MODEL REGULACJI PROCESU INWESTYCYJNEGOW ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W SYSTEMIEGOSPODARCZEGO PRAWA ŚRODOWISKA       Mat...
BADANIA,      KONTAKT Z EKSPERTAMI,                  WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMIprzyczyniła się do przy...
Magdalena Łysek         Wydział Prawa i Administracji UŁ UWARUNKOWANIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE SEKTORA      ...
Paweł Grabowski Mateusz Izbicki         Wydział Prawa i Administracji UŁ Przebieg procesu inwestycyjnego w odnaw...
Magdalena Łysek            Wydział Prawa i Administracji UŁOsobiste rezultaty:  •Prezentacje na ogólnopolskich...
Magdalena ŁysekWydział Prawa i Administracji UŁ Zrównoważony rozwój    w polityce   energetycznej  Unii Europejskiej
Mateusz Izbicki              Wydział Prawa i Administracji UŁ   Osobiste rezultaty:   1. Wystąpienia n...
Paweł Grabowski             Wydział Prawa i Administracji UŁCEL w Projekcie:Opracowanie przewodnika prawnego d...
Paweł Grabowski            Wydział Prawa i Administracji UŁPrzeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla pracownik...
Dziękujemy za uwagę.   Mateusz Izbicki – m.m.izbicki@gmail.com   Paweł Grabowski – paulgrabowski@wp.pl   Magdalen...
Prawne aspekty  m łysek p grabowski m izbicki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prawne aspekty m łysek p grabowski m izbicki

701 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prawne aspekty m łysek p grabowski m izbicki

 1. 1. MODEL REGULACJI PROCESU INWESTYCYJNEGOW ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W SYSTEMIEGOSPODARCZEGO PRAWA ŚRODOWISKA Mateusz Izbicki – Wydział Prawa i Administracji UŁ Paweł Grabowski - Wydział Prawa i Administracji UŁ Magdalena Łysek - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 2. 2. BADANIA, KONTAKT Z EKSPERTAMI, WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMIprzyczyniła się do przygotowania swoistego „poradnika” dla inwestorów, któryzłagodzid ma obraz procedur prawnych, jako czynnika hamującego inwestycje OZEoraz ma wpłynąd na rozwój branży odnawialnych źródeł energii w Polsce.
 3. 3. Magdalena Łysek Wydział Prawa i Administracji UŁ UWARUNKOWANIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE SEKTORA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII1. Model regulacji OZE na gruncie prawa unijnego i polskiego2. Podmioty działające w branży OZE3. Identyfikacja ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji OZE4. Regulacja partycypacji społecznej w procesie inwestycyjnym OZE5. Instrumenty wsparcia podmiotów branży OZE6. Model regulacji finansowania procesu inwestycyjnego OZE7. Przykład: Energia z odpadów (kiedy może być OZE)
 4. 4. Paweł Grabowski Mateusz Izbicki Wydział Prawa i Administracji UŁ Przebieg procesu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii1. Planowanie przestrzenne2. Zabezpieczenie praw do nieruchomości3. Zabezpieczenie odpowiednich praw na nieruchomościach sąsiadujących4. Decyzje administracyjno-budowlane konieczne do realizacji inwestycji w OZE5. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej producenta energii z odnawialnego źródła6. Uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze elektroenergetycznym
 5. 5. Magdalena Łysek Wydział Prawa i Administracji UŁOsobiste rezultaty: •Prezentacje na ogólnopolskich konferencjach naukowych • Interdyscyplinarne artykuły naukowe • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego • Spotkania z ekspertami •Przygotowanie biznesplanu dla własnej firmy •Ponadto: Uwarunkowania administracyjno – Ocena ryzyka przyrodniczegoprawne sektora OZE przy realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii
 6. 6. Magdalena ŁysekWydział Prawa i Administracji UŁ Zrównoważony rozwój w polityce energetycznej Unii Europejskiej
 7. 7. Mateusz Izbicki Wydział Prawa i Administracji UŁ Osobiste rezultaty: 1. Wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach naukowych 2. Przygotowanie szeregu artykułów naukowych 3. Spotkania i konsultacje z przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie odnawialnych źródeł energii 4. Współpraca z inwestorami realizującymi aktualnie projekty energetyczne na terenie Polski Ponadto:„System wsparciarozwoju odnawialnychźródeł energii w Polsce”
 8. 8. Paweł Grabowski Wydział Prawa i Administracji UŁCEL w Projekcie:Opracowanie przewodnika prawnego dla inwestorów branży OZE w procesieinwestycyjno-budowlanym, zwłaszcza w zakresie ocen oddziaływania na środowiskoMONOGRAFIA – PRZEWODNIK:„MODEL REGULACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO W ODNAWIALNE ŹRÓDŁAENERGII W SYSTEMIE GOSPODARCZEGO PRAWA ŚRODOWISKA” Łódź 2012Artykuły:„Oceny oddziaływania na środowisko a przedsięwzięcia z branży OZE – ocena regulacjiprawnej” opublikowany w specjalistycznym kwartalniku prawnym "Prawo i Środowisko" nr 4w roku 2011„Uwarunkowania administracyjno-prawne sektora OZE” oraz „Przegląd wybranych inwestycjiz branży OZE kwalifikowanych do oceny oddziaływania na środowisko” opublikowanew monografii Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź „Inwestowanie w energetykę odnawialną”Łódź 2011„Obowiązek przeprowadzenia oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji wybranychprzedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii” opublikowany w „Wybranewęzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego” Kraków 2012
 9. 9. Paweł Grabowski Wydział Prawa i Administracji UŁPrzeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla pracowników Jednostek SamorząduTerytorialnego Województwa Łódzkiego „Oceny oddziaływania na środowisko – praktykaw postępowaniu administracyjnym” dofinansowanego ze środków Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego„Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska” Część 4)Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 na lata2011-2013.Uczestnik grup roboczych sieci ENEA (European Network of Environmental Authorities)wspomagających integrację ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramachpolityki regionalnej.Ukończenie w czasie projektu specjalistycznego studium podyplomowego „Aspektyekonomiczno - prawne procesu inwestycyjno-budowlanego” organizowanego przezSzkołę Główną Handlową w WarszawieUczestnik studium „Procedura ocen oddziaływania na środowisko” KrakowskiejAkademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 10. 10. Dziękujemy za uwagę. Mateusz Izbicki – m.m.izbicki@gmail.com Paweł Grabowski – paulgrabowski@wp.pl Magdalena Łysek –mlysek@wpia.uni.lodz.pl

×