Aplikasi Perangkaian Sosial Web 2.0 dalam Pendidikan

6,277 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,835
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aplikasi Perangkaian Sosial Web 2.0 dalam Pendidikan

 1. 1. Aplikasi Perangkaian Sosial Web 2.0 dalam Pendidikan MOHAMED AMIN EMBI Pembangunan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia 2012
 2. 2. Cetakan Pertama/First Printing 2012 Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia/ Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012 Universiti Kebangsaan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Pusat Pembangunan Akademik UKM terlebih dahulu. All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Centre for Academic Advancement UKM. Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA http://www.ukm.my/ppa e-mel: pghppa@ukm.myAplikasi Perangkaian Sosial Web 2.0 dalam PendidikanMohamed Amin EmbiISBN 978-983-3168-26-2
 3. 3. Isi kandungan i ISI KANDUNGAN Muka SuratBAB 1 FACEBOOK Apakah itu Facebook?……………………………………….….…….…1 1 Kelebihan Facebook………………………………………………….…1 1 Cara menggunakan Facebook dalam pendidikan…………….…….…...3 3 Penggunaan Facebook dalam pengajaran dan pembelajaran…………....3 3 Mulakan dengan Facebook……………………………………….............5 5 Rujukan…..………………………………………………..…………....17 18BAB 2 TWITTER Apakah itu Twitter?…………………………………….…….…….......18 19 Kelebihan Twitter …...…………………………………….….…..…...19 20 Cara menggunakan Twitter dalam pendidikan…………………...........19 21 Mulakan dengan Twitter………………………………...…………......22 23 Rujukan….………………………...…………………………………...27 28BAB 3 LINKEDIN Apakah itu Linkedin?...…………………….…………………………...28 29 Faedah kepada pelajar...………..……………………………..………..28 29 Faedah kepada guru…………….…………………………..………….29 30 Cara pelajar boleh mendapat faedah daripada Linkedin…...…..………29 31 Mulakan dengan Linkedin...…………………………..………………..31 32 Rujukan….…………………………..………………………………....37 38
 4. 4. ii Isi kandunganBAB 4 BLOGGER Apakah itu blog? ..……………………………………...……………....38 39 Kelebihan log web atau blog….…………………………...…………..38 39 Faedah menggunakan blog……………………………………......……40 41 Cara menggunakan blog……………………………………...………...41 42 Mulakan dengan Blogger………………………..………….…………..42 43 Rujukan…….…………………………..…………………….………...49 50BAB 5 WORDPRESS Apakah itu Wordpress?…………………………………..……….........50 51 Kelebihan Wordpress……..………………………………....………..50 51 Cara menggunakan Wordpress……………………………....................51 52 Mulakan dengan Wordpress…….………………………...…………...52 53 Rujukan……….………………………...……………………………...58 60BAB 6 EDMODO Apakah itu Edmodo?…………………………………...………………59 61 Menggunakan Edmodo dalam pendidikan…...…………..…………….60 62 Mulakan dengan Edmodo..…..……………………………..…………..62 64 Rujukan………..………………………….…………………………....71 74BAB 7 NING Apakah itu Ning?...…………………………………..………………....72 75 Faedah menggunakan Ning dalam pendidikan………………..……......72 76 Cara menggunakan Ning………………………………............................73 76 Penggunaan Ning dalam pengajaran dan pembelajaran………...……....74 78 Mulakan dengan Ning…...……………………………….……...............76 79 Rujukan………..………………………..……………………………....90 92
 5. 5. Isi kandungan iiiBAB 8 GROUPLY Apakah itu Grouply?...……………………………..………………….91 93 Faedah Grouply..……..………..………………………..……………..91 93 Grouply dalam pendidikan……..………………………..…………….92 94 Mulakan dengan Grouply..………..…………………………….……..94 96 Rujukan…………..………………………….………………………..101 103BAB 9 SQUIDOO 104 Apakah itu Squidoo?........………………………………….………….102 104 Faedah Squidoo………..………..…………………………..………...102 105 Faedah pembinaan Kanta Squidoo………………………………...…103 107 Mulakan dengan Squidoo.....………………..……………………......105 114 Rujukan………..…………..………………………………………....111BAB 10 GOOGLE WAVE 115 Apakah itu Google Wave?.……………………..…………………….112 115 Faedah Google Wave...........….....……………..…………………….112 117 Google Wave dalam pendidikan..……………………..…………..…113 118 Mulakan dengan Google Wave.……..………………..………………115 133 Rujukan……….………………...…………………………………….130
 6. 6. Bab 1: Facebook 1 Bab 1 FACEBOOKAPAKAH ITU FACEBOOK?Platform Facebook membolehkan pembangun web membina aplikasi yangbersepadu dengan rangkaian sosial Facebook dan disampaikan melalui lamanWeb Facebook. Aplikasi tersebut dijalankan di pelayan pembangun web, danapa sahaja data yang unik kepada aplikasi tersebut disimpan dalam pangkalandata pembangun web. Walaupun berfungsi di pelayan tersendiri, aplikasiFacebook boleh mencari datanya bagi memperoleh manfaat daripadarangkaian sosial Facebook yang sedia ada. Pengguna Facebook boleh melayariaplikasi yang ada dan mengaktifkan mana-mana aplikasi yang dimahukan, yangmemberi mereka kebenaran untuk mengakses sebarang subset data akaunmereka (PennState 2007).KELEBIHAN FACEBOOKMenurut Caroline dan Terri (2009), terdapat pelbagai ciri-ciri unik yangmenjadikan Facebook sesuai untuk aktiviti pendidikan. Contohnya, Facebookdilengkapi dengan: 1. Papan buletin, 2. Pemesejan segera, 3. E-mel,
 7. 7. 2 Bab 1: Facebook 4. Kebolehan untuk menyiarkan video dan gambar, 5. Kebolehan untuk menyiarkan maklumat dan bekerjasama dalam lingkungan sistem.Selain itu, dengan kadar penggunaan yang tinggi dan beberapa kelebihanteknologi, rangkaian sosial seperti Facebook boleh menyediakan: 1. Pelbagai manfaat pedagogi lain kepada guru dan juga pelajar. 2. Menghubungkan sesama pelajar yang secara tidak langsung membina komuniti pembelajaran – satu komponen penting untuk pendidikan pelajar (Baker 1999). 3. Menyediakan peluang dan struktur kepada pengajar untuk membolehkan pelajar membantu dan menyokong satu sama lain dengan membina kursus-kursus melalui komuniti yang telah diwujudkan oleh pelajar sendiri. 4. Modul pembelajaran berasaskan Internet akan menggalakkan penglibatan aktif pelajar dengan cara yang berbeza daripada kelas kuliah biasa. 5. Meningkatkan interaksi antara guru dengan pelajar dan juga sesama pelajar dalam bentuk komunikasi berasaskan web. 6. Membantu pengajar berhubung dengan pelajar mereka mengenai tugasan, kegiatan akan datang, pautan berguna dan contoh-contoh tugasan di luar kelas. 7. Pelajar boleh menggunakan Facebook untuk menghubungi rakan sekelas tentang tugasan kelas atau peperiksaan serta bekerjasama melakukan tugasan dan projek kumpulan dalam persekitaran Internet. 8. Rangkaian sosial yang dibina berasaskan konsep interaksi secara bersemuka antara guru dengan pelajar ini membenarkan pelajar untuk
 8. 8. Bab 1: Facebook 3 melihat profil pengajar yang mengandungi maklumat peribadi, minat, latar belakang dan “rakan-rakan” yang boleh meningkatkan motivasi pelajar, pembelajaran berkesan dan juga iklim bilik darjah (Mazer et al. 2007).CARA MENGGUNAKAN FACEBOOK DALAM PENDIDIKANAmat penting bagi guru dan pensyarah untuk memperkenalkan rangkaiansosial kepada pelajar. Menurut Caroline dan Terri (2009), sebagai tugasanelektif, guru boleh meminta pelajar untuk: 1. Membuka akaun Facebook mereka sendiri dan “menjadi kawan” kepada sekurang-kurangnya seorang daripada rakan sekelas mereka. 2. Menyiarkan gambar yang bersesuaian dan berkaitan dengan kelas, pesanan mengenai tugasan kursus, serta permohonan kursus. 3. Mencuba penggunaan ciri-ciri yang berbeza.PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM PENGAJARAN DANPEMBELAJARANDengan membina peralatan dalam struktur sosial Facebook, anda akanmenggalakkan lebih banyak interaksi antara peserta. Misalnya melalui aplikasiperpustakaan, pelajar yang menghadapi kesukaran untuk mencari katalogperpustakaan elektronik atau mempelajari cara penggunaan sistemperpustakaan universiti mungkin lebih selesa bertanya kepada “rakan” didalam kumpulan atau menggunakan fungsi butang “Tanya Pustakawan”,bukannya terus kecewa dan berputus asa. Pustakawan boleh menggunakanaplikasi perpustakaan melalui Facebook sebagai satu cara untuk berhubung
 9. 9. 4 Bab 1: Facebookrapat dengan pelajar yang selalunya diajar sekali gus dalam sesi perpustakaan.Aplikasi Facebook yang telah dibina oleh perpustakaan boleh menyediakansatu ruang untuk pelajar bertanyakan soalan rujukan. Walau bagaimanapun,penambahan ciri-ciri tertentu mungkin boleh membantu meningkatkanperkhidmatan seperti ini. Secara keseluruhannya, platform sebegini bolehmembantu untuk menjadikan suasana perpustakaan lebih terbuka dan mudahdicapai, sekali gus menggalakkan lebih banyak interaksi dan peluangpengajaran. Jika kita pindahkan senario perpustakaan ini kepada pengajarandan pembelajaran di dalam kelas, pelajar mungkin akan mula berkongsi tip-tipbelajar sewaktu mereka menemui modul/nota yang paling berguna. Merekamungkin mencadangkan modul/nota kepada rakan mereka berdasarkankeperluan yang dinyatakan sewaktu interaksi sosial. Kesemua aktiviti ini bolehmembantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran belajar mereka, seterusnyamemperkaya pengalaman dan kepuasan akademik mereka (PennState 2007).
