Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja srodowisko cdu alfa 17.05. - ah

735 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja srodowisko cdu alfa 17.05. - ah

 1. 1. Centrum Doradczo-Usługowe „ALFA” Świadczenie usług w zakresie ochronyśrodowiska i gospodarki odpadami dla firm
 2. 2. Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:• PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI,• POZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW,• EWIDENCJA ODPADÓW.
 3. 3. Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:Oferowane usługi niezbędne do uzyskania dotacji na recykling pojazdów:1.Sporządzanie dla Urzędu Marszałkowskiego rocznych, zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi,2.Wykonywanie rocznych sprawozdań do NFOŚiGW o pojazdach wycofywanych z eksploatacji,3.Sporządzanie wniosków do NFOŚiGW o udzielenie dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 4. 4. Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:Oferowane usługi niezbędne do uzyskania dotacji na recykling pojazdów:4.Wykonywania, półrocznych informacji dla Urzędu Marszałkowskiego o korzystaniu ze środowiska odnośnie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,5.Realizacja wniosków i zadań wynikających z kontroli prowadzonych przez Inspekcje Ochrony Środowiska dotyczących w/w zagadnień,6. Prowadzenia ewidencji odpadów.
 5. 5. Oddziaływanie firmy usługowej CDU „ALFA” naśrodowiskoJako typowo firma usługowa dbamy o środowisko w następujący sposób:• składamy 2 razy w roku informacje o korzystaniu ze środowiska (pojazdy firmowe),• oszczędzamy makulaturę np. poprzez wprowadzanie faktur elektronicznych• wprowadzamy energooszczędne urządzenia biurowe,• segregujemy odpady biurowe, tusze do drukarki, świetlówki, baterie, akumulatory, przeterminowane leki.
 6. 6. Usługi świadczone przez firmę CDU „ALFA” narzecz ochrony środowiska• doradztwo z zakresu nowoczesnych metod gospodarowania odpadami• doradztwo w zakresie oszczędności energii (mniejsza emisja CO2 do atmosfery) w trakcie certyfikacji energetycznej budynków• propagowanie odnawialnych źródeł energii: systemy solarne - pozyskiwanie energii cieplnej z promieniowania słonecznego, fotowoltaika - pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, rekuperatory
 7. 7. Korzyści, jakie firma uzyskała poprzez udział wszkoleniach z zakresu zarządzania środowiskiem:• Poszerzenie wiedzy na temat skomplikowanych regulacji w zakresie obowiązkówśrodowiskowych,• Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami gospodarowania odpadami w firmie,np. poprzez segregację u źródła makulatury, odpadów organicznych oraz zzasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym,• Poznanie sposobów na oszczędzanie energii w firmie,• Przeanalizowanie własnej sytuacji gospodarczej w firmie pod kątem korzystaniaze środowiska,• Decyzja o poszukiwaniu dotacji na zainstalowanie w firmie odnawialnych źródełenergii – kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
 8. 8. Korzyści, jakie firma uzyskała poprzez udział wszkoleniach z zakresu zarządzania środowiskiem:• Zwiększenie wiedzy na temat bieżących obowiązków środowiskowych, wzorówaktualnych dokumentów, narzędzi i zasad ułatwiających wypełnianie dokumentów.Głównym celem naszej firmy jest rozwiązywanie problemów przedsiębiorców,przede wszystkim z zakresu ochrony środowiska. Udział w projekcie pozwoliłposzerzyć naszą wiedzę w tym zakresie.
 9. 9. Dzisiejsi przedsiębiorcy są zbyt zajęci prowadzeniem swoich interesów, aby całyczas śledzić i wyszukiwać bezcenne nieraz dla nich informacje.Biorąc udział w szkoleniach środowiskowych i ustawicznie dokształcając się,dbamy o wysoką jakość świadczonych usług i jesteśmy spokojniejsi, że nienarażamy naszych klientów na łamanie prawa i kary finansowe.Kwestie ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego powinny zajmowaćzdecydowanie więcej miejsca w praktyce gospodarczej.
 10. 10. www.cdu-alfa.pl - strona internetowa: odpady? odpady.jpg
 11. 11. www.energopass.pl - strona internetowa: certyfikacja energetyczna budynków
 12. 12. Jesteśmy członkiem:• www.fors.pl• www.ekoauto.org• www.wsciae.pl
 13. 13. Dziękuję za uwagę. Przemysław Śmichurski

×