Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.2013 esitys

9,453 views

Published on

 • Login to see the comments

Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.2013 esitys

 1. 1. Työyhteisötaidot -työnilon jatuloksellisuuden lähde Yhteisöllisyys työn ilon lähteenä Alaistaidoista työyhteisötaitoihin Työnilonjulistus - tarvitsemme työrauhaa Työyhteisön hyvinvointia voi parantaa pienilläteoilla ja olemalla ihmisiksi Lopetetaan vaikenemisen kulttuuri jaopetellaan puhumaan Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1
 2. 2. Viimeinen kvartaalihttp://www.cleaningwomen.com/http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mfO1kPnf2I8 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 2
 3. 3. Valittajien kuoro ”Miksi tietokoneeni on niin kovin hidas / Ja hiuksetkin on tänään miten sattuu. / Haluan rahani takaisin. / Olen väsynyt Soleen./ Minulla on ikävä esimies./ Minulla on mahdoton alainen.” http://www.complaintschoir.org/news.html 500 valitusta uusimmalla kuorolla Brasiliassa Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 3
 4. 4. Asenteilla on tärkeä merkitys ”Määrittävätkö tilanteet ihmisen käyttäytymisen vai ihmisten ominaisuudet tilanteet? Ihmiset ja heidän käyttäytymisensä muokkaavat työympäristöä. Siksi on erittäin tärkeätä kiinnittää huomiota työntekijöiden valintaan sekä heidän hyvinvointinsa ja sitoutumisensa ylläpitämiseen.” Schneider , B. 2008 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 4
 5. 5. Millä menestymme huomenna? 50-90 % tulevaisuuden arvostaSosiaalinen pääoma Psykologinen pääoma= yhteisön kunto: = työntekijän henkinen johtaminen, yhteisöllisyys kunto: itseluottamus, toiveikkuus, optimismi, sitkeys + Rakennepääoma = organisaation toimivuus ja oppimiskyky, työn hallinta Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 5
 6. 6. Näkökulman vaihdos tarpeen  Voimavaralähtöinen työhyvinvointimalli – huomio työn ja yksilön voimavaroihin ja niiden lisäämiseen, ei vain siihen, mikä on huonosti. ”Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen.” M. Seligman Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 6
 7. 7. Myönteisten tunteiden merkitys Hyvä terveys, onnellisuus positiivisesti poikkeava käyttäytyminen Rakentavat kestäviä henkilökohtaisia voima- varoja (sos. tuki, sitkeys, luovuus, taidot ja osaaminen) Uudet ajatukset, teot, suhteetMyönteiset tunteet Cohn & Fredrickson, 2009 Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 7
 8. 8. USA:n merijalkaväki kokeileemeditaatiota sotilaskoulutuksessa Mielenhallintamenetelmistä toivotaan ratkaisua sotilaiden traumaperäiseen oireiluun. Tavoitteena on parempi stressinhallintakyky, punnerruksia aivoille. Pilottihankkeessa testataan keskittymis- harjoitusten, joogamaisen venyttelyn ja tietoista läsnäoloa korostavan mindfulness-menetelmän hyötyä sotilaskoulutuksessa. Tällä armeija haluaa panostaa mielenterveys- ongelmien ennaltaehkäisyyn. Yle 20.1.2013 Professori Marja-Liisa Manka 8
 9. 9. Väitös 17.2.2012 Työntekijä – ja asiakaskokemusten väliset yhteydet yritysten välisessä palveluliiketoiminnassa - Kohti positiivisesti poikkeavia tuloksia ”Positiivinen ilmapiiri on kannattavan palveluliiketoiminnan avain. ”Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, M. Fischer 2012, Johtamiskorkeakoulu http://lib.tkk.fi/Diss 9
