Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basistraining Google Sketch Up 7 Versie 1 8

7,082 views

Published on

Deze 2 daagse basistraining heeft tot doel om te leren zelfstandig 3D tekeningen te maken van eenvoudige objecten m.b.v. het programma Google SketchUp (SU). In deze training richt ik me primair op de basisfuncties zoals je die aantreft in de Free variant van SketchUp. Daarnaast wordt er achtergrondinformatie gegeven om een besluit te kunnen nemen over de SketchUp editie: de Free of Pro. Tenslotte worden aanwijzingen gegeven om SU effectief toe te passen voor je eigen werkzaamheden.

Published in: Education

Basistraining Google Sketch Up 7 Versie 1 8

 1. 1. Basistraining 3D tekenen met Manfred van der Voort mvandervoort@ houtcreator.nl Tel. 06-23368673
 2. 2. Introductie <ul><li>Doelstelling training </li></ul><ul><ul><li>Kennismaken met alle elementaire functies </li></ul></ul><ul><ul><li>Basisvaardigheden verwerven zelfstandig 3D tekenen van eenvoudige objecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Beslissing kunnen nemen voor SU editie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Free </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanwijzingen krijgen voor inzet SU eigen werkzaamheden </li></ul></ul><ul><li>8 tot 10 blokken uit cursusdictaat doorwerken </li></ul><ul><ul><li>Blok 11 uit trainingsmateriaal wordt niet behandeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Individueel </li></ul></ul><ul><li>Introductie van mezelf </li></ul><ul><ul><li>SU gebruiker vanaf 2005 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>versie 5, 6 & 7 Free en Pro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meubel- en interieurontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Visualisatiewerk in opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen ervaring deel ik in training </li></ul></ul><ul><li>Kort voorstelrondje deelnemers </li></ul><ul><ul><li>Welke ervaring heb je met 3D tekenen en SketchUP? </li></ul></ul>
 3. 3. Agenda – dag 1 <ul><li>Huishoudelijke zaken </li></ul><ul><ul><li>9:30 – 10:15 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welkom, introductie training en algemene inleiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>10:15 – 12:30 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blokken 1 & 2 en deels 3 zelf doorwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>12:30 – 13:00 Lunchpauze </li></ul></ul><ul><ul><li>13:00 – 15:15 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blokken 3, 4 & 5 zelf doorwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>15:15 – 15:30 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reservetijd, vragen, eigen 3D tekenopdrachten, herhalen van minder makkelijke onderdelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>15:30 – 16:00 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenvatting dag 1 en vooruitblik dag 2 </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Agenda – dag 2 <ul><li>Huishoudelijke zaken </li></ul><ul><ul><li>9:30 – 9:45 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introductie dag 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>9:45 – 12:30 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blokken 6, 7 en deels 8 zelf doorwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>12:30 – 13:00 Lunchpauze </li></ul></ul><ul><ul><li>13:00 – 15:15 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blokken 8, 9 & 10 zelf doorwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>15:15 – 15:30 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optioneel blok 11, vragen, eigen 3D tekenopdrachten, herhaling lastige onderdelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>15:30 – 16:00 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenvatting training, vervolg en afronding </li></ul></ul></ul>
 5. 5. SketchUp concepten
 6. 6. SketchUp concepten <ul><li>SketchUp model in Powerpoint </li></ul><ul><ul><li>Gebruik makend van Hypercosm Teleporter </li></ul></ul>
 7. 7. SketchUp concepten <ul><li>SketchUp model in Powerpoint </li></ul><ul><ul><li>Gebruik makend van SolidWorks eDrawings </li></ul></ul>
 8. 8. Overzicht onderwerpen training en werkwijze <ul><li>Toelichting trainingsmaterialen </li></ul><ul><ul><li>Versie 7.1 is uit sinds oktober 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Trainingsmateriaal is nog gebaseerd op 6 </li></ul></ul><ul><ul><li>No worries: alles is bruikbaar in 7.1 </li></ul></ul><ul><li>Enige achtergronden SU </li></ul><ul><li>Check installatie SU op eigen PC/Mac </li></ul><ul><ul><li>Installatie van voorbeeldbestanden </li></ul></ul>
 9. 9. Overzicht onderwerpen training en werkwijze - 2 <ul><li>Korte inleiding per blok </li></ul><ul><ul><li>uit “basic course” cursusdictaat </li></ul></ul><ul><li>Zelf lezen en werken/oefenen </li></ul><ul><li>Individueel vraag en antwoord </li></ul><ul><li>Samenvatting door mij </li></ul><ul><ul><li>Eventueel terugkomen op de meer ingewikkelde vragen </li></ul></ul>