 10. 10. Bab 1: Facebook 5MULAKAN DENGAN FACEBOOK LANGKAH 1 Pergi ke: http://www.facebook.com/ LANGKAH 2 Daftar Masuk/PendaftaranUntuk menggunakan Facebook, anda perlu membuat akaun Facebook dengan mengisi maklumat yang dikehendaki. Kemudian, klik pada ‘Sign Up’.
 11. 11. 6 Bab 1: FacebookSetelah anda mendaftar masuk, halaman ini akan terpapar. Anda perlu melengkapkan sekarang atau dilakukan kemudian. Facebook akan menghantar email untuk mengesahkan Untuk keluar dari pendaftaran anda. halaman ini klik ‘Skip this step’. Klik pada‘Get started’ dan anda boleh mula untuk log masuk.
 12. 12. Bab 1: Facebook 7 LANGKAH 3 Mencari Rakan Anda boleh Pilih rakan untukmengimport senarai Pergi ke ‘Find dijemput (Jika rakan anda rakan daripada friends’. tidak mempunyai akaun email Yahoo atau Facebook). daripada aplikasi lain. Pilih rakan yang anda mahu untuk dijadikan sebagai rakan Facebook.
 13. 13. 8 Bab 1: Facebook LANGKAH 4 Menyunting Profil Pergi ke ‘Profile’. Klik pada ‘Edit Profile’.Pilih perkara yanganda mahu untuk disunting. Kemudian klik pada ‘Save Changes’
 14. 14. Bab 1: Facebook 9LANGKAH 5 Pengumpulan Rakan Pergi ke ‘Account’. Klik pada ‘Edit Friends’. Kemudian klik ‘Create a List’.
 15. 15. 10 Bab 1: Facebook Masukkan nama pengumpulan rakan yang hendak ditubuhkan, contohnya “students”. Sekarang, anda boleh mula menyunting senarai rakan untuk dikumpul dalam senarai ‘Student’ dengan pergi ke ‘Edit Lists’. Pilih ‘Students”.
 16. 16. Bab 1: Facebook 11 LANGKAH 6 Privasi Pergi ke ‘Account’. Klik pada ‘Privacy Settings’.Pilih jenis privasiyang anda mahu untuk akaunFacebook anda. Kemudian klik pada ‘Apply These Settings’.
 17. 17. 12 Bab 1: Facebook LANGKAH 7 Menjadikan Status (Catatan Dinding) Privasi Tulis status (catatan dinding) Pilih jenis privasi anda di sini. yang tersenarai atau suaikan mengikut kehendak anda.Pilih status untuk dilihat ‘These people’. Anda juga boleh memilih untuk menyembunyikan kepada individu- individu tertentu di sini. Kemudian klik pada ‘Save Setting’.
 18. 18. Bab 1: Facebook 13 LANGKAH 8 Album GambarPada halaman utama Facebook, anda klik ‘Photos’. Pilih gambar daripada folder anda yang sudah sedia ada. Kemudian klik ‘Select Photos’.
 19. 19. 14 Bab 1: Facebook Berikan nama untuk album anda. Klik pada ‘Create Album’. Pilih jenis privasi perkongsian album gambar tersebut.Kemudian klik ‘Publish Now’ atau ‘Skip’ bahagian ini.Tuliskan penerangan berkenaan album anda. Klik pada ‘Save Changes’.
 20. 20. Bab 1: Facebook 15 LANGKAH 9 Menubuhkan Kumpulan Pada halaman utama facebook, klik pada ‘Create Group’. Masukkan nama kumpulan yang hendak Pilih ahli untuk ditubuhkan. dimasukkan di Contohnya,dalam kumpulan “Web 2.0 tools”. ini. Kemudian klik Pilih jenis privasi pada ‘Create’. kumpulan anda.
 21. 21. 16 Bab 1: Facebook Tuliskan topik untuk memulakan perbincangan. Pilih aktiviti yang anda mahu lakukan. LANGKAH 10 Membuat Acara Pada muka utama Facebook anda, klik pada ‘Events’.
 22. 22. Bab 1: Facebook 17 Klik ‘Create an Event’. Masukkan maklumatberkenaan acara tersebut. Kemudian klik pada ‘Create Event’.
 23. 23. 18 Bab 1: FacebookRUJUKANBaker, P. 1999. Creating learning communities: The unfinished agenda. In B. A. Pescosolido & R. Aminzade (Eds.), The social works of higher education (pp. 95-109). Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.Caroline Lego Muñoz & Terri L Towner. 2009. Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. http://www46.homepage.villanova.edu/john.immerwahr/TP101/Faceboo k.pdf [7 Mac 2011]Mazer, J. P., Murphy, R.E., & Simonds, C. J. 2007. I’ll see you on ‘Facebook’: The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. Communication Education, 56, 1-17.PennState. 2007. 7 Things You Need to Know about Facebook Applications. http://ets.tlt.psu.edu/wp-content/uploads/facebook_applications.pdf [7 Mac 2011].
 24. 24. Bab 2: Twitter 19BAB Bab 2 TWITTER APAKAH ITU TWITTER? Penulisan blog mikro ialah salah satu teknologi Web 2.0 dan bentuk baharu penulisan blog yang membolehkan pengguna menerbitkan catatan ringkas terkini atau gambar secara dalam talian dengan hanya 140-200 jumlah aksara. Catatan ini boleh disunting dan diakses dalam talian, atau dihantar melalui khidmat pesanan ringkas (SMS), e-mel atau khidmat pemesejan segera (IM). Penulis blog mikro biasanya memasukkan catatan mereka sebagai satu widget pada blog atau laman web mereka. Penulisan blog mikro membolehkan interaksi masa nyata sesama pengguna menggunakan alat, teknologi dan aplikasi yang berbeza-beza. Khidmat blog mikro yang paling terkenal ialah Twitter (Carmen & Gabriela 2008). Laman web Twitter, yang dimiliki dan diusahakan oleh Twitter Inc., menawarkan perangkaian sosial dan penulisan blog mikro yang membolehkan pengguna menghantar dan membaca pesanan yang dipanggil tweet. Tweet ialah siaran teks dengan jumlah maksimum 140 aksara yang dipaparkan pada profil pengguna. Format tweet yang ringkas ialah ciri khusus perkhidmatan ini, yang membolehkan kerjasama tidak rasmi dan perkongsian maklumat dengan pantas bagi melegakan kelesuan akibat penggunaan e-mel dan IM yang semakin meningkat. Penulisan di Twitter juga merupakan cara komunikasi yang kurang
 25. 25. 20 Bab 2: Twitterberhalangan: anda boleh berkongsi maklumat dengan orang yang biasanyatidak akan saling berutus e-mel atau pesanan IM dengan anda, dan ini akanmemperluas lingkungan hubungan anda untuk merangkumi komuniti yangterdiri daripada mereka yang sehaluan dengan anda(http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter).KELEBIHAN TWITTERAntara kelebihan Twitter adalah: 1. Twitter mudah digunakan. Pendaftaran mengambil masa tidak sampai seminit dan tiada e-mel pengesahan diperlukan. 2. Anda boleh membuka sebanyak mana akaun yang diingini. Pengikut dianggap sebagai rakan. Setelah mereka mengikuti tweet anda, anda juga boleh mengikuti mereka dan terus dianggap sebagai rakan mereka. 3. Papan pesanan atau “tweet” itu sendiri boleh dilihat oleh orang ramai sama ada mereka rakan penyiar ataupun bukan, dan anda juga boleh menyertakan URL anda yang boleh diklik. 4. Templat profil Twitter juga unik, yang boleh dibina melalui HTML atau dibeli melalui pengedar-pengedar sah di beberapa laman web lelong yang berkaitan dengan templat.(Sumber: http://unblocked.me/twitter_faq/advantages-and-disadvantages-of-twitter.php)
 26. 26. Bab 2: Twitter 21CARA MENGGUNAKAN TWITTER DALAM PENDIDIKANBerikut adalah beberapa cara menggunakan Twitter dalam pendidikan: 1. Papan Twit: Maklumkan kepada pelajar tentang perubahan kandungan kursus, jadual, tempat atau maklumat penting lain. 2. Membuat Ringkasan: Minta pelajar untuk membaca satu artikel atau bab dan kemudian menerbitkan ringkasan isi-isi penting artikel atau bab tersebut. Had 140 aksara memerlukan disiplin akademik yang kukuh. 3. Pautan Twit: Kongsi hiperpautan. Arahkan setiap pelajar untuk berkongsi satu hiperpautan baharu kepada laman web berfaedah yang ditemui dari semasa ke semasa. 4. Mengekori di Twitter: Ikuti personaliti terkenal dan catatkan perkembangan mereka. Lebih baik jika aktiviti ini dapat dikaitkan dengan suatu acara (seperti semasa pemilihan Presiden Amerika Syarikat baru-baru ini, ramai yang mengikuti @ BarackObama untuk mengetahui ucapan terkini beliau, dsb.) 5. Tweet Masa Silam: Pilih seorang individu terkenal pada zaman dahulu dan buka akaun Twitter untuk mereka. Pilih seorang tokoh sejarah dan tulis tweet dengan kerap seolah-olah anda adalah mereka, dengan mengunakan gaya bahasa dan perbendaharaan kata yang dirasakan mungkin digunakan oleh mereka. 6. Perbincangan Mikro: Adakan perbincangan yang melibatkan semua pelajar yang mempunyai akaun Twitter. Asalkan semua orang mengikuti keseluruhan ahli kumpulan, tiada sesiapa pun yang akan ketinggalan aliran Twitter. Semua pelajar akan mengambil bahagian kerana urutan penyumbang tweet telah dipersetujui terlebih dahulu.