 10. 10. Aineisto ja tulokset Mukana maailmanlaajuisen energia- ja laivayhtiön 38 maan huoltoyksikköä, 2403 työntekijää ja 2357 asiakasta. Asiakasvastuupäälliköiden kokemukset työilmapiiristä vaikuttivat asiakkaiden kokemuksiin palvelun laadusta – asiakaspalvelu puhelimen välityksellä Huoltoinsinöörien henkilökohtainen innostus ja sitoutuminen ennakoi asiakkaan laatukokemusta – yhteys kasvokkainM. Fischer 2012, http://lib.tkk.fi/Diss Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 10
 11. 11. Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen  synnyttää luottamusta itseen ja toisiin  lisää ykseyden, yhteisöllisyyden tunnetta  edistää luovuutta  ja auttaa isomman ”kuvan” näkemistä  jokainen toimija (esimies, alainen, kollega ja asiakas) voi vaikuttaa valitsemalla positiivisen käyttäytymisen neutraalin tai negatiivisen sijasta.  johdon positiivinen käyttäytyminen toimii roolimallina koko henkilöstölle; innostus, energia ja myötäeläminen tarttuvat.  kannattava palveluliiketoiminta perustuu sekä palveluorganisaation sisäiseen positiiviseen ilmapiiriin ja myös asiakas-toimittaja yhteistyön positiiviseen ilmapiiriin.M. Fischer 2012, http://lib.tkk.fi/Diss Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 11
 12. 12. Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen Negatiivisesti Normaali PositiivisestiYksilö poikkeava poikkeavaFysiologinen Sairaus Terveys HyvinvointiPsykologinen Pahoinvointi Ok FlowOrganisaatioSuorituskyky Aikaansaamaton Aikaansaava ErinomainenLaatu Virheitä Luotettava TäydellinenSopeutuminen Kankea Mukautuva KukoistavaSuhteet Harmilliset Luotettavat Lupaukset lunastavatAnsainta Tappiollisuus Hyödyllisyys AnteliaisuusEtiikka Epäeettinen Eettinen HyväntahtoinenOrientaatio Ongelmanratkai- Kukoistus su (virtuousness) Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 12 Cameron 2003
 13. 13. Työelämän vallankumous Mielen vallankumous: tehdastyöstä ajatustyöhön Mittaamisen vallankumous: ajan mittaamisesta aikaansaamisen mittaamiseen Johtamisen vallankumous: ulkoisen johtamisen rinnalle sisäisen johtamisen vaatimus Tuominen S. & Pohjakallio P. 2012 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 13
 14. 14. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ORGANISAATIO • tavoitteellisuus • joustava rakenne = rakenne- • jatkuva kehittyminen pääoma • toimiva työympäristö • RYHMÄ JOHTAMINEN MINÄ ITSE TYÖYHTEISÖ • psykologinen • osallistava ja kannustava •avoin vuorovaikutus johtaminen pääoma -työyhteisötaidot = vertikaalinen sosiaalinen •terveys ja = horisontaalinen pääoma fyysinen kunto sosiaalinen pääoma TYÖN HALLINTA • vaikuttamismahdollisuudetManka 1999, 2006, 2011 • kannustearvo: oppiminen ja monipuolisuus = rakennepääoma Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 14
 15. 15. Työtyytyväisyys yhteydessä tuottavuuteen  yhden yksikön parannus työtyytyväisyydessä (asteikolla 1-6) nostaa tuottavuutta keskimäärin 6,6 % (3,5 – 20 % teollisuudessa riippuen käytetystä mallista)  työtyytyväisyys vaikuttaa monien kanavien kautta: sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähenemisenä, pinnauksen pienenemisenä ja suurempana sitoutumisena  aineistona Euroopan elinolotutkimus ja Eu:n tuottavuustilastot (value added per hour)Böckerman P. & Ilmakunnas P. 2012 Marja-Liisa Manka 15
 16. 16. Nykyisessä työpaikassa jatkamaankannustavat tekijätVuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona –tutkimus 2011-2012, Nuutinen ym. 2013 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 16
 17. 17. Ei ole vielä liian myöhäistäPekka Jylhä: | It is not too late, 2009, Stuffed hare, light Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 17http://theