SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
A fórum célja
1. felhívás
A hazai projektmenedzsment szakma
legnagyobb hagyománnyal rendelkezô
PM Fórum konferenciájára jubileumi
25. alkalommal kerül sor 2023-ban.
A Fórum ez alkalommal is kiváló alka-
lom a kapcsolatépítésre, az ötletek cse-
réjére, a szakmai beszélgetésekre.
A szakmai célkitûzéseknek megfelelôen
a 25. Fórum központi témaként a pro-
jektmenedzsmenthez nélkülözhetetlen
szakmai komptenciával rendelkezô me-
nedzseri karrier jellemzôit, megteremté-
sének-megtartásának kritikus kérdéseit,
lehetôségeit vizsgálja, segítséget kíván-
va nyújtani a projektmenedzseri karrier
építéshez. A Fórum a rendkívüli, hazai
– és nemzetközi tapasztalatokkal rendel-
kezôk sikert hozó megoldásainak bemu-
tatásával, a résztvevôk kerekasztalban
megosztott tapasztalataival kívánja segí-
teni a sikeres karrier elérést.
A célkitûzésnek megfelelôen a konferen-
cia alcíme:
Több mint tíz éve, az elsô felhívással
egyidôben, a konferencia témájához
kapcsolódó kérdôíves felmérés is kiadás-
ra került (https://www.hte.hu/web/pro-
jekt2023/kerdoiv), aminek eredményei
adnak képet és egyedülálló idôsort a PM
szakma hazai helyzetérôl, valamint a vál-
tozó részben kérdezett karrier stratégiák-
ról, felkészülési lehetôségekrôl. A kérdôí-
vet március 6-ig van lehetôsége kitölteni.
Az eredmények megvitatására a Fórum
programjában kerül sor.
A Fórum kiadványa
elektronikus formában
kerül megjelenítésre,
amihez a Fórum részt-
vevôi hozzáférést
kapnak.
SZERVEZÔ BIZOTTSÁG
Társelnökök
Prónay Gábor (BME HIT)
Szalay Imre (NJSZT)
Szervezô Bizottsági tagok
Baczó Tamás (Ericsson)
Blaskovics Bálint (Corvinus Egyetem)
Boros Péter (IPMACERT – KÖMI Kft.)
Cserna József (PMSZ)
Czibók Zoltán (DXC Technology)
Darabos Andrea (Lean Advantage)
Deák Csaba (Miskolci Egyetem)
Dudás Dezsô (KIFÜ)
Károlyi László (Legrand Magyarország)
Kerékfy Pál (Meropolitan Egyetem, ZSKE)
Kovács Endre (NMHH)
Kremmer László (PMI Budapest)
Nagy Péter (HTE)
Pallag Mihály (T-Systems)
Szilágyi János (Legrand Magyarország)
Szkenderovics Ildikó (HTE PM Szo)
Tézsla Mária (HTE)
Török L. Gábor
FELHÍVÁS KONFERENCIA
RÉSZVÉTELRE
A 25. Fórumon ismét lehetôség van ta-
pasztalatcserére és kapcsolatépítésre. Be-
vezetô elôadások tartására neves közgaz-
dászok, vállalat vezetôk, kiemelkedô pro-
jektmenedzserek, tanácsadók lettek felkér-
ve, hogy a hazai – és nemzetközi trendek-
hez alkalmazkodva a sikeres karrier építés
lehetôségeit, kritikus kérdéseit elemezzék
és ötleteket adjanak a fejlesztésére.
A hagyományoknak megfelelôen a Fó-
rumon mutatkozik be tapasztalataival
a 2022-es ÉV PROJEKTMENEDZSERE díj
nyertese.
Részvételi jelentkezés határideje:
2023. április 7.
PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT
A Fórumon való részvétellel, illetve elôa-
dás tartással a PMI PMP minôsítéséhez
szükséges 6,5 PDU (Professional Devel-
opment Unit) pont szerezhetô. A Fóru-
mon való részvételrôl, illetve elôadás
tartásról igény esetén a HTE Titkárságon
kérhetô igazolás.
A pontok elismertetéséhez szükséges to-
vábbi információk a http://www.pmi.hu
oldalon találhatók.
A Fórum részvételi díjáról a HTE szám-
lát küld.
Várjuk résztvevôk és szponzorok
jelentkezését!
PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT
www.hte.hu/web/projekt2023
Ensana Thermal Margitsziget
1. felhívás
Szponzorok jelentkezését is várja a
Szervezô Bizottság 2023. február
28-ig.
Támogatói szerzôdés rögzíti a támoga-
tó kötelezettsége mellett a lehetôségeit:
• logó megjelenése a Fórum kiadvá-
nyain és a meghirdetésein, a Fórum
online megjelenéseiben és a rendez-
vény honlapján,
• a szünetekben reklám videóanyag
