Искуства од КОЗ Дебар- алб.

353 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
353
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Искуства од КОЗ Дебар- алб.

 1. 1. Shanija Ajrovski , Kryetar i Komisionit për marrëdhënie ndëretnike të Komunës së Dibrës Konferenca “Si deri te KMN më efikase? “ Shkup , 9 mars 2011 P ërvojat e Kimisionit e për marrëdhënie ndëretnike të Komunës s ë Dibrës The project is funded by European Union
 2. 2. Përbërja e Komisionit për marrëdhënie ndëretnike - KMN <ul><li>KMN si organ këshilldhënës, ë këtë përbërje është formuar në vitin 2009 , me 5 anëtarë, me nga 1 përfaqësues të : </li></ul><ul><li>bashkësisë etnike maqedonase </li></ul><ul><li>bashkësisë etnike rome </li></ul><ul><li>bashkësisë etnike turke </li></ul><ul><li>bashkësisë etnike maqedonase me besim islam </li></ul><ul><li>bashkësisë etnike shqiptare </li></ul>The project is funded by European Union
 3. 3. Problemet me të cilat u ballafaqua KMN-ja <ul><li>Hapësinore </li></ul><ul><li>Teknike-administrative </li></ul><ul><li>Realizimi i kontakteve me përfaqësuesit e bashkësive etnike </li></ul><ul><li>Definimi i mandatit , pozitës dhe kompetencave të KMN-së si organ këshilldhënës në kuadër të Këshillit të komunës. </li></ul>The project is funded by European Union
 4. 4. Kompetencat e KMN-së <ul><li>KMN-ja në mandatin e tij nuk ka të drejtë të vendosjes </li></ul><ul><li>KMN-ja jep mendime, rekomandime dhe sygjerime deri te Këshilli i komunës së Dibrës </li></ul><ul><li>I përfaqëson dhe i mbron të drejtat e të gjitha bashkësive etnike në komunën e Dibrës </li></ul><ul><li>Përkrah iniciativa të karakterit multietnik nga lëmia e kulturës, sportit dhe veprimtari të tjera shoqërore. </li></ul>The project is funded by European Union
 5. 5. Përfitimet e KMN-së në kuadër të projektit MEK <ul><li>Edukimi i anëtarëve të KMN-së </li></ul><ul><ul><li>Të drejtat e njeriut, legjislacioni juridik, deklaratat, konventat për të drejtat e njeriut </li></ul></ul><ul><ul><li>Përdorimi i pajisjeve të TI </li></ul></ul><ul><li>Përkrahje teknike për zyrën e KMN-së </li></ul><ul><ul><li>Hapja e zyrës së KMN-së ( pajisje, kompjuter ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nëpunës përgjegjës teknik në kuadër të administratës komunale </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 6. 6. Përfitimet e KMN-së në kuadër të projektit MEK <ul><li>Promovimi i punës së zyrës së KMN-së </li></ul><ul><ul><li>Materiale propaganduese </li></ul></ul><ul><li>Azhurim i rregullt i ueb-faqes </li></ul>The project is funded by European Union
 7. 7. Përfitimet e KMN-së në kuadër të projektit MEK <ul><li>Realizimi i kontakteve të drejtpërdrejta me qytetarët/bashkësitë etnike </li></ul><ul><ul><li>Ditët e hapura – zyra rajonale e Avokatit të popullit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ngjarje publike dhe takime </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 8. 8. Përfitimet e KMN-së në kuadër të projektit MEK <ul><li>Realizimi i kontakteve me mediumet lokale dhe OJQ-të lokale </li></ul><ul><li>Rezultati : </li></ul><ul><ul><li>Të gjitha ngjarjet janë mbuluar nga mediumet </li></ul></ul><ul><ul><li>OJQ-të lokale treguan interes të madh për bashkëpunim </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 9. 9. Përfitimet e KMN-së në kuadër të projektit MEK <ul><li>Realizimi i takimeve rajonale, kontakteve me komunat tjera me qëllim të këmbimit të përvojave, mendimeve dhe shfrytëzimit të përvojave pozitive në të ardhmen </li></ul><ul><li>Arkiva e rasteve </li></ul><ul><li>Dukshmëri më e madhe e KMN-së ( këshilli, mediumet, qytetarët, OJQ-të dhe shoqëria ...) </li></ul>The project is funded by European Union
 10. 10. Shembuj nga praktika e KMN-së <ul><li>Propozimi për ndryshimin e emrave të një pjese të rrugëve të qytetit </li></ul><ul><ul><li>Zbatimi i rregullit të Badenterit në procesin e marrjes së vendimeve . </li></ul></ul><ul><li>Propozim-program për manifestimin “Vera kulturore dibrane” </li></ul><ul><ul><li>Është paraparë pjesëmarrja e të gjitha bashkësive etnike </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 11. 11. Sfidat dhe nevojat <ul><li>Tradita e komun ës së Dibrës që të orgnizojë ditë të hapur për qytetarët </li></ul><ul><li>Mbajtja aktive e kontakteve me qytetarët </li></ul><ul><li>Bashkëpunimi me mediumet, KMN-të e tjera dhe OJQ-të </li></ul><ul><li>Ndjekja e programit të KMN-së </li></ul><ul><li>Ndjekja e vazhdueshme e gjendjes në komunë ( problemet ndëretnike, konfilktet, paragjykimet , stereotipet, të drejtat e njeriut ) </li></ul>The project is funded by European Union
 12. 12. Ju faleminderit për vëmendjen <ul><ul><li>Shanija Ajrovski </li></ul></ul><ul><ul><li>Kryetar </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisioni për marrëdhënie ndëretnike – Dibër </li></ul></ul><ul><ul><li>tel . 070 241 283 </li></ul></ul><ul><ul><li>dhe nëpërmjet www.mek.mk </li></ul></ul><ul><li>Ylli Mirzo </li></ul><ul><li>koordinator </li></ul><ul><li>Komisioni për marrëdhënie ndëretnike – Dibër </li></ul><ul><ul><li>е- maili: [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>tel . 070 241 883 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.debar.gov.mk </li></ul></ul>The project is funded by European Union

×