Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liczba Pi

2,290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liczba Pi

 1. 1. LICZBAPI Olgierd Narojczyk
 2. 2. MENU GŁÓWNE1. Co to jest liczba pi?2. Rozwinięcie liczby pi3. Dzień liczby pi4. Liczba pi w kulturze5. Znak liczby pi6. Historia liczby pi
 3. 3. CO TO JEST LICZBA PI?Liczba π to stała matematyczna, inaczejnazywana ludolfiną, która pojawia się wwielu dziedzinach matematyki i fizyki. Liczbęπ stosuje się na przykład obliczając pole lubobwód koła. Liczba π jest liczbąniewymierną.Wzór na obwód koła: 2πrWzór na pole koła: πr^2
 4. 4. ROZWINIĘCIE LICZBY PI Liczba π z dokładnością do 200 miejsc po przecinku:π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 0938446095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 701 93 85211 05559 64462 29489 54930 38196...
 5. 5. DZIEŃ LICZBY PIŚwiatowy dzień liczby π obchodzony jest 14marca. Wywodzi się on z amerykańskiegozapisu daty(3.14.). Obchodzi się także dzieńaproksymacji liczby π 22 lipca. Wywodzi się onz europejskiego zapisu daty(22/7 ≈ 3,1428).
 6. 6. LICZBA PI W KULTURZELiczba π ma swoich wielbicieli. Obchodzą oni dni tej liczby.Tworzone są także wiersze, limeryki i opowiadania, w którychdługość każdego kolejnego słowa jest równa kolejnej cyfrze wrozwinięciu dziesiętnym liczby π. Oto jeden z limeryków:Raz w maju, w drugą niedzielęPi liczył cyfry pan Felek.Pomnożył, wysumował,Cyferki zanotował,Ale ma ich niewiele...
 7. 7. ZNAK LICZBY PIZnak liczby π jest oznaczeniemmatematycznym wywodzącym się z literyalfabetu greckiego. Jej pierwszegoutożsamienia z wartością dokonał w swoimdziele William Jones, walijski matematyk ipisarz. Oznaczenie to nie zdobyło uznania anirozgłosu wśród matematyków, do czasu użyciago przez Leonarda Eulera
 8. 8. HISTORIA LICZBY PIZ liczbą π ludzie zetknęli się już w starożytności, zauważając,że stosunek obwodu koła do jego średnicy jest wartością stałą.Babilończycy przyjmowali, że jest on równy w przybliżeniu 3.Archimedes badający dokładniej własności liczby π w III w.p.n.e. oszacował ją z dokładnością do dwóch miejsc poprzecinku. Ludolph van Ceulen stosując metodę Archimedesaobliczył wartość π z dokładnością do 35 miejsc po przecinku.W 1853 roku William Rutherford podał π z dokładnością 440miejsc po przecinku. 31 grudnia 2009 roku Fabrice Bellardogłosił, że udało mu się obliczyć π z dokładnością do2 699 999 990 000 miejsc po przecinku, co okazało sięprawdą.
 9. 9. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×