 27. 27. 22 Bab 2: Twitter 7. Penulisan Mikro: Penulisan kolaboratif secara progresif di Twitter. Pelajar bersetuju untuk bergilir-gilir menulis ‘cerita’ dalam tempoh waktu tertentu. 8. Lingua Tweeta: Sesuai bagi pembelajaran bahasa moden. Hantar tweet dalam bahasa asing dan minta pelajar membalasnya dalam bahasa yang sama atau menterjemahkan tweet tersebut ke dalam bahasa ibunda mereka. 9. Tweming: Mulakan satu meme (idea yang tersebar melalui Internet) – capai persetujuan tentang satu tanda hash sepunya supaya semua kandungan yang dimasukkan akan direkodkan secara automatik oleh Twemes (satu aplikasi yang mengikuti tweet melalui tag yang dimasukkan dan memaklumkan perkara yang sedang dibualkan di Twitter) atau aplikasi pengumpulan lain. 10. Sahabat Twitter: Galakkan pelajar mencari ‘sahabat pena’ di Twitter dan selalulah berbual dengan mereka untuk suatu tempoh tertentu bagi mengetahui tentang kebudayaan, hobi, rakan-rakan, keluarga mereka, dsb. Sesuai untuk belajar tentang pengamal budaya lain.
 28. 28. Bab 2: Twitter 23MULAKAN DENGAN TWITTER LANGKAH 1 Pergi ke: http://www.twitter.com. LANGKAH 2 Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk membuat akaun Twitter, klik butang ‘Sign Up’.
 29. 29. 24 Bab 2: Twitter Masukkan maklumat yang dikehendaki. Kemudian klik ‘Create my account’. Selepas itu, anda perlu mengakses akaun email anda. Twitter akan menghantar email pengesahan. Klik pada pautan yang diberi untuk mengesahkan alamat email anda.
 30. 30. Bab 2: Twitter 25 Anda akan dibawake muka Twitter dan anda perlu mendaftar masuk menggunakan IDdan katalaluan yangtelah dibuat semasapendaftaran akaun. LANGKAH 3 Mencari Rakan Klik pada ‘Find Friends’. Cari rakan Twitter melalui akaun email seperti Gmail, Yahoo!, AOL, Hotmail dan MSN. Twitter akan menyenaraikan rakan- rakan anda yang mempunyai akaun Twitter.
 31. 31. 26 Bab 2: Twitter LANGKAH 4 Menjadi Tweeter foll Klik pada ‘Tweet’ untuk Tulis di sini untuk mengemaskini memulakan dan untuk perbualan/ topik. memaklumkan kepada individu lain. LANGKAH 5 Mengikuti (Follow) Untuk mula mengikuti (mengetahui catatan terkini dan yang dikemaskini), buka laman web yang anda ingin ikuti kemudian klik pada ikon ‘Twitter’.
 32. 32. Bab 2: Twitter 27 Atau anda juga boleh pergi Kemudian, masukkan ke ‘Who To Follow’. kata kunci untuk mula membuat pencarian tentang perkara yang anda ingin ikuti.Halaman ini akan terpapar. Klik di sini untuk mula mengikuti. Klik pada ‘Reply’ untuk Klik ‘Retweet’ pada membalas catatan. catatan yang anda gemari.
 33. 33. 28 Bab 2: TwitterRUJUKANAdvantages and disadvantages of Twitter. http://unblocked.me/twitter_faq/advantages-and-disadvantages-of- twitter.php [27 Mei 2011]Carmen Holotescu & Gabriela Grosseck. 2008. Using microblogging in education. http://www.scribd.com/doc/2286799/Can-we-use-Twitter- for-educational-activities [27 Mei 2011]Wikipedia: Twitter. http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter [27 Mei 2011]
 34. 34. Bab 3: LinkedIn 29 Bab 3 LINKEDINAPAKAH ITU LINKEDIN?LinkedIn ialah pangkalan data golongan profesional yang amat besar.Maklumat yang biasa dimasukkan oleh pengguna seperti kategori “TajukUtama Profil”, “Ringkasan”, “Pendidikan”, “Syarikat”, dsb. membolehkan kitamengenal pasti orang yang dicari berdasarkan faktor tertentu. Ringkasnya,LinkedIn ialah tempat untuk mencari dan ditemui (Neal Schaffer 2009).FAEDAH KEPADA PELAJARBerikut ialah faedah LinkedIn kepada pelajar:1. Peningkatan kemahiran dan kecekapan dalam teknologi.2. Peningkatan pendedahan kepada pandangan yang berbeza.3. Perkembangan dalam kemahiran komunikasi.4. Peningkatan kebolehan untuk bekerjasama dalam projek berkumpulan.5. Ramai pelajar telah pun menggunakan teknologi ini, jadi mereka mungkin menumpukan lebih perhatian dalam pelajaran jika teknologi ini digunakan.6. Pelajar boleh membina imej diri yang positif dengan menonjolkan kualiti terbaik dalam diri mereka.7. Kekal berhubung.
 35. 35. 30 Bab 3: LinkedIn8. Kreativiti.(Sumber: http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college-students-can-benefit-linkedin)FAEDAH KEPADA GURUBerikut ialah beberapa faedah penggunaan LinkedIn untuk guru:1. Cara yang murah dan berkesan untuk menyampaikan maklumat kepada ibu bapa dan menyebarkan berita tentang sekolah dan acara.2. Maklumat boleh disampaikan kepada ibu bapa yang tidak dapat datang ke sekolah.3. Boleh membina perkongsian dengan sekolah-sekolah di negeri atau negara lain.4. Bekerjasama dengan guru lain.5. Bertukar-tukar pelan pengajaran dan maklumat.6. Peningkatan akses kepada sumber.(Sumber: http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college-students-can-benefit-linkedin)
 36. 36. Bab 3: LinkedIn 31CARA PELAJAR BOLEH MENDAPAT FAEDAH DARIPADALINKEDINBerikut ialah beberapa cara pelajar boleh mendapat faedah daripada LinkedIn:1. Mendapat makluman tentang kerja melalui e-mel.2. Berhubung dengan golongan profesional.3. Melakukan kajian tentang syarikat.4. Mendapat perakuan.5. Membolehkan syarikat mencari anda.6. Berhubung dengan pelajar lain.7. Mendapat kerja di peringkat antarabangsa.(Sumber: http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college-students-can-benefit-linkedin)
 37. 37. 32 Bab 3: LinkedInMULAKAN DENGAN LINKEDINLANGKAH 1 Pergi ke: http://www.linkedin.com/LANGKAH 2 Daftar Masuk / Pendaftaran Jika anda belum mempunyai akaun LinkedIn, anda perlu mendaftar dengan mengisi maklumat yang diperlukan. Kemudian, klik ‘Join Now’.
 38. 38. Bab 3: LinkedIn 33 LinkedIn akan menghantar satu e-mel kepada Klik pada akaun e-mel yangpautan untuk anda daftarkan.mengesahkanalamat e-mel anda. Tetingkap ini akan muncul. Anda perlu klik butang ‘Confirm’. Kini anda Masukkan alamat e-mel boleh menggunakan dan kata laluan, akaun LinkedIn anda. kemudian klik ‘Sign In’.
 39. 39. 34 Bab 3: LinkedInLANGKAH 3 Mengajak Rakan Untuk mengajak rakan dan berhubung menggunakan LinkedIn, masukkan alamat e-mel rakan anda di sini. Kemudian klik ‘Send Invitation’.LANGKAH 4 Menyunting Profil Anda Untuk mulamenyunting profil anda, klik tab Pergi ke ‘Edit ‘Profile’ di sini. Profile’.
