Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program a projekty Festivalu vedy a techniky 2013

671 views

Published on

Vo štvrtok 14. novembra 2013 vypukne prestížna celoštátna prehliadka vedecko-technických projektov žiakov stredných a základných škôl s názvom Festival vedy a techniky. Na podujatí vystúpi 122 účastníkov z celého Slovenska, ktorí spolu predstavia 83 vybraných projektov v 11 vedecko-technických kategóriách. Očakáva sa 13 zahraničných projektov od 20 účastníkov zo Španielska, Belgicka a Ruska.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program a projekty Festivalu vedy a techniky 2013

 1. 1. Štvrtok 14.11.2013 10:00 10:30 11:00 12:00 11:30 Registrácia, inštalácia posterov 12:30 Obedový balíček 13:00 13:30 Slávnostné otvorenie AULA CH1-1 14:00 14:45 15:15 15:30 16:00 16:30 Prezentácia a hodnotenie projektov 1. 17:00 17:30 Večera 18:00 18:30 19:00 Presun na hotel 2. 3 Prednášky pre účastníkov a pedagogický dozor 1. - INTEL ISEF ALUMNI - skúsenosti, konferencie, súťaže, stáže, miestnosť: CPS+ (B1-322) 2. - RNDr. Juraj Tóth, PhD., AMOS - Modulárny automatický systém na monitorovanie nočnej oblohy 3. - Ing. Vladimír Mešter, Digitálne planetárium, Hvezdáreň Partizánske Piatok 15.11.2013 7:00 8:00 7:30 Raňajky v hoteli 9:00 8:30 Presun na PRIF UK 10:00 9:30 11:00 10:30 12:00 13:00 11:30 12:30 Prezentácia a hodnotenie projektov Obed 14:00 13:30 15:00 14:30 16:00 15:30 17:00 16:30 Prezentácia a hodnotenie projektov 1. 17:30 Večera 2. Program pre pedagogický dozor 1. - Cesty za vedou - poznávacie podujatia s AMAVETom a letné kempy, miestnosť CPS+ (B1-322) 2. - Exkurzia do čokoládovne Hauswirth v Kittsee pre zahraničné delegácie a pedagógov. Sobota 16.11.2013 7:00 8:00 7:30 Raňajky v hoteli 9:00 8:30 Presun na PRIF UK 10:00 9:30 11:00 10:30 Prezentácia a hodnotenie projektov 1. 12:00 11:30 13:00 12:30 Slávnostné vyhodnotenie 14:00 13:30 Obed 18:00 15:00 14:30 Demontáž posterov 2. Prednášky pre účastníkov a pedagogický dozor 1. - Michal Račko, víťaz Festivalu vedy a techniky 2012 - Farnsworthov fúzor na INTEL ISEF, USA, miestnosť: CPS+ (B1-322) 2. - Labak.net - online seminár pre mladých vedátorov, miestnosť: CPS+ (B1-322) 19:00 18:30 20:00 19:30 Prehliadka Bratislavy so sprievodcom
 2. 2. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU SUMÁR PROJEKTOV FESTIVALU VEDY A TECHNIKY 2013 Prehľad súťažných kategórií Biológia................................................................................................................ Chémia ................................................................................................................ Elektronika a mechanika..................................................................................... Energia a transport.............................................................................................. Environmentálne vedy........................................................................................ Fyzika a astronómia............................................................................................. Geovedy.............................................................................................................. Informatika a počítačové inžinierstvo................................................................. Matematika......................................................................................................... Medicína a zdravotníctvo.................................................................................... Spoločenské vedy................................................................................................ Biológia V tejto kategórii sú projekty patriace do skupiny klasických aj moderných disciplín, ktoré sa zaoberajú štruktúrou, funkciou a úrovňou organizácie (molekulárna, bunková, orgánová…) živých organizmov. Venuje sa aj vývojovým zmenám druhov – evolúcii. Názov práce: Číslo stánku: Autor: Roky narodenia autorov: Škola: Výskum vodných bezstavovcov na dvoch lokalitách Vydrice 1 Marek Piršel 2001 Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Čuch rastlín 2 Tímea Baluchová Simona Čečundová 1996/1996 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
