Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zakładanie „pod klucz”
wielko-obszarowych
plantacji wierzby
energetycznej
Jamir SA
Ewa Dębkowska
Mirosław Maciocha
Założenie i późniejsze prowadzenie plantacji wierzby z
przeznaczeniem jej na cele energetyczne wymaga bardzo
precyzyjnego ...
I. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU
Studium określa możliwości techniczne oraz analizę
ekonomiczno – finansową przedsięwzięci...
II. PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH
W projekcie zostają określone parametry dotyczące sposobu i
gęstości nasadzeń w zależności...
III. WYKONANIE ANALIZ CHEMICZNYCH
GRUNTU
W ramach zadania zostają pobrane próbki gleby z areału
przeznaczonego pod uprawę ...
IV. NASADZENIA WIERZBY
W celu wykonania nasadzeń niezbędne jest
przywrócenie gruntów do kultury rolnej. Zakres
czynności u...
IV.1. NASADZENIA – TERMIN JESIENNY
 Karczowanie zadrzewień i zakrzewień.
 Usunięcie pozostałej roślinności (trawy i chwa...
IV.2. NASADZENIA – TERMIN WIOSENNO -
LETNI
 Nawożenie nawozami mineralnymi.
 Uprawa gruntu agregatem aktywnym, celem
spu...
Prawidłowo przygotowany grunt pod
nasadzenia wierzby
V. MATERIAŁ ROŚLINNY
Zgodnie z założeniami projektowymi i terminami
agrotechnicznymi nasza materiał roślinny winien być
w ...
Sadzonki wierzby energetycznej
VI. NASADZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO
Opierając się na przyjętych założeniach, co do gęstości i
kierunków nasadzeń wykonujem...
Nasadzenia ręczne
VII. ZABIEGI OCHRONNE PO NASADZENIU
Niezwykle ważna jest ochrona plantacji przeciw
chorobom, szkodnikom i zachwaszczeniu w...
 Zastosowania herbicydów doglebowych na rośliny
jednoroczne dwuliścienne.
 Sposobów pielenia mechanicznego wykonywanych ...
VIII. ZBIÓR PLANTACJI
W pierwszym roku po nasadzeniu niezbędna jest ścinka
sanitarna wierzby, w celu jest rozkrzewienia w ...
Zbiór plantacji - maszyna do zbioru wierzby
JF Willow Harvester 192 Z10
Zbiór plantacji – Claas Jaguar z przystawką
do wierzby HS2
VIII.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZBIORU
 Ścinanie wierzby na wysokości do 10 cm ponad gruntem.
 Ścinanie wszystkich, bez wzgl...
VIII.2. ZBIÓR MECHANICZNY -
ROZWIĄZANIA
 zbiór pędów jedno, dwuletnich bez ich zrębkowania
poprzez zastosowanie specjalis...
IX. ŚRODKI CHEMICZNE
W celu zakładania plantacji wierzby, a następnie jej
utrzymania niezbędne jest właściwe aplikowanie
o...
IX.1. ŚRODKI DO CHEMICZNEGO
PRZYGOTOWANIA GRUNTU
W trakcie prac związanych z przywróceniem ugorów do
kultury rolnej niezbę...
IX.2. OCHRONA CHEMICZNA PO
NASADZENIU
Nawet w przypadku bardzo dobrego przygotowania
gruntu, mogą pojawić się chwasty zagł...
IX.3. ŚRODKI ZWALCZAJĄCE SZKODNIKI
W celu zwalczania szkodników gryzących lub ssących
stosujemy insektycydy kontaktowo-żoł...
IX.4. ŚRODKI ZWALCZAJĄCE CHOROBY
Do walki przeciwko chorobom stosujemy fungicydy
systemiczne. Są one skuteczne przeciwko n...
