Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leijona-projektimalli

1,751 views

Published on

Leijona-projektimalli on Suomen julkishallinnolle suunnattu projektijohtamismalli.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leijona-projektimalli

 1. 1. 1 Leijona-projektimalli 9.9.2016
 2. 2. 2 Mikä on Leijona-projektimalli? •Projektimalli on yhdessä sovittu tapa johtaa organisaation projekteja ja niiden muodostamia kokonaisuuksia •Leijona-projektimallissa kuvataan käytännöt kehitys- ja investointitoiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon •Leijona-projektimalli kuvaa prosessit projektien ja projektisalkun johtamiseen •Leijona-projektimalli soveltuu kaikentyyppisten projektien johtamiseen ”Projektimallissamme parasta on selkeys, yksinkertaisuus ja yhteinen kieli. Ohjausryhmien ja päätöspisteiden tuoma ryhti projektin johtamiseen”
 3. 3. 3 Miksi yhtenäinen projektimalli? "Yhtenäinen tapa toimia saattaa monen mielestä kuulostaa tarpeettomalta byrokratialta tai keskusjohtoisuudelta, mutta totuus on täysin päinvastainen. Yhtenäinen tapa toimia tuo toimintaan laatua ja mahdollistaa sen, että tuote tai palvelu on yhtä erinomainen riippumatta siitä, kuka tekee, milloin tekee tai missä tekee." -Matti Alahuhta Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima
 4. 4. 4 1. Älä keksi omaa pyörää 2. Varmista, että kehittämäsi malli on sovelias kaikentyyppisiin projekteihin organisaatiossasi 3. Varmista, että myös organisaation johto tuntee mallin ja on sitoutunut toimimaan sen mukaan 4. Muista: Vaikka sinulla on kaikki polkupyörän osat, niin sinulla ei ole vielä toimivaa polkupyörää Projektimallin kehittämisen neljä perussääntöä
 5. 5. 5 Projekti-Instituutin 25v-syntymäpäivälahja Suomen julkishallinnolle Julkishallinnon organisaatiot saavat Leijona-projektimallin käyttöönsä ilman lisenssimaksua Leijona-projektimalli perustuu ABC Projektimalliin™ ABC Projektimalli™ on jo nyt Suomen käytetyin projektijohtamismalli Leijona-projektimalliin on sisäänrakennettu aiemmin esitetyt hyvän projektijohtamismallin kehittämisen periaatteet
 6. 6. 6 Projektisalkun johtamisen kypsyysmalli 5. Projektit osana kokonaisjohtamista ja jälkiseuranta johtaa jatkuvaan oppimiseen 4. Projekteja priorisoidaan systemaattisesti 3. Projektien sitomat resurssit hallitaan 2. Tiedetään projektien tilanne ja tasapaino 1. Tiedetään, mitä projekteja on menossa
 7. 7. 7 Leijona-projektimallin rakenne Salkunhallinnan taso Projektijohtamisen taso Projektityön toteutustaso Perustuu Suomen Projekti-Instituutti Oy:n ABC Projektimalliin G0 G1 G2 G3 G4 Projektin tuotos MS MS Toteutusvaihe LopetusvaiheSuunnitteluvaihe Valmistelu- vaihe Asettaminen Toteutuksen ohjaus Lopetus Valmistelun aloitus Suunnittelu- päätös Toteutus- päätös Tuotosten hyväksyminen Projektin lopetus Projekti-idea/ asiakastarve Hyötyjen kumuloituminen PE Jälki-arviointi Projektin suunnittelu Projekti- ehdotus Projekti- kuvaus Projekti- suunni- telma Loppu- raporttiEdistymisraportit MS MSMS MS