 3. 3. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Entomológia - veda, na ktorú sa zabúda Číslo stánku: 3 Autor: Marek Ďuríček Rok narodenia autora: 1995 Škola: Gymnázium, Hlinská 29, Žilina Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Kukurica- objemové krmivo 4 Andrej Mitrík 1994 Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves Názov práce: Mobilné telefóny a počítačové klávesnice nie sú iba „neživými“ predmetmi 5 Júlia Hurníková 1996 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Monitoring vodnára potočného a podpora jeho hniezdnych možností na rieke Poprad vo Svite 6 Nela Gloríková 1999 ZŠ, ul. Mierová 134, Svit Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Môže toxický plyn zachraňovať životy? 7 Radka Harmanová Mária Gregová 1996/1996 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
 4. 4. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Rast žeruchy siatej vo vaječnej škrupinke Číslo stánku: 8 Autor: Kristína Glogovska Spoluautor: Katarína Karľová Roky narodenia autorov: 2000/2000 Škola: Cirkevná spojená škola , Švermova 10, Snina Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Názov práce: Štúdium procesu kontroly sterility rádiofarmaka 18F-FDG, zefektívnenie práce pomocou inovatívneho prístupu 9 Jakub Mucha Dávid Vlasatý 1993/1995 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Toxíny obsiahnuté v rastlinách v okolí obce Divín 10 Jakub Štupák 2000 ZŠ, Lúčna 8, Divín Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Vážky 11 Adam Bojkovský 1999 ZŠ Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Žaby v ohrození ?! 12 Peter Nociar 1990 1. Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
 5. 5. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Chémia Táto kategória zahŕňa organickú aj anorganickú chémiu. Projekty môžu byť zamerané na rôzne oblasti od štruktúry atómov až po zložitejšie organické molekuly. Obzvlášť sú vítané projekty zamerané na efektívnejšiu produkciu látok. Pokročilejšie projekty by mali obsahovať chemické rovnice a vzorce. Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Bio mydlá 13 Dávid Ferko 1994 Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: C₆₀, CNT a ich funkcionalizované štruktúry 14 Filip Čonka Jozef Ondriga 1995/1995 Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská, 1467/3, Zvolen Názov práce: Malá veľká hrozba alebo o toxicite nanostriebra 15 Viktória Gajdošová Veronika Kubrická 1996/1995 Gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Merania acidity zrážkovej vody 16 Katarína Kubinová Lucia Harceková 1998/1998 Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 6. 6. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Nebezpečná chémia v spájkovaní 17 Jana Biskupová Róbert Feješ 1995/1996 SPŠD Košice , Hlavná 113, Košice Názov práce: Štúdium väzbových možností syntetických derivátov kumarínu s DNA a albumínom 18 Daniel Ondra 1995 Gymnázium, Poštová 9, Košice Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Znižovanie kvality medu jeho porušením 19 Natália Kosťová 1994 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice Elektronika a mechanika Autori navrhujú nové komponenty a súčiastky do známych zariadení, napr. v záujme zvýšenia ich účinnosti. Môžu navrhnúť i nové stroje. V rámci elektrotechniky sa navrhujú nové elektrické obvody a súčiastky, ktoré sa následne implementujú do zariadení. Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: eCALL MINI 20 Tomáš Zahradník Tomáš Horečný 1995/1995 Stredná priemyselná škola Slovenských partizánov, 1132/52, Považská Bystrica
 7. 7. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Elektronika pod mikroskopom 21 Miroslav Vojtek 1997 Gymnázium, Komenského 5, Bardejov Názov práce: Experimentálne štúdium plazmového výboja v plyne 22 Gorazd Štieber Gabriel Nagy 1994/1995 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Greevolution 23 Márk Takáč 1996 Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Informačný Systém 24 Erik Kuzma Marek Čižmár 1997/1995 Sukromné Gymnázium, Dneperská č.1, Košice Názov práce: Konštrukcia nízkootáčkového veterného rotora 25 Peter Tomčík Jozef Lauko 1990/1990 Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola:
 8. 8. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Multimediálny stĺp verejného osvetlenia 26 Adam Barabáš Andrej Molnár 1996/1996 SOŠ technická, ulica 1. mája 22, Zlaté Moravce Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Nikola Tesla a elektromagnetické vlny 27 Zdenko Metzker 1997 Gymázium, Školská 234/8, Považská Bystrica Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Ovládanie a využitie multikoptér (Control and usage of multicopters) 28 Daniel Zvara 1996 Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Roboti v šoubiznise 29 Michaela Gažiová Mário Kačina 1998/1996 Názov práce: Tenkovrstvový platinový mikrosenzor teploty 30 Martin Holický Jerguš Stručka 1997/1990 ŠpMNDaG, Skalická 1, Bratislava Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola:
