Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalkulacja

1,722 views

Published on

Published in: Sports, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kalkulacja

 1. 1. KALKULACJA PORÓWNAWCZA DOCHODOWOŚCI WYBRANYCH TYPÓW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH OPRACOWANIE; MIROSŁAW GRUSZCZYŃSKI ŁODR zs. w BRATOSZEWICACH
 2. 2. Rośliny energetyczne – rośliny charakteryzujące się dużym przyrostem rocznym, wysoką wartością opałową. Rośliny energetyczne przeznaczone do uprawiania w Polsce; • wierzba wiciowa • ślazowiec pensylwański • topinambur (słonecznik bulwiasty) • róża wielokwiatowa • rdest sachaliński • trawy wieloletnie (miskant olbrzymi, miskant cukrowy, spartina preriowa, palczatka Gerarda • topola • robinia akacjowa
 3. 3. Wybrane rośliny • wierzba wiciowa ( Salix viminalis) Charakterystyka - roślina krzewiasta - wysokość pędów 3-6 m średnica do 3,5 cm - rozmnażanie ; sadzonki (sztobry, zrzezy) Wymagania - zakładanie plantacji; wiosną lub jesienią - ilość sadzonek; 20 – 60 tys. szt./ha - poziom wód gruntowych: gleby piaszczyste; 100 – 300 cm gleby gliniaste; 160 – 190 cm - ph; optymalne 5,5 – 6,5
 4. 4. Miskant olbrzymi (Miscanthus giganteus) Charakterystyka -rodzina; trawy - grube sztywne pędy długości do 3 m , średnica do 10 mm - rozmnażanie kłącza (rizomy), metodą in vitro Wymagania -Gleby klasy III i IV - poziom wód gruntowych – nie niżej niż 2 m - ilość sadzonek ; 10 tys. szt./ha
 5. 5. Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita) Charakterystyka -Rodzina ślazowate - wysokość do 4 m o średnicy do 4 cm - rozmnażanie; nasiona Wymagania -gleby; zalecana III – IV klasa -Ilość wysiewanych nasion 1,2 – 3 kg/ha
 6. 6. Założenia do obliczeń Roślina Okres użytkowania (w latach) Wierzba wiciowa 20 Ślazowiec pensylwański 20 Miskant 15 Roślina Plon s.m (t/ha) Wartość opałowa GJ/t Ilość GJ/ha (kol. 2x3) Wierzba wiciowa 10,8 18 194,4 14,1 253,8 17,2 309,6 Ślazowiec pensylwański 15,1 17,4 262,7 Miskant olbrzymi 18,2 17,3 314,9 Źródło; Z. Ginalski „Odnawialne Źródła Energii dla domu i biznesu”, obliczenia własne
 7. 7. Roślina Cena jednostkowa (zł/GJ) Ilość (GJ/ha Wartość Wierzba wiciowa 20 194,4 4395* 253,8 5583* 309,6 6699* Ślazowiec pensylwański 20 262,7 5254 Miskant 20 314,9 6298 Źródło: metodyka liczenia kalkulacji wg ŁODR Bratoszewice, obliczenia własne, ceny jed. ELBIS Produkcja towarowa * w tym; jednolita płatność obszarowa (507 zł)
 8. 8. Rodzaj kosztów Roślina Wierzba wiciowa Ślazowiec pensylwański Miskant olbrzymi Koszty bezpośrednie -38 % kosztów całkowitych 1311 1435 1399 Koszty pośrednie -26 % kosztów całkowitych 897 982 957 Inne koszty -36% kosztów całkowitych 1243 1359 1325 Koszty ogółem 3451 3776 3681 Koszty Źródło: metodyka liczenia kalkulacji wg ŁODR Bratoszewice
 9. 9. Roślina Wierzba wiciowa Ślazowiec pensylwańs ki Miskant olbrzymi Ilość GJ/ha 194,4 253,8 309,6 262,7 314,9 Dochód netto z 1 ha (zł) 944 2132 3248 1476 2618 Poziom plonów zapewniający zwrot kosztów produkcji 173 173 173 189 184 Koszt produkcji 1GJ 18 14 11 14 12
 10. 10. Porównanie innych roślin Roślina Żyto Rzepak Burak cukrowy Plon 30 33 550 Dochód -130 412 2460 Koszt 1dt 92 154 14
 11. 11. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×