Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Povinné zverejňovanie platov pri pracovných ponukách

6,965 views

Published on

Informačná brožúra k povinnému zverejňovaniu platov v pracovných ponukách a zmenách na pracovnom portáli Profesia.sk.

Published in: Recruiting & HR
 • Visit this site: tinyurl.com/sexinarea and find sex in your area for one night)) You can find me on this site too)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area for one night is there tinyurl.com/hotsexinarea Copy and paste link in your browser to visit a site)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Girls for sex are waiting for you https://bit.ly/2TQ8UAY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Meetings for sex in your area are there: https://bit.ly/2TQ8UAY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Best site for flirting and sex in your area you can find there: https://bit.ly/2SlcOnO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Povinné zverejňovanie platov pri pracovných ponukách

 1. 1. Povinné zverejňovanie platov pri pracovných ponukách
 2. 2. „Neplatím dobre preto, lebo mám veľa peňazí. Mám veľa peňazí, lebo dobre platím.“ Robert Bosch
 3. 3. Prečo? V oblasti uverejňovania pracovných ponúk nastáva veľká zmena. Od 1.5. 2018 musia všetky pracovné inzeráty a ponuky práce uvádzať základnú zložku mzdy. Podľa údajov spoločnosti Profesia doteraz uvádzalo v nejakej forme ponúkaný plat 27 % pracovných ponúk uverejnených na Profesia.sk. Pozície, pri ktorých bol uverejnený plat, si pozrelo dva krát toľko uchádzačov. Pozície, pri ktorých bol najčastejšie uverejňovaný plat: • Operátor strojov a zariadení • Robotník • Montážnik • Predavač • Pomocný pracovník
 4. 4. Čo sa zmení v zákone? upravuje zmeny týkajúce sa povinného uverejňovania základnej zložky platu pri pracovných ponukách. „Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy“. § 62 ods. 2 na konci dopĺňa vetou: Zákon o službách zamestnanosti 5/2004 Z. z. „Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu“. § 41 sa dopĺňa odsekom 10: Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. Za nedodržanie zákona hrozia sankcie do výšky 33 193,91 eur pre zamestnávateľa.
 5. 5. Čo to znamená? Suma základnej zložky mzdy je podľa Zákonníka práce zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Ide o pevnú zložku, ktorú nie je možné meniť bez písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ako vidíme, zákon je doplnený jednou vetou. Vzhľadom na to, že za nedodržanie zákona hrozia sankcie, bude veľmi dôležitý výklad a interpretácia zákona. Preto prinášame vysvetlenie základných pojmov. Do základnej zložky mzdy nepatria: príplatky za nočnú prácu, príplatky za rizikovú prácu, príplatky za prácu nadčas, odmeny, prémie, 13. plat atď. • pevná zložka, nemení sa bez zmeny zmluvy • udeľuje sa na základe odpracovaného času, alebo dosiahnutého výkonu • v zmluve nesmie byť nižšia ako v pracovnej ponuke • ak sa plat skladá iba zo základnej zložky, musí dosahovať aspoň hodnotu minimálnej mzdy • môže sa meniť • závisí od splnenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych faktorov • mala by byť definovaná v pracovnej zmluve • osobné hodnotenie, prémie, odmeny a pod. Základná zložka Variabilná zložka Mzda
 6. 6. Ako uvádzať základnú zložku mzdy, aby bol zákon splnený Plat = základná zložka mzdy základná zložka mzdy musí dosahovať aspoň výšku minimálnej mzdy. Plat = základná + variabilná zložka mzdy / doplňujúce zložky základná zložka mzdy môže byť nižšia ako minimálna mzda, ak sa dorovná do výšky minimálnej mzdy. 4,50 € / hod. brutto 800 € mesačne brutto 900 € brutto + variabilná zložka nástupný plat 800 € brutto, po troch mesiacoch 900 € brutto zmluvne dohodnutý 1150 € / mesiac brutto + nadčasy 1850 - 2350 € / mesiac v čistom 700 - 900 € brutto + variabilná zložka od 873 € - 952 € + príplatky + hodnotenie (osobné 0 - 20 % zo základnej mzdy, skupinové 0 - 10 % zo základnej mzdy, nadčas 25 % z prim. mzdy, príplatok - noc 0,60 €/hod., poobedná 0,40 €/hod., konti príplatok 0,62 €/hod. ) priemerná mzda 720 € v hrubom dohodou Správne Nesprávne
 7. 7. Zamestnávateľ je • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky. • je to fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a ktorá zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Kto musí zverejňovať základnú zložku mzdy? Povinnosť zverejniť sumu základnej zložky mzdy má zamestnávateľ • so sídlom na území Slovenskej republiky • zamestnávateľ, ktorý sa riadi Zákonníkom práce a Zákonom o Službách zamestnanosti. Nevzťahuje sa na: • pracovné ponuky do štátnej služby (školstvo, úrady, polícia, ...), ktoré sa riadia Zákonom o štátnej službe, alebo osobitnými zákonmi • firmy so sídlom v zahraničí, ktoré na Slovensku hľadajú zamestnancov pre prácu v zahraničí.
 8. 8. Špecifické prípady: • V prípade, že živnostník hľadá zamestnancov, s ktorými bude mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, je potrebné v ponuke práce uvádzať základnú zložku mzdy. • „Dohodár alebo brigádnik“ je zamestnanec na základe obdobného pracovného vzťahu, preto je potrebné v ponukách uvádzať základnú zložku mzdy. • Ak má firma sídlo v zahraničí a hľadá pracovníkov do zahraničia, nie je zamestnávateľom podľa slovenského práva a preto sa na ňu nevzťahujú zákony a nariadenia. Nie je povinná uvádzať základnú zložku mzdy. • Ak pre zahraničnú firmu hľadá pracovníkov personálna agentúra so sídlom na Slovensku, tak personálna agentúra by mala zverejniť základnú zložku mzdy. Zamestnávateľ je • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie na území Slovenskej republiky. Kto musí zverejňovať základnú zložku mzdy?
 9. 9. Kontrola Porušenie tohto zákona sa považuje za právny delikt. Kontrolnú činnosť vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ponuka zamestnania je akákoľvek zverejnená informácia, ktorej cieľom je nábor nových zamestnancov s kontaktným údajom. Môžu to byť online inzeráty, ponuky práce uverejnené v printe, reklamné kampane zamerané na všeobecnú ponuku práce, a iné. Customer Support Manager Profesia „Každá pracovná ponuka na Profesia.sk prejde ešte pred zverejnením kontrolou Oddelenia zákazníckej podpory. Pri nezrovnalostiach alebo chýbajúcich informáciách sa snažíme klienta kontaktovať a odporučíme mu najlepší spôsob ako nedostatky odstrániť. Na máj 2018 sme pripravení a budeme poskytovať klientom odborné poradenstvo, tak aby bol splnený zákon.“ Za nedodržanie zákona hrozia sankcie do výšky 33 193,91 eur pre zamestnávateľa. Čo sa považuje za ponuku zamestnania / ponuku práce? Gabriel Holota
 10. 10. Otázky a odpovede Zákon hovorí o tom, že pri ponuke práce musí byť uvedená suma základnej zložky mzdy. Následne pri uzatváraní pracovnej zmluvy, nesmie byť suma nižšia ako ponúkaná. Zákon sa týka, všetkých ktorí zamestnávajú podľa Zákonníka práce. Nevzťahuje sa na spoločnosti so sídlom mimo Slovenskej republiky a inštitúcie, ktoré zamestnávajú podľa Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe (napríklad úradníci, pracovníci súdov, ozbrojených zložiek a pod.). Hovorí zákon o tom, ako je potrebné uvádzať plat v ponukách práce? Kto nemusí uvádzať sumu základnej zložky mzdy? Nie, 13 a 14 plat nie sú súčasťou základnej zložky mzdy. Je to súčasť pohyblivej zložky mzdy, ktoré súvisia s plnením kvantitatívnych alebo kvalitatívnych parametrov. Môžete ich uvádzať tak ako doteraz. Čo, ak mám v pracovnej ponuke uvedený 13 a 14 plat. Patrí to do základnej zložky mzdy? V ponuke práce je potrebné uviesť základnú zložku mzdy. Pohyblivá zložka mzdy sa špecifikuje v pracovnej zmluve. Čo ak ponúkam fixnú a pohyblivú zložku mzdy?
 11. 11. Otázky a odpovede Neexistuje prechodné obdobie. Zákon nadobúda účinnosť od 1.5.2018 a od tohto dátumu budú musieť byť všetky ponuky so zverejnenou základnou zložkou mzdy? Podľa výkladu by sa zákon mal týkať iba pracovných ponúk zverejnených 1. mája 2018 a neskôr. • Menej reakcií na ponuky • Neporozumenie uvedenému platu • Pokuta za neuverejnenie základnej zložky platu Existuje nejaké prechodné obdobie? Čo s ponukou, ktorá bola zverejnená ešte pred májom, musí sa doplniť základná zložka mzdy? Možné dôsledky, s ktorými sa môžete stretnúť a prečo je dôležité uvádzať základnú zložku platu v pracovnej ponuke správne: TIP: Nie ste si istí, aký plat uchádzačom ponúkať? Využite možnosť a nechajte si vypracovať platovú analýzu od Platy.sk. Pomôže vám zosúladiť vaše možnosti s očakávaniami uchádzačov. Viac na www.platy.sk.
 12. 12. Slovník pojmov Zamestnanec je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti spojené so zamestnávaním za odmenu na území Slovenskej republiky. Je to tiež organizačná zložka zahraničného zamestnávateľa, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (čiže naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Je to cena vykonanej práce. Za mzdu sa nepovažuje: náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada. Ponuka zamestnania je akákoľvek zverejnená informácia, ktorej cieľom je nábor nových zamestnancov.
 13. 13. Slovník pojmov Základná zložka mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Ide o pevnú zložku, ktorú nie je možné meniť bez písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Do základnej zložky mzdy nepatria: príplatky za nočnú prácu, príplatky za rizikovú prácu, príplatky za prácu nadčas, odmeny atď. Pohyblivá zložka mzdy je variabilná alebo nadstavbová zložka mzdy. Jej vyplatenie aj výška súvisí od splnenia kvantitatívnych alebo kvalitatívnych parametrov. Je dohodnutá medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Príklad: Ak sa zamestnanec dohodol so zamestnávateľom, že bude pre neho pracovať 40 hodín týždenne (základný rozsah ustanoveného pracovného času mesačne je 4 x 40 hodín=160 hodín) za 1 000 eur, tak táto suma sa považuje za základnú zložku mzdy. Ak zamestnanec na základe príkazu zamestnávateľa odpracoval nadčas napr. 30 hodín mesačne, tak základná zložka jeho mzdy je 1 000 eur a ďalšia zložka mzdy (za nadčas) bude (800 eur / 160 hodín ) x 30 hodín nadčasu = 187, 50 eur.
 14. 14. Slovník pojmov Minimálna mzda: Každý zamestnanec má v zmysle Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Aktuálna výška minimálnej mzdy je 480 €. Ak je základná zložka mzdy za dohodnuté obdobie nižšia ako minimálna mzda, musí zamestnávateľ tento rozdiel zamestnancovi doplatiť. Zákonník práce: https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zakony/zakonnik-prace/ Zákon o minimálnej mzde: https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zakony/zakon-o-minimalnej-mzde/ Zákon o službách zamestnanosti: https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zakony/zakon-o-sluzbach-zamestnanosti/ Dôležité odkazy:
 15. 15. Prehľad zmien na stránke www.profesia.sk
 16. 16. Formulár zadávania ponuky Pri pridávaní pracovnej ponuky bolo upravené políčko Základná zložky mzdy (brutto) a ďalšie odmeny do ktorého odporúčame vpísať základnú zložku mzdy a prípadne ďalšie odmeny. Pole musí obsahovať hodnotu mzdy uvedenú číselne.
 17. 17. Formulár zadávania ponuky Políčko Základná zložky mzdy (brutto) a ďalšie odmeny nie je povinné, ale upozorníme vás na jeho prípadné nevyplnenie. Rovnako, tak urobíme automaticky aj pokiaľ v tomto políčku nebude uvedené číslo. V prípade ak pracovná ponuka nebude obsahovať informáciu o mzde, hrozí vám pokuta do výšky 33 163 Eur.
 18. 18. Ponuky v dizajne Firmy, ktoré sa rozhodli zvýšiť atraktivitu svojich pracovných inzerátov prostredníctvom dizajnových ponúk sa nemusia obávať, že by sme im vstúpili do dizajnu. Základná zložka mzdy sa objaví v pätičke pracovného inzerátu spolu s ďalšími identifikačnými údajmi.
 19. 19. Ako uvidia základnú zložku mzdy uchádzači? Uchádzači sa o výške základnej zložky mzdy dozvedia už v úvode a pätičke pracovnej ponuky. Tam kde dnes boli zvyknutí hľadať ponúkaný plat.
 20. 20. V prípade otázok môžete kontaktovať support@profesia.sk

×