 10. 10. Overzicht onderwerpen training en werkwijze - 3 <ul><li>Korte samenvatting behandelde stof en SU </li></ul><ul><li>Geavanceerde onderwerpen en varia </li></ul><ul><li>Advies: hoe verder? </li></ul><ul><li>Overweging Pro/Free editie </li></ul><ul><li>Bonus pack “Houtcreator SU Materials” </li></ul><ul><li>Individueel support </li></ul>
 11. 11. Toelichting trainingsmaterialen <ul><li>Map bevat </li></ul><ul><ul><li>Deze trainingspresentatie </li></ul></ul><ul><ul><li>SU 7 Quick Reference Card </li></ul></ul><ul><ul><li>“ basic course” cursusdictaat </li></ul></ul><ul><li>Voorbeeldbestanden </li></ul><ul><ul><li>straks zelf installeren </li></ul></ul><ul><li>Na afloop te downloaden van mijn Web-site </li></ul><ul><ul><li>Houtcreator SketchUp Materials bonus pack voor ~ 140 verschillende houtsoorten </li></ul></ul>
 12. 12. Enige achtergronden SU <ul><li>Edities – Pro & Free </li></ul><ul><li>Platformen </li></ul><ul><ul><li>Apple OSX en Microsoft Windows XP,Vista, Windows7 </li></ul></ul><ul><li>Elementaire concepten 3D tekenen </li></ul><ul><ul><li>Lijnen (1D), vlakken (2D) en volumes (3D) </li></ul></ul>
 13. 13. Enige achtergronden SU - 2 <ul><li>Vectoren, assenstelsel X-Y-Z en O orsprong </li></ul>
 14. 14. Enige achtergronden SU - 3 <ul><li>Camera, Viewpoint en perspectieven </li></ul>
 15. 15. Enige achtergronden SU - 4 <ul><li>Vlakken (“ Faces ”) moeten vlak zijn (“ Co-planar ”) voor een 3D bewerking! </li></ul><ul><ul><li>Vuistregel : als een vlak niet automatisch wordt “ingekleurd”, is het waarschijnlijk niet co-planar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los dat eerst op voor je verder gaat met tekenen van een object. </li></ul></ul><ul><li>Onregelmatige volumes zoals landschappen mogelijk </li></ul><ul><ul><li>M.b.v. TIN -> “Sandbox tools” </li></ul></ul>
 16. 16. Enige achtergronden SU - 5 <ul><li>Kenmerken van SU </li></ul><ul><ul><li>Primair gericht op “Conceptual Design” fase </li></ul></ul><ul><ul><li>Te gebruiken door: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>architecten, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>interieurontwerpers, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>productontwerpers, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>landschapsarchitecten, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>planologen, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zeer veelzijdig en aanpasbaar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>eigen 3D “teken/schetsstijl” mogelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Relatief makkelijk te leren in begin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lastiger voor complexe objecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersinterface combinatie van muis, toetsenbord, menu’s en parameterinvoer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tablet als tekenhulpmiddel optioneel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Door Google: “ SketchUp is 3D for everyone” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel gebruikers, -ervaringen en hulpmiddelen beschikbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>add-ons, componenten, materialen, expertise, literatuur en ondersteuning </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Check installatie SU op eigen PC/Mac <ul><li>Kijk op Web-site sketchup.google.com voor meest recente eisen </li></ul><ul><li>Let goed op specificaties grafische kaart </li></ul><ul><li>Bij aanschaf nieuwe lap top PC, eerst eisen checken </li></ul>
 18. 18. Check installatie SU op eigen PC/Mac - 2 <ul><li>Ik gebruik eigen specifiek template </li></ul><ul><ul><li>zorgt o.a. voor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>andere kleurweergave, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dimensies, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zichtveld en </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>specifieke geografische locatie </li></ul></ul></ul><ul><li>Templates worden niet behandeld </li></ul><ul><ul><li>Zijn een onderdeel van blok 11 </li></ul></ul><ul><li>Zet “Instructor” aan voor korte uitleg op scherm van tekenfuncties </li></ul><ul><ul><li>Via menu Window -> Instructor </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooral handig in begin </li></ul></ul><ul><li>Installeer de voorbeeldbestanden </li></ul><ul><ul><li>Maak van oefenresultaten zelf aparte bestanden </li></ul></ul>
 19. 19. Bijna aan de slag ……….. <ul><li>Bestudeer de Quick Reference Card </li></ul><ul><li>Raadpleeg vooral in begin </li></ul>