lejátszása,
• roll-up elhelyezése a rendezvény
helyszínén,
• szóróanyagok elhelyezése a regiszt-
rációs csomagban.
A SZERVEZÉSBEN
EGYÜTTMÛKÖDÔ
PARTNEREK
FÔVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE (FÔVOSZ)
HTE PROJEKTMENEDZSMENT
SZAKOSZTÁLY (TIPIK)
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI
ÜGYNÖKSÉG (KIFÜ)
MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT
SZÖVETSÉG (PMSZ)
NEUMANN JÁNOS
SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI
TÁRSASÁG (NJSZT)
PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT
MÉDIA PARTNER
MFOR.HU
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12. 502 iroda, Tel.: 353 - 1027 E-mail: info@hte.hu Internet: www.hte.hu
www.hte.hu/web/projekt2023
9:00–9:05 TÁRSELNÖKI BEVEZETÔ–
KÖSZÖNTÔ
Prónay Gábor társelnök
9:05–9:25 Szalay Imre társelnök
Jubileumi bevezetô-megemlékezés
Történelmi-szakmai visszatekintés.
A PM hazai fejlôdésének legfontosabb
állomásai. Jövôbeli trendek, lehetôségek
9:25–9:40 JUBILEUMI ELISMERÉSEK,
KÖSZÖNTÉSEK
9:40–10:00 Károlyi László vezérigazgató
(Legrand)
Projekt az egész világ
10:00–10:30 Bôgel György (CEU)
Projektesedik-e a világ?
A projekt alapú gazdaság elôretörése
átalakítja a vállalatok stratégiáját,
menedzsmentjét, szervezetét-
munkapozícióit. Mi történik a hatékonyság,
versenyképesség területén?
10:30–10:45 Kérdések, hozzászólások
10:45–11:15 Kávészünet
11:15–11:45 Pálvölgyi Lajos
Mi kell a jó PM-é váláshoz?
A kiemelkedô szint elérésének
követelményei, lépései (oktatás-képzés,
önfejlesztés)? Az elméleti- és gyakorlati
ismeretek megszerzésének lehetôségei,
fórumai, a minôsítés fontossága?
11:45–12:15 Jenei Zoltán
Projektmenedzserként dolgozni, szerepe
a vállalat sikerességében
PM szakma fejlôdési szintjei, kompetencia-
és etikai elvárások, minôsítések, jövedelmi-
és fejlôdési lehetôségek? Vállalati
pozíciók, elismerések
12.15–12:30 Kérdések, hozzászólások
12:30–14:00 Ebédszünet
14:00–14:15 Pém Attila (Castellum)
az ÉV PM'22 DÍJ NYERTESE
Siker összetevôk
14:15–14:45 Kertész Máté
Miért jó PM-nek lenni?
Hogyan indul a PM karrier? Mi kell
a sikerességhez, a személyes motiváció
összetevôi? Sikeres fejlôdés után PM-nek
maradni vagy vállalatvezetôi karriert
építeni a projekt sikerekbôl?
14:45–15:05 Török L. Gábor
KARRIER kérdôíves kutatás eredményei
Karrier építés stratégiai, fô irányok és azt
befolyásoló környezeti hatások
15:05–15:20 Kérdések, hozzászólások
15:20–16:10 KEREKASZTAL 1
A projektmenedzsment karrier út és
annak fázisai
Mi inspirál a PM szakma választásra?
Hogy lettél projektmenedzser? Kinek
illik a projektmenedzser szerep igazán?
Lehet-e váltani iparágak között?
Hogyan változik a világ körülöttünk
és hogyan fejlôdjünk az új/jövôbeli
trendeknek megfelelôen, sikeresen?
Maradni PM-nek vagy funkcionális
vezetôi szerepre váltás?
Levezetô elnök: Darabos Andrea
(Lean Advantage)
Részvevôk: Benkei Sándor (Óbuda),
Czibok Zoltán (DXC),
Máté János (T-Systems),
Varró László (Raiffeisen Bank)
16:10–16:20 Kávészünet
16:20–17.10 KEREKASZTAL 2
Személyes vélemény a PM karrier
sikertényezôírôl.
Miért jó projektmenedzsernek lenni?
5-7 fôs kerekasztaloknál a résztvevôk
beszélgetnek a Fórum elôadásaiban
felvetett kérdésekrôl. A beszélgetések
lezárásaként az elôadók és a meghívott
szakértôk értékelik a beszélgetések
tapasztalatait.
Levezetô elnökök: Czifra Julianna,
Darabos Andrea (Lean Advantage)
Résztvevôk: Kerekasztal 1 felkért szakértôi
és a Fórum elôadói
17:10–17:20 ZÁRSZÓ – A Fórum tanulságai
A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI
PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT
PROGRAM 2023. ÁPRILIS 13. (CSÜTÖRTÖK)
Ensana Thermal Margitsziget

