Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aplikasi Web 2.0 dalamPengajaran dan Pembelajaran   MOHAMED AMIN EMBI   Pusat Pembangunan Akademik   Universiti Ke...
Cetakan Pertama/First Printing 2011         Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia/        Copyright Univ...
iv  Kandungan               KANDUNGAN                                Halama...
Kandungan  vBAB 5    FACEBOOK  Apakah itu itu Facebook?………………………………………………………65  Kelebihan Facebook……………………………………………...
vi  Kandungan   BAB 10      PREZI     Apakah itu Prezi?……………………………………………………………129     Faedah Menggunakan ...
Kandungan    viiBAB 15    WALLWISHER  Apakah itu Wallwisher?……………………………………………………….173  Faedah Menggunakan Wallwis...
viii  Kandungan    BAB 20    DEL.ICIO.US      Apakah Itu Del.icio.us?……...…………………………………………………218      Ke...
Bab 1: Blog   1   BAB   1         BLOGAPAKAH ITU BLOG?Pada amnya, log web atau blog (kata lakur daripada p...
2  Bab 1: Blog    5. Ia berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kualiti      maklumat dan ...
Bab 1: Blog  3  7. Ia membolehkan program anda lebih mudah dilihat di Internet dan     memberikan imej positif yang ...
4  Bab 1: Blog  MULAKAN DENGAN BLOGGERLANGKAH 1        Pergi ke: http://www.blogger.com/  LANGKAH 2     ...
Bab 1: Blog  5Untuk pengesahan akaun, anda perlu memilih sama adauntuk mendapatkan kod pengesahanmelalui mesej teks  at...
6  Bab 1: BlogLANGKAH 3          Menamakan Blog   Masukkan nama   blog anda. Anda    juga boleh   me...
Bab 1: Blog  7 Sekarang, blog anda sudah siap dibina. Anda boleh mula  menulis catatan  (posting) dan mengubahsuai b...
8   Bab 1: Blog   Semasa mengedit   teks, Anda boleh  memasukkan pautan   (link), imej atau      video.  ...
Bab 1: Blog  9LANGKAH 7        Mengubahsuai Blog  Halaman ini akan dipaparkan dan anda   boleh klik dan  m...
10  Bab 1: Blog   RUJUKAN   Anamaria Dutceac Segesten. 2010. Blogs in higher education – some ideas about     t...
Bab 2: Diigo   11   BAB   2      DIIGOAPAKAH ITU DIIGO?Alat anotasi kolaboratif, seperti Diigo dan Google Si...
12  Bab 2: Diigo   oleh orang lain. Diigo memenuhi dua tujuan – ia bertindak sebagai alat penandaan dan   juga sebag...
Bab 2: Diigo   13PENGGUNAAN DIIGO DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAlat anotasi kolaboratif merupakan tempat permulaan s...
14  Bab 2: Diigo   MULAKAN DENGAN DIIGO    LANGKAH 1            Pergi ke: http://www.diigo.com/     ...
Bab 2: Diigo  15  Diigo akanmenghantar email kepada anda. Anda perlu klikpada pautan yang diberikan danakaun Diigo and...
16  Bab 2: Diigo                        Tetingkap ini akan                    ...
Bab 2: Diigo  17LANGKAH 4  Toolbar Diigo
18  Bab 2: Diigo      LANGKAH 5    Membuat Tanda Buku   Pertama sekali, buka   sesawang atau URL   yang a...
Bab 2: Diigo  19  Untuk melihatkembali tanda buku  anda, pergi ke toolbar Diigo dan  klik pada ‘My   Library’.   ...
20  Bab 2: Diigo      LANGKAH 6           Menanda    Kemudian, klik pada     butang ‘highlight’. ...
Bab 2: Diigo  21              Klik pada ‘View               in my library’         ...
22  Bab 2: Diigo      LANGKAH 7       Menggunakan Nota Lekat                        ...
Bab 2: Diigo   23    LANGKAH 8           Menyembunyikan Nota Lekat  •  Kadangkala anda lebih gemar untuk ...
24  Bab 2: Diigo     LANGKAH 9   Menangkap Imej/Halaman Pertama sekali, klik   pada butang ‘Capture’ dan pilih ...
Bab 2: Diigo  25    LANGKAH 10          Membina Kumpulan                    Di dalam Diig...
26  Bab 2: Diigo        Contoh kumpulan        Diigo yang dibina.Kesemua ahli boleh            ...
Bab 3: Elluminate   27   BAB   3      ELLUMINATEAPAKAH ITU ELLUMINATE?Elluminate menyediakan penyelesaian we...
28  Bab 3: Elluminate     sikap, motivasi dan membina kesedaran berkomuniti. Hasilnya, kadar     pelengkapan ke...
Bab 3: Elluminate  29  dalam keadaan belanjawan yang terhad. Kebanyakan institusi menggunakan  persidangan web bagi me...
30  Bab 3: Elluminate      sesuatu kursus bermula. Selain itu, rakaman awal latihan tentang sesuatu topik     ...
Bab 3: Elluminate   31   berkomunikasi dengan pelajar sama ada pertemuan secara empat mata atau   dengan sekumpulan...
32  Bab 3: Elluminate     Pertemuan boleh dilakukan secara empat mata ataupun dengan sekumpulan     pelajar.  ...
Bab 3: Elluminate  33MULAKAN DENGAN ELLUMINATE  LANGKAH 1     Pergi ke: http://www.elluminate.com/  LANGKAH 2  ...
34  Bab 3: Elluminate                      Lengkapkan                     boran...
Bab 3: Elluminate  35      LANGKAH 3    Muat Turun Elluminate Live   Setelah anda pergi    ke pautan yang ...
36  Bab 3: Elluminate      LANGKAH 4           Kolaborasi Blackboard dalam Talian   Setelah anda tamat ...
Bab 3: Elluminate  37 Sekarang anda boleh menggunakan Elluminate live – Kolaborasi blackboard dalam           ...
38  Bab 3: Elluminate               Klik ‘Refresh’                 untuk         ...
Bab 3: Elluminate  39  Jika anda  berpuashati dengan tahapkekuatan tersebut  klik ‘Yes’.  Langkah yang   sama j...
40  Bab 3: Elluminate      Pilih jenis mikrofon          anda.                   Anda bo...
Bab 3: Elluminate  41   LANGKAH 6   Memuat Naik Persembahan Untuk memuatnaik persembahan,  klik ikon ini.     ...
42  Bab 3: Elluminate                  Pilih                persembahan        ...
Bab 3: Elluminate  43LANGKAH 7  Menjemput Peserta                    Pada bahagian atas       ...
44  Bab 3: Elluminate     LANGKAH 8      Peralatan Elluminate Live             1) Peralatan Peserta
Bab 3: Elluminate  45   2) Peralatan Berbual3) Peralatan Audio serta Rakaman           Rakaman telah direkod...
46  Bab 3: Elluminate   RUJUKAN   Elluminate   Live.    2010a.    Unified   Learning    and    Coll...
Bab 4: Evernote  47   BAB   4      EVERNOTEAPAKAH ITU EVERNOTE?Evernote ialah satu alat Web 2.0 yang berguna...
48  Bab 4: Evernote   Pelajar   Pelajar dari pelbagai tahap pendidikan dan latar belakang boleh menggunakan   Ever...
Bab 4: Evernote   49digunakan untuk menyampaikan sesuatu pelajaran atau idea kepada kelas mereka.Evernote membolehkan m...
50  Bab 4: Evernote   beberapa cara untuk menggunakan Evernote dalam pendidikan. Bagi seorang pendidik,   Evernote b...
Bab 4: Evernote   51   jawapan dan contoh tugasan yang telah siap. Ini akan memastikan kelas anda   terus berjalan...
52  Bab 4: Evernote     aktiviti ko-kurikulum tersebut. Sekali lagi, berkongsi buku nota merupakan     satu car...
Bab 4: Evernote   53MULAKAN DENGAN EVERNOTE  LANGKAH 1     Pergi ke: http://www.evernote.com/  LANGKAH 2    ...
54  Bab 4: Evernote     Kemudian anda buka fail     Evernote tersebut dan klik      pada butang ‘Run’.   ...
Bab 4: Evernote  55LANGKAH 3         Daftar Masuk Evernote  Sebelum anda dapat menggunakan Evernote,  anda p...
56  Bab 4: Evernote      LANGKAH 4            Membina Buku Nota   Evernote menyimpan nota anda di dal...
Bab 4: Evernote  572. Klik pada Notebook di bahagian kiri anda dan tekan’Insert’ pada papan kekunci          ata...
58  Bab 4: Evernote       LANGKAH 6      Mengimport Nota        Klik ‘File’.             ...
Bab 4: Evernote  59  ATAU, pergi ke ‘File’  ‘New Note/New Ink Note/New Webcam Note’Nota baru.             ...
60  Bab 4: Evernote      LANGKAH 8           Membina Nota Multimedia                Mena...
Bab 4: Evernote   61    LANGKAH 10       Email Nota                             ...
62   Bab 4: Evernote      LANGKAH 11         Berkongsi Buku Nota   Pilih buku nota, kemudian    klik ...
Bab 4: Evernote  63         Anda kemudian mempunyai pilihan samada         untuk menerbitkan kepada umu...
64  Bab 4: Evernote   RUJUKAN   Benjamin Michael Spivey. 2008. Unique Ways of Using this Application!.     http...
Bab 5: Facebook  65   BAB   5      FACEBOOKAPAKAH ITU FACEBOOK?Platform Facebook membolehkan pembangun web me...
66  Bab 5: Facebook    2. Menghubungkan sesama pelajar yang secara tidak langsung membina komuniti      pembel...
Bab 5: Facebook   67PENGGUNAAN       FACEBOOK     DALAM     PENGAJARAN      DANPEMBELAJARANDengan ...
68  Bab 5: Facebook     MULAKAN DENGAN FACEBOOK        LANGKAH 1   Pergi ke: http://www.facebook.com/    ...
Bab 5: Facebook  69 Setelah anda mendaftar masuk, halaman ini akanterpapar. Anda perlu melengkapkan sekarang atau    ...
70  Bab 5: Facebook     LANGKAH 3           Mencari Rakan   Anda boleh mengimport senarai     Pilih r...
Bab 5: Facebook  71Pilih perkara yang andamahu untuk disunting.             Kemudian klik pada       ...
72  Bab 5: Facebook   Masukkan nama    pengumpulan   rakan yang hendak     ditubuhkan,     contohnya  ...
Bab 5: Facebook  73     Pilih jenis privasi     yang anda mahu      untuk akaun     Facebook anda.  ...
74  Bab 5: Facebook     LANGKAH 8              Album GambarPada halaman utamaFacebook anda klik   ‘P...
Bab 5: Facebook  75  Kemudian klik ‘Publish Now’ atau ‘Skip’ bahagian ini. Tuliskan peneranganberkenaan album anda. ...
76  Bab 5: Facebook                               Masukkan nama              ...
Bab 5: Facebook   77LANGKAH 10         Membuat Acara (Event)                          ...
78  Bab 5: Facebook   RUJUKAN   Baker, P. 1999. Creating learning communities: The unfinished agenda. In B. A.   ...
Bab 6: Flickr  79   BAB   6      FLICKRAPAKAH ITU FLICKR?Flickr ialah satu laman web perkongsian gambar yang...
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran

