Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PR u kulturi

500 views

Published on

Prezentacija održana za studente Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, u organizaciji Društva Srbije za odnose sa javnošću.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PR u kulturi

 1. 1. PR u praksi - oblast: kultura Jasmina (Krstid) Latinovid
 2. 2. PRedstavljanje
 3. 3. O ČEMU PRIČAMO?1. Planiranje komunikacije2. Alati u komunikaciji3. Javni nastup4. Online komunikacija5. Alati na društvenim mrežama 3
 4. 4. PlaniranjePočeti sa pripremom komunikacije OD TRENUTKA kada se potvrdi PROJEKAT! 4
 5. 5. 1. Analiza situacije (Gde smo sada? Šta su nam prednosti a šta mane?)2. Ciljevi (Gde želimo da budemo? Šta želimo da postignemo?)3. Alati (Čime da postignemo ciljeve? Mediji, sponzori, ustanove,…)4. Ciljne grupe (Ko nam treba za dolazak do cilja? Kompanije, medijske kude, blogeri, određena publika,…)5. Poruka (Šta želimo da se zna o nama?)6. Evaluacija (Šta smo uradili? ) 5
 6. 6. AlatiTRADICIONALNI ATL (TV, Radio, štampani oglasi, internet baneri, OOH – bilbordi, oglašavanje u autobusima,...) BTL (targetiranje određene grupe sa fokusom na direktnoj komunikaciji) PR (offline i online; odnosi sa medijima, press putovanja, saopštenja za medije, konferencije i događaji) 6
 7. 7. AlatiNOVI DRUŠTVENI MEDIJI• Blogovi• Facebook• Twitter• YouTube• Pinterest• Foursquare• Instagram• Slide Share• Google Plus,... 7
 8. 8. Odnosi sa medijima Razvijanje kvalitetnih kontakata Mera pri traženju usluga Razumevanje medija za koji radi “Vaš” urednik/novinar Znaci pažnje, kada se ukaže prilika Povratna usluga Uljudnost Uradite sve što je do Vas Znaci pažnje (ne preterujte!)Ne činite drugima ono što ne želite sebi! 8
 9. 9. Oblik poruke Saopštenje Facebook event E-mail Novinski članak TV emisija YouTube snimak 9
 10. 10. Šta je potrebno medijima? Nova informacija, tj. VEST EKSKLUZIVA, tj. da tu vest nema konkurencija Sagovornik putem izjave ili gostovanja 10
 11. 11. VEST Vest sadrži nove podatke o nekoj činjenici i IMA VREDNOST za auditorijum (primaoce poruke).Informacije sadržane u vesti moraju da odgovore na osnovna pitanja: Ko? Šta? Gde? Kada? Kako ? Zašto? 11
 12. 12. NAJAVANajava je POZIV medijima i javnosti da buduprisutni na određenom događaju/promocijiVažni elementi: Primamljiv naslov Jasni podaci Navedeni: vreme, mesto, učesnici, kontakti Osnovne informacije 12
 13. 13. Primer najave: • Osmi Hi-Files Show (sajam audio i video KO? tehnike)VREME • bide održan, 3. i 4. novembraMESTO • u novobeogradskom hotelu Holiday Inn. • Posetioci de imati priliku da vide i čuju najnovije ŠTA? uređaje iz programa najpoznatijih AV firmi koje de biti raspoređene u 6 sala i 4 posebne sobe. • Hi-Files Show bide otvoren za posetioce prvog vikenda novembra od 12 do 19 časova, a cenaKAKO? ulaznica inosi 250 dinara i može se nabaviti na ulazu u sajamski prostor. • Sve dodatne informacije mogude je dobiti naKONTAKT broj telefona 011 XXX XXX. 13
 14. 14. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE• Atraktivan naslov i jasan i jednostavan jezik, piše se u prošlom vremenu.• Preporučena dužina teksta: jedna strana dokumenta.• Saopštenje sadrži detaljnu informaciju o projektu, uz navedne izjave kao mogudnost.• Može se slati mejlom ili predati lično, na određenom događaju. 14
 15. 15. Javni nastup 1. PRESS konferencija 2. Izjave 3. Gostovanje u TV studiju 15
 16. 16. Priprema!• Pripremite TRI KLJUČNE PORUKE koje želite da iznesete – do 3 minuta• PRIPREMITE ODGOVORE na pitanja• Odmah pređite na POENTU• Izražavajte se jasno, JEDNOSTAVNIM JEZIKOM izbegavajte poslovni ili tehnički žargon• Budite SAMOUVERENI i SMIRENI 16
