Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Odborná konferencia o informatizácii verejnej správy
9. ročník
pondelok 27. jún 2016
Hotel Bôrik
Bôrik 15, Bratislava
Pod ...
ÚVODNÝ BLOK KONFERENCIE
8:00 Registrácia účastníkov a ranná káva
9:00
Otvorenie
Milan Ištván, prezident PPP
9:15
Úvodný pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Program konferencie iDEME Bratislava 2016

287 views

Published on

Konferenciu iDEME Bratislava ’16 pripravujú Partnerstvá pre prosperitu a jej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Zámerom konferencie je tiež zhodnotiť napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v SR.

Published in: Technology
  • Be the first to like this

Program konferencie iDEME Bratislava 2016

  1. 1. Odborná konferencia o informatizácii verejnej správy 9. ročník pondelok 27. jún 2016 Hotel Bôrik Bôrik 15, Bratislava Pod záštitou podpredsedu vlády SR a Digitálneho lídra SR Petra Pellegriniho Strieborní partneri: Mediálni a obsahoví partneri: Partneri: www.ideme.net Sponzori: Organizátori: Vystavovateľ:
  2. 2. ÚVODNÝ BLOK KONFERENCIE 8:00 Registrácia účastníkov a ranná káva 9:00 Otvorenie Milan Ištván, prezident PPP 9:15 Úvodný príhovor Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR Blok: eGOVERNMENT 9:30 NKIVS a jej dopady na samosprávu Lucia Fábryová, vedúca oddelenia architektúry eGovernmentu, sekcia informatizácie spoločnosti, MF SR 9:50 Kontrola NKÚ SR aj v oblasti IT? Ľubica Gazdová, generálna riaditeľka sekcie hospodárskych odvetví a európskych fondov, NKÚ SR 10:10 Textová analytika - všetci o nej počuli, nikto ju nevidel Katarína Frühwaldová, biznis konzultantka, SAS Slovakia, s.r.o. 10:30 Prestávka na kávu 10:50 Register priestorových informácií (RPI) Dalibor Král, projektový manažér, SEVITECH, a.s. 11:10 Cloud Service Provisioner Tomáš Orieščik, Software Development director, Aliter Technologies, a.s. 11:30 Kybernetická bezpečnosť a štát Ján Hochmann, riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti, NBÚ SR 11:50 Kľúčové pohľady na kybernetickú bezpečnosť Tomáš Hlavsa, Cyber Security Expert, Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 12:10 Obed Blok: BROADBAND 13:00 Broadband a Prioritná os 7 OPII Lukáš Lukáč, riaditeľ odboru riadenia programov informatizácie spoločnosti, MF SR, Šimon Mičunek, riaditeľ odboru, NASES 13:30 Broadband a Program rozvoja vidieka Karolina Tichá, odbor rozvoja vidieka a LEADER, MPRV SR 13:50 Broadband a slovenské obce Miroslav Tomčo, starosta obce Ruská Voľa nad Popradom 14:10 Broadband Competence Offices Vladimír Murín, VÚS, n.o., Banská Bystrica 14:35 Prestávka na kávu PANELOVÁ DISKUSIA moderuje Milan Ištván, prezident PPP 15:00 Aktuálne výzvy pre slovenský eGovernment Účastníci diskusie: • Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, • Mário Lelovský, prezident ITAS, • Milan Ftáčnik, predseda SISp, • Rastislav Janota, generálny riaditeľ NASES, • Peter Dostál, CEO, Aliter Technologies, s.r.o., • Emil Fitoš, CEO, Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 16:15 Záverečné slovo organizátorov a žrebovanie tomboly Milan Ištván, prezident PPP Konferenciu moderuje Katrin Lengyelová z TA3 Konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP), www.p3.sk. PPP nie je platcom DPH. PPP - občianske združenie, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 482 91 379, M. Ištván, mobil: +421 905 351 962, milan@p3.sk, J. Mlynárčiková, mobil: +421 908 685 832, jana@p3.sk. REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU Registrácia na konferenciu iDEME 2016 je možná do 23.júna 2016 alebo do vyčerpania kapacity. Registrujte sa vyplnením formuláru na stránke www.ideme.net. ÚČASTNÍCKE POPLATKY Verejná správa, akademický sektor a médiá: BEZPLATNE. Členovia PPP a Asociácie PPP: 50 EUR. Nečlenovia PPP: 100 EUR. (PPP nie je platcom DPH.)

×