web 2.0

 • Be the first to comment

Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran

 1. 1. Aplikasi Web 2.0 dalamPengajaran dan Pembelajaran MOHAMED AMIN EMBI Pusat Pembangunan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia 2011
 2. 2. Cetakan Pertama/First Printing 2011 Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia/ Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Pusat Pembangunan Akademik UKM terlebih dahulu. All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Centre of Academic Advancement UKM. Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA http://www.ukm.my/ppa e-mel: pghppa@ukm.myAplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran dan PembelajaranMohamed Amin EmbiISBN 978-983-3168-17-0
 3. 3. iv Kandungan KANDUNGAN Halaman BAB 1 BLOG Apakah itu blog? ..……………………………………………………………….1 Kelebihan Log Web atau Blog ………………………………………………....1 Faedah Menggunakan Blog ……………………………………………………...2 Cara Menggunakan Blog…………………………………………………………3 Mulakan dengan blogger………………………………………………………...4 Rujukan…………………………………………………………………………10 BAB 2 DIIGO Apakah itu DIIGO?...……....…....………………………………………………11 Kelebihan Menggunakan Alat Anotasi dalam Pendidikan………………………12 Penggunaan DIIGO dalam Pengajaran dan Pembelajaran ……………………...13 Cara Menggunakan DIIGO……………………………………………………..13 Mulakan dengan DIIGO………………………………………………………..14 Rujukan…………………………………………………………………………26 BAB 3 ELLUMINATE Apakah itu Elluminate?.…………………………………………………………27 Faedah Menggunakan Elluminate Live …………………………………………27 Cara Menggunakan Elluminate Live…………………………………………….30 Mulakan dengan Elluminate…...………………………………………………..33 Rujukan…………………………………………………………………….........46 BAB 4 EVERNOTE Apakah itu Evernote?…………………………………………………………...47 Faedah Menggunakan Evenote………………………………………………….47 Cara Menggunakan Evernote…………………………………………………...49 Mulakan dengan Evernote……………………………………………………...53 Rujukan…………………………………………………………………………64
 4. 4. Kandungan vBAB 5 FACEBOOK Apakah itu itu Facebook?………………………………………………………65 Kelebihan Facebook……………………………………………………………65 Cara Menggunakan Facebook dalam Pendidikan……………………………….66 Penggunaan Facebook Pengajaran dan Pembelajaran ………………………….67 Mulakan dengan Facebook……………………………………………………..68 Rujukan…………………………………………………………………………78BAB 6 FLICKR Apakah itu itu Flickr?…………………………………………………………....79 Cara Menggunakan Flickr………………………………………………………79 Penggunaan Flickr Pengajaran dan Pembelajaran ……………………………....80 Mulakan dengan Flickr……...…………………………………………………..81 Rujukan…………………………………………………………………………90BAB 7 GLOGSTER Apakah itu Glogster?…………………………………………………………....91 Faedah Menggunakan Glogster…………………………………………………91 Cara Menggunakan Glogster…………………………………………………....93 Mulakan dengan Glogster……………………………………………………...94 Rujukan………………………………………………………………………..105BAB 8 JING Apakah itu itu Jing?……………………………………………………………106 Faedah Menggunakan Jing…………………….……………………………….106 Penggunaan Jing dalam Pendidikan…………………………………………….107 Mulakan dengan Jing…………………………………………………………...108 Rujukan………………………………………………………………………..113BAB 9 NING Apakah itu Ning?………………………………………………………………114 Faedah Menggunakan Ning dalam Pendidikan………………………………...114 Cara Menggunakan Ning……………………………………………………...115 Penggunaan Ning dalam Pengajaran dan Pembelajaran ….…………………..116 Mulakan dengan Ning………………………………………………….............117 Rujukan………………………………………………………………………..127
 5. 5. vi Kandungan BAB 10 PREZI Apakah itu Prezi?……………………………………………………………129 Faedah Menggunakan Prezi …………………………………………………129 Cara Menggunakan Prezi…………………………………………………….129 Mulakan dengan Prezi………………………………………………………...132 Rujukan………………………………………………………………………..137 BAB 11 SKYPE Apakah itu Skype?…………………………………………....…………............138 Faedah Menggunakan Skype……………………….…………….........................138 Cara Menggunakan Skype dalam Pengajaran dan Pembelajaran……………....139 Penggunaan Skype dalam Pengajaran dan Pembelajaran…….………………...140 Mulakan dengan Skype………………………………………………………..141 Rujukan………………………………………………………………………..147 BAB 12 SLIDESHARE Apakah itu Slideshare?…………………………………………....…………...148 Faedah Menggunakan Slideshare……………………….…………...................148 Cara Menggunakan Slideshare………………………............................................149 Mulakan dengan Slideshare…………………………………………………...150 Rujukan………………………………………………………………………..156 BAB 13 TWITTER Apakah itu Twitter?…………………………………………………………...157 Kelebihan Twitter ……………………………………….……………………158 Cara Menggunakan Twitter Dalam Pendidikan………..........................................158 Mulakan dengan Twitter……………………………………………………....160 Rujukan………………………………………………………………………..163 BAB 14 VOICETHREAD Apakah itu Voicethread?………………………………....……………………164 Faedah Menggunakan Voicethread…………………………………………...164 Cara Menggunakan Voicethread…………………………………………….165 Penggunaan Voicethread dalam Pengajaran dan Pembelajaran…….…………166 Mulakan dengan Voicethread…………………………………………………168 Rujukan………………………………………………………………………..172
 6. 6. Kandungan viiBAB 15 WALLWISHER Apakah itu Wallwisher?……………………………………………………….173 Faedah Menggunakan Wallwisher……………………….…………………….173 Cara Menggunakan Wallwisher………………………………………………174 Mulakan dengan Wallwisher…………………………………………………..176 Rujukan………………………………………………………………………..181BAB 16 WIKI Apakah itu Wiki?……………………………………………………………....182 Wiki atau Blog………………………………………………………………...182 Faedah Wiki……………………………………….…………………………..183 Penggunaan Wiki Pengajaran dan Pembelajaran………………………………184 Mulakan dengan Wikispaces………………………………………………….186 Rujukan………………………………………………………………………..193BAB 17 YOUTUBE Apakah itu Youtube?…………………………………………………………..194 Faedah Youtube……………………………………….………………………194 Penggunaan Youtube dalam Pengajaran dan Pembelajaran….………………..195 Strategi Penggunaan Youtube dalam Pengajaran dan Pembelajaran……...........196 Mulakan dengan Youtube……………………………………………………...198 Rujukan………………………………………………………………………..203BAB 18 WORDLE Apakah itu Wordle?………………………………………....………….............204 Cara Menggunakan Wordle…………………………………………………...204 Mulakan dengan Wordle……………………………………………………...206 Rujukan………………………………………………………………………..208BAB 19 WORDPRESS Apakah itu Wordpress?……………………………………………………….209 Kelebihan Wordpress………………………………………….……………...209 Cara Menggunakan Wordpress……………………………………………….210 Mulakan dengan Wordpress…………………………………………………..211 Rujukan………………………………………………………………………..217
 7. 7. viii Kandungan BAB 20 DEL.ICIO.US Apakah Itu Del.icio.us?……...…………………………………………………218 Kelebihan Del.icio.us…...……………………………………………………...218 Penggunaan Del.icio.us dalam Pendidikan…………………………………….219 Mulakan dengan Del.icio.us.…………………………………………………...220 Rujukan………………………………………………………………………..227
 8. 8. Bab 1: Blog 1 BAB 1 BLOGAPAKAH ITU BLOG?Pada amnya, log web atau blog (kata lakur daripada perkataan Inggerisnya ‘weblog’)merupakan diari peribadi, ruang kolaboratif, saluran berita terkini dan koleksi pautankepada memo-memo pandangan peribadi anda untuk tatapan umum. Pendek kata,blog anda boleh menjadi apa-apa sahaja yang anda inginkan. Terdapat pelbagai bentukdan jenis blog, dan tiada peraturan yang tetap mengenainya. Ringkasnya, blog ialahsatu laman web untuk anda membuat catatan secara berterusan. Perkara baharudipaparkan pada bahagian paling atas agar pelawat boleh membaca catatan terkini.Kemudian mereka boleh memberi komen terhadap entri anda, membuat pautankepadanya atau menghantar e-mel kepada anda. Dalam bidang pendidikan, blogdigunakan bagi memenuhi pelbagai bentuk keperluan komunikasi untuk membantuamalan e-pembelajaran (Susana & Sergio 2007).KELEBIHAN LOG WEB ATAU BLOGMenurut Susana dan Sergio (2007), blog mempunyai beberapa kelebihan: 1. Ia mudah untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan teknologi yang lain. 2. Lebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat (teks, imej, video, dsb.) ke Internet menggunakan blog jika dibandingkan dengan penerbitan web tradisional. 3. Ia membolehkan penerbitan segera dengan hanya satu klik, mudah untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan laman web biasa yang memerlukan banyak masa, usaha, dan pengetahuan reka bentuk laman web (HTML, CSS, JavaScript). 4. Ia boleh dikemas kini dengan mudah dari mana-mana sahaja tanpa memerlukan sambungan FTP, perisian pengarangan web dan sebagainya.
 9. 9. 2 Bab 1: Blog 5. Ia berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kualiti maklumat dan membenarkan pelbagai tahap perincian maklumat. Ia membolehkan keseimbangan antara jangkauan dengan kekayaan maklumat. 6. Maklumat yang disiarkan di blog boleh didapatkan secara 24/7(pada bila-bila masa dan di mana-mana jua). 7. Tiada perisian blog tertentu yang diperlukan untuk membina blog. Sesetengah penulis blog (blogger) menggunakan HTML ringkas untuk membina blog mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan perisian blog membolehkan seseorang itu membina dan menyelenggara blog tanpa memerlukan pengetahuan HTML. Pengajar tidak perlu meminta log pembelajaran pelajar mereka dari semasa ke semasa. 8. Pelbagai teknologi lain boleh digunakan bersama blog. Contohnya, penggunaan Wiki yang membolehkan penulisan secara berkumpulan dan perkongsian pengetahuan (seperti pembinaan glosari). FAEDAH MENGGUNAKAN BLOG Berikut merupakan faedah penggunaan blog yang dinyatakan oleh Anamaria (2010): 1. Blog membolehkan pelajar yang mempunyai kemahiran web menggunakan sumber maklumat kegemaran mereka, iaitu Internet, secara sah dan sesuai serta mengaplikasikan kemahiran mereka dalam program tersebut. 2. Ia meningkatkan motivasi pelajar untuk bergiat aktif dalam proses pembelajaran kerana menulis blog sangat menyeronokkan dan menarik. 3. Ia membina kemahiran komunikasi pelajar yang kurang mahir Internet melalui pembelajaran rakan sebaya. 4. Ia memberi pelajar maklumat terkini mengenai bahan pembelajaran mereka. 5. Ia membina pemikiran kritis (dan juga cara-cara yang sesuai untuk mengutarakan pemikiran tersebut dalam bentuk tulisan) melalui penggunaan ruang komen dan bentuk maklum balas yang lain. 6. Ia merupakan portal kreativiti dan inisiatif sendiri, kerana idea yang bagus bukan sahaja diberi ganjaran melalui markah yang tinggi, malah mendapat respon secara langsung daripada pembaca blog.
