Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aralin 2: AngGlobo at angMapa<br />Ika-13 ngHulyo, 2010<br />IkaapatnaBaitang<br />
AngGlobo<br />LarawanngGlobo<br />Angglobo ay isangmodelongdaigdignanagpapakitangeksaktongposisyonngdaigdignanakahiligsaak...
AngMapa<br />AngMapa ay angpatagnarepresentasyonngdaigdig. Tuladngglobonandito din angmgaguhitnasiyangmakakatulongsapag-aa...
Pagkakatulad at PagkakaibangGlobo at ngMapa<br />PAGKAKATULAD<br />PAGKAKAIBA<br />Parehongginagamitsapagtuturonglokasyonn...
Iba’tIbang Uri ngMapa<br />
Iba’tIbang Uri ngMapa<br />
Gamitang equator at prime meridian, kayanatinghatiinangdaigdigsa 4 nahemispero, hilaga, timog, silangan, at kanluran. <br ...
AngDaigdig ay nahahatisamgalinya/guhitnatinatawagna<br />latitude at longitude.<br />Latitude and Longitude<br />
MgaLinya/GuhitsaGlobo/Mapa<br />Angmgaguhit Longitude ay tumatakbomulahilagapapuntasatimog.<br />Angguhit Latitude naman a...
NasaanangDigri 0?<br />Angequatoray nasa0 digrilatitude. <br />Ito ay guhitlatitudnanasagitnangglobo at mapa, naumiikotdit...
Ang Prime Meridian ay nasa 0 digrilonghitud. Ito ay guhitpatayonanagmumulasahilagapatungongtimog.<br />Nasaanang 0 digri?<...
International Date Line<br />Ang International Date line ay guhitpababanamatatagpuansa 180º angsiyangnagtatapossasukatnapa...
AngDaigdig ay nahahatisa 24 naSonangOras, bawatisa ay tumutumbassa 24 naorassaisangaraw. <br />KapagumikotangDaigdigsakany...
Bakitmahalagaangmapasaatingpag-aaral? Ibigayangkatuwiran. Sagutinsainyongaklatsapahina 26. <br />Sagutinpahina 28 hanggang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ang globo at ang mapa

18,879 views

Published on

 • Be the first to comment

Ang globo at ang mapa

 1. 1. Aralin 2: AngGlobo at angMapa<br />Ika-13 ngHulyo, 2010<br />IkaapatnaBaitang<br />
 2. 2. AngGlobo<br />LarawanngGlobo<br />Angglobo ay isangmodelongdaigdignanagpapakitangeksaktongposisyonngdaigdignanakahiligsaaksisnito. Matatagpuanditoangmgaguhitnamakakatulongnangmalakisapag-aaraltungkolsadaigdig.<br />
 3. 3. AngMapa<br />AngMapa ay angpatagnarepresentasyonngdaigdig. Tuladngglobonandito din angmgaguhitnasiyangmakakatulongsapag-aaraltungkolsaPlanetangdaigdig.<br />
 4. 4. Pagkakatulad at PagkakaibangGlobo at ngMapa<br />PAGKAKATULAD<br />PAGKAKAIBA<br />Parehongginagamitsapagtuturonglokasyonngisanglugar.<br />Parehosilangmakikitaanngmgaguhitnasiyangginagamitnatinupangpag-aralanangDaigdig.<br />Angglobo ay bilog at angmapa ay patag.<br />Angmapa ay madalingmaparami at madalingtiklupinsamantalangangglobo ay hindi.<br />Angglobo ay napapaikotngunitangmapa ay hindi.<br />
 5. 5. Iba’tIbang Uri ngMapa<br />
 6. 6. Iba’tIbang Uri ngMapa<br />
 7. 7. Gamitang equator at prime meridian, kayanatinghatiinangdaigdigsa 4 nahemispero, hilaga, timog, silangan, at kanluran. <br />MgaBahagingGlobo<br />
 8. 8.
 9. 9. AngDaigdig ay nahahatisamgalinya/guhitnatinatawagna<br />latitude at longitude.<br />Latitude and Longitude<br />
 10. 10. MgaLinya/GuhitsaGlobo/Mapa<br />Angmgaguhit Longitude ay tumatakbomulahilagapapuntasatimog.<br />Angguhit Latitude naman ay tumatakbomulasilanganpapuntangkanluran. <br />Angbawatguhit ay nasusukatngdigri.<br />Latitude<br />Longitude<br />
 11. 11. NasaanangDigri 0?<br />Angequatoray nasa0 digrilatitude. <br />Ito ay guhitlatitudnanasagitnangglobo at mapa, naumiikotditokanluranpapuntangsilangan.<br />Equator<br />
 12. 12. Ang Prime Meridian ay nasa 0 digrilonghitud. Ito ay guhitpatayonanagmumulasahilagapatungongtimog.<br />Nasaanang 0 digri?<br />Prime Meridian<br />
 13. 13.
 14. 14. International Date Line<br />Ang International Date line ay guhitpababanamatatagpuansa 180º angsiyangnagtatapossasukatnapasilangan at pakanluranmulasa Prime Meridian. Ito angtumutulongupangmalamannatinangorassaiba’tibangpanigngmundo.<br />
 15. 15. AngDaigdig ay nahahatisa 24 naSonangOras, bawatisa ay tumutumbassa 24 naorassaisangaraw. <br />KapagumikotangDaigdigsakanyangsarilingaksis, angaraw ay sumisikatlamangsakalahatingdaigdig, at nagalawsilanganpakanluransaisangkumpletongaraw. <br />Angmgalugarna may parehasnalongitude ay magkakaroonngparehasnaSonangOras.<br />SonangOras<br />
 16. 16.
 17. 17. Bakitmahalagaangmapasaatingpag-aaral? Ibigayangkatuwiran. Sagutinsainyongaklatsapahina 26. <br />Sagutinpahina 28 hanggang 30.<br />Pointers for Review for the 1st Monthly Test:<br />1. Global Warming<br />2. Aralin 1 – AngDaigdignaAtingTahanan – pp. 1 – 12<br />3. BalitaanngBuwanngHunyo<br />- Magdalang Lapis at Krayola<br />Sagutinng may katuwiran: <br />

×