 9. 9. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Vysokonapäťový zdroj 31 Damián Čambal 1998 SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Zložené hodiny 32 Dušan Mikolaj 1999 ZŠ Budatín, Sl. Dobrovoľníkov 1, Žilina Názov práce: Číslo stánku: Autor: Roky narodenia autorov: Škola: Laserový projektor 33 Dominik Caban 2001 ZŠ Vajanského 47, Lučenec Energia a transport Projekty zahrnuté v tejto kategórií skúmajú efektivitu využívania klasických elektrární (vodných, jadrových, tepelných...), využitie fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, ropa) a iných surovín. V projektoch zaoberajúcich sa dopravou sa môžu autori zamerať na efektivitu tradičných dopravných prostriedkov, ich využívanie, perspektívu do budúcnosti a pod. Autori sa rovnako môžu zamerať na alternatívne zdroje energií a dopravné prostriedky budúcnosti. Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Aktívna a pasívna rekuperácia vzduchu 34 Martin Ferianc 1995 Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava
 10. 10. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Ani watt nazmar 35 František Mäsiar 1995 Spojená škola, Medvedzie 133/1-1, Tvrdošín Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Bubliny ako ich nepoznáme 36 Samuel Kolény 1999 ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Dutý drevený rám bicykla 37 Michal Iždinský 1994 SOŠD, Filinského 7, Spišská Nová Ves Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Energetický audit 38 Vladimír Veles 1994 SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Fotovoltaická železničná doprava 39 Daniel Jahôdka Michal Mahút 1995/1999 Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Môže dom na seba zarobiť? 40 Michal Závodník Miroslav Papiernik 1995/1995 SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
 11. 11. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Môže teplo produkovať elektrickú energiu? 41 Šimon Varga 1999 Tribečská, Tribečská 1653/22, Topoľčany Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Sú LED skutočne perspektívnym zdrojom svetla?(50 rokov LED) 42 Matúš Novotný Dávid Kocák 1996/1990 SPŠD, Hlavná 113, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Tepelná energia pre ľudí 43 Nina Krišová Katarína Endelová 2001/2000 ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616/25, Poprad Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Vodíkový generátor 44 Martin Tarek 1995 SPŠ Elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava Environmentálne vedy Projekty v tejto kategórií skúmajú životné prostredie a prebiehajúce javy, resp. zmeny v ňom. Autori by mali skúmať vzťahy medzi jednotlivými zložkami biosféry, prípadne narušenie týchto vzťahov.
 12. 12. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Ekologický hybridný automobil 45 Igor Bajtoš 1999 Základná škola, M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom Názov práce: Environmentálny dopad banskej činnosti na osídľovanie banskej haldy v Gelnici a jej vplyv na človeka 46 Lucia Sviečková Marek Brutovský 1990/1997 Gymnázium, SNP 1, Gelnica Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Generátor HHO plynu 47 Dávid Šimon Dominik Kohút 1995/1995 Stredná priemyselná 1059/23, Snina Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Hudba pre rastliny 48 Miriam Pindrochová Viktória Legemzová 1999/1998 Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina Názov práce: Pozorovanie kavky tmavej (corvusmonedula) v intraviláne Lučenca 49 Denisa Gombalová 1996 Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: škola, Partizánska
 13. 13. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Svetelná Kocka 50 David Duha 1994 SPŠ Stavebná a Geodetická, Drieňová 35, Bratislava Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Zvýšenie úrodnosti a veľkosť plodov papriky s využitím našej špeciálnej debničky 51 Kristína Kostušová Klaudia Kolárová 1997/1996 Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Architektúra v kocke 52 Kristián Janičko Richard Sekerák 1995/1995 SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Fyzika a astronómia Projekty zahŕňajú fyzikálne riešenia rôznych problémov, predovšetkým tých, ktoré neboli zatiaľ vyriešené. Výsledky prác môžu byť navyše podporené programami a počítačovými simuláciami. V rámci astronómie by mali autori prezentovať pozorovania nebeských objektov (dvojhviezd, asteroidov, zákrytov, premenných hviezd atď.) a získané dáta by mali použiť na vyslovenie ich záverov.