 20. 20. 3D tekenen – blok 1 <ul><li>Conventies </li></ul><ul><li>De user interface </li></ul><ul><li>De toolbars </li></ul><ul><li>“ Plakkende dialoog” vensters </li></ul><ul><li>Open, opslaan en afsluiten </li></ul><ul><li>Zoom functies </li></ul><ul><ul><li>Orbit </li></ul></ul><ul><ul><li>Pan </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoom </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoom Window </li></ul></ul><ul><ul><li>Revious/Next </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoom Extents </li></ul></ul><ul><li>Teken functies </li></ul><ul><ul><li>Rechthoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Lijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Cirkel </li></ul></ul><ul><ul><li>Boog </li></ul></ul><ul><ul><li>Veelhoek (Polygon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrije vorm </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: tot en met pagina 18 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 35 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 21. 21. 3D tekenen – blok 2 <ul><li>Teken methodes en –hulp </li></ul><ul><ul><li>Inferentie “Inference” </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastzetten richting langs een as </li></ul></ul><ul><li>Objecten selecteren </li></ul><ul><ul><li>Enkel object </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer objecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Deselecteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer objecten met “Window” </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer objecten met “Crossing Window” </li></ul></ul><ul><li>Aanzichten </li></ul><ul><ul><li>Iso, Boven-, Voor-, Rechter-, Onder- en Linkeraanzicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 19 t/m 28 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 35 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 22. 22. 3D tekenen – blok 2 - 2 <ul><li>Extra oefening </li></ul><ul><ul><li>Teken een kubus van 100 x 100 x 100 cm </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik alleen de “line tool” </li></ul></ul><ul><ul><li>Start in de oorsprong </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik de “MTB” en “Inference” </li></ul></ul>
 23. 23. 3D tekenen – blok 3 <ul><li>3D in de basis </li></ul><ul><ul><li>Push/pull </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedeelte van vlak uittrekken </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmenten creëren </li></ul></ul><ul><ul><li>3D tekenen met Inferentie </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Auto fold” </li></ul></ul><ul><li>Modificatie functies </li></ul><ul><ul><li>Verplaatsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopiëren / meervoudig </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Auto fold handmatig” </li></ul></ul><ul><ul><li>Roteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Schalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Spiegelen </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Offsetting” lijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Trimming </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Let op: SketchUp 7 wijkt hierin af van Sketchup 6 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onderdeel opdelen </li></ul></ul><ul><li>Hulplijnen </li></ul><ul><ul><li>Met rolmaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Met “Protractor” </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 29 t/m 55 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 50 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 24. 24. 3D tekenen – recap blokken 1 t/m 3 <ul><li>Blok 1, 2 en 3 geven de basishandelingen om 3D te kunnen tekenen </li></ul><ul><li>Vervolg is uitbreiding van vele mogelijkheden en verdieping van een aantal </li></ul><ul><li>De user interface van SU is erg rijk </li></ul><ul><ul><li>Dat is voor veel gebruikers even wennen </li></ul></ul><ul><li>Let goed op de verschillende reacties van het programma op je eigen handelen </li></ul><ul><ul><li>kleuren, </li></ul></ul><ul><ul><li>stippellijntjes </li></ul></ul><ul><ul><li>indicators (als gevolg van inferentie) </li></ul></ul><ul><ul><li>status regel en de VCB </li></ul></ul><ul><li>Er zijn subtiele verschillen tussen de Mac en Windows! </li></ul>
 25. 25. 3D tekenen – blok 4 <ul><li>3D geavanceerd </li></ul><ul><ul><li>Profielen met “Follow me” </li></ul></ul><ul><ul><li>Samengestelde vormen met “Intersect” </li></ul></ul><ul><li>Stijlen – grafische instellingen </li></ul><ul><ul><li>Dit onderdeel vluchtig doornemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Weet dat je de weergavestijl van SU kunt aanpassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is een grote verzameling aanwezig om uit te kiezen </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 56 t/m 78 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 35 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 26. 26. 3D tekenen – blok 4 -2 <ul><li>Optioneel extra oefening </li></ul><ul><ul><li>Hoe zou je dit tekenen? </li></ul></ul>
 27. 27. Intermezzo: tekening stijlen <ul><li>Impressionistisch </li></ul><ul><ul><li>Ruwe vorm, ruimtelijke indeling, objecten en sfeer </li></ul></ul><ul><li>Realistisch </li></ul><ul><ul><li>Exacte vorm, maatvoering, materiaal, kleur en eventueel constructie </li></ul></ul><ul><li>Foto realistisch </li></ul><ul><ul><li>Zon, lichtbronnen, lichtreflectie/glans, spiegeling, schaduw en mist </li></ul></ul>
 28. 28. Impressionistisch