 10. 10. Bab 1: Blog 3 7. Ia membolehkan program anda lebih mudah dilihat di Internet dan memberikan imej positif yang jelas, seterusnya boleh menghasilkan komitmen yang tinggi daripada pelajar terhadap program tersebut dan perasaan bangga terhadap hasil kerja mereka. 8. Ia menjadikan pembelajaran lebih sama rata, bukan secara hierarki, dan guru bertindak sebagai titik kawalan, bukan sebagai satu-satunya sumber maklumat dan tafsiran.CARA MENGGUNAKAN BLOGMenurut Susana dan Sergio (2007), blog boleh digunakan oleh pengajar dan pelajarseperti berikut: Blog Pengajar: Blog yang ditulis oleh pengajar kebanyakannya digunakan sebagai satu saluran komunikasi tambahan untuk berkongsi maklumat dengan pelajar mereka. Blog pengajar biasanya mengandungi maklumat berkaitan kandungan kursus, pengurusan kursus, komen-komen am kepada pelajar tentang kemajuan pembelajaran mereka, dan sebagainya. Blog Pelajar: Blog yang ditulis oleh pelajar pada asasnya ialah blog pembelajaran atau blog projek. Blog pembelajaran (Lowe 2006) merupakan suatu diari pembelajaran, yang dibina serentak dengan pengalaman pembelajaran, dan memberikan laporan tentang kandungan serta proses pembelajaran (termasuk masa yang diambil, sumber-sumber yang digunakan dan sebagainya). Blog projek yang biasanya ditulis oleh sekumpulan pelajar pula mencatatkan perkembangan dan dapatan projek.
 11. 11. 4 Bab 1: Blog MULAKAN DENGAN BLOGGERLANGKAH 1 Pergi ke: http://www.blogger.com/ LANGKAH 2 Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk membina blog, anda perlu mempunyai akaun Google. Klik ’Get started’ untuk membuat akaun tersebut. Untuk membuat akaun Google, anda dikehendaki mengisi borang dalam talian.
 12. 12. Bab 1: Blog 5Untuk pengesahan akaun, anda perlu memilih sama adauntuk mendapatkan kod pengesahanmelalui mesej teks atau panggilan suara. Pilih negara anda Masukkan nombor Klik ‘Send telefon anda verification code to bermula dengan my mobile phone’. kod negara.Nombor kod tersebutakan dihantar terus ke telefon anda. Setelah anda menerima kod pengesahan. Masukkan nombor kod Kemudian klik tersebut di sini. ‘Verify’.
 13. 13. 6 Bab 1: BlogLANGKAH 3 Menamakan Blog Masukkan nama blog anda. Anda juga boleh mengubah nama tersebut kemudian. Klik di sini untuk menyemak ketersediaan nama blog anda. Selepas itu, klik ‘CONTINUE’ .LANGKAH 4 Memilih TemplatPilih templat anda (anda boleh menukartemplat pada bila-bila masa). Kemudian, klik ‘CONTINUE’.
 14. 14. Bab 1: Blog 7 Sekarang, blog anda sudah siap dibina. Anda boleh mula menulis catatan (posting) dan mengubahsuai blog anda. Klik di sini untuk mula blogging.LANGKAH 5 Mencatat (Posting) Pada paparan blog anda, klik ‘New Post’ yang berada dibahagian atas sebelah kanan. Masukkan judul catatan Taip teks di sini. Kemudian, anda boleh memilih untuk ‘SAVE NOW’ atau ‘PREVIEW’. Jika anda sudah bersedia untuk menerbit catatan tersebut anda boleh klik pada ‘PUBLISH POST’.
 15. 15. 8 Bab 1: Blog Semasa mengedit teks, Anda boleh memasukkan pautan (link), imej atau video. Anda juga boleh memuatnaik video dari folder anda atau daripada YouTube.LANGKAH 6 Mengulas Catatan Muka ini akan dipaparkan dan anda boleh mula menulis komen anda. Untuk mengulas, buka catatan yang hendak anda ulaskan, dan klik ‘Comment’. Kemudian, klik pada ‘Post Comment’. Anda boleh ‘Preview’ ulasan tersebut sebelum diterbitkan.
 16. 16. Bab 1: Blog 9LANGKAH 7 Mengubahsuai Blog Halaman ini akan dipaparkan dan anda boleh klik dan mengheret muka Untuk mengubahsuai elemen blog anda blog, klik ‘Design’ mengikut lokasi yang berada pada kesukaan. bahagian atas sebelah kanan anda. Kemudian anda boleh ‘Preview’ dan‘Save’. Anda juga boleh menambah gajet ke blog anda serta memilih pelbagai gajet yang disediakan.
 17. 17. 10 Bab 1: Blog RUJUKAN Anamaria Dutceac Segesten. 2010. Blogs in higher education – some ideas about their benefits and downsides. http://uvenus.org/2010/06/07/blogs-in-higher- education-%E2%80%93-some-ideas-about-their-benefits-and-downsides/html [4 Mei 2011] http://gplsi.dlsi.ua.es/proyectos/webeso/pdf/inted07.pdf [4 April 2011] Lowe, A.J. 2006. Blog use in teaching – Dragster activity. Internet: http://www.webducate.net/dragster2/examples/bloguse/. [4 Mei 2011] Susana de Juana-Espinosa & Sergio Lujan-Mora. 2007. The use of weblogs in higher education: Benefits and barriers. What’s a blog. http://www.blogger.com/tour_start.g [4 Mei 2011]
 18. 18. Bab 2: Diigo 11 BAB 2 DIIGOAPAKAH ITU DIIGO?Alat anotasi kolaboratif, seperti Diigo dan Google Sidewiki, memperluas konseppenandaan sosial dengan membenarkan pengguna untuk bukan sahaja berkongsipenanda buku malah membuat anotasi laman web secara digital. Anotasi kolaboratifmembolehkan pengguna menonjolkan kandungan tertentu pada laman web danmenambah catatan yang menerangkan pendapat mereka atau menyatakan rujukanyang berkaitan. Pengguna boleh menandakan teks atau gambar tertentu untukmenyerlahkannya (highlight), menambah komen sendiri dan berkongsi anotasi denganrakan-rakan. Penanda buku dan komen juga boleh dikumpulkan dan diletakkan taguntuk menjadikannya lebih tersusun. Hasilnya, pelajar sesuatu kursus (atau ahlikumpulan kajian) boleh menyusun bibliografi beranotasi tentang laman-laman webyang berguna, dengan perenggan bertanda yang didapati penting serta catatan yangmenerangkan kepentingan sesuatu laman web. Pelajar yang menggunakan alat anotasiuntuk kajian akademik boleh membina satu koleksi kajian dan pemerhatian merekasendiri, sebagaimana pelajar yang menyimpan teks dengan perenggan bertanda,coretan komen dan nota lekat(sticky notes). Bagi pelajar yang ingin meneruskan kerja-kerja akademik sebagai satu kerjaya atau bagi penyelidik yang melakukan kajian jangkapanjang, kebolehan untuk mengumpulkan komponen-komponen kajian ini mungkinsangat bernilai. Dalam konteks kursus di peringkat universiti, alat anotasi kolaboratifmembolehkan pelajar terlibat dalam penyiasatan dan penilaian sumber dengan lebihaktif (Educause 2009). Kesimpulannya, Diigo merupakan suatu alat penandaan sosial yang membantuanda membaca, berkongsi dan menyusun laman web yang dikunjungi. Ia jugamembolehkan anda berkongsi penanda buku serta melayari penanda buku yang dibina
 19. 19. 12 Bab 2: Diigo oleh orang lain. Diigo memenuhi dua tujuan – ia bertindak sebagai alat penandaan dan juga sebagai alat perangkaian sosial. KELEBIHAN MENGGUNAKAN ALAT ANOTASI DALAM PENDIDIKAN Educause (2009) menerangkan kelebihan berikut apabila alat anotasi digunakan dalam bidang pendidikan: 1. Aktiviti untuk menambah refleksi (gambaran fikiran) akan menukarkan fungsi pelajar daripada seorang pengguna maklumat yang pasif kepada pembaca yang aktif terlibat dalam perbincangan ilmiah. 2. Alat anotasi kolaboratif menawarkan cara baharu untuk pelajar bersama-sama mencari dan menilai maklumat, berkongsi idea dan membina pengetahuan. 3. Alat anotasi kolaboratif membantu perkembangan maklumat kerana pengguna menilai pendapat orang lain terhadap sesuatu sumber sebelum menambah pendapat mereka sendiri. Dengan menyediakan kebolehan untuk melantik pengguna yang dibenarkan akses kepada koleksi sumber, alat ini akan memperkukuh ciri kelompok terpadu. 4. Oleh kerana ia berasaskan Internet, aplikasi anotasi kolaboratif boleh ditawarkan kepada komuniti global, untuk menjemput pakar-pakar dalam bidang akademik untuk memberikan pandangan berharga terhadap usaha pelajar. 5. Semasa membuat anotasi, menyusun dan menambah nilai kepada sumber sedia ada secara berkumpulan, pelajar akan mempelajari cara untuk meneliti, menilai dan memberikan sumbangan. Apabila pengajar menggunakan alat ini untuk satu tempoh yang panjang, usaha pelajar boleh membentuk satu arkib atau koleksi catatan supaya pelajar kelas berikutnya boleh mendapat manfaat daripada pemerhatian pelajar terdahulu.