Plantacja bezpośrednio po nasadzeniach
4 tygodnie po nasadzeniach
Plantacja po 8 tygodniach
Plantacja po 4 miesiącach
Plantacja po 5 miesiącach
Plantacja po 6 miesiącach
Plantacja po 2 latach
Plantacja po 3 latach
IX.5. NAWOZY MINERALNE
Pierwszy rok uprawy jest traktowany jako faza
wstępna. Należy dbać o właściwy rozwój systemu
korzen...
X. MASZYNY DO UPRAWY
Maszyny do przygotowania gleby
Biorąc pod uwagę potrzeby założenia plantacji energetycznej pod kątem
...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja pro akademia

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prezentacja pro akademia

 1. 1. Zakładanie „pod klucz” wielko-obszarowych plantacji wierzby energetycznej Jamir SA Ewa Dębkowska Mirosław Maciocha
 2. 2. Założenie i późniejsze prowadzenie plantacji wierzby z przeznaczeniem jej na cele energetyczne wymaga bardzo precyzyjnego zaplanowania całego przedsięwzięcia. Błędy popełnione na tym etapie, będą mieć negatywne skutki podczas eksploatacji plantacji, np. niewłaściwie wykonane zabiegi agrotechniczne przygotowania gruntu, albo źle dobrana gęstość, czy odstępy nasadzeń sztobrów wierzbowych. Firma JAMIR SA, opierając się na własnych, wieloletnich doświadczeniach oraz współpracy z uznanymi w tej dziedzinie ośrodkami naukowymi (m.in. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Akademia Rolnicza w Lublinie, Politechnika Śląska) gwarantuje założenie plantacji wierzby energetycznej przy minimalnym nakładzie kosztów i maksymalnych przychodach podczas jej późniejszej eksploatacji.
 3. 3. I. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU Studium określa możliwości techniczne oraz analizę ekonomiczno – finansową przedsięwzięcia, ewentualne uwarunkowania prawne (w przypadku wykorzystania do uprawy osadów ściekowych) oraz wpływ na środowisko. Celem wykonania takiego opracowania konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
 4. 4. II. PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH W projekcie zostają określone parametry dotyczące sposobu i gęstości nasadzeń w zależności od charakterystyki gleby i sposobu zbioru. Ponadto sposób przygotowania podłoża, metoda nasadzeń zrzezów wierzbowych wraz ze szkicem sytuacyjno-przestrzennym, przedstawiającym sposób rozmieszczenia zrzezów w gruncie, środki chemiczne, w tym czas, ilość i sposób ich zastosowania. Jeżeli zachodzi możliwość wykorzystania osadu ściekowego, określona zostaje dawka, czas, sposób oraz miejsce aplikacji. W projekcie zostaje zdefiniowana charakterystyka materiału roślinnego, tzn.: rodzaje klonów, parametry fizyczne (długość, średnica) oraz ilość potrzebna do wykonania projektu na danym areale. Projekt określa ponadto harmonogram czasowy wykonania poszczególnych zadań, specyfikuje ilość i rodzaj sprzętu technicznego oraz wielkość siły roboczej.
 5. 5. III. WYKONANIE ANALIZ CHEMICZNYCH GRUNTU W ramach zadania zostają pobrane próbki gleby z areału przeznaczonego pod uprawę wierzby Salix sp., celem wykonania analizy chemicznej określającej następujące parametry: zawartość N, P, K, Mg oraz dodatkowo, jeśli to konieczne, metali ciężkich w badanym gruncie (aplikacja osadów ściekowych). Na postawie ww. analizy oraz odpowiednich ustaw, rozporządzeń i dyrektyw jest możliwe określenie dawek i sposobu nawożenia.