 29. 29. Realistisch
 30. 30. Fotorealistisch
 31. 31. 3 soorten 3D tekeningen <ul><li>Elke soort vraagt om </li></ul><ul><ul><li>een eigen SU “style” en </li></ul></ul><ul><ul><li>een tekenaanpak </li></ul></ul><ul><li>Van impressie -> fotorealistisch </li></ul><ul><ul><li>Steeds hogere eisen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vakmanschap/kennis van 3D graphics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materials/textures </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Computerkracht </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Benodigde “tekentijd” neemt onevenredig toe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denk aan 80/20 regel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Voor fotorealistisch </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SU aanvullende software nodig </li></ul></ul></ul>
 32. 32. 3D tekenen – blok 5 <ul><li>Meten </li></ul><ul><ul><li>Afstanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoeken </li></ul></ul><ul><li>Bemeten/dimensioneren </li></ul><ul><ul><li>Objecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Twee punten </li></ul></ul><ul><ul><li>Cirkels </li></ul></ul><ul><ul><li>Cirkelbogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verplaatsen maatvoering </li></ul></ul><ul><li>Tekst toevoegen </li></ul><ul><ul><li>Met aanwijzer </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijstaand </li></ul></ul><ul><ul><li>3D tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 79 t/m 85 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 35 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 33. 33. Agenda – dag 2 <ul><li>Huishoudelijke zaken </li></ul><ul><ul><li>9:30 – 9:45 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introductie dag 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>9:45 – 12:30 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blokken 6, 7 en deels 8 zelf doorwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>12:30 – 13:00 Lunchpauze </li></ul></ul><ul><ul><li>13:00 – 15:15 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blokken 8, 9 & 10 zelf doorwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>15:15 – 15:30 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optioneel blok 11, vragen, eigen 3D tekenopdrachten, herhaling lastige onderdelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>15:30 – 16:00 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenvatting training, vervolg en afronding </li></ul></ul></ul>
 34. 34. 3D tekenen – blok 6 <ul><li>Lagen </li></ul><ul><ul><li>Actieve tekenlaag </li></ul></ul><ul><ul><li>Maken van laag </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigen voor bestaand object </li></ul></ul><ul><li>Camera en gezichtspunt </li></ul><ul><ul><li>Camerapositie </li></ul></ul><ul><ul><li>Rondlopen </li></ul></ul><ul><ul><li>Rondkijken </li></ul></ul><ul><li>Let op: </li></ul><ul><ul><li>First things first: by default, a SketchUp model has one layer, Layer 0 (zero), which is the base layer. You can't delete or rename Layer 0, and you should always draw your individual entities on Layer 0 and leave them there . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 86 t/m 88 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 35 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 35. 35. 3D tekenen – blok 7 <ul><li>Groepen </li></ul><ul><ul><li>Maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewerken </li></ul></ul><ul><li>Componenten </li></ul><ul><ul><li>Werking van bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Plaatsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Roteren van </li></ul></ul><ul><ul><li>Exporteren van </li></ul></ul><ul><ul><li>Herladen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewerken van </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewerken van individuele componenten </li></ul></ul><ul><li>Componentbeheer met “Outliner” </li></ul><ul><ul><li>Hoe “Outliner” werkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 89 t/m 100 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 50 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 36. 36. 3D tekenen – blok 8 <ul><li>Kleuren en materialen </li></ul><ul><ul><li>Hoe materialen bibliotheek werkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Verven van vlakken </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelijke kleuren verven </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen kleur maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleuren editor functies </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen materiaal maken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heb ik o.a. gedaan voor heel veel houtsoorten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komt aan het eind nog terug </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Schaal van afbeelding veranderen </li></ul></ul><ul><li>Doorsnedes </li></ul><ul><ul><li>Maken van doorsnede vlak </li></ul></ul><ul><ul><li>Verplaatsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Omkeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Tonen/verbergen weggevallen deel </li></ul></ul><ul><ul><li>Tonen/verbergen doorsnede vlak </li></ul></ul><ul><ul><li>Aan-/uitzetten van doorsnede vlakken </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 101 t/m 109 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 50 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 37. 