 40. 40. Bab 3: LinkedIn 35 Menambah gambar profil Untuk menambah/menukargambar profil anda, klik ‘Add Photo’. Anda juga boleh mencatatkan dan berkongsi maklumat terkini anda di sini. Lihat gambar dari fail di komputer anda. Klik butang ‘Upload Photo’.
 41. 41. 36 Bab 3: LinkedIn Anda boleh menyemak peratus kelengkapan profil anda. Klik pada senarai untuk mengemaskinikannya. Anda boleh berkongsi profil anda kepada ahli LinkedIn yang lain. Anda juga boleh menyimpan dan mencetaknya dalam format pdf.LANGKAH 5 Mencari & Menambah Rangkaian Masukkan nama orang yang ingin anda cari di LinkedIn.
 42. 42. Bab 3: LinkedIn 37 Atau anda boleh mencari menggunakan versi carian lanjutan di sini. Senarai namadalam hasil carian Bilangan hasil carian. Pilih dan klik pada nama yang ingin anda tambahkan dalam rangkaian.
 43. 43. 38 Bab 3: LinkedIn Klik di sini untuk menambahnya ke dalam rangkaian anda. Atau anda boleh menghantar e- mel sebelum menambahnya.RUJUKANWhat is LinkedIn and Why Should You Join? http://windmillnetworking.com/2009/08/26/what-is-linkedin-and-why- should-you-join/ [11 Ogos 2011]Teaching and Learning Resources / Social Networking. http://teachinglearningresources.pbworks.com/w/page/31012687/Socia l%20Networking [11 Ogos 2011]7 ways college students can benefit from Linkedin. 2011. http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college-students- can-benefit-linkedin [11 Ogos 2011].
 44. 44. Bab 4: Blogger 39 Bab 4 BLOGGERAPAKAH ITU BLOG?Pada amnya, log web atau blog (kata lakur daripada perkataan Inggerisnya‘weblog’) merupakan diari peribadi, ruang kolaboratif, saluran berita terkinidan koleksi pautan kepada memo-memo pandangan peribadi anda untuktatapan umum. Pendek kata, blog anda boleh menjadi apa-apa sahaja yanganda inginkan. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis blog, dan tiada peraturanyang tetap mengenainya. Ringkasnya, blog ialah satu laman web untuk andamembuat catatan secara berterusan. Perkara baharu dipaparkan padabahagian paling atas agar pelawat boleh membaca catatan terkini. Kemudianmereka boleh memberi komen terhadap entri anda, membuat pautankepadanya atau menghantar e-mel kepada anda. Dalam bidang pendidikan,blog digunakan bagi memenuhi pelbagai bentuk keperluan komunikasi untukmembantu amalan e-pembelajaran (Susana & Sergio 2007).KELEBIHAN WEB LOG ATAU BLOGMenurut Susana dan Sergio (2007), blog mempunyai beberapa kelebihan: 1. Ia mudah untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan teknologi yang lain.
 45. 45. 40 Bab 4: Blogger 2. Lebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat (teks, imej, video, dsb.) ke Internet menggunakan blog jika dibandingkan dengan penerbitan web tradisional. 3. Ia membolehkan penerbitan segera dengan hanya satu klik, mudah untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan laman web biasa yang memerlukan banyak masa, usaha, dan pengetahuan reka bentuk laman web (HTML, CSS, JavaScript). 4. Ia boleh dikemas kini dengan mudah dari mana-mana sahaja tanpa memerlukan sambungan FTP, perisian pengarangan web dan sebagainya. 5. Ia berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kualiti maklumat dan membenarkan pelbagai tahap perincian maklumat. Ia membolehkan keseimbangan antara jangkauan dengan kekayaan maklumat. 6. Maklumat yang disiarkan di blog boleh didapatkan secara 24/7(pada bila-bila masa dan di mana-mana jua). 7. Tiada perisian blog tertentu yang diperlukan untuk membina blog. Sesetengah penulis blog (blogger) menggunakan HTML ringkas untuk membina blog mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan perisian blog membolehkan seseorang itu membina dan menyelenggara blog tanpa memerlukan pengetahuan HTML. Pengajar tidak perlu meminta log pembelajaran pelajar mereka dari semasa ke semasa. 8. Pelbagai teknologi lain boleh digunakan bersama blog. Contohnya, penggunaan Wiki yang membolehkan penulisan secara berkumpulan dan perkongsian pengetahuan (seperti pembinaan glosari).
 46. 46. Bab 4: Blogger 41FAEDAH MENGGUNAKAN BLOGBerikut merupakan faedah penggunaan blog yang dinyatakan oleh Anamaria(2010): 1. Blog membolehkan pelajar yang mempunyai kemahiran web menggunakan sumber maklumat kegemaran mereka, iaitu Internet, secara sah dan sesuai serta mengaplikasikan kemahiran mereka dalam program tersebut. 2. Ia meningkatkan motivasi pelajar untuk bergiat aktif dalam proses pembelajaran kerana menulis blog sangat menyeronokkan dan menarik. 3. Ia membina kemahiran komunikasi pelajar yang kurang mahir Internet melalui pembelajaran rakan sebaya. 4. Ia memberi pelajar maklumat terkini mengenai bahan pembelajaran mereka. 5. Ia membina pemikiran kritis (dan juga cara-cara yang sesuai untuk mengutarakan pemikiran tersebut dalam bentuk tulisan) melalui penggunaan ruang komen dan bentuk maklum balas yang lain. 6. Ia merupakan portal kreativiti dan inisiatif sendiri, kerana idea yang bagus bukan sahaja diberi ganjaran melalui markah yang tinggi, malah mendapat respon secara langsung daripada pembaca blog. 7. Ia membolehkan program anda lebih mudah dilihat di Internet dan memberikan imej positif yang jelas, seterusnya boleh menghasilkan komitmen yang tinggi daripada pelajar terhadap program tersebut dan perasaan bangga terhadap hasil kerja mereka.
 47. 47. 42 Bab 4: Blogger 8. Ia menjadikan pembelajaran lebih sama rata, bukan secara hierarki, dan guru bertindak sebagai titik kawalan, bukan sebagai satu-satunya sumber maklumat dan tafsiran.CARA MENGGUNAKAN BLOGMenurut Susana dan Sergio (2007), blog boleh digunakan oleh pengajar danpelajar seperti berikut: Blog Pengajar: Blog yang ditulis oleh pengajar kebanyakannya digunakan sebagai satu saluran komunikasi tambahan untuk berkongsi maklumat dengan pelajar mereka. Blog pengajar biasanya mengandungi maklumat berkaitan kandungan kursus, pengurusan kursus, komen- komen am kepada pelajar tentang kemajuan pembelajaran mereka, dan sebagainya. Blog Pelajar: Blog yang ditulis oleh pelajar pada asasnya ialah blog pembelajaran atau blog projek. Blog pembelajaran (Lowe 2006) merupakan suatu diari pembelajaran, yang dibina serentak dengan pengalaman pembelajaran, dan memberikan laporan tentang kandungan serta proses pembelajaran (termasuk masa yang diambil, sumber- sumber yang digunakan dan sebagainya). Blog projek yang biasanya ditulis oleh sekumpulan pelajar pula mencatatkan perkembangan dan dapatan projek.
 48. 48. Bab 4: Blogger 43MULAKAN DENGAN BLOGGERLANGKAH 1 Pergi ke: http://www.blogger.com/LANGKAH 2 Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk membina blog, anda perlu mempunyai akaun Google. Klik ’Get started’ untuk membuat akaun tersebut. Untuk membuat akaun Google, anda dikehendaki mengisi borang dalam talian.
 49. 49. 44 Bab 4: Blogger Untuk pengesahan akaun, anda perlu memilih sama ada untuk mendapatkan kod pengesahan melalui mesej teks atau panggilan suara. Pilih negara anda Masukkan nombor Klik ‘Send verification telefon anda code to my mobile bermula dengan phone’. Nombor kod kod negara. tersebut akan dihantar terus ke telefon anda. Setelah anda menerima kod pengesahan. Masukkan Kemudian klik nombor kod ‘Verify’. tersebut di sini.
 50. 50. Bab 4: Blogger 45LANGKAH 3 Menamakan Blog Masukkan nama blog anda. Anda juga boleh mengubah nama tersebut kemudian. Klik di sini untuk menyemak ketersediaan nama blog anda. Selepas itu, klik ‘CONTINUE’ .LANGKAH 4 Memilih Templat Pilih templat anda (anda boleh menukar templat pada bila- bila masa). Kemudian, klik ‘CONTINUE’.
 51. 51. 46 Bab 4: Blogger Sekarang, blog anda sudah siap dibina. Anda boleh mula menulis catatan (posting) dan mengubahsuai blog anda. Klik di sini untuk mula blogging.LANGKAH 5 Mencatat (Posting) Pada paparan blog anda, klik ‘New Post’ yang berada dibahagian atas sebelah kanan. Masukkan judul catatan anda. Kemudian, anda boleh memilih untuk ‘SAVE NOW’ atau ‘PREVIEW’. Jika anda sudah bersedia untuk Taip teks di menerbitkan catatan tersebut, anda boleh klik sini. pada ‘PUBLISH POST’.