 8. 8. 8 Salkunhallinnan taso Projektijohtamisen taso Projektityön toteutustaso Perustuu Suomen Projekti-Instituutti Oy:n ABC Projektimalliin Leijona-projektimallin rakenne G0 G1 G2 G3 G4 MS MS Toteutusvaihe LopetusvaiheSuunnitteluvaihe Valmistelu- vaihe Asettaminen Toteutuksen ohjaus Lopetus Valmistelun aloitus Suunnittelu- päätös Toteutus- päätös Tuotosten hyväksyminen Projektin lopetus Projekti-idea/ asiakastarve Hyötyjen kumuloituminen PE Jälki-arviointi Projektin suunnittelu Projekti- ehdotus Projekti- kuvaus Projekti- suunni- telma Loppu- raporttiEdistymisraportit MSMS MS Tarjous Sopimus Neuvot- telut Tarjous Vaatimusten määrittely Projektin tuotos
 9. 9. 9 Salkunhallinnan taso Projektijohtamisen taso Leijona-projektimallin rakenne G0 G1 G2 G3 G4 MS MS Toteutusvaihe LopetusvaiheSuunnitteluvaihe Valmistelu- vaihe Asettaminen Toteutuksen ohjaus Lopetus Valmistelun aloitus Suunnittelu- päätös Toteutus- päätös Tuotosten hyväksyminen Projektin lopetus Projekti-idea/ asiakastarve Hyötyjen kumuloituminen PE Jälki-arviointi Projektin suunnittelu Projekti- ehdotus Projekti- kuvaus Projekti- suunni- telma Loppu- raporttiEdistymisraportit MSMS Projektityön toteutustaso Projektin tuotos Tuotekehitysprosessi Idean kehitys Esiselvitys Määrittely Kehitys Pilotointi Lanseeraus
 10. 10. 10 Salkunhallinnan taso Projektijohtamisen taso Leijona-projektimallin rakenne G0 G1 G2 G3 G4 MS MS Toteutusvaihe LopetusvaiheSuunnitteluvaihe Valmistelu- vaihe Asettaminen Toteutuksen ohjaus Lopetus Valmistelun aloitus Suunnittelu- päätös Toteutus- päätös Tuotosten hyväksyminen Projektin lopetus Projekti-idea/ asiakastarve Hyötyjen kumuloituminen PE Jälki-arviointi Projektin suunnittelu Projekti- ehdotus Projekti- kuvaus Projekti- suunni- telma Loppu- raporttiEdistymisraportit MSMS Projektityön toteutustaso Projektin tuotos Esiselvitys, konseptointi MS
 11. 11. 11 ABC projektiluokittelun prosessi 1. Projektianalyysi 2. Johtamis- tason valinta 3. Ohjausmallin valinta Projekti- kuvaus 3.2 Projektipäällikön kompetenssi 3.3 PP:n projektinjohtamiseen käyttämä työaika 3.4 Varamiesjärjestelyt 3.5 Ohjausryhmän kokoonpano 3.6 jne... 3.1 Tarvittava dokumentaatioProjektin sisällön tai prosessien ainutlaatuisuus ja monimutkaisuus Aikataulu Sidosryhmät Ulkoiset tekijät ja muuttuva ympäristö Projektin osallistujat Budjetti Projektin strateginen merkitys ja taloudelliset hyödyt … Riskitekijöitä A
 12. 12. 12 Referenssejä julkishallinnosta
 13. 13. 13 Miten saat Leijonan palvelukseesi? Hanki Leijona-projektimallin lisenssisopimus (maksuton) Ilmoittaudu Projektimallin kehittäminen – seminaariin tai PM Master – valmennusohjelmaan Sovita Leijona-projektimalli oman organisaatiosi ja projektiympäristösi tarpeisiin
 14. 14. 14 Leijona-projektimallin asiantuntijat Suomen Projekti-Instituutti Oy • Markkinointijohtaja Juuso Äikäs puh. 050 520 2882 juuso.aikas@projekti-institituutti.fi • Myyntijohtaja Markku Aarni puh. 0500 655 396 markku.aarni@projekti-instituutti.fi Finnish Consulting Group • toimialajohtaja Marita Lehikoinen puh. 040 840 0470 marita.lehikoinen@fcg.fi • johtava konsultti Anne Haapanen puh. 050 562 9046 anne.haapanen@fcg.fi Mikäli tarvitset asiantuntija-apua Leijona-projektimallin käyttöönotossa, sinua palvelevat: Lisätiedot: www.projekti-instituutti.fi/leijona
 15. 15. 15 Kiitos mielenkiinnosta! www.projekti-instituutti.fi/leijona

×