 14. 14. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Názov práce: Dokazovanie zosilnenia magnetického pola na západnom okraji Tychovho pozostatku po supernove 53 Michaela Brchnelová 1996 Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Kozmické žiarenie a jeho koincidencia s počasím 54 Daniel Dupkala Filip Švábik 1996/1996 Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Lego v pokusoch 55 Lukáš Kemeník 2000 ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Magnetická hojdačka 56 Adrián Ďurči 1999 ZŠ Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice Názov práce: Príprava nanočastíc katalyzátorov pre vodíkové palivové články 57 Branislav Viliam Hakala 1996 Evanjelické gymnázium J. A. K., Škultétyho 10, Košice Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola:
 15. 15. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Samovyhrievacie čižmy – fyzika v netradičnej aplikácií 58 Martina Tóthová 1998 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Teslov transformátor 59 Richard Václav Tomáš Laško 1995/1994 Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen, Hronská 1467/3 , Zvolen Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Ultrasonické meranie hladiny 60 Erik Pitko Pavol Molnár 1997/1997 SG, Dneperská, 1, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Bratislava Umelá superhydrofóbnosť 61 Martin Jajcay Tomáš Lehoczký 1995/1995 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Viacúčelové fyzikálne autíčko 62 Kamil Dunaj 1997 Cirkevná spojená škola , Švermova 10, Snina
 16. 16. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Geovedy Zahŕňa štúdium rôznych procesov odohrávajúcich sa na Zemi, napr. zemetrasenia, globálne prúdenie v atmosfére, kontinentálny drift a pod. V pokročilejších prácach by autori mali používať odborné výrazy z oblasti geológie, fyziky, prípadne matematiky. Geodetické práce patria tiež do tejto kategórie. Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: e-územný plán (e-planningscheme) 63 František Mihok Radovan Fuska 1998/1997 Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice Informatika a počítačové inžinierstvo Táto kategória je veľmi široká. Zahŕňa hardware aj software. Čo sa týka hardwaru, autori môžu navrhnúť zmeny v štruktúre a tým zväčšiť výkon počítača. V rámci software môžu vytvoriť užitočné programy, webstránky, hry a pod. Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Centrálna personalizácia 64 Matej Slebodník 1997 SG Dneperská , Dneperská 1, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Infos2 - Inteligentná Komunikačná Platforma 65 Jakub Dubec 1996 Gymnázium V. Paulinyho - Tótha, Malá hora 3, Martin
 17. 17. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Intercepting proxy server 66 Adam Kecer 1995 SOG, Dneperská 1, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Mobilná aplikácia pre stredné školy 67 Marek Dlugoš Ján Mochňak 1996/1994 SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Prezentér 68 Dávid Šoltis 1999 Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Trinix 69 René Činčura Peter Čerňanský 1995/1994 SPSE, Komárňanská 28, Nové Zámky Matematika V tejto kategórii autori prezentujú práce a vety matematikov s ich vlastnými aplikáciami alebo dôkazmi. Môžu sa takisto pokúsiť dokázať vety a hypotézy, ktoré neboli zatiaľ dokázané.