 52. 52. Bab 4: Blogger 47 Semasa mengedit teks, anda boleh memasukkan pautan(link), imej atau video. Anda juga boleh memuatnaik video dari folder anda atau daripada YouTube.
 53. 53. 48 Bab 4: BloggerLANGKAH 6 Mengulas Catatan Muka ini akan dipaparkan dan anda boleh mula menulis komen anda. Untuk mengulas, buka catatan yang hendak anda ulaskan, dan klik ‘Comment’. Kemudian, klik pada ‘Post Comment’. Anda boleh ‘Preview’ ulasan tersebut sebelum diterbitkan.
 54. 54. Bab 4: Blogger 49LANGKAH 7 Mengubahsuai Blog Halaman ini akan dipaparkan dan anda boleh klik dan mengheret muka Untuk mengubahsuai elemen blog anda blog, klik ‘Design’ mengikut lokasi yang berada pada kesukaan. bahagian atas sebelah kanan anda. Kemudian anda boleh ‘Preview’ dan‘Save’. Anda juga boleh menambah gajet ke blog anda serta memilih pelbagai gajet yang disediakan.
 55. 55. 50 Bab 4: BloggerRUJUKANAnamaria Dutceac Segesten. 2010. Blogs in higher education – some ideas about their benefits and downsides. http://uvenus.org/2010/06/07/blogs- in-higher-education-%E2%80%93-some-ideas-about-their-benefits-and- downsides/html [4 Mei 2011]http://gplsi.dlsi.ua.es/proyectos/webeso/pdf/inted07.pdf [4 April 2011]Lowe, A.J. 2006. Blog use in teaching – Dragster activity. Internet: http://www.webducate.net/dragster2/examples/bloguse/. [4 Mei 2011]Susana de Juana-Espinosa & Sergio Lujan-Mora. 2007. The use of weblogs in higher education: Benefits and barriers.What’s a blog. http://www.blogger.com/tour_start.g [4 Mei 2011]
 56. 56. Bab 5: Wordpress 51 Bab 5 WORDPRESSAPAKAH ITU WORDPRESSWordPress ialah satu alat penerbitan percuma dalam talian. Ia merupakansatu perisian berasaskan web yang membolehkan sesiapa sahaja membinaserta menyelenggarakan atau menyunting laman web atau blog. Pada asalnya,tujuan Wordpress adalah sebagai satu cara mudah untuk membina blog(http://www.mcbuzz.com/wordpress/what-is-wordpress/).KELEBIHAN WORDPRESSWordPress merupakan pilihan paling lazim bagi pengguna blog kerana ciri-ciriberikut: 1. Mudah dan versatil (serba boleh) - WordPress sesuai untuk sesiapa sahaja – daripada pengguna novis (yang baru belajar) hinggalah kepada pengatur cara yang mahir. 2. Antara muka dengan pelbagai ciri - WordPress mempunyai pelbagai editor teks dengan sokongan multimedia yang canggih; 3. Boleh berkembang - Komuniti WordPress mengedarkan banyak modul untuk hampir semua ciri laman web yang popular; 4. Sumber Terbuka - WordPress adalah percuma untuk dipasang dan digunakan pada laman web anda.
 57. 57. 52 Bab 5: Wordpress(Sumber: http://kb.siteground.com/article/What_is_WordPress.html)CARA MENGGUNAKAN WORDPRESSBerikut merupakan beberapa cara untuk menggunakan WordPress: 1. WordPress ialah satu platform yang mudah digunakan untuk membina apa sahaja bentuk laman web termasuklah laman web portfolio (Cameron 2009). 2. WordPress sebagai penggerak atau penjana laman web sekolah dan blog kelas. Anda boleh mengelog masuk ke laman web sekolah di Internet dan menggunakan antara muka web untuk menjadikan laman web anda lebih canggih (Kuroneko 2008). 3. WordPress membolehkan anda menetapkan pelbagai tahap akses kepada laman web anda dengan menukar peranan pengguna. Dengan cara itu, anda boleh meminta pelajar (dan juga guru) menulis artikel untuk laman web anda, tetapi anda boleh mengawal bahan yang sebenarnya disiarkan di Internet (Kuroneko 2008).
 58. 58. Bab 5: Wordpress 53MULAKAN DENGAN WORDPRESS LANGKAH 1 Pergi ke: http://wordpress.com/ LANGKAH 2 Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk mula mendaftar klik pada butang ‘Sign up now’.
 59. 59. 54 Bab 5: Wordpress Lengkapkan borang berikut untuk membuat akaun WordPress dan alamat blog anda. Kemudian, klik ‘Sign up’.Setelah anda klik pada ‘sign up’, halaman ini akan terpapar.Anda perlu pergi ke kotak emailanda untuk mengaktifkan akaun WordPress. Anda akan menerima email ini dan anda perlu klik pada pautan yang diberi untuk mengaktifkan akaun anda. Masukkan maklumat berkenaan profil anda di dalam borang ini.
 60. 60. Bab 5: Wordpress 55 Simpan profil anda dengan klik pada butang ‘Save Profile’. Setelah anda selesai mengaktifkan akaun, anda boleh log masuk dan mula menggunakan WordPress. LANGKAH 3 Menyunting BlogPada halaman utama bloganda, klik pada ‘About’. Klik ‘Edit’ untuk mula menyunting halaman tersebut.
 61. 61. 56 Bab 5: Wordpress Klik pada ‘Preview Changes’ sebelum anda klik butang ‘Update’. Buang teks ini, dan anda boleh mula menulis Klik pada ‘Update’. berkenaan dengan blog anda di halaman utama ini. Untuk pergi kembali ke halaman blog anda, klik butang ini.
 62. 62. Bab 5: Wordpress 57LANGKAH 4 Menambah PautanPergi ke ‘My Blog’. Klik pada ‘Dashboard’ Kemudian klik ‘Add New’. Masukkan maklumat yang dikehendaki dan kemudian klik pada ‘Add Link’.
 63. 63. 58 Bab 5: Wordpress LANGKAH 5 Menukar Ketrampilan Blog Klik ‘Appearance’ pada halaman Dashboard. Halaman ini akan terpapar dan anda boleh memilih tema yang anda gemari. Pilih tema dan klik pada ‘Activate’.
 64. 64. Bab 5: Wordpress 59 LANGKAH 6 Mengulas Catatan Pada halaman blog , anda akan melihat perkataan ‘Comment’. Untuk memberikan komen, anda perlu klik pada teks ‘Comment’ tersebut. Halaman ini akan terpapar. Tulis komen anda di sini.Klik pada ‘Post Comment’ untuk menghantar atau membalas ulasan yang diterima.
 65. 65. 60 Bab 5: WordpressRUJUKANCameron Chapman. 2009. Ultimate Guide To Using WordPress For A Portfolio. http://www.smashingmagazine.com/2009/04/29/ultimate- guide-to-using-wordpress-for-a-portfolio/ [8 Mac 2011].Koruneko. 2008. WordPress Roles and Capabilities: How to get Students and Teachers to Put Content on Your School or Class Website. http://blog.classroomteacher.ca/68/wordpress-roles-and-capabilities- how-to-get-students-and-teachers-to-put-content-on-your-school-or- class-website/ [8 Mac 2011]What is Wordpress. http://kb.siteground.com/article/What_is_WordPress.html [8 Mac 2011]What is wordpress. http://www.mcbuzz.com/wordpress/what-is-wordpress/ [8 Mac 2011]
 66. 66. Bab 6: Edmodo 61 Bab 6 EDMODOAPAKAH ITU EDMODO?Edmodo merupakan platform sosial persendirian yang percuma untuk gurudan pelajar berkongsi idea, fail, peristiwa dan tugasan. Edmodo menyediakancara yang selamat dan mudah untuk berhubung dan bekerjasama dalam kelas.Laman ini boleh diakses di Internet dan dari mana-mana peranti mudah alihmelalui aplikasi telefon pintar percuma. Berasaskan model penulisan blogmikro dan disesuaikan untuk penggunaan dalam pendidikan, Edmodomembolehkan guru menyiarkan mesej dan nota, membincangkan topikpelajaran, memberikan tugasan dan menilai kerja kelas, berkongsi kandungandan bahan pengajaran, serta membina rangkaian dan bertukar-tukar ideasesama guru lain. Selain itu, mereka boleh menjaga kalendar kelas, menyimpandan berkongsi fail, menerima aliran awam (RSS), dan mengadakan tinjauan.Edmodo dibina untuk kerjasama kumpulan yang tertutup, bermakna pelajaryang mempunyai kod rahsia sahaja yang boleh menyertai kumpulan tersebut.(Sumber: http://www.edmodo.com)
 67. 67. 62 Chapter 6: EdmodoMENGGUNAKAN EDMODO DALAM PENDIDIKANKeringkasan antara muka dan kebolehcapaian Edmodo menjadikannya satudunia pembelajaran yang berkesan. Ia membolehkan pelajar mengambilbahagian secara aktif. Edmodo menyediakan ruang kepada tutor untukmenghantar peringatan tugasan, membina kalendar acara, dan menghantarmesej kepada ahli kumpulan. Pengguna juga boleh berkongsi pautan, video,dan imej. Edmodo boleh menjadi medium untuk tutor berkomunikasi denganberkesan kepada pelajar yang memerlukan bimbingan. Untuk mata pelajaranseperti bahasa asing, tutor telah pun menggunakan Edmodo untukmenetapkan kelas gandingan antara mereka dengan guru bahasa lain dariserata dunia. Pelajar boleh melihat semula pautan yang dihantar melaluisuapan RSS dengan mudah. Tutor juga boleh membuat pentaksiran autentikformatif yang lain menggunakan Edmodo. Satu tugasan dalam kelas untukmembaca dan mengupas sebuah petikan dengan mudahnya boleh bertukarmenjadi satu tugasan bertulis. Pelajar boleh merumuskan dan memberikanjawapan, dan bergilir-gilir menjawab soalan satu sama lain (Picardo, 2011). Menurut Jarc (2010), Edmodo membolehkannya mengawasi kemajuanpelajar, menghantar kandungan secara elektronik, menghantar maklumanmelalui e-mel dan mesej teks, dan yang paling penting, Edmodo menyediakancara yang cepat dan mudah untuk mengendalikan pentaksiran autentik. Penggunaan jaluran perbincangan hampir sama seperti mengendalikantemu bual dengan pelajar dan rakan sebaya mereka sambil menggalakkandialog, mencabar pelajar untuk menulis secara ringkas dan padat, sertamempertahankan pendapat mereka dengan maklumat sokongan daripada
 68. 68. Bab 6: Edmodo 63pembacaan yang dibuat. Edmodo membantu dalam pembinaan rangkaian yanglebih baik dan selamat, jadi risiko untuk dihubungi oleh orang yang tidakdikenali bagi tujuan bukan akademik benar-benar dapat dikurangkan, olehyang demikian ia menyediakan persekitaran yang lebih selamat untuk pelajardan tutor berinteraksi dan bekerjasama. Ia juga mengurangkan bilangan kertasyang digunakan dalam bilik darjah.