 20. 20. Bab 2: Diigo 13PENGGUNAAN DIIGO DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAlat anotasi kolaboratif merupakan tempat permulaan sosial untuk pelajarmenceburkan diri dalam amalan anotasi dan kajian ilmiah, di samping menggalakkanmereka untuk berkongsi maklumat dan meneruskan usaha rakan-rakan lain dalam satukomuniti pemikiran yang dinamik. Dengan penggunaan alat seperti Diigo, pelajarberpeluang untuk bekerjasama ketika mentafsirkan sumber dalam cara yang tidakmungkin dapat dilakukan di dalam kelas atau dengan menggunakan bahan bercetakyang tidak boleh diconteng seperti buku-buku pinjaman perpustakaan. Selain itu,walaupun pelajar boleh mendapatkan sumber maklumat yang tiada tandingannyadaripada Internet, penggunaan maklumat tersebut secara efektif bergantung kepadaalat yang boleh membantu untuk menyusun data dan memudahkan proses pencariansumber tersebut apabila diperlukan. Alat ini memperkasakan pengguna, membolehkanmereka membuat ulasan dan refleksi, dan bukannya mengehadkan laman tersebutkepada penulis dan pembina laman web sahaja. Akhir sekali, ahli akademik pelbagaidisiplin dan institusi juga menghargai kewujudan alat ini serta koleksi pemerhatianpengajar, pakar-pakar, dan rakan sebaya yang dibantu oleh mereka (Educause 2009).CARA MENGGUNAKAN DIIGODiigo boleh digunakan seperti berikut: 1. Mencatat nota peribadi 2. Menyerlahkan maklumat teks pada laman web 3. Menanda dan menyimpan catatan tersebut untuk kegunaan selanjutnya 4. Menambah tag untuk menjadikannya tersusun 5. Berkongsi maklumat dengan rakan-rakan apabila menggunakan tag(Sumber: http://www.slideshare.net/poutasi/what-is-diigo)
 21. 21. 14 Bab 2: Diigo MULAKAN DENGAN DIIGO LANGKAH 1 Pergi ke: http://www.diigo.com/ LANGKAH 2 Membuat Akaun Lengkapkan borang ini untuk Klik pada ‘Join Now‘ mula membuat akaun anda. untuk membuat akaun Diigo. Setelah mengisi maklumat yang diperlukan klik pada ‘Continue’.
 22. 22. Bab 2: Diigo 15 Diigo akanmenghantar email kepada anda. Anda perlu klikpada pautan yang diberikan danakaun Diigo anda akan diaktifkan. Setelah membuat pengesahan, anda akan diminta untuk memasang toolbar Diigo dan mengenali kebolehan Diigo. LANGKAH 3 Memasang Toolbar Diigo Tiga langkah untuk memasang toolbar Diigo. Pertama sekali ada perlu klik pada butang ‘Allow’. Sekarang, anda boleh mulamemasang toolbardengan klik pada butang ini.
 23. 23. 16 Bab 2: Diigo Tetingkap ini akan dipaparkan dan anda perlu klik pada ‘Install Now’. Sekarang, toolbar Diigo anda sudah sedia Tanda Buku Baca terpasang pada Kemudian Menanda komputer anda.
 24. 24. Bab 2: Diigo 17LANGKAH 4 Toolbar Diigo
 25. 25. 18 Bab 2: Diigo LANGKAH 5 Membuat Tanda Buku Pertama sekali, buka sesawang atau URL yang anda kehendaki. Kemudian klik pada butang ‘Bookmark’. Tetingkap ini akan terpapar secara automatik. Masukkan tag. Klik ‘Save’ untuk menyimpan tanda buku di dalam perpustakaan Diigo anda.
 26. 26. Bab 2: Diigo 19 Untuk melihatkembali tanda buku anda, pergi ke toolbar Diigo dan klik pada ‘My Library’. Sekarang, sesawang yang telah anda tandakan berada di dalam senarai perpustakaan Diigo anda bersama-sama dengan tag yang telah anda masukkan.
 27. 27. 20 Bab 2: Diigo LANGKAH 6 Menanda Kemudian, klik pada butang ‘highlight’. Pertama sekali, anda perlu memilih teks dari laman sesawang yang anda mahu tandakan. Sekarang teks yang telah anda pilih telah ditanda atau diwarnakan. Seterusnya butang ini akan terpapar secara automatik.
 28. 28. Bab 2: Diigo 21 Klik pada ‘View in my library’ untuk memaparkan teks yang telah di tanda ke dalam perpustakaan Diigo anda.Apabila anda pergi ke ‘MyLibrary’ hanya perenggan yang telah ditanda akan dipaparkan.
 29. 29. 22 Bab 2: Diigo LANGKAH 7 Menggunakan Nota Lekat Pertama sekali, klik pada butang ‘Comment’ dan pilih ‘Add a floating sticky note to this page’. Kemudian, tempatkan nota lekat di mana-mana sahaja anda suka di atas laman sesawang yang anda buka.Sekarang anda boleh menulis ulasan di atas nota lekat.Anda juga boleh menjadikan nota tersebut untuk tatapan persendirian atau bolehdikongsi kepada umum atau kumpulan anda sahaja. Anda juga boleh menambah nota lekat pada teks yang telah anda tandakan.
 30. 30. Bab 2: Diigo 23 LANGKAH 8 Menyembunyikan Nota Lekat • Kadangkala anda lebih gemar untuk melihat nota lekat anda sahaja atau anotasi kumpulan tertentu dan bukan nota lekat umum dari pengguna lain. • Dengan menggunakan toolbar Diigo, anda boleh menyembunyikan nota-nota lain yang anda tidak kehendaki. Untuk menyembunyikan nota lekat, klik pada ‘Hide public sticky notes’.Tetingkap ini akan terpapardan anda perlu memilih ‘Do not show me public sticky notes on this page’. Kemudian klik ‘OK’.
 31. 31. 24 Bab 2: Diigo LANGKAH 9 Menangkap Imej/Halaman Pertama sekali, klik pada butang ‘Capture’ dan pilih samada untuk ‘Capture Selected Area’ atau ‘Capture Entire Page’. Jika anda memilih untuk ‘Capture Selected Area’, tekan hold dan pilih kawasan yang anda mahukan. Sebelum anda menyimpan, anda boleh mengedit imej. Selepas anda klik pada ikon ‘simpan’, imej yang anda ambil secara automatik akan berada di dalam perpustakaan Diigo anda.
 32. 32. Bab 2: Diigo 25 LANGKAH 10 Membina Kumpulan Di dalam Diigo. Anda boleh membina kumpulan anda sendiri. Klik pada ‘My Group’ untuk pergi ke paparan kumpulan. Klik pada ‘Create a group’ untuk mula membina kumpulan Diigo anda. Lengkapkan maklumat yang dikehendaki dan anda akan dibenarkan untuk menjemput rakan- rakan menyertaikumpulan yang telah anda bina. Kemudian klik pada ‘Create my group’. Setelah kumpulan Diigo anda siap dibina, anda boleh menjemput rakan Diigo untuk menyertai kumpulan anda atau anda juga boleh menjemput rakan-rakan lain melalui email.
 33. 33. 26 Bab 2: Diigo Contoh kumpulan Diigo yang dibina.Kesemua ahli boleh Klik pada ‘Invite menghantar tanda people’ untuk buku atau topik menjemput rakanuntuk dibincangkan. menyertai kumpulan anda. RUJUKAN SlideShare. What is Diigo? http://www.slideshare.net/poutasi/what-is-diigo [8 Mac 2011] Educause. 2009. 7 Things you should know about Collaborative annotation. http://www.educause.edu/eli. retrieved on [8 Mac 2011]
 34. 34. Bab 3: Elluminate 27 BAB 3 ELLUMINATEAPAKAH ITU ELLUMINATE?Elluminate menyediakan penyelesaian web, audio, video dan rangkaian sosial yangoptimum untuk pendidikan dan latihan abad ke-21. Kesemua komponen ElluminateLive!, sama ada audio dua hala, video, perkongsian papan putih, aplikasi, rakamaninteraktif dan bilik perbincangan, bersepadu antara satu sama lain untuk menyediakanpersekitaran pembelajaran interaktif yang paling lengkap. Sama ada hanya untuk duaorang atau dua ratus pelajar, Elluminate Live! menyediakan ruang untuk perhubungankomunikasi, kerjasama dan pendidikan bertaraf dunia yang mengubah corakpengajaran dan pembelajaran (Elluminate Live. 2010a). Elluminate juga bolehdigunakan bersama dengan panggilan persidangan melalui telefon atau fungsi suaramelalui IP (Voice over IP) sekiranya ada. Jika menggunakan VoIP, set fon kepala perludigunakan. (Kevin Bane 2008).FAEDAH MENGGUNAKAN ELLUMINATEBerikut ialah faedah apabila menggunakan Elluminate Live (Elluminate Live 2010c): 1. Meningkatkan Kadar Pelengkapan dan Pengekalan: Kebanyakan pendidikan jarak jauh di insititusi akademik menggunakan alat tak segerak di Internet (online asynchronous tools), kemungkinan bersama-sama penggunaan perbualan teks segerak (synchronous text chat) atau penstriman video. Tetapi melalui teknologi tak segerak ini, pelajar mungkin rasa terasing dan tidak bersemangat untuk belajar sendirian kerana komunikasi antara pelajar dengan guru dan pelajar lain amat terhad. Kajian mengenai pembelajaran jarak jauh menunjukkan bahawa interaksi antara pelajar dengan guru dan sesama pelajar amat membantu untuk meningkatkan keputusan pelajar kerana ia memperbaik
 35. 35. 28 Bab 3: Elluminate sikap, motivasi dan membina kesedaran berkomuniti. Hasilnya, kadar pelengkapan kerja kursus meningkat, skor ujian lebih tinggi, dan kadar pengekalan lebih baik. 2. Menghapuskan Sekatan Geografi: Institusi akademik juga dapat memperluas sempadan kelas fizikal, memanipulasikan sumber pengajaran yang terhad, menyediakan pensyarah jemputan dan pakar secara jarak jauh, memperluas jangkauan geografi bagi meningkatkan kadar pendaftaran, serta menyediakan akses untuk semua tanpa mengira lokasi apabila menggunakan e- Pembelajaran secara langsung dan teknologi kerjasama web. 3. Membina Komuniti dalam Talian: Pelajar hari ini boleh menggunakan teknologi segerak untuk kerjasama tanpa had – di sekitar kampus, di seluruh negara atau di serata dunia – dan membina komuniti pembelajaran yang cergas, yang mengalakkan penyertaan dan merangsang inovasi. Elluminate Live!, membantu institusi dan pengajar untuk membina bilik darjah maya bagi pertemuan berjadual atau kerjasama ad hoc, sama ada dengan atau tanpa guru. 4. Menjimatkan Kos Perjalanan: Institusi akademik masa kini perlu menyeimbangkan hasil pendidikan dengan faktor kewangan, termasuk membuktikan pulangan yang pantas atas pelaburan teknologi mereka. Konsep penghasilan yang lebih banyak dengan pelaburan yang sedikit kini menjadi cara hidup golongan akademik, sebagaimana dalam dunia perniagaan. Pada masa yang sama, sekolah beroperasi dalam persekitaran dan pasaran global yang semakin kompetitif. Pembelajaran segerak secara dalam talian merupakan satu penyelesaian berkesan kos yang menyediakan akses universal dengan jumlah kos pemilikan yang lebih rendah dan pulangan yang kukuh. 5. Meningkatkan Produktiviti Kakitangan: Elluminate Live! menyediakan ruang pertemuan yang lebih baik dengan suara melalui Internet (VoIP) tanpa memerlukan waktu perjalanan dan kehilangan waktu kerja di pejabat. Dengan pertumbuhan pesat institusi berbilang kampus dan kampus satelit, kelebihan teknologi mesyuarat maya secara langsung ini menjadi lebih ketara khususnya