37. 3D tekenen – blok 9 <ul><li>Importeren van afbeeldingen </li></ul><ul><ul><li>Afbeeldingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afmeting aanpassen </li></ul></ul><ul><li>Importeren van AutoCAD bestanden </li></ul><ul><ul><li>Importeren van tekeningen </li></ul></ul><ul><ul><li>3D maken van tekening </li></ul></ul><ul><li>Exporteren van afbeeldingen en tekeningen </li></ul><ul><ul><li>Afbeeldingen </li></ul></ul><ul><ul><li>2D tekening naar AutoCAD </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorsnede </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 110 t/m 116 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 50 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 38. 38. 3D tekenen – AutoCAD vervolg <ul><li>Extra oefening AutoCAD import </li></ul><ul><li>Dit vloerplan is beschikbaar in 2D AutoCAD </li></ul><ul><li>Importeer het en werk het op naar 3D </li></ul><ul><li>Hoe ga je te werk? </li></ul>
 39. 39. 3D tekenen - blok 10 <ul><li>Werken met schaduwen </li></ul><ul><ul><li>Aanzetten </li></ul></ul><ul><li>Scenes en maken van diashows </li></ul><ul><ul><li>Animaties </li></ul></ul><ul><li>Printen </li></ul><ul><ul><li>De Free editie kan niet in hoge resolutie printen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dit is veelal een te grote beperking voor professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Omdat we geen (kleuren)printer hebben, gebruiken we de “Print Preview” mogelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>File -> Print Preview menu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 117 t/m 124 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 50 minuten zelf oefenen </li></ul></ul>
 40. 40. 3D tekenen – blok 11 <ul><li>Model Info </li></ul><ul><li>Voorkeuren </li></ul><ul><ul><li>Cursusdictaat: pagina 125 t/m 132 </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt niet behandeld in basistraining </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op eigen gelegenheid doorwerken </li></ul></ul></ul>
 41. 41. Korte samenvatting behandelde stof en SU <ul><li>Kenmerken van SU </li></ul><ul><ul><li>Gericht op “Conceptual Design” fase </li></ul></ul><ul><ul><li>Te gebruiken door: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>architecten, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>interieurontwerpers, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>productontwerpers, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>landschapsarchitecten, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>planologen, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zeer veelzijdig en aanpasbaar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>eigen 3D “teken/schetsstijl” mogelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Relatief makkelijk te leren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lastiger voor complexe objecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersinterface combinatie van muis, toetsenbord, menu’s en parameterinvoer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tablet als tekenhulpmiddel optioneel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Door Google: “ SketchUp is 3D for everyone” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel gebruikers, -ervaringen en hulpmiddelen beschikbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>add-ons, componenten, materialen, expertise, literatuur en ondersteuning </li></ul></ul></ul>
 42. 42. Geavanceerde onderwerpen en varia <ul><li>Lay Out </li></ul><ul><ul><li>een soort 3D->2D powerpoint </li></ul></ul><ul><li>Photo Match </li></ul><ul><ul><li>overtekenen van een afbeelding </li></ul></ul><ul><li>Style Builder </li></ul><ul><ul><li>een Google add on voor eigen tekenstijl </li></ul></ul><ul><li>Fog </li></ul><ul><ul><li>mist naast zon/schaduw </li></ul></ul><ul><li>Fotorealistisch renderen </li></ul><ul><ul><li>verlangt add ons </li></ul></ul><ul><li>Export voor CAD, vector illustratie & renderen </li></ul><ul><ul><li>EPS en PS voor hoge resolutie drukwerk </li></ul></ul><ul><li>Sandbox </li></ul><ul><ul><li>voor visualiseren van terrein </li></ul></ul><ul><li>Google 3D Warehouse </li></ul><ul><ul><li>halen en brengen van 3D objecten </li></ul></ul><ul><li>Google Earth </li></ul><ul><ul><li>3D objecten plaatsen in ruimte </li></ul></ul><ul><li>3D “Printen” </li></ul><ul><ul><li>Maquettes in kleur laten maken </li></ul></ul><ul><li>Scripting met Ruby </li></ul><ul><ul><li>automatiseren van repetitieve handelingen </li></ul></ul>
 43. 43. Bomen, struiken, heesters e.d.