 17. 17. PRESS konferencija Podsetnik! Obavezno pripremite beleške za svaki nastup. Najbolje je da se podsetnik sastoji od ključnih reči u tezama. Nikada na papir ne stavljajte čitave rečenice! Glas – tišim tonom, ali uvek sa naglašenom intonacijom. Pokušajte da imate tonsku probu. Gledajte u sredinu publike. 17
 18. 18. IZJAVE Saznajte za koju vrstu medija imate snimanje (zabavni program, dečiji kanal, vesti) Budite koncizni – kažite važne stvari u nekoliko rečenica i pređite pravo na poentu. Ne očekujte da je novinar UOPŠTE obavešten o tome šta vas pita! GLEDAJTE u novinara, tj. sagovornika. Ako pogrešite, slobodno stanite i počnite ponovo istu misao. 18
 19. 19. GOSTOVANJE U STUDIJU• Uglavnom jutarnji programi. USTANITE NA VREME!• Imate na raspolaganju oko 3 minuta• Ne očekujte da voditelj zna mnogo o vašoj temi• Retko ko de vam se posvetiti, osim da vam kaže gde da sednete i da vam priključi bubicu• UVEK gledajte u novinara koji vam postavlja pitanja• Ne zahvaljujte se kada vas odjave! 19
 20. 20. EVALUACIJA NASTUPA Izuzetno je važno da sve svoje nastupe snimate i naknadno ih analizirate Razmenjujte stavove sa prijateljima i kolegama Izvedite zaključke koji de vam biti od pomodi u bududim nastupima Arhivirajte nastupe kako biste mogli da pratite svoj napredak 20
 21. 21. Online PR 21
 22. 22. Informacije prilagođene portalima Kratka saopštenja Link (1 do 2) Fotografija u čijem imenu su ključne reči za pretragu Sažet naslov jer, POVRATNA REAKCIJA je ključna u efikasnoj komunikaciji. Na portalima je možete očekivati u veoma kratkom roku. 22
 23. 23. FACEBOOK Jezik koji je jasan, precizan, sa što manje karaktera Manje formalna komunikacija Mogudnost anketa Aktivnosti na “prijateljskim” fan stranama – opcije like i mention Poštovanje FB pravila: profili su za osobe, fan strane su za organizacije i kompanije Mogudnost deljenja sadržaja (share) Kreativnost: aplikacije, nagradne igre,... 23
 24. 24. FACEBOOK Do 3 reda teksta u postovima (povedana vidljivost za 60%) Fotografija na profilu (ističe prirodu organizacije ili pojedinca) Postavljanje fotografija ili video sadržaja (povedana vidljivost do 200%) Pominjanje aktuelnih događaja ili praznika (90% povedanje) Kreiranje korisničkog imena za stranu i profil, lako je za mention i share opcije 24
 25. 25. TWITTER Jasne, kratke rečenice (140 karaktera) Oznaka @ za pominjanje drugih profila Oznaka # za označavanje teme, pogodna za pretragu Veoma popularan među medijima; brza razmena stavova Mogudnost kreiranja liste za lakše pradenje Povezivanje sa drugim društvenim mrežama (Facebook, YouTube, LinkedIn, Slide Share, Foursquare) Maksimalna iskorišdenost pomodu aplikacija: hootsuite.com ili tweetdeck.com (zakazivanje tvitova) 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. YOU TUBE Velika popularnost Vidljiv broj pregleda Najviše pregleda imaju video postovi dužine do 3 minuta Lako se “šeruje” (Facebook, Twitter,...) Izbor reči pomaže u vidljivosti i pretrazi Opcije za Like i komentar Kreiranje kanala Omiljeni video postovi 28
 29. 29. Merenje rezultata Podaci o čitanosti/gledanosti medija Broj pregleda na sajtu Broj pregleda na društvenim mrežama Broj i vrsta interakcije na internetuOdnosno:Da li je došlo do željenog rezultata(lično ili poslovno) i pored svega što je urađeno? 29
 30. 30. Poslovni ciljKreiranje PR ciljevi akcije Kreiranje PR motivacije aktivnosti 30
 31. 31. HVALA NA VREMENU I PAŽNJI! Jasmina Krstid Latinovidwww.prikazistvarnosti.wordpress.com www.slideshare.net/jasminak7 www.propr.rs

×