 36. 36. Bab 3: Elluminate 29 dalam keadaan belanjawan yang terhad. Kebanyakan institusi menggunakan persidangan web bagi mesyuarat majlis eksekutif dan jawatankuasa.6. Menyokong Pelbagai Gaya Pembelajaran: Kelas maya Elluminate Live! menyediakan VoIP dua hala, pemesejan segera (IM), dan perkongsian papan putih interaktif bagi memaparkan kandungan pendidikan. Semua ciri ini membina persekitaran pembelajaran yang menarik dan sempurna agar pengguna mendapat manfaat sepenuhnya daripada sesi tersebut walau apa pun gaya pembelajaran kegemaran mereka.7. Menggabungkan Teknologi ke dalam Kelas: Pelajar dalam bilik darjah fizikal biasa sering menukar cara pembelajaran dan interaksi mereka. Pelajar masa kini, yang sering digelar sebagai ‘anak kelahiran zaman digital’, membesar dalam dunia digital dan menuntut agar sekolah mengikut gaya pembelajaran mereka. Pada masa yang sama, pendidik menyedari bahawa gaya pengajaran mereka perlu diubah seiring dengan perubahan tersebut bagi memastikan pembelajaran yang aktif dan mengekalkan perhatian pelajar.8. Menggunakan vRoom dengan Aplikasi Perkongsian dan Perbualan: Pakar strategi kini boleh berkongsi nota dengan pelajar dari mana-mana sudut kelas melalui komputer riba masing-masing. Tambahan pula, tidak menjadi hal jika seorang menggunakan komputer meja dan seorang lagi menggunakan komputer Mac kerana pengguna berinteraksi dalam masa nyata tanpa mengira platform komputer yang digunakan. Hasilnya: lebih kebebasan untuk pelajar, dan kebolehan bagi pakar strategi akademik untuk memberikan sokongan dengan cara yang kurang ketara.9. Menskalakan Maklumat dan Pengetahuan: Perkara utama bagi membolehkan mana-mana kelas maya berfungsi harus merangkumi keupayaan untuk merakam dan mengulang tayang sesi pengajaran, membina bahan pengajaran yang boleh diguna semula bagi memaksimumkan akses dan memanipulasikan sumber. Rakaman kelas boleh digunakan untuk ulang kaji peperiksaan dan sesi maklumat boleh dirakamkan terlebih dahulu sebelum
 37. 37. 30 Bab 3: Elluminate sesuatu kursus bermula. Selain itu, rakaman awal latihan tentang sesuatu topik seperti aplikasi dalam talian yang sering digunakan atau sumber perpustakaan dalam talian juga boleh dilakukan untuk fakulti, pelajar dan kakitangan lain. Elluminate Live! memudahkan pembinaan pangkalan pengetahuan untuk rakaman berindeks yang interaktif dan mudah diperoleh. 10. Memanipulasikan Sumber Pengajaran Terhad: e-Pembelajaran secara langsung dan teknologi kerjasama web mencerminkan interaksi kelas atau mesyuarat secara bersemuka tetapi tidak memerlukan telesidang mahupun kos perjalanan yang mahal. Seorang guru boleh dimanipulasikan untuk mengurangkan pengambilan guru baharu, mesyuarat berjadual fakulti boleh digantikan dengan sesi berasaskan Internet, pelajar dari pelbagai kampus boleh digabungkan untuk memenuhkan kelas dalam talian, serta pakar bahan pelajaran boleh memberikan syarahan kepada kelas dalam masa nyata dari mana-mana lokasi di seluruh dunia tanpa perlu melakukan sebarang perjalanan. 11. Menyediakan Pembangunan Kerjaya: Elluminate Live! membolehkan pengarah pusat untuk melakukan tugas pementoran dan menyampaikan kursus dalam talian bagi melatih guru-guru tentang teknologi yang diperlukan agar mereka boleh melaksanakan tanggungjawab rasmi mereka. Oleh kerana Elluminate Live! tidak memerlukan keluk pembelajaran yang pantas, pembelajaran langsung di Internet telah menjadi satu alat yang popular dan berguna hanya dalam masa beberapa bulan dengan menyediakan sokongan teknologi dan juga emosi untuk pengajar. CARA MENGGUNAKAN ELLUMINATE Menurut Elluminate Live (2010b), platform ini boleh digunakan secara berikut: 1. Pengajaran Secara Langsung: Program pembelajaran jarak jauh biasa mempunyai kadar kelengkapan yang rendah kerana pelajar dibiarkan belajar secara sendirian dan sering berasa tersisih. Guru-guru yang kini mengajar secara dalam talian memerlukan teknik pedagogi yang efektif dan sesuai untuk
 38. 38. Bab 3: Elluminate 31 berkomunikasi dengan pelajar sama ada pertemuan secara empat mata atau dengan sekumpulan pelajar. Kajian telah menunjukkan bahawa penyelesaian yang ideal ialah model pembelajaran blended dengan interaksi tak segerak dan segerak.2. Pembinaan Kandungan Tak Segerak: Anda boleh membina kandungan tak segerak menggunakan rakaman interaktif dan fungsi main semula Elluminate. Contohnya, anda boleh merakamkan sesi orientasi pelajar atau ucapan aluan kepada kelas maya anda sebelum hari pertama kelas. Selain itu, pelajar juga boleh menonton rakaman interaktif kelas anda jika mereka terlepas sebarang sesi ataupun untuk mengulangkaji pelajaran dan memperkukuh pengetahuan mereka.3. Program Bimbingan (Tutor): Program bimbingan, sama ada dibuat oleh pengajar atau rakan sebaya, menawarkan peluang kepada pelajar untuk bekerja secara satu dengan satu bagi menjawab soalan atau mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan kerja rumah atau tugasan lain. Sesi bimbingan boleh dijadualkan, atau pelajar boleh menyertai mana-mana kelas maya sedia ada untuk berhubung dengan tutor.4. Kerjasama Kelas: Kerjasama jarak jauh akan menghubungkan pelajar dari pelbagai lokasi dan budaya bagi memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Contohnya, pelajar Universiti Dohto di Jepun bekerjasama dengan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia dalam satu kursus seni bina antarabangsa.5. Mesyuarat: Anda boleh mempengerusikan mesyuarat dengan mudah dan efektif menggunakan Elluminate, sekaligus mengurangkan kos perjalanan, telesidang dan juga waktu kerja di luar pejabat.6. Waktu Pejabat Secara Maya: Guru boleh melanjutkan tempoh pertemuan dengan pelajar melalui waktu pejabat maya dengan Elluminate Live!.
 39. 39. 32 Bab 3: Elluminate Pertemuan boleh dilakukan secara empat mata ataupun dengan sekumpulan pelajar. 7. Orientasi Pelajar/Ibu bapa: Ingin meluaskan jangkauan geografi dan menarik lebih ramai pelajar? Pamerkan program anda kepada bakal pelajar dan ibu bapa mereka di Internet dengan Elluminate Live! Anda boleh mengadakan sesi orientasi kepada pelajar baharu malah merakamkan sesi tersebut untuk mereka yang tidak dapat hadir. 8. Penceramah Jemputan Jarak Jauh/Lawatan Lapangan Maya: Perkara paling penting tentang pendidikan dalam talian adalah penyediaaan suasana pembelajaran yang menarik. Dengan Elluminate Live!, anda boleh membawa penceramah jemputan kepada kelas anda dari jarak jauh atau menghantar pelajar untuk menghadiri lawatan lapangan maya. 9. Pembangunan Kerjaya: Tarik perhatian dan kekalkan pengajar serta pekerja yang berkelayakan dengan menyediakan pembangunan kerjaya yang berterusan dan berkesan kos melalui Elluminate Live!. Hubungkan guru-guru di seluruh kampus agar mereka boleh berkongsi cara pengajaran terbaik. Tawarkan sesi latihan mengenai aplikasi, peralatan, dan sistem pentadbiran dalam masa nyata atau secara rakaman. 10. Meja Bantuan Maya: Perlukan kaedah tambahan untuk menyediakan sokongan dan bantuan serta-merta kepada pelajar, fakulti dan kakitangan? Elluminate Live! ialah alat yang hebat untuk digunakan sebagai tambahan kepada pusat pembelajaran atau kaunter bantuan fizikal. Pelajar boleh mendapat akses kepada pakar atau sumber seperti perpustakaan penyelidikan, tanpa perlu pergi ke kampus.
 40. 40. Bab 3: Elluminate 33MULAKAN DENGAN ELLUMINATE LANGKAH 1 Pergi ke: http://www.elluminate.com/ LANGKAH 2 Daftar Masuk / Pendaftaran Untuk menggunakan Elluminate, klik pada ‘GET A FREE TRIAL’. Masukkan alamat email anda dan klik ‘continue’.
 41. 41. 34 Bab 3: Elluminate Lengkapkan borang berikut. Kemudian klik pada ‘Try Elluminate’.Untuk mengaksesElluminate, semak email anda. Elluminate akan menghantar Klik ‘Start Now’ atau anda kepada boleh menyalin pautan yang anda email diberi ke pelayar anda. berikut.
 42. 42. Bab 3: Elluminate 35 LANGKAH 3 Muat Turun Elluminate Live Setelah anda pergi ke pautan yang diberi, laman ini akan dipaparkan. Anda perlu klik pada ikon ini untuk memulakan kelas percubaan Elluminate. Kemudiantetingkap ini akan dibuka. Anda tidak bolehmenutup tetingkapini sehingga anda telah berada di sesi atas talian kolaborasi blackboard. Pada masa yang sama, anda perlu memuat turun aplikasi ‘Java’. Aplikasi ini akan dimuat turun kepada anda secara automatik.
 43. 43. 36 Bab 3: Elluminate LANGKAH 4 Kolaborasi Blackboard dalam Talian Setelah anda tamat memuat turun. Kolaborasi blackboard anda akan terbuka secara automatik. Anda perlu klik pada butang ‘I agree’ untuk mempersetujui lesen persetujuan. Kemudian, anda perlu memilih talian internet yang sedang anda gunakan dan klik ‘OK’. Tunggu sehingga Elluminate berhubung dengan komputer anda.
 44. 44. Bab 3: Elluminate 37 Sekarang anda boleh menggunakan Elluminate live – Kolaborasi blackboard dalam talian. LANGKAH 5 Memeriksa AudioPergi ke‘Tools’. Pilih ‘Audio’. Klik pada ‘Audio SetuP Wizard’.
 45. 45. 38 Bab 3: Elluminate Klik ‘Refresh’ untuk mengemaskini peralatan audio yang anda ada. Pilih jenis peralatan audio anda. Kemudian klik ‘OK’. Selaraskan kekuatan audio kepada tahap keselesaan anda mendengar. Uji peralatan audio anda dengan klik pada butang ‘Play’. Anda akanmendengar bunyi daripada peralatan audio anda.
