmai visszatekintés. A PM hazai fejlôdésének legfontosabb állomásai. Jövôbeli trendek, lehetôségek 9:25–9:40 JUBILEUMI ELISMERÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 9:40–10:00 Károlyi László vezérigazgató (Legrand) Projekt az egész világ 10:00–10:30 Bôgel György (CEU) Projektesedik-e a világ? A projekt alapú gazdaság elôretörése átalakítja a vállalatok stratégiáját, menedzsmentjét, szervezetét- munkapozícióit. Mi történik a hatékonyság, versenyképesség területén? 10:30–10:45 Kérdések, hozzászólások 10:45–11:15 Kávészünet 11:15–11:45 Pálvölgyi Lajos Mi kell a jó PM-é váláshoz? A kiemelkedô szint elérésének követelményei, lépései (oktatás-képzés, önfejlesztés)? Az elméleti- és gyakorlati ismeretek megszerzésének lehetôségei, fórumai, a minôsítés fontossága? 11:45–12:15 Jenei Zoltán Projektmenedzserként dolgozni, szerepe a vállalat sikerességében PM szakma fejlôdési szintjei, kompetencia- és etikai elvárások, minôsítések, jövedelmi- és fejlôdési lehetôségek? Vállalati pozíciók, elismerések 12.15–12:30 Kérdések, hozzászólások 12:30–14:00 Ebédszünet 14:00–14:15 Pém Attila (Castellum) az ÉV PM'22 DÍJ NYERTESE Siker összetevôk 14:15–14:45 Kertész Máté Miért jó PM-nek lenni? Hogyan indul a PM karrier? Mi kell a sikerességhez, a személyes motiváció összetevôi? Sikeres fejlôdés után PM-nek maradni vagy vállalatvezetôi karriert építeni a projekt sikerekbôl? 14:45–15:05 Török L. Gábor KARRIER kérdôíves kutatás eredményei Karrier építés stratégiai, fô irányok és azt befolyásoló környezeti hatások 15:05–15:20 Kérdések, hozzászólások 15:20–16:10 KEREKASZTAL 1 A projektmenedzsment karrier út és annak fázisai Mi inspirál a PM szakma választásra? Hogy lettél projektmenedzser? Kinek illik a projektmenedzser szerep igazán? Lehet-e váltani iparágak között? Hogyan változik a világ körülöttünk és hogyan fejlôdjünk az új/jövôbeli trendeknek megfelelôen, sikeresen? Maradni PM-nek vagy funkcionális vezetôi szerepre váltás? Levezetô elnök: Darabos Andrea (Lean Advantage) Részvevôk: Benkei Sándor (Óbuda), Czibok Zoltán (DXC), Máté János (T-Systems), Varró László (Raiffeisen Bank) 16:10–16:20 Kávészünet 16:20–17.10 KEREKASZTAL 2 Személyes vélemény a PM karrier sikertényezôírôl. Miért jó projektmenedzsernek lenni? 5-7 fôs kerekasztaloknál a résztvevôk beszélgetnek a Fórum elôadásaiban felvetett kérdésekrôl. A beszélgetések lezárásaként az elôadók és a meghívott szakértôk értékelik a beszélgetések tapasztalatait. Levezetô elnökök: Czifra Julianna, Darabos Andrea (Lean Advantage) Résztvevôk: Kerekasztal 1 felkért szakértôi és a Fórum elôadói 17:10–17:20 ZÁRSZÓ – A Fórum tanulságai A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT PROGRAM 2023. ÁPRILIS 13. (CSÜTÖRTÖK) Ensana Thermal Margitsziget

×