More Related Content

Similar to 25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf

BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
Pronay46
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor
 
Pedersen & Partners - Case Study
Pedersen & Partners - Case StudyPedersen & Partners - Case Study
Pedersen & Partners - Case Study
Pannonwatt Zrt.
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
Pronay46
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
bbalogh75
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra
 
Tanácsadó szerepe Jelentésíráskor Alternate
Tanácsadó szerepe Jelentésíráskor AlternateTanácsadó szerepe Jelentésíráskor Alternate
Tanácsadó szerepe Jelentésíráskor Alternate
Alternate Consulting
 

Similar to 25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf (20)

50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
 
Bemutatkozás
BemutatkozásBemutatkozás
Bemutatkozás
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
 
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
 
Bárány Péter - Executive coaching - 2014
Bárány Péter - Executive coaching - 2014Bárány Péter - Executive coaching - 2014
Bárány Péter - Executive coaching - 2014
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
 
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
 
Pedersen & Partners - Case Study
Pedersen & Partners - Case StudyPedersen & Partners - Case Study
Pedersen & Partners - Case Study
 
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptxHSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
 
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
 
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
 
Projektmenedzsment
ProjektmenedzsmentProjektmenedzsment
Projektmenedzsment
 
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
 
Tanácsadó szerepe Jelentésíráskor Alternate
Tanácsadó szerepe Jelentésíráskor AlternateTanácsadó szerepe Jelentésíráskor Alternate
Tanácsadó szerepe Jelentésíráskor Alternate
 

More from Pronay46

51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
Pronay46
 
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 2249. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
Pronay46
 
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
Pronay46
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
Pronay46
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay46
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
Pronay46
 

More from Pronay46 (19)

55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
 
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
 
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
 
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
 
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 2249. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
 
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 1947. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
 
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
 
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
 
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
 
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
 
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
 
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 1942. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
 
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
 
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
 
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
 
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember2038 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
 