 46. 46. Bab 3: Elluminate 39 Jika anda berpuashati dengan tahapkekuatan tersebut klik ‘Yes’. Langkah yang sama juga dilakukan untuk peralatan audio yang lain (mikrofon). Pilih peralatan audio anda. Klik pada ‘OK’.
 47. 47. 40 Bab 3: Elluminate Pilih jenis mikrofon anda. Anda boleh meninggi atau mengurangkan kekuatan bunyi mikrofon anda. Uji mikrofon anda dengan klik pada butang ‘Record’. Setelah semuanya siap, klik butang ‘OK’.
 48. 48. Bab 3: Elluminate 41 LANGKAH 6 Memuat Naik Persembahan Untuk memuatnaik persembahan, klik ikon ini. Pilih lokasi persembahan anda. Kemudian klik ‘OK’.
 49. 49. 42 Bab 3: Elluminate Pilih persembahan yang hendak dimuat naik. Kemudian klik ‘Open’. Sekarang, persembahan anda telah berjaya dimuatnaik. Anda boleh menggunakan kekunci ini untuk memainkan persembahan anda.
 50. 50. Bab 3: Elluminate 43LANGKAH 7 Menjemput Peserta Pada bahagian atas blackboard anda, klik pada ikon ini. Kemudian, tetingkap ini akan terbuka. Anda boleh menulis email atau menyalin pautan yang diberikan dan dihantar kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai sesi persembahan dalam talian anda.
 51. 51. 44 Bab 3: Elluminate LANGKAH 8 Peralatan Elluminate Live 1) Peralatan Peserta
 52. 52. Bab 3: Elluminate 45 2) Peralatan Berbual3) Peralatan Audio serta Rakaman Rakaman telah direkod. Untuk lihat kembali klik di sini.
 53. 53. 46 Bab 3: Elluminate RUJUKAN Elluminate Live. 2010a. Unified Learning and Collaboration. http://www.elluminate.com/downloads/sales/datasheets/LiveBrochure_FINAL.p df [26 Mei 2011] Elluminate Live. 2010b. Top Ten Ways of Using Elluminate Live! http://www.elluminate.com/downloads/whitepapers/Top-Ten-Benefits-of-Using- Elluminate-Live.pdf. [26 Mei 2011] Elluminate Live. 2010c. Top Ten Benefits Of Using Elluminate Live!®. http://www.elluminate.com/downloads/whitepapers/Top-Ten-Benefits-of-Using- Elluminate-Live.pdf [26 Mei 2011] Kevin Bane. 2008. Elluminate – What is it and where to find help. https://techinfo.esc.edu/kb_article.php?s=1eba2d352205bde2f52bc05730111847 &ref=5455-YOZC-9085 [12 April 2011]
 54. 54. Bab 4: Evernote 47 BAB 4 EVERNOTEAPAKAH ITU EVERNOTE?Evernote ialah satu alat Web 2.0 yang berguna untuk semua orang dalam apa juakeadaan. Ia membolehkan mereka merakam gambar hampir semua perkara yang ingindiingati. Dalam beberapa langkah mudah dan pantas, gambar boleh disimpan ke dalamEvernote, disusun dan diberi penerangan ringkas untuk menjadikan gambar tersebutmudah diperoleh pada masa akan datang. Aplikasi ini unik dalam beberapa perkara.Tidak seperti aplikasi web yang lain, Evernote tidak bersifat linear. Dalam erti katalain, penggunaan aplikasi ini membolehkan anda menambah teks, maklumat, gambar,video, dan pautan sebagaimana yang boleh dilakukan dengan aplikasi web yang lain,sehinggakan dalam bidang ini sahaja pun terhasil banyak peluang untuk menyerlahkankreativiti. Banyak lagi perkara lain yang boleh anda lakukan dengan Evernote.Evernote menyedari bahawa kita diberi segala macam maklumat setiap hari dan otakkita tidak dapat menyimpan semua maklumat tersebut, dan disebabkan itu banyakperkara sering hilang atau dilupai. Oleh itu, Evernote membolehkan kita merakamsemua idea atau kenangan dan pengalaman daripada kehidupan sebenar kita secaradigital supaya idea atau kenangan tersebut tidak lenyap begitu sahaja. Kesimpulannya,kemungkinan penggunaannya tidak terhenti setakat itu kerana Evernotemembolehkan kita merakam maklumat dalam apa jua persekitaran sambilmenggunakan sebarang platform atau peralatan yang anda inginkan (Benjamin 2008).FAEDAH MENGGUNAKAN EVERNOTEPelajar, guru dan pensyarah boleh mendapat banyak manfaat daripada Evernote untukpelbagai sebab berbeza mengikut persekitaran dan situasi masing-masing sepertiberikut:
 55. 55. 48 Bab 4: Evernote Pelajar Pelajar dari pelbagai tahap pendidikan dan latar belakang boleh menggunakan Evernote untuk mengatur keutamaan pendidikan mereka. Evernote boleh membantu pelajar mengawasi nota, kajian, kerja rumah, ujian, kuiz dan dokumen lain yang berkaitan dengan tugasan sekolah mereka. Tentu hebat sekiranya tidak perlu risau tentang kemungkinan kehilangan tugasan penting, dan Evernote akan menghapuskan kerisauan itu. Caranya cukup mudah, iaitu pelajar perlu mengambil gambar semua nota, dokumen dan projek penting mereka. Kemudian, mereka hanya perlu memuat naik gambar-gambar penting ke dalam Evernote dengan satu langkah pantas dan menyusunnya. Pelajar boleh menyusun gambar tersebut mengikut projek, kelas atau apa-apa sahaja. Evernote menjadikan tugas pengurusan yang renyah bagi seorang pelajar lebih mudah dan senang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Guru Evernote boleh menjadikan tugas mengajar lebih tersusun, senang dan mudah dicapai dengan membolehkan guru merakam gambar nota pelajaran di atas papan putih, gambar-gambar pelajaran dan aktiviti, gambar lawatan lapangan dan lain-lain. Guru sekolah rendah juga biasanya sering menerima banyak hadiah daripada pelajar mereka seperti gambar, lukisan, dan kraftangan yang akan terkumpul sepanjang tempoh pengajaran. Evernote membolehkan guru mengambil gambar hadiah istimewa tersebut, menyimpan dan menyusunnya. Guru seni juga boleh mendapat manfaat daripada Evernote. Membawa pulang projek seni yang begitu banyak mungkin agak menyusahkan. Evernote membolehkan mereka mengambil gambar setiap projek seni, menyimpan dan menyusunnya mengikut kelas dan projek, serta melihatnya di rumah bagi memudahkan tugas pemberian markah. Terdapat banyak lagi situasi yang guru sekolah boleh dibantu dengan penggunaan Evernote dalam persekitaran pendidikan. Guru dari pelbagai peringkat boleh mendapat manfaat daripada Evernote. Bahagian ini akan menumpukan perhatian kepada guru sekolah menengah, pensyarah kolej dan pembantu guru di kolej. Mereka boleh menggunakan Evernote dalam pelbagai situasi berlainan. Klip video sering digunakan sebagai satu cara untuk menyampaikan pelajaran dalam persekitaran bilik darjah. Tetapi, dari manakah sumber video tersebut? Guru-guru sering terjumpa pelbagai contoh menarik yang boleh
 56. 56. Bab 4: Evernote 49digunakan untuk menyampaikan sesuatu pelajaran atau idea kepada kelas mereka.Evernote membolehkan mereka mengambil gambar video itu, tajuknya atau pautankepada video tersebut. Selepas merakam gambar video tersebut, mereka bolehmenyimpan, menyusun, dan memberikan penerangan ringkas tentang video tersebutdalam Evernote. Kemudian, mereka boleh mendapatkannya dan mengingati videopendidikan tersebut pada bila-bila masa. Guru-guru juga boleh menggunakan Evernoteuntuk merakam gambar-gambar kajian, kerja rumah dan projek. Penyimpanan danpengurusan tugasan di dalam Evernote membolehkan guru mengaksesnya dari rumahatau tempat lain dan membuat pemarkahan dengan mudah. Evernote melegakan tekanan kehidupan seorang pelajar kerana mereka tidakperlu risau akan kehilangan dokumen penting, tugasan bertulis atau nota kelas. Iamembolehkan pelajar menyusun kesemuanya mengikut kelas tertentu danmemudahkan rujukan apabila pelajar perlu mengulangkaji sesuatu tajuk untukpeperiksaan. Oleh kerana Evernote merupakan aplikasi yang tersedia di Internet,pelajar boleh mendapatkan nota mereka di mana sahaja mereka berada sama ada daritelefon bimbit mereka ataupun mana-mana komputer yang mempunyai sambunganInternet. Guru-guru juga boleh menikmati kemudahan Evernote. Mereka hanya perlumerakamkan tugasan pelajar dan memuat naik gambar-gambar tersebut ke dalamEvernote, tanpa perlu bersusah payah mengangkut timbunan kertas ke rumah untukdinilai sewaktu cuti panjang. Kemudian, guru boleh melakukan tugas pemarkahan diluar sekolah tanpa tergesa-gesa dan tanpa perlu risau akan kemungkinan tersalah letakatau kehilangan kertas kerja pelajar mereka.(Sumber:https://wiki.itap.purdue.edu/display/Social/How+Evernote+Can+Be+Used+in+Educational+and+Learning+Environments)CARA MENGGUNAKAN EVERNOTEEvernote ialah satu aplikasi yang amat berharga kepada pendidik. Kebergunaannyaboleh merangkumi perancangan kursus sehinggalah kepada penyampaian rancanganpelajaran dan pengumpulan maklum balas pelajar selepas kelas. Berikut merupakan
 57. 57. 50 Bab 4: Evernote beberapa cara untuk menggunakan Evernote dalam pendidikan. Bagi seorang pendidik, Evernote boleh dikelaskan kepada tiga kategori (Michael 2011): 1. Sebelum kelas 2. Semasa kelas 3. Selepas kelas Sebelum kelas 1. Rancang dan susun kelas anda menggunakan tag: Penggunaan tag merupakan cara yang baik untuk mengatur rancangan pengajaran anda mengikut minggu atau kelas. Contohnya, jika anda mengetahui ada subjek tertentu untuk diajarkan pada minggu kedua sesi persekolahan, semua kandungan pelajaran yang berkaitan boleh diletakkan tag ‘minggu kedua’. Setelah sistem ini diwujudkan, anda boleh terus menambahkan item lain sepanjang tahun. 2. Pangkalan data piawai: Susunkan piawai pencapaian bagi gred atau subjek tertentu. Anda juga boleh berkongsi piawai tersebut dengan guru-guru lain, ibu bapa, pentadbir dan pelajar dengan menggunakan ciri perkongsian Evernote. 3. Pembangunan kerjaya: Jika anda memanfaatkan waktu cuti semester untuk mempertingkatkan kemahiran atau meneruskan pengajian anda, simpanlah semua nota, sumber-sumber, pelajaran dan idea baharu yang dipelajari di dalam Evernote. Ia juga amat sesuai untuk guru dalam perkhidmatan, persidangan, bengkel dan seminar yang dihadiri. 4. Templat kelas: Templat merupakan cara yang bagus untuk menjimatkan masa apabila memberi markah dan penilaian kepada pelajar anda. Jika anda menggunakan templat seperti helaian gred atau borang penilaian pelajar, simpanlah semuanya di dalam Evernote agar ia berada di hujung jari anda sepanjang tahun. 5. Bersedia untuk ketiadaan anda: Gunakan Evernote sebagai satu cara untuk memastikan kelas anda tetap diteruskan walaupun anda tidak hadir. Evernote memudahkan anda untuk berkongsi buku nota dengan guru pengganti. Cuba kongsikan rancangan pelajaran, lembaran kerja, kekunci