 6. 6. IV. NASADZENIA WIERZBY W celu wykonania nasadzeń niezbędne jest przywrócenie gruntów do kultury rolnej. Zakres czynności uzależniony jest każdorazowo od stanu gruntów. Przy założeniu, że grunty były odłogowane przez dłuższy okres czasu przeprowadzamy następujące zabiegi agrotechniczne, w kolejności wymienionej poniżej:
 7. 7. IV.1. NASADZENIA – TERMIN JESIENNY  Karczowanie zadrzewień i zakrzewień.  Usunięcie pozostałej roślinności (trawy i chwasty) poprzez jej rozdrobnienie j np. orkanem lub kosiarką, zebranie i złożenie na pryzmach (kompostowanie).  Zastosowanie herbicydu totalnego na bazie glifosatu, celem zniszczenia większości chwastów wieloletnich.  Aplikacja osadów ściekowych w formie kompostu lub osadów odwodnionych w dawkach określonych na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy.  Wykonanie orki głębokiej z pogłębiaczem. Gleba pozostaje na okres zimy w „ostrej skibie” celem zniszczenia nasion chwastów oraz lepszego uwilgotnienia gruntu.
 8. 8. IV.2. NASADZENIA – TERMIN WIOSENNO - LETNI  Nawożenie nawozami mineralnymi.  Uprawa gruntu agregatem aktywnym, celem spulchnienia i wyrównania gruntu pod nasadzenia.  Wyznaczenie dróg, uwroci i kwater dostosowanych do przewidywanego do zastosowania sprzętu agrotechnicznego (opryskiwacz, rozsiewacz nawozów, aplikator osadów), zgodnie z wykonanym projektem.  Sukcesywne wykonywanie bruzd technologicznych przez szparownik szkółkarski lub nasadzenie sadzarką.
 9. 9. Prawidłowo przygotowany grunt pod nasadzenia wierzby
 10. 10. V. MATERIAŁ ROŚLINNY Zgodnie z założeniami projektowymi i terminami agrotechnicznymi nasza materiał roślinny winien być w pełni kwalifikowany wraz z aktualnych oświadczeniem o pochodzeniu. Sadzonki winny być przechowywane w chłodni, w warunkach gwarantujących i jakość i niemal 100% udatność. Materiał roślinny winien być sukcesywnie dostarczany z chłodni na teren plantacji w miarę postępu prac nasadzeniowych.
 11. 11. Sadzonki wierzby energetycznej
 12. 12. VI. NASADZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO Opierając się na przyjętych założeniach, co do gęstości i kierunków nasadzeń wykonujemy przy wykorzystaniu własnych sił i środków nasadzenia wierzby. Metoda nasadzeń jest każdorazowo uwarunkowana od stanu przygotowania gruntów. Niemniej preferujemy wykonanie nasadzeń metodą mieszaną, to znaczy wytyczenie redlin przy użyciu specjalistycznych maszyn, a następnie ręczne nasadzenia, w tak przygotowane bruzdy materiału roślinnego, zgodnie z przedstawionym w projekcie nasadzeń roślinnych rozstawem międzyrzędzi, gęstością oraz wskazaną głębokością sadzenia. Nasadzenia prowadzimy zarówno w okresie jesiennym, po ustaniu wegetacji roślin, jaki i w okresie wiosennym. Jest to szczególne istotne przy zakładaniu wielkoobszarowych plantacji, by prowadzić nasadzenia w dwóch etapach, celem wcześniejszego zakończenia nasadzeń wiosennych i wydłużeniem okresu wegetacji wierzby.