 44. 44. Advies: hoe verder? <ul><li>Veel gaan tekenen, proberen & leren </li></ul><ul><ul><li>Manual SU naslaan </li></ul></ul><ul><ul><li>On Line Help raadplegen </li></ul></ul><ul><ul><li>(Video) Tutorials volgen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld Mirroring - How to? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Forums ontdekken en raadplegen </li></ul></ul><ul><li>Abonneren op SkectchUpdate newsletter </li></ul><ul><li>Een eigen collectie “bouwblokken” opbouwen </li></ul><ul><ul><li>zoals 3D modellen, template(s), styles en materials </li></ul></ul><ul><li>SU Add-ons zijn er legio voor Interieur, Architectuur, Constructie, Mechanische onderdelen, Landschap, etc. </li></ul><ul><ul><li>Betaald en kostenloos </li></ul></ul><ul><ul><li>Via http://sketchup.google.com en vooral ook 3 de partijen </li></ul></ul>
 45. 45. Advies: hoe verder? <ul><li>Relevante Web-sites en andere bronnen opzoeken en gebruiken </li></ul><ul><ul><li>Via “Web-links” op mijn Web-site krijg je een direct bruikbare selectie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Login account noodzakelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krijgt iedere cursist op aanvraag en die feedback geeft op Eduhub.nl </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Passend bij je eigen SU toepassing en vakgebied </li></ul></ul><ul><li>Tekentechnieken (verder) ontwikkelen </li></ul><ul><ul><li>Aanpak/werkwijze uitdenken voordat je begint te schetsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarvoor dient de tekening: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentatie aanzicht; de “artist impression”? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Constructie voor maken object; constructiedetails en samenstelling onderdelen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studie van interieur, (buiten)ruimte; planologie, landschapinrichting en ruimtelijk gebruik? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Denk aan 3 soorten tekeningen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impressionistisch, Realistisch en Fotorealistisch </li></ul></ul></ul>
 46. 46. Overweging Pro/Free editie <ul><li>Pro </li></ul><ul><ul><li>Hoge resolutie printen </li></ul></ul><ul><ul><li>LayOut voor presentaties in 3D </li></ul></ul><ul><ul><li>Import/export uitgebreider </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotorealistisch renderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Style Builder </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail support van Google (EN) </li></ul></ul><ul><li>Free </li></ul><ul><ul><li>Alle overige functies </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed om te starten </li></ul></ul><ul><ul><li>Basis versie voor alle medewerkers? </li></ul></ul>
 47. 47. Overweging Pro/Free editie - 2
 48. 48. Bonus pack <ul><li>Houtcreator SU Materials </li></ul><ul><li>Voorbeeld hoge kwaliteit SU materials </li></ul><ul><li>2 eisen: </li></ul><ul><ul><li>Hoge resolutie images </li></ul></ul><ul><ul><li>Naadloos gemaakt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>= “seamless” </li></ul></ul></ul>
 49. 49. Individueel support/consult <ul><li>Adviseren over verwerving SU Pro en aanverwante software </li></ul><ul><li>Ondersteuning om SU Pro toe te passen </li></ul><ul><ul><li>AutoCAD <-> SU uitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>Integratie met andere software </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbeveling voor relevante bronnen/literatuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Componenten en texture libraries </li></ul></ul></ul><ul><li>Beantwoorden specifieke toepassingsvragen </li></ul><ul><li>Individuele training voor specifieke SU onderdelen </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen van “best practices” in eigen werkveld </li></ul></ul><ul><ul><li>Do’s en dont’s </li></ul></ul><ul><li>“ Jumpstart” maken met SU Pro in eigen praktijk </li></ul>
 50. 50. Happy 3D Sketching

×