 69. 69. 64 Chapter 6: EdmodoMULAKAN DENGAN EDMODOLANGKAH 1 Pergi ke: http://www.edmodo.com/LANGKAH 2 Daftar Masuk / Pendaftaran Klik butang ‘I’m a Teacher’.
 70. 70. Bab 6: Edmodo 65 Isi maklumat yang diperlukan. Klik ‘Sign up’. Laman Utama Edmodo Pengguna Jenis catatan yang boleh boleh dibuat oleh melihat atau pengguna. menyunting tetapan. Pengguna boleh menuntut URL profil. Senarai untuk panduanpengguna baharu.
 71. 71. 66 Chapter 6: EdmodoLANGKAH 3 Menubuhkan Kumpulan Klik ‘Create’. Taipkan nama kumpulan yang ingin ditubuhkan. Klik ‘Create’. Kod yang akan digunakan oleh pelajar untuk menyertai kumpulan. Klik ‘Close’.
 72. 72. Bab 6: Edmodo 67LANGKAH 4 Mencari & Menambah Sekolah Klik ‘Settings’. Klik ‘Add School’. Pilih negara yang Klik berkenaan ‘Search dan taipkan ’. nama sekolah atau poskod. Klik ‘Add your school’ jika nama sekolah atau poskod tiada dalam senarai.
 73. 73. 68 Chapter 6: Edmodo Isi maklumat yang diperlukan. Klik ‘Add School’.LANGKAH 5 Menukar Tetapan & Pemberitahuan Klik ‘Settings’.
 74. 74. Bab 6: Edmodo 69 Klik ‘Upload a Pengguna photo’ boleh menukar atau pilih jenis satu pemberitahuan. animasi. PilihanPengguna privasi. bolehmenukarmaklumat Penggunaperibadi. boleh menukar kata laluan. Pengguna boleh menambah sekolah dengan butang ‘Add School’.LANGKAH 6 Menambah Bahan ke Perpustakaan Klik ‘Library’.
 75. 75. 70 Chapter 6: Edmodo Klik ‘Add to Library’. Klik ‘Upload’ untuk Klik ‘Add to menambah fail. Library’. Fail yang dimuat naik boleh dilihat di sini.LANGKAH 7 Membina Folder Klik ‘Library’.
 76. 76. Bab 6: Edmodo 71 Klik ikon ‘Folder’. Taipkan nama Klik pada folder di kumpulan jika ruangan ‘Folder anda ingin Name’. berkongsi fail.LANGKAH 8 Menyiarkan Tugasan Klik ‘Assignment’.
 77. 77. 72 Chapter 6: Edmodo Pengguna jugaMasukkan boleh memuatkan nama tugasan dengan tugasan butang ‘Load Assignment’. Tetapkan ‘due date’. Tulis penerangan tentang tugasan. Tugasan boleh dihantar kepada Klik pelajar tertentu. ‘Send’.LANGKAH 9 Menyiarkan Tinjauan Klik ‘Poll’. Taipkan soalan anda di sini. Taipkanjawapan anda di sini. Pengguna boleh menambah jawapan dengan butang ‘Add Answer’.
 78. 78. Bab 6: Edmodo 73LANGKAH 10 Menyiarkan Nota Klik ‘Note’. Taipkan nota anda di sini. Pengguna boleh menghantar nota kepada Kemudian, pelajar klik Pengguna boleh memasukkan lampiran tertentu. ‘Send’. bersama nota
 79. 79. 74 Chapter 6: EdmodoRUJUKANEdmodo. http:// www.edmodo.com. [27 September 2011]EdmodoReview. http://www.appappeal.com/app/edmodo/ [29 September 2011]Jen Dick, 2011. Tool Review: Edmodo. http:// http://newlearninginstitute.blogspot.com/2011/04/tool-review- edmodo.html. [1 Oktober 2011]Picardo, J. 2011. Edmodo: What students think. http://www.boxoftricks.net/2008/09/edmodo-what-students-think/. [4 Oktober 2011]Picardo, J. 2011. Edmodo: microblogging for classroom. http://www.boxoftricks.net/2008/09/edmodo-microblogging-for-the- classroom/#respond. [4 Oktober 2011]Jarc, J. 2010. Edmodo – The Secure, Social Learning Network for Teachers and Students. http://trendingeducation.com/?p=69. [4 Oktober 2011]
 80. 80. Bab 7: Ning 75 Bab 7 NINGAPAKAH ITU NING?Ning ialah satu perkhidmatan berasaskan Internet yang membolehkanpengguna membina rangkaian sosial mereka sendiri dan menyertai rangkaianlain. Ning juga membolehkan pembangun rangkaian untuk menentukan susunatur, kefungsian dan juga sama ada laman web tersebut ialah laman webumum atau persendirian. Kebanyakan rangkaian memasukkan ciri-ciri sepertigambar atau video, senarai acara dan ahli rangkaian, kumpulan yang ada dalamrangkaian serta alat komunikasi seperti forum atau blog. Tiada kemahiranteknikal diperlukan untuk membina rangkaian sosial, dan tiada had ditetapkankepada bilangan rangkaian yang boleh disertai oleh pengguna. Ningmenawarkan rangkaian tanpa kos yang disokong oleh iklan, atau penggunaboleh membayar perkhidmatan premium yang tidak memerlukan iklan danyang membolehkan mereka memilih URL rangkaian berasingan daripadadomain Ning (Educause 2008).
 81. 81. 76 Bab 7: NingFAEDAH MENGGUNAKAN NING DALAM PENDIDIKANBerikut ialah beberapa faedah apabila menggunakan Ning dalam pendidikan: 1. Pelajar boleh menggunakan laman Ning apabila mencari maklumat untuk suatu tugasan/projek atau hanya sebagai pengetahuan am. Contohnya, pelajar yang ingin belajar tentang ekopelancongan boleh mencari maklumat dalam laman Ning dan mengakses sebarang maklumat berkaitan yang mungkin dapat membantu mereka. 2. Membaca catatan orang lain, melihat gambar dan video mereka, serta mempelajari serba sedikit maklumat baharu berkaitan bidang yang diminati. 3. Anda juga boleh menyertai perbincangan dan menulis pendapat anda serta memuat naik bahan sendiri sekiranya anda menjadi ahli kepada laman NING tersebut.(Sumber: Ning & Its Educational Potential 2009)CARA MENGGUNAKAN NINGPengguna berdaftar boleh membina rangkaian sosial yang baharu denganmudah tanpa memerlukan sebarang kemahiran teknikal. Setelah nama danURL dipilih, proses pembinaan rangkaian amatlah mudah dengan membuattetapan pada empat skrin. Pengguna perlu menentukan sama ada rangkaiantersebut adalah tertutup (hanya mereka yang dijemput boleh membaca atauturut serta) atau terbuka untuk orang awam; menulis slogan iklan dan sedikitpenjelasan tentang rangkaian tersebut; menentukan kata kunci; memilihbeberapa ciri yang dikehendaki (seperti gambar atau video, kegiatan blog,
 82. 82. Bab 7: Ning 77kumpulan atau peralatan) dan menggunakan alat tarik dan lepas untukmenyusun ciri-ciri tersebut pada halaman; memilih tema visual (warna, fon,saiz) dan menyesuaikannya mengikut pilihan sendiri; serta memilih jenismaklumat yang perlu diberikan oleh pengguna untuk menyertai rangkaianmereka. Jika keahlian adalah terhad, pembangun rangkaian boleh menjemputindividu tertentu untuk menyertai rangkaian tersebut. Pembangun rangkaianjuga mempunyai akses kepada beberapa pilihan lain seperti mengimportgambar dari Flickr, meletakkan Ning pada Facebook, meminta akses kepadakod sumber bagi menambahkan lagi ciri-ciri khas suatu rangkaian danmemasukkan JavaScript bagi membolehkan alat luaran untuk mengikutistatistik penggunaan rangkaian. Beberapa ciri dalam Ning membenarkanpengguna membaca berita atau mengetahui aktiviti yang berkaitan, menyertaikumpulan, membaca atau memberikan komen tentang entri blog, melihatgambar atau video, dan aktiviti lain yang ditetapkan oleh pembangunrangkaian. Melalui suapan RSS, pengguna boleh melanggan maklumat terkinidari bahagian tertentu rangkaian sosial tersebut (Educause 2008).