25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf

 • 1. A fórum célja 1. felhívás A hazai projektmenedzsment szakma legnagyobb hagyománnyal rendelkezô PM Fórum konferenciájára jubileumi 25. alkalommal kerül sor 2023-ban. A Fórum ez alkalommal is kiváló alka- lom a kapcsolatépítésre, az ötletek cse- réjére, a szakmai beszélgetésekre. A szakmai célkitûzéseknek megfelelôen a 25. Fórum központi témaként a pro- jektmenedzsmenthez nélkülözhetetlen szakmai komptenciával rendelkezô me- nedzseri karrier jellemzôit, megteremté- sének-megtartásának kritikus kérdéseit, lehetôségeit vizsgálja, segítséget kíván- va nyújtani a projektmenedzseri karrier építéshez. A Fórum a rendkívüli, hazai – és nemzetközi tapasztalatokkal rendel- kezôk sikert hozó megoldásainak bemu- tatásával, a résztvevôk kerekasztalban megosztott tapasztalataival kívánja segí- teni a sikeres karrier elérést. A célkitûzésnek megfelelôen a konferen- cia alcíme: Több mint tíz éve, az elsô felhívással egyidôben, a konferencia témájához kapcsolódó kérdôíves felmérés is kiadás- ra került (https://www.hte.hu/web/pro- jekt2023/kerdoiv), aminek eredményei adnak képet és egyedülálló idôsort a PM szakma hazai helyzetérôl, valamint a vál- tozó részben kérdezett karrier stratégiák- ról, felkészülési lehetôségekrôl. A kérdôí- vet március 6-ig van lehetôsége kitölteni. Az eredmények megvitatására a Fórum programjában kerül sor. A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre, amihez a Fórum részt- vevôi hozzáférést kapnak. SZERVEZÔ BIZOTTSÁG Társelnökök Prónay Gábor (BME HIT) Szalay Imre (NJSZT) Szervezô Bizottsági tagok Baczó Tamás (Ericsson) Blaskovics Bálint (Corvinus Egyetem) Boros Péter (IPMACERT – KÖMI Kft.) Cserna József (PMSZ) Czibók Zoltán (DXC Technology) Darabos Andrea (Lean Advantage) Deák Csaba (Miskolci Egyetem) Dudás Dezsô (KIFÜ) Károlyi László (Legrand Magyarország) Kerékfy Pál (Meropolitan Egyetem, ZSKE) Kovács Endre (NMHH) Kremmer László (PMI Budapest) Nagy Péter (HTE) Pallag Mihály (T-Systems) Szilágyi János (Legrand Magyarország) Szkenderovics Ildikó (HTE PM Szo) Tézsla Mária (HTE) Török L. Gábor FELHÍVÁS KONFERENCIA RÉSZVÉTELRE A 25. Fórumon ismét lehetôség van ta- pasztalatcserére és kapcsolatépítésre. Be- vezetô elôadások tartására neves közgaz- dászok, vállalat vezetôk, kiemelkedô pro- jektmenedzserek, tanácsadók lettek felkér- ve, hogy a hazai – és nemzetközi trendek- hez alkalmazkodva a sikeres karrier építés lehetôségeit, kritikus kérdéseit elemezzék és ötleteket adjanak a fejlesztésére. A hagyományoknak megfelelôen a Fó- rumon mutatkozik be tapasztalataival a 2022-es ÉV PROJEKTMENEDZSERE díj nyertese. Részvételi jelentkezés határideje: 2023. április 7. PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT A Fórumon való részvétellel, illetve elôa- dás tartással a PMI PMP minôsítéséhez szükséges 6,5 PDU (Professional Devel- opment Unit) pont szerezhetô. A Fóru- mon való részvételrôl, illetve elôadás tartásról igény esetén a HTE Titkárságon kérhetô igazolás. A pontok elismertetéséhez szükséges to- vábbi információk a http://www.pmi.hu oldalon találhatók. A Fórum részvételi díjáról a HTE szám- lát küld. Várjuk résztvevôk és szponzorok jelentkezését! PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT www.hte.hu/web/projekt2023 Ensana Thermal Margitsziget