 18. 18. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Mydlová bublina chytrejšia ako géniov 70 Daniel Kupec 1995 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy Medicína a zdravotníctvo Práce v tejto kategórií sa zaoberajú ľudským telom, jeho anatómiou a chorobami. Autori môžu skúmať napríklad vplyv rôznych látok alebo žiarenia na rast baktérií a vývoj rakovinových buniek, čím môžu navrhnúť i nové metódy liečenia. Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Analýza kvality sypaných rumančekových čajov 71 Erik Schmotzer 1997 SZŠ, Moyzesova 17, Košice Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Kurkuma- korenie života? 72 Juliána Znancová Martina Ontková 1997/1997 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy Názov práce: Neutralizačný účinok vybraných rastlinných silíc a olejov na alergény prachových alergogénnych roztočov 73 Mária Beňová Katarína Orsághová 1995/1996 Gymnázium Milana Rúfusa, ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola:
 19. 19. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Nízkohustotné lipoproteíny (LDL) ako prostriedok pri cielenom transporte a selektívnej akumulácii liečiv vo fotodynamickej terapii nádorových ochorení 74 Kristína Uličná 1995 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Nové zuby na celý život? 75 Zdenka Balogová Natália Janošová 1997/1997 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Nové Mesto Polycystické ochorenie obličiek 76 Katarína Kováčová 1995 Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Princíp dýchania a jeho využitie v medicíne 77 Antónia Mikulová Edita Kišková 1998/1998 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
 20. 20. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Senica Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Schopnosť potkanov plniť behaviorálne úlohy pod vplyvom skopolamínu v časovej závislosti 78 René Valúšek Martin Vanečko 1995/1995 Gymnázium L.Novomeského, Dlhá 1037/12, Vplyv acidickej povahy stravy na výšku laktátového prahu 79 Daniel Kuchta 1995 Gymnázium, SNP 1, Gelnica Vplyv nápojov na zuby 80 Mária Pospíšilová 1995 Gymnázium sv. Františka, Hurbanova 44, Žilina Spoločenské vedy Projekty by mali popisovať správanie rôznych živočíchov vrátane človeka, napr. môžu popisovať migráciu počas roka, ale i dlhšieho časového obdobia. Môžu skúmať i zmeny správania počas ontologického vývoja jedinca. Starší študenti by mali využívať primerané štatistické prostriedky. Táto oblasť pokrýva sociológiu, psychológiu, ekonomické vedy a aj pedagogiku.
 21. 21. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Harmónia života 81 Roman Vesek Stanislav Řežucha 1995/1995 SPŠ Stavebná a Geodetická, Drieňová, 35, Bratislava Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Škola: Kalokagatia 21. storočia 82 Dáša Gardošíková 1996 Gymnázium, Lorencova, 46, Krompachy Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Roky narodenia autorov: Škola: Reč tela 83 Adriána Henčeková Alexandra Riemerová 1998/1999 ZŠ, Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Zahraničné projekty Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Spoluautor: Rok narodenia autora: Organizácia: Design and construction of modelswhich, in a innovativeway, help to understand the Magnus effect and thecurledkicks 84 Santiago Barba Serrano Fernando Gilo Moriel Adrián Rodríguez López-Azcutia 1997/1997/1997 MAGMA (Barcelona, Spain)
 22. 22. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: The influence of soundwaves on bacterial growth Číslo stánku: 85 Autor: Claudia Gonzalez Valdivia Rok narodenia autora: 1995 Organizácia: MAGMA (Barcelona, Spain) Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Rok narodenia autora: Organizácia: Disinfection of polluted water by photodynamic therapy 86 Amelia Campos Sáenz de San Laura Lago Lagunas 1997/1997 ICIJA (Zaragoza, Spain) Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Spoluautor: Rok narodenia autora: Organizácia: Solar powered car 87 María SotoIborra Sara Teixidó Guirado Javier Vela Tambo 2000/2000/2000 ICIJA (Zaragoza, Spain) Názov práce: Číslo stánku: Autor: Spoluautor: Spoluautor: Rok narodenia autora: Organizácia: The smart basket 88 Yann Provoost Pieter Berteloot Arne Launoy 1996/1996/1996 Jeunesses Scientifiques de Belgique (Bruxelles, Belgium)
 23. 23. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Game set "Magic flower" Číslo stánku: 89 Autor: Yulia Iakovleva Rok narodenia autora: 1996 Organizácia: Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia) Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Organizácia: Study of interaction of 5-aminotetrazole1,2,3,4 90 Alexander Farygin 1996 Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia) Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Organizácia: Jasper of Sibai, Southern Ural 91 Elena Vuzman 1996 Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia) Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Organizácia: Fusionrocket 92 Myasnikov Tikhon 1997 Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia)
 24. 24. SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Organizácia: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Organizácia: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Organizácia: Názov práce: Číslo stánku: Autor: Rok narodenia autora: Organizácia: A comparison of thefeatures of accumulation of heavymetalslichens and bottom sediments of lakes in the NorthWest of the Europen part of Russia 93 Maria Rusanova 1996 Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia) Measurement of the Wolf – Impact the sunactivity on the earth 94 Khelena Arbuzov 1999 Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia) The rock mass Belintash as sanctuary of Sabazios (according to archeology, antique and contemporary literature) 95 Vladislav Vasilkin 1997 Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia) The content of some chemical elements in the shoots of Meadow sweet (Filipendulaulmaria L.) in differenthabitats 96 Daniil Ryazanov 2001 Moscow State Center for Youth (Moscow, Russia)

×