 83. 83. 78 Bab 7: NingPENGGUNAAN NING DALAM PENGAJARAN DANPEMBELAJARANNing menyediakan satu ruang agar pengajar dapat memanfaatkan rangkaiansosial dalam satu persekitaran neutral yang menawarkan kefungsian danpengalaman yang selesa dan tidak asing kepada pelajar. Melalui pembinaanrangkaian sosial tentang suatu topik akademik atau projek tertentu suatukursus, pengajar boleh: 1. Membantu mewujudkan kesedaran berkomuniti dalam kalangan pelajar. 2. Menggalakkan interaksi peribadi yang akan menghasilkan pengetahuan baharu dan kecerdasan secara bersama.Ning juga menyediakan peluang untuk: 1. Pelajar membina rangkaian sosial mereka sendiri. 2. Pelajar mempelajari cara untuk memupuk dan mengekalkan hubungan dalam satu komuniti pengguna yang mungkin mewakili hubungan dan komuniti profesional. 3. Satu cara mudah bagi sekumpulan pelajar – contohnya dari kelas yang baru mengambil bahagian atau mereka yang menyertai program satu semester di luar negara – untuk terus berhubung sepanjang tahun pengajian di kolej dan seterusnya, walaupun selepas mereka berpindah institusi, tamat pengajian atau berpindah tempat tinggal.
 84. 84. Bab 7: Ning 79MULAKAN DENGAN NING LANGKAH 1 Pergi ke: http://www.ning.com/ LANGKAH 2 Membina Ning.com sebagai Rangkaian Sosial
 85. 85. 80 Bab 7: Ning Sign up for Ning.com Klik ‘Create’
 86. 86. Bab 7: Ning 81LANGKAH 3 Menerangkan Rangkaian Anda
 87. 87. 82 Bab 7: Ning LANGKAH 4 Menambah Features
 88. 88. Bab 7: Ning 83LANGKAH 5 Mengubahsuai Halaman Utama a) Menjemput Rakan b) Menyiarkan Mesej
 89. 89. 84 Bab 7: Ning c) Aktiviti Terkini d) Maklumat Rangkaian
 90. 90. Bab 7: Ning 85e) Elemen-Elemen f) Penampilan
 91. 91. 86 Bab 7: Ning h) Ahli-ahli i) Pravasi Rangkaian
 92. 92. Bab 7: Ning 87 j) Kawalan ElemenLANGKAH 6 Master Key
 93. 93. 88 Bab 7: Ning LANGKAH 7 Menjemput Rakan LANGKAH 8 Blogging
 94. 94. Bab 7: Ning 89
 95. 95. 90 Bab 7: Ning LANGKAH 9 Mengeluarkan Individu daripada Rangkaian Sosial
 96. 96. Bab 7: Ning 91
 97. 97. 92 Bab 7: NingRUJUKANEducause. 2008. 7 things you should know about…. Ning. www.educause.edu/eli [16 Mac 2011]Ning & Its Educational Potential. 2009. http://www.slideshare.net/pbowler/ning-tutorial-2009 [16 Mac 2009]
 98. 98. Chapter 8: Grouply 93 Bab 8 GROUPLYAPAKAH ITU GROUPLY?Grouply melopori “kumpulan sosial” — sejenis komuniti baharu dalam talianyang menggabungkan ciri-ciri terbaik rangkaian sosial dan kumpulan dalamtalian. Kumpulan sosial menawarkan interaktiviti sosial, perkongsian media,dan rekaan moden laman rangkaian sosial seperti Facebook; sertaperbincangan mendalam, antara muka e-mel yang popular, dan peluangmencari orang lain yang diperoleh daripada sistem kumpulan dalam talianlama seperti Yahoo! Groups. Dengan Grouply, anda boleh membinakumpulan sosial yang baharu tentang sebarang topik yang anda sukai ataumenyertai kumpulan sosial dan berhubung dengan orang lain yang berkongsiminat dan keghairahan yang sama.(Sumber: http://blog.grouply.com/about/)FAEDAH GROUPLYKumpulan sosial Grouply menawarkan faedah seperti:  Antara muka e-mel yang komprehensif – Semua kandungan boleh dihantar dan diterima melalui e-mel, memberikan cara yang mudah kepada ahli untuk mengambil bahagian.
 99. 99. 94 Chapter 8: Grouply  Analisis kumpulan – Memperoleh kefahaman mendalam tentang aktiviti keahlian melalui carta dan graf yang menunjukkan ahli paling aktif, topik paling popular, dan penglibatan ahli mengikut masa.  Privasi laman web terkini – Membenarkan sesetengah halaman ditatap oleh orang ramai, sesetengahnya pula boleh dilihat oleh pengunjung, dan yang lain hanya untuk ahli.  Papan pemuka pentadbiran rentas kumpulan – Meneliti dan meluluskan ahli serta mesej untuk semua kumpulan yang anda kendalikan di satu lokasi.(Sumber: http://blog.grouply.com/migration-tool-moves-a-ning-network-to-a-free-grouply-social-group/)GROUPLY DALAM PENDIDIKANGrouply telah lama menjadi alat yang digemari dalam komuniti pendidikan.Guru-guru, ibu bapa, dan pelajar-pelajar menggunakan kumpulan sosialGrouply untuk bekerjasama dan berkongsi maklumat antara satu sama lain.Grouply for Education ialah pakej khidmat premium istimewa yangditawarkan percuma untuk kumpulan pendidikan yang layak seperti sekolah,bilik darjah, serta persatuan ibu bapa dan guru (PIBG). Grouply for Education direka khusus untuk memenuhi keperluanguru-guru dan pendidik. Grouply menyediakan ciri-ciri yang kaya denganpelbagai aplikasi untuk membantu ibu bapa, guru dan pelajar berkomunikasidan bekerjasama di Internet, namun ia sangat mudah untuk dikonfigurasikandan digunakan. Setiap kumpulan sosial Grouply merangkumi laman web
 100. 100. Chapter 8: Grouply 95komuniti yang boleh disesuaikan, pengurusan acara, forum perbincangan,suapan aktiviti, integrasi Facebook, bilangan ahli kumpulan tanpa had, muatanstoran 10 GB untuk gambar dan kandungan lain, serta gedung aplikasi yangpenuh dengan aplikasi berguna.(Sumber: http://blog.grouply.com/education/)
 101. 101. 96 Chapter 8: GrouplyMULAKAN DENGAN GROUPLYLANGKAH 1 Pergi ke: http://www.grouply.com/LANGKAH 2 Daftar Masuk / Pendaftaran Klik ‘Sign up’ untuk mula mendaftar dengan Grouply. Isi maklumat yang diperlukan. Kemudian, klik ‘Next’.
 102. 102. Chapter 8: Grouply 97 Masukkan kata laluan Yahoo atau Google untuk memberikan akses Grouply kepada kumpulan anda. Ini tidak wajib. Kemudian, klik ‘Submit’ atau ‘skip’ langkah ini.LANGKAH 3 Mencari/Menjemput Rakan Untuk mencari/menjemput rakan ke Grouply, klik ‘Invite’.
 103. 103. 98 Chapter 8: Grouply Klik butang‘Connect’ dan‘Find Friends’ untuk menjemput rakan.LANGKAH 4 Membina Profil Di akaun Grouply anda, klik tab ‘My Profile’.
 104. 104. Chapter 8: Grouply 99Anda bolehmenulis apasahaja yang diingini di sini. Untuk menukarprofil anda, klik ‘Edit Profile’.LANGKAH 5 Memulakan Kumpulan Klik tab ‘Groups’. Kemudian, klik ‘Start a Group’.
 105. 105. 100 Chapter 8: GrouplyMasukkan nama dan URLkumpulan anda. Klik ‘Next’. Kemudian, tulis penerangan tentang kumpulan anda. Klik ‘Next’.
 106. 106. Chapter 8: Grouply 101 Pilih jenis privasi yang diingini untuk kumpulan Klik ‘Next’. anda. Ajak rakandari aplikasi lain untuk menyertai kumpulan anda. Klik ‘Next’.
 107. 107. 102 Chapter 8: Grouply Inilah pratonton kumpulan anda.