 58. 58. Bab 4: Evernote 51 jawapan dan contoh tugasan yang telah siap. Ini akan memastikan kelas anda terus berjalan walaupun anda tiada bersama mereka.Semasa kelas 1. Kongsi buku nota dengan kelas anda: Selepas membina satu buku nota awam (public notebook), kongsikan pautan URLnya dengan kelas anda. Dengan cara ini, apa sahaja catatan yang ditambahkan boleh dilihat oleh pelajar anda (ataupun ibu bapa mereka). 2. Gambar papan putih: Mengambil gambar papan putih merupakan satu kegunaan Evernote yang digemari. Ambil gambar papan putih sebelum kelas bermula dan sekali lagi apabila kelas tamat. Ini akan memberi anda rakaman gambar dengan cetakan waktu yang tepat mengenai perkara yang anda lakukan pada bila-bila masa jua. Anda boleh memberikan tajuk atau tag pada setiap gambar berdasarkan nombor turutan kuliah bagi memudahkan pencarian gambar-gambar tertentu. Anda juga boleh berkongsi gambar tersebut dengan pelajar yang tidak dapat menghadiri sesuatu kelas agar mereka tetap menerima nota pelajaran pada hari tersebut. 3. Simpan nota di tempat yang mudah dicapai: Simpan semua nota, lembaran kerja, templat, panduan belajar dan tugasan yang sering digunakan di dalam Evernote, supaya ia mudah dicari dan dicapai.Selepas kelas 1. Memudahkan pemarkahan: Imbas ujian yang telah diberikan markah dan tambahkannya ke dalam Evernote. Anda boleh memasukkannya ke dalam buku markah atau lembaran hamparan (spreadsheet) apabila anda mempunyai masa terluang. Ini juga sesuai jika anda mempunyai pembantu guru. Anda boleh berkongsi buku nota dengan pembantu anda dan meminta mereka membantu dalam proses pemarkahan. 2. Mengatur aktiviti ko-kurikulum anda: Sekiranya anda menyertai mana- mana jawatankuasa atau melatih sesuatu pasukan, anda boleh menggunakan Evernote untuk menyusun semua kajian, nota, dan maklumat berkaitan dengan
 59. 59. 52 Bab 4: Evernote aktiviti ko-kurikulum tersebut. Sekali lagi, berkongsi buku nota merupakan satu cara yang bagus dan mudah untuk memastikan jawatankuasa anda memperoleh maklumat dan memikirkan perkara yang sama serta berkongsi pengetahuan yang terkumpul tentang sesuatu projek.
 60. 60. Bab 4: Evernote 53MULAKAN DENGAN EVERNOTE LANGKAH 1 Pergi ke: http://www.evernote.com/ LANGKAH 2 Memasang Evernote Klik pada ‘Save File’ dan simpan aplikasi ini Klik di sini di dalam folder program anda.
 61. 61. 54 Bab 4: Evernote Kemudian anda buka fail Evernote tersebut dan klik pada butang ‘Run’. Tandakan dalam kotak ‘I accept the terms in the License Agreement’ dan mula memasang aplikasi dengan klik pada butang ‘Install’. Selepas itu klik ‘Finish’ dan ikon Evernote akan muncul pada desktop anda.
 62. 62. Bab 4: Evernote 55LANGKAH 3 Daftar Masuk Evernote Sebelum anda dapat menggunakan Evernote, anda perlu mendaftar masuk atau anda perlu mendaftar dahulu jika belum mempunyai akaun.
 63. 63. 56 Bab 4: Evernote LANGKAH 4 Membina Buku Nota Evernote menyimpan nota anda di dalam simpanan yang berbeza dipanggil “Buku Nota (Notebook).” Akaun anda bermula dengan satu buku nota, tetapi anda boleh manambahnya pada bila-bila masa. Dua cara dalam membina buku nota 1. Pergi ke ‘File’  ‘New Notebook’ ‘Tetingkap Create Notebook akan terpapar dan anda perlu mamasukkan nama buku nota yang unik. Pilih local notebook (buku nota akan tersimpan di dalam komputer dan tidak akan dimuat naik ke dalam perkhidmatan sesawang Evernote) atau Synchronized notebook (buku nota akan dimuat naik ke perkhidmatan sesawang Evernote, dan tersedia di dalam pelbagai bentuk perkhidmatan Evernote (Sesawang Evernote, Evernote untuk Mac, sesawang bimbit Evernote , Evernote untuk iPhone, dll).
 64. 64. Bab 4: Evernote 572. Klik pada Notebook di bahagian kiri anda dan tekan’Insert’ pada papan kekunci atau klik kanan dan pilih ‘New Notebook’. Notebook LANGKAH 5 Mengeksport Nota Pergi ke ‘File’. Klik pada Eksport Anda boleh memilih jenis fail untuk di eksport seperti .enex (Evernote Backup), .html, .mht. Jika anda mengeksport ke .enex, anda juga boleh mengekport tag sekali.
 65. 65. 58 Bab 4: Evernote LANGKAH 6 Mengimport Nota Klik ‘File’. Anda boleh memilih untuk Klik ‘Import’. mengimport fail/nota daripada file eksport Evernote atau OneNote. LANGKAH 7 Membina Nota/Nota Dakwat/ Nota WebcamKlik pada butang ‘New Note’ pada toolbar.
 66. 66. Bab 4: Evernote 59 ATAU, pergi ke ‘File’  ‘New Note/New Ink Note/New Webcam Note’Nota baru. Nota webcam Nota dakwat
 67. 67. 60 Bab 4: Evernote LANGKAH 8 Membina Nota Multimedia Menambah imej dan lain-lain fail Nota: Hanya fail jenis PDF, JPG, WAV, PNG, MP3, GIF, AMR disokong untuk penggunaan percuma. Ahli premium boleh melampirkan pelbagai format fail tetapi Evernote hanya boleh memaparkan fail yang disokong sahaja. 1. Heret (Drag) dan Letak (Drop) Ambil fail dari mana-mana di komputer anda dan heretnya ke dalam nota baru atau sedia ada. LANGKAH 9 Membuat Tag Anda boleh mambuat tag pada nota anda untuk memudahkan pencarian. Anda juga boleh membina tag anda sendiri pada bila-bila masa dan heret serta letakkan ke dalam nota tag. Klik kanan pada tag . Anda boleh membina tag , menamakan semula dan Masukkan nama buang tag sedia ada. tag anda. Kemudian klik ‘OK’.
 68. 68. Bab 4: Evernote 61 LANGKAH 10 Email Nota Pilih satu atau lebih nota dalam senarai ini.Aplikasi email akan terpapar bersama tetingkap untuk Klik pada butang menulis mesej. email. Masukkan alamat penerima serta mesej. Bilangan nota yang Klik diemail. ‘Send’.
 69. 69. 62 Bab 4: Evernote LANGKAH 11 Berkongsi Buku Nota Pilih buku nota, kemudian klik kanan dan ambil ‘Properties’. Klik pada pautan ‘Sharing and Collaboration options’.Anda akan di bawa ke laman sesawang Evernote. Anda pergi ke ‘Sharing’ kemudian ambil ‘Sharing Setup’. Pada muka seterusnya, klik ‘Start Sharing’, atau ‘Stop/Modify Sharing’ untuk nota yang anda mahu kongsikan.
 70. 70. Bab 4: Evernote 63 Anda kemudian mempunyai pilihan samada untuk menerbitkan kepada umum atau kepada individu terpilih sahaja. Jika anda memilih ‘Share with Jika anda memilih untuk ‘Share with Individuals’, anda boleh memilihthe World’, anda boleh membina URL individu untuk menerima pautan kepada yang mana nota anda boleh diakses, buku nota anda. Ahli premium juga diubahsuai serta didiskripsikan. mempunyai kebolehan untuk membenarkan individu lain melihat, membina, mengedit dan membuang nota dalam lingkungan buku nota yang dikongsi. Klik ‘Save’, buku nota anda akan diterbitkan pada umum. Klik pada ‘Send Invitations’, individu jemputan anda akan menerima email beserta pautan persendirian ke buku nota untuk diakses.
 71. 71. 64 Bab 4: Evernote RUJUKAN Benjamin Michael Spivey. 2008. Unique Ways of Using this Application!. https://wiki.itap.purdue.edu/display/Social/Unique+Ways+of+Using+this+Applic ation%21. [8 Mac 2011] Michael Cruz. 2011. 10 Tips for Teachers Using Evernote – Education Series. http://blog.evernote.com/2011/01/13/10-tips-for-teachers-using-evernote- education-series/. [8 Mac 2011]
 72. 72. Bab 5: Facebook 65 BAB 5 FACEBOOKAPAKAH ITU FACEBOOK?Platform Facebook membolehkan pembangun web membina aplikasi yang bersepadudengan rangkaian sosial Facebook dan disampaikan melalui laman Web Facebook.Aplikasi tersebut dijalankan di pelayan pembangun web, dan apa sahaja data yang unikkepada aplikasi tersebut disimpan dalam pangkalan data pembangun web. Walaupunberfungsi di pelayan tersendiri, aplikasi Facebook boleh mencari datanya bagimemperoleh manfaat daripada rangkaian sosial Facebook yang sedia ada. PenggunaFacebook boleh melayari aplikasi yang ada dan mengaktifkan mana-mana aplikasi yangdimahukan, yang memberi mereka kebenaran untuk mengakses sebarang subset dataakaun mereka (PennState 2007).KELEBIHAN FACEBOOKMenurut Caroline dan Terri (2009), terdapat pelbagai ciri-ciri unik yang menjadikanFacebook sesuai untuk aktiviti pendidikan. Contohnya, Facebook dilengkapi dengan: 1. Papan buletin, 2. Pemesejan segera, 3. E-mel, 4. Kebolehan untuk menyiarkan video dan gambar, 5. Kebolehan untuk menyiarkan maklumat dan bekerjasama dalam lingkungan sistem.Selain itu, dengan kadar penggunaan yang tinggi dan beberapa kelebihan teknologi,rangkaian sosial seperti Facebook boleh menyediakan: 1. Pelbagai manfaat pedagogi lain kepada guru dan juga pelajar.
 73. 73. 66 Bab 5: Facebook 2. Menghubungkan sesama pelajar yang secara tidak langsung membina komuniti pembelajaran – satu komponen penting untuk pendidikan pelajar (Baker 1999). 3. Menyediakan peluang dan struktur kepada pengajar untuk membolehkan pelajar membantu dan menyokong satu sama lain dengan membina kursus- kursus melalui komuniti yang telah diwujudkan oleh pelajar sendiri. 4. Modul pembelajaran berasaskan Internet akan menggalakkan penglibatan aktif pelajar dengan cara yang berbeza daripada kelas kuliah biasa. 5. Meningkatkan interaksi antara guru dengan pelajar dan juga sesama pelajar dalam bentuk komunikasi berasaskan web. 6. Membantu pengajar berhubung dengan pelajar mereka mengenai tugasan, kegiatan akan datang, pautan berguna dan contoh-contoh tugasan di luar kelas. 7. Pelajar boleh menggunakan Facebook untuk menghubungi rakan sekelas tentang tugasan kelas atau peperiksaan serta bekerjasama melakukan tugasan dan projek kumpulan dalam persekitaran Internet. 8. Rangkaian sosial yang dibina berasaskan konsep interaksi secara bersemuka antara guru dengan pelajar ini membenarkan pelajar untuk melihat profil pengajar yang mengandungi maklumat peribadi, minat, latar belakang dan “rakan-rakan” yang boleh meningkatkan motivasi pelajar, pembelajaran berkesan dan juga iklim bilik darjah (Mazer et al. 2007). CARA MENGGUNAKAN FACEBOOK DALAM PENDIDIKAN Amat penting bagi guru dan pensyarah untuk memperkenalkan rangkaian sosial kepada pelajar. Menurut Caroline dan Terri (2009), sebagai tugasan elektif, guru boleh meminta pelajar untuk: 1. Membuka akaun Facebook mereka sendiri dan “menjadi kawan” kepada sekurang-kurangnya seorang daripada rakan sekelas mereka. 2. Menyiarkan gambar yang bersesuaian dan berkaitan dengan kelas, pesanan mengenai tugasan kursus, serta permohonan kursus. 3. Mencuba penggunaan ciri-ciri yang berbeza.
 74. 74. Bab 5: Facebook 67PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM PENGAJARAN DANPEMBELAJARANDengan membina peralatan dalam struktur sosial Facebook, anda akan menggalakkanlebih banyak interaksi antara peserta. Misalnya melalui alat perpustakaan (librarytool), pelajar yang menghadapi kesukaran untuk mencari katalog perpustakaanelektronik atau mempelajari cara penggunaan sistem perpustakaan universiti mungkinlebih selesa bertanya kepada “rakan” di dalam kumpulan atau menggunakan fungsibutang “Tanya Pustakawan”, bukannya terus kecewa dan berputus asa. Pustakawanboleh menggunakan aplikasi perpustakaan melalui Facebook sebagai satu cara untukberhubung rapat dengan pelajar yang selalunya diajar sekali gus dalam sesiperpustakaan. Aplikasi Facebook yang telah dibina oleh perpustakaan bolehmenyediakan satu ruang untuk pelajar bertanyakan soalan rujukan. Walaubagaimanapun, penambahan ciri-ciri tertentu mungkin boleh membantu meningkatkanperkhidmatan seperti ini. Secara keseluruhannya, platform sebegini boleh membantuuntuk menjadikan suasana perpustakaan lebih terbuka dan mudah dicapai, sekali gusmenggalakkan lebih banyak interaksi dan peluang pengajaran. Jika kita pindahkansenario perpustakaan ini kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, pelajarmungkin akan mula berkongsi tip-tip belajar sewaktu mereka menemui modul/notayang paling berguna. Mereka mungkin mencadangkan modul/nota kepada rakanmereka berdasarkan keperluan yang dinyatakan sewaktu interaksi sosial. Kesemuaaktiviti ini boleh membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran belajar mereka,seterusnya memperkaya pengalaman dan kepuasan akademik mereka (PennState2007).
 75. 75. 68 Bab 5: Facebook MULAKAN DENGAN FACEBOOK LANGKAH 1 Pergi ke: http://www.facebook.com/ LANGKAH 2 Daftar Masuk/PendaftaranUntuk menggunakanFacebook, anda perlu membuat akaun Facebook mengisi maklumat yang dikehendaki. Kemudian, klik pada ‘Sign Up’.
 76. 76. Bab 5: Facebook 69 Setelah anda mendaftar masuk, halaman ini akanterpapar. Anda perlu melengkapkan sekarang atau dilakukan kemudian. Untuk keluar dari halaman ini klik ‘Skip this step’. Facebook akan menghantar email untuk mengesahkan pendaftaran anda. Klik pada‘Get started’ dan anda boleh mula untuk log masuk.
 77. 77. 70 Bab 5: Facebook LANGKAH 3 Mencari Rakan Anda boleh mengimport senarai Pilih rakan untuk Pergi ke ‘Findrakan daripada email dijemput (Jika rakan anda friends’.Yahoo atau daripada tidak mempunyai akaun aplikasi lain. Facebook). Pilih rakan yang anda mahu untuk dijadikan sebagai rakan Facebook. LANGKAH 4 Menyunting Profil Pergi ke ‘Profile’. Klik pada ‘Edit Profile’.
 78. 78. Bab 5: Facebook 71Pilih perkara yang andamahu untuk disunting. Kemudian klik pada ‘Save Changes’ LANGKAH 5 Pengumpulan Rakan Pergi ke ‘Account’. Klik pada ‘Edit Friends’. Kemudian klik ‘Create a List’.
 79. 79. 72 Bab 5: Facebook Masukkan nama pengumpulan rakan yang hendak ditubuhkan, contohnya “students”. Sekarang, anda boleh mula menyunting senarai rakan untuk dikumpul dalam senarai ‘Student’ dengan pergi ke ‘Edit Lists’. Pilih ‘Students”. LANGKAH 6 Privasi Pergi ke ‘Account’. Klik pada ‘Privacy Settings’.
 80. 80. Bab 5: Facebook 73 Pilih jenis privasi yang anda mahu untuk akaun Facebook anda. Kemudian klik pada ‘Apply These Settings’. LANGKAH 7 Menjadikan Status (Catatan Dinding) Privasi Tulis status (catatan dinding) Pilih jenis privasi anda di sini. yang tersenarai atau suaikan mengikut kehendak anda. Pilih status untuk dilihat ‘These people’. Anda juga boleh memilih untuk menyembunyikankepada individu-individu tertentu di sini. Kemudian klik pada ‘Save Setting’.
 81. 81. 74 Bab 5: Facebook LANGKAH 8 Album GambarPada halaman utamaFacebook anda klik ‘Photos’. Pilih gambar daripada folder anda yang sudah sedia ada. Kemudian klik ‘Select Berikan nama untuk Photos’. album anda. Klik pada ‘Create Pilih jenis privasi Album’. perkongsian album gambar tersebut.
 82. 82. Bab 5: Facebook 75 Kemudian klik ‘Publish Now’ atau ‘Skip’ bahagian ini. Tuliskan peneranganberkenaan album anda. Klik pada ‘Save Changes’. LANGKAH 9 Menubuhkan Kumpulan Pada halaman utama facebook, klik pada ‘Create Group’.
 83. 83. 76 Bab 5: Facebook Masukkan nama kumpulan yang hendak Pilih ahli untuk ditubuhkan. dimasukkan di dalam kumpulan ini. Pilih jenis privasi Kemudian klik kumpulan anda. pada ‘Create’. Tuliskan topik untuk memulakan perbincangan. Pilih aktiviti yang anda mahu lakukan.
 84. 84. Bab 5: Facebook 77LANGKAH 10 Membuat Acara (Event) Klik ‘Create an Event’. Pada muka utama Facebook anda, klik pada ‘Events’.Masukkan maklumat berkenaan acara tersebut. Kemudian klik pada ‘Create Event’.
 85. 85. 78 Bab 5: Facebook RUJUKAN Baker, P. 1999. Creating learning communities: The unfinished agenda. In B. A. Pescosolido & R. Aminzade (Eds.), The social works of higher education (pp. 95- 109). Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press. Caroline Lego Muñoz & Terri L Towner. 2009. Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. http://www46.homepage.villanova.edu/john.immerwahr/TP101/Facebook.pdf [7 Mac 2011] Mazer, J. P., Murphy, R.E., & Simonds, C. J. 2007. I’ll see you on ‘Facebook’: The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. Communication Education, 56, 1-17. PennState. 2007. 7 Things You Need to Know about Facebook Applications. http://ets.tlt.psu.edu/wp-content/uploads/facebook_applications.pdf [7 Mac 2011]
 86. 86. Bab 6: Flickr 79 BAB 6 FLICKRAPAKAH ITU FLICKR?Flickr ialah satu laman web perkongsian gambar yang boleh digunakan untuk memuatnaik gambar, memberikan tag kepada gambar, melihat gambar orang lain, sertamenulis komen dan anotasi pada gambar tersebut. Pengguna boleh membina setgambar untuk menyusunnya dengan mudah dan juga menyertai kumpulan topikperbincangan bagi memupuk kesedaran berkomuniti. Flickr dilancarkan pada bulanFebruari 2004, dan merupakan salah satu daripada alat Web 2.0 yang popular. Lamanini menyediakan peralatannya, tetapi nilainya terhasil daripada sumbangan komunitipengguna – gambar-gambar, komen, rating dan organisasi – serta perhubungan antaraindividu yang dipermudahkan oleh laman ini. Flickr juga menyediakan pelbagai tetapanprivasi yang memberi pengguna kawalan terhadap cara penggunaan yang diingini untukgambar-gambar mereka (http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7034.pdf).CARA MENGGUNAKAN FLICKRWalaupun penggunaan Flickr lebih kepada bahan bergambar, namun laman web inilebih tepat diterangkan sebagai satu tempat untuk berkongsi pengalaman danmembina perhubungan. Salah satu daripada tanda-tanda kemajuan teknologi adalahkeupayaan pengguna untuk menghasilkan bahan sendiri, dan gambar ialah cara yangpaling mudah untuk berkongsi hasil kerja kreatif. Pelajar dan guru/pensyarah selalunyamempunyai banyak gambar yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa. Denganmemudahkan perkongsian gambar, Flickr membuktikan bahawa penyumbangan bahanmerupakan proses yang amat mudah dan hampir apa sahaja yang dikongsi akanditonton oleh seseorang. Keupayaan untuk berbual mengenai sesuatu gambar danmengemas kini gambar tersebut berdasarkan komen yang diterima akan mewujudkankesedaran berkomuniti. Malah, pengguna Flickr juga amat gemar menggunakan laman

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • ina_qiuqiu

  Oct. 19, 2013
 • izazil

  Dec. 30, 2013
 • nahijahendut

  May. 22, 2014
 • TorSiongHoon

  Jul. 19, 2014
 • conan_90

  Nov. 19, 2015
 • TIPONGERICA

  May. 8, 2016
 • ArZack1

  Feb. 19, 2017
 • sabrynasu

  Apr. 13, 2020

web 2.0

Views

Total views

16,613

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,764

Actions

Downloads

824

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×