 13. 13. Nasadzenia ręczne
 14. 14. VII. ZABIEGI OCHRONNE PO NASADZENIU Niezwykle ważna jest ochrona plantacji przeciw chorobom, szkodnikom i zachwaszczeniu w okresie do 2 miesięcy od momentu posadzenia całego areału plantacji. Niezbędna jest wiedza i doświadczenie w zakresie:
 15. 15.  Zastosowania herbicydów doglebowych na rośliny jednoroczne dwuliścienne.  Sposobów pielenia mechanicznego wykonywanych celem przerwania transpiracji i zniszczenia niektórych chwastów odpornych na herbicydy zastosowane wcześniej.  Zastosowania herbicydów selektywnych działających na trawy, perz, chwastnice jednostronne i inne.  Sposobów zwalczania szkodników gryzących lub ssących np. zwójki, krytoryjka olchowca, rynnicy topolówki, torzyśniadu kasztanówka, trociniarki czerwicy, dłużynki leszczynówki, jątrewki wiklinówki, mszycy wierzbowej i przędziorka wierzbowca, poprzez umiejętne zastosowanie insektycydów kontaktowo-żołądkowych, kontaktowo- oddechowych i akarycydów systemicznych.  Walki przeciwko chorobom poprzez użycie fungicydów systemicznych, przeciwko najczęściej występującym chorobom na plantacjach wierzbowych, takich jak: rak drzew, antraknoza wierzby, rdza wierzby, mączniak prawdziwy wierzby i innym.
 16. 16. VIII. ZBIÓR PLANTACJI W pierwszym roku po nasadzeniu niezbędna jest ścinka sanitarna wierzby, w celu jest rozkrzewienia w latach następnych. Pozyskiwanie biomasy rozpoczyna się zwykle po dwóch latach uprawy w cyklach zbiorów jednorocznych, dwuletnich lub trzyletnich. W przypadku wielu wielkoobszarowych plantacji przewiduje się zbiór w cyklu jednorocznym przez pierwsze trzy lata, po czym stopniowe przechodzenie na zbiór w cyklu dwuletnim, tak by ostatecznie prowadzić zbiórkę w cyklu zbioru trzyletniego. Po ścięciu pędów tuż przy powierzchni gleby, na wiosnę niskie karpy wypuszczają nowe łodygi, które można eksploatować w powyższym cyklu zbiorów. Produkcja na plantacji może przebiegać bez większych zakłóceń przez 20-25 lat.
 17. 17. Zbiór plantacji - maszyna do zbioru wierzby JF Willow Harvester 192 Z10
 18. 18. Zbiór plantacji – Claas Jaguar z przystawką do wierzby HS2
 19. 19. VIII.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZBIORU  Ścinanie wierzby na wysokości do 10 cm ponad gruntem.  Ścinanie wszystkich, bez względu na średnicę, pędów z plantacji.  Gładką powierzchnię pędu po pokosie (ścięcie równolegle do gruntu).  Ścinanie niekorzystnie położonych pędów odchylonych od pionu. Zbiór roślin może być prowadzony ręcznie przy pomocy pił tarczowych lub motorowych (małe, kilkuhektarowe plantacje) lub mechanicznie przy użyciu sieczkarki do zbioru kukurydzy (odpowiednio zaadaptowanej). Oczywiście w przypadku dużych plantacji niezbędne jest stosowanie specjalistycznych maszyn.
 20. 20. VIII.2. ZBIÓR MECHANICZNY - ROZWIĄZANIA  zbiór pędów jedno, dwuletnich bez ich zrębkowania poprzez zastosowanie specjalistycznej przystawki ścinającej zasilanej bezpośrednio z WOM ciągnika. maszyna ta pozwala na ścinanie pędów, bez ich rozdrabniania, tak by możliwe ich sezonowanie w snopach w celu dosuszenia i późniejszego zrębkowania.  zbiór pędów jedno, dwu lub trzyletnich i ich jednoczesne zrębkowanie dzięki zastosowaniu specjalistycznych przystawek ścinająco – zrębkujących (np. kombajnu Class Jaguar). Maszyna ta pozwala na ścinanie pędów, rozdrabnianie ich na zrębki i zasyp na kontener do przewozu biomasy. W tym przypadku niezbędne jest nasadzenie w rozstawie pod zbiór maszynowy, tj. 0,75m – 1,5m – 0,75m.