 • 2. 1. felhívás Szponzorok jelentkezését is várja a Szervezô Bizottság 2023. február 28-ig. Támogatói szerzôdés rögzíti a támoga- tó kötelezettsége mellett a lehetôségeit: • logó megjelenése a Fórum kiadvá- nyain és a meghirdetésein, a Fórum online megjelenéseiben és a rendez- vény honlapján, • a szünetekben reklám videóanyag lejátszása, • roll-up elhelyezése a rendezvény helyszínén, • szóróanyagok elhelyezése a regiszt- rációs csomagban. A SZERVEZÉSBEN EGYÜTTMÛKÖDÔ PARTNEREK FÔVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FÔVOSZ) HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY (TIPIK) KORMÁNYZATI INFORMATIKAI ÜGYNÖKSÉG (KIFÜ) MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG (PMSZ) NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI TÁRSASÁG (NJSZT) PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT MÉDIA PARTNER MFOR.HU Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12. 502 iroda, Tel.: 353 - 1027 E-mail: info@hte.hu Internet: www.hte.hu www.hte.hu/web/projekt2023 9:00–9:05 TÁRSELNÖKI BEVEZETÔ– KÖSZÖNTÔ Prónay Gábor társelnök 9:05–9:25 Szalay Imre társelnök Jubileumi bevezetô-megemlékezés Történelmi-szakmai visszatekintés. A PM hazai fejlôdésének legfontosabb állomásai. Jövôbeli trendek, lehetôségek 9:25–9:40 JUBILEUMI ELISMERÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 9:40–10:00 Károlyi László vezérigazgató (Legrand) Projekt az egész világ 10:00–10:30 Bôgel György (CEU) Projektesedik-e a világ? A projekt alapú gazdaság elôretörése átalakítja a vállalatok stratégiáját, menedzsmentjét, szervezetét- munkapozícióit. Mi történik a hatékonyság, versenyképesség területén? 10:30–10:45 Kérdések, hozzászólások 10:45–11:15 Kávészünet 11:15–11:45 Pálvölgyi Lajos Mi kell a jó PM-é váláshoz? A kiemelkedô szint elérésének követelményei, lépései (oktatás-képzés, önfejlesztés)? Az elméleti- és gyakorlati ismeretek megszerzésének lehetôségei, fórumai, a minôsítés fontossága? 11:45–12:15 Jenei Zoltán Projektmenedzserként dolgozni, szerepe a vállalat sikerességében PM szakma fejlôdési szintjei, kompetencia- és etikai elvárások, minôsítések, jövedelmi- és fejlôdési lehetôségek? Vállalati pozíciók, elismerések 12.15–12:30 Kérdések, hozzászólások 12:30–14:00 Ebédszünet 14:00–14:15 Pém Attila (Castellum) az ÉV PM'22 DÍJ NYERTESE Siker összetevôk 14:15–14:45 Kertész Máté Miért jó PM-nek lenni? Hogyan indul a PM karrier? Mi kell a sikerességhez, a személyes motiváció összetevôi? Sikeres fejlôdés után PM-nek maradni vagy vállalatvezetôi karriert építeni a projekt sikerekbôl? 14:45–15:05 Török L. Gábor KARRIER kérdôíves kutatás eredményei Karrier építés stratégiai, fô irányok és azt befolyásoló környezeti hatások 15:05–15:20 Kérdések, hozzászólások 15:20–16:10 KEREKASZTAL 1 A projektmenedzsment karrier út és annak fázisai Mi inspirál a PM szakma választásra? Hogy lettél projektmenedzser? Kinek illik a projektmenedzser szerep igazán? Lehet-e váltani iparágak között? Hogyan változik a világ körülöttünk és hogyan fejlôdjünk az új/jövôbeli trendeknek megfelelôen, sikeresen? Maradni PM-nek vagy funkcionális vezetôi szerepre váltás? Levezetô elnök: Darabos Andrea (Lean Advantage) Részvevôk: Benkei Sándor (Óbuda), Czibok Zoltán (DXC), Máté János (T-Systems), Varró László (Raiffeisen Bank) 16:10–16:20 Kávészünet 16:20–17.10 KEREKASZTAL 2 Személyes vélemény a PM karrier sikertényezôírôl. Miért jó projektmenedzsernek lenni? 5-7 fôs kerekasztaloknál a résztvevôk beszélgetnek a Fórum elôadásaiban felvetett kérdésekrôl. A beszélgetések lezárásaként az elôadók és a meghívott szakértôk értékelik a beszélgetések tapasztalatait. Levezetô elnökök: Czifra Julianna, Darabos Andrea (Lean Advantage) Résztvevôk: Kerekasztal 1 felkért szakértôi és a Fórum elôadói 17:10–17:20 ZÁRSZÓ – A Fórum tanulságai A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI PROJEKT – KARRIER – MENEDZSMENT PROGRAM 2023. ÁPRILIS 13. (CSÜTÖRTÖK) Ensana Thermal Margitsziget