 108. 108. Chapter 8: Grouply 103RUJUKANhttp://blog.grouply.com/about/ [15 Oktober 2011]http://blog.grouply.com/education/ [15 Oktober 2011]http://blog.grouply.com/migration-tool-moves-a-ning-network-to-a-free- grouply- social-group/ [15 Oktober 2011]
 109. 109. 104 Bab 9: Squidoo Bab 9 SQUIDOOAPAKAH ITU SQUIDOO? Squidoo ialah tapak web yang agak baharu untuk sesiapa jua mencipta laman web percuma tentang minat atau kegemarannya. Squidoo ialah satu contoh tapak web 2.0 yang dipacu komuniti. Halaman Squidoo dipanggil kanta dan sangat mudah dibina. Tiada sebarang kemahiran istimewa diperlukan untuk membina kanta dan terdapat pelbagai jenis modul yang boleh anda gabungkan bagi membina laman web yang interaktif dan mesra pengunjung. Squidoo ialah tapak web hebat yang membolehkan anda membina laman web secara percuma tentang minat, perasaan dan usaha anda. Ia juga membolehkan anda menyumbang kepada badan amal, memperoleh pendapatan sendiri dan menjana trafik yang amat banyak ke laman web anda. Squidoo mengiktiraf anda sebagai pakar dalam bidang sendiri. (Sumber: http://www.internet-marketing-4-small-business.com/what-is- squidoo.html)
 110. 110. Bab 9: Squidoo 105FAEDAH SQUIDOO1. Kanta Squidoo diindekskan dengan sangat pantas. Kanta anda boleh dijumpai dalam hasil carian Google dalam masa 48 jam.2. Google meletakkan banyak nilai pada halaman di Squidoo. Kebanyakan kanta akan menduduki tempat tertinggi dalam hasil carian kata kunci mereka (dengan syarat kanta tersebut dibina dengan betul).3. Squidoo percuma untuk semua.(Sumber: http://www.squidoo.com/what-is-squidoo#module2778658)FAEDAH PEMBINAAN KANTA SQUIDOOMenurut Pam Gaulin (2008), berikut ialah beberapa faedah pembinaan kantaSquidoo:1. Memfokuskan pada Tajuk Penulisan Web  Squidoo ialah cara paling ideal untuk penulis mengasah kemahiran pembinaan kanta penulisan web mereka sendiri. Kanta penulisan web anda ialah kanta yang boleh anda kecilkan skopnya dan fokuskan pada kandungannya.  Anggap Squidoo sebagai mikroskop peribadi anda sendiri tentang frasa kata kunci dan tajuk. Anda boleh bermula dengan satu idea dan semasa membina kanta, anda akan mula melihat banyak sel berlainan yang boleh dijadikan satu tajuk.
 111. 111. 106 Chapter 9:Squidoo2. Menghasilkan Tajuk Penulisan Web  Semasa proses pembinaan kanta, anda juga boleh menghasilkan idea baharu.3. Kepopularan Kata Kunci  Terdapat banyak cara percuma untuk memeriksa kepopularan kata kunci. Squidoo ialah cara mudah untuk menguji kepopularan kata kunci dan trafik web anda. Dengan akaun Squidoo percuma, anda mempunyai akses kepada papan pemuka yang menyenaraikan pelbagai statistik, termasuk bilangan kunjungan yang diterima oleh kanta anda dalam seminggu lepas.  Dengan Squidoo, anda dapat melihat kanta anda yang mana paling popular. Ini boleh menjadi pembuka mata apabila ingin mempertimbangkan tajuk yang mudah dicari dan popular.4. Pasaran untuk Penonton Khusus  Faedah lain pembinaan kanta Squidoo ialah ia boleh membantu anda menyusun kandungan laman web anda dan mempromosikannya kepada pasaran khusus.  Pembinaan laman web yang menarik dengan kandungan yang berkaitan akan memudahkan pembaca mencari artikel yang diperlukan sahaja.
 112. 112. Bab 9: Squidoo 107MULAKAN DENGAN SQUIDOOLANGKAH 1 Pergi ke: http://www.squidoo.com/LANGKAH 2 Daftar Masuk / Pendaftaran Di laman utama Squidoo, klik butang ‘Join for free’.
 113. 113. 108 Chapter 9:Squidoo Kemudian, isi maklumat yang diperlukan Seterusnya, klik ‘Join Now!’.LANGKAH 3 Memulakan Kanta Setelah anda log masuk, klik butang ‘Start a lens!’ di laman utama Squidoo. Tulis penerangan khusus Kemudian, klik tentang kanta anda. ‘Continue’.
 114. 114. Bab 9: Squidoo 109 Kemudian, masukkan tajuk halaman anda dan maklumat lain yang berkaitan Seterusnya, klik ‘Continue’.Masukkan tag untukmembantu orang lain mencarikanta anda dalam Squidoo. Klik butang ‘Continue’.
 115. 115. 110 Chapter 9:Squidoo Akhir sekali, pilih kaedah pembayaran. Klik butang ‘Continue’. Berikut ialah contoh pratonton kanta anda
 116. 116. Bab 9: Squidoo 111LANGKAH 4 Papan Pemuka Di sudut kiri sebelah atas halaman Squidoo anda, klik ‘Dashboard’. Dapatkan mata Buka item Statistik ketika dalam Squidoo kemajuan Tetapan membina anda. terkumpul akaun kanta. anda. Squidoo anda. Pergi ke tab Lenses untuk melihat senarai kanta anda.Inilah paparan halaman papanpemuka anda.
 117. 117. 112 Chapter 9:SquidooLANGKAH 5 Menyunting KantaDi halaman papan pemuka,pergi ke tab ‘Lenses’. Klik ‘Edit’ pada kanta yang ingin anda sunting.
 118. 118. Bab 9: Squidoo 113 Klik butang ‘PUBLISH’ Pratonton untuk mulasebelum anda menerbitkan menerbitkan kanta anda. kanta anda. Klik ‘Edit Title’ untuk menyunting tajuk kanta anda. Klik ‘Edit’ untuk mula menulis dan menyiarkan tajuk yang menarik.
 119. 119. 114 Chapter 9:SquidooRUJUKANPam Gaulin. 2008. Benefits of Creating a Squidoo Lens. http://www.associatedcontent.com/article/676915/benefits_of_creatin g_a_squ idoo_lens_pg2.html?cat=15 [4 Oktober 2011].http://www.internet-marketing-4-small-business.com/what-is-squidoo.html [4 Oktober 2011].http://www.squidoo.com/what-is-squidoo#module2778658 [4 Oktober 2011].
 120. 120. Bab 10: Google Wave 115 Bab 10 GOOGLE WAVEAPAKAH ITU GOOGLE WAVE?Google Wave ialah platform komunikasi dan kerjasama berasaskan Internet.Ada yang menganggap Google Wave sebagai bentuk baharu untuk komunikasimasa nyata (MacManus 2009). Google Wave membantu pengguna duniadigital membina kerjasama masa nyata merentas platform secara dalam talian.Ia merangkumi banyak elemen daripada pelbagai aplikasi berbeza yang asalnyaterpisah tetapi kemudiannya digabungkan untuk membina komuniti rangkaiansosial dalam talian.FAEDAH GOOGLE WAVEDi Google Wave: 1. Pengguna boleh membina ruang dalam talian yang dipanggil “gelombang”, yang merangkumi mesej diskret berbilang dan komponen yang dipanggil “blip”, yang membentuk dokumen perbualan berterusan. 2. Komunikasi yang mana salinan berasingan mesej berbilang tidak dihantar kepada orang berbeza; sebaliknya, kandungan tersebut memenuhi satu ruang sahaja. Pengguna boleh mengakses kandungan, memberikan
 121. 121. 116 Chapter 10: Google Wave jawapan atau balasan, menukarnya, memainkannya semula, menghantarnya ke blog, atau menambah bahan baharu atau lampiran.3. Pengguna boleh mencipta gelombang, memasukkan kandungan (mesej bertaip, lampiran, widget berasaskan web) dan menambah orang lain kepada gelombang tersebut. Walaupun gelombang terpapar dalam peti masuk pengguna, gelombang ini tidak akan dihantar, berbeza dengan e- mel.4. Pengguna boleh mengakses gelombang secara dalam talian, membaca dan menyunting ‘blip’ sedia ada, membalasnya, atau menambah kandungan baharu.5. Perbincangan boleh berbentuk masa nyata atau tak segerak, kerana ia boleh disunting, dipadamkan, dibalas, atau dimasukkan ke mana-mana sahaja dalam perbualan. Ciri main semula membolehkan peserta meninjau sejarah semua ‘blip’ dan aktiviti yang berlaku dalam gelombang tersebut; seperti imbas hadapan atau sesetengah orang mengaitkannya kepada mengimbas kembali sejarah.6. Google Wave menyokong fungsi ‘tarik dan lepas’ media dari desktop atau aplikasi lain, seperti peta interaktif, perancang perjalanan, khidmat kaji cuaca, atau tinjauan tak rasmi.7. Menambah blog ke dalam senarai kenalan akan membolehkan pengguna menerbitkan gelombang ke blog sambil mengekalkan kefungsian penuh Google Wave.

×