 21. 21. IX. ŚRODKI CHEMICZNE W celu zakładania plantacji wierzby, a następnie jej utrzymania niezbędne jest właściwe aplikowanie odpowiednich środków chemicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie stosować odpowiednie środki chemiczne, tak by właściwie przygotować grunt pod przyszłą plantację i następnie ją chronić przed zagrożeniami w trakcie jej funkcjonowania.
 22. 22. IX.1. ŚRODKI DO CHEMICZNEGO PRZYGOTOWANIA GRUNTU W trakcie prac związanych z przywróceniem ugorów do kultury rolnej niezbędne jest stosowanie środków chemicznych celem zwalczania chwastów trwałych. W zależności od stopnia zachwaszczenia aplikujemy herbicydy totalne na bazie glyfosatu oraz inne substancje wzmacniające ich działanie, np. Chwastoks
 23. 23. IX.2. OCHRONA CHEMICZNA PO NASADZENIU Nawet w przypadku bardzo dobrego przygotowania gruntu, mogą pojawić się chwasty zagłuszające młode rośliny. Po nasadzeniu wierzby, zanim zaczną pojawiać się jej pędy, należy zastosować właściwe do pojawiających się chwastów selektywne herbicydy doglebowe.
 24. 24. IX.3. ŚRODKI ZWALCZAJĄCE SZKODNIKI W celu zwalczania szkodników gryzących lub ssących stosujemy insektycydy kontaktowo-żołądkowe, kontaktowo-oddechowe i akarycydy systemiczne.
 25. 25. IX.4. ŚRODKI ZWALCZAJĄCE CHOROBY Do walki przeciwko chorobom stosujemy fungicydy systemiczne. Są one skuteczne przeciwko najczęściej występującym chorobom na plantacjach wierzbowych, takich jak: rak drzew, antraknoza wierzby, rdza wierzby, mączniak prawdziwy wierzby i inne.
 26. 26. Plantacja bezpośrednio po nasadzeniach
 27. 27. 4 tygodnie po nasadzeniach
 28. 28. Plantacja po 8 tygodniach
 29. 29. Plantacja po 4 miesiącach
 30. 30. Plantacja po 5 miesiącach
 31. 31. Plantacja po 6 miesiącach
 32. 32. Plantacja po 2 latach
 33. 33. Plantacja po 3 latach
 34. 34. IX.5. NAWOZY MINERALNE Pierwszy rok uprawy jest traktowany jako faza wstępna. Należy dbać o właściwy rozwój systemu korzeniowego i rozkrzewienie się roślin. W celu określenia zawartości makro i mikroelementów wskazana jest analiza próbek glebowych. W tym okresie należy bardzo ostrożnie dawkować nawozy. Nawożenie mineralne NPK, stosujemy zależnie od wymagań glebowych. W drugim i następnych latach rośliny nawozimy intensywnie NPK. W tym czasie składniki pokarmowe pobierane z gleby są wykorzystywane przez rośliny na tworzenie dużej liczby pędów, liści, korzeni.
 35. 35. X. MASZYNY DO UPRAWY Maszyny do przygotowania gleby Biorąc pod uwagę potrzeby założenia plantacji energetycznej pod kątem przygotowania terenu przewidujemy wykorzystanie następującego sprzętu technicznego (oczywiście wielkości i liczba maszyn jest uzależniona od wielkości plantacji harmonogramu czasowego i możliwości finansowych inwestora):  Dwa lekkie ciągniki rolnicze o mocy 60kM.  Dwa średnie ciągniki rolnicze o mocy 120kM – 150kM.  Akcesoria do ciągników: pług odwracalny, brona talerzowa, głębosz, agregat uprawowy.  Opryskiwacz polowy o pojemności 2000l do 2800l i szerokości ramion 36-38m.  Dwie przyczepy rolnicze o ładowności 8 do 12 ton.  Rozsiewacz do nawozów o ładowności 2400 kg do 3000 kg.  Dwa opielacze (glebogryzarki sekcyjne).  Ładowacz czołowy.  Beczka do transportu wody 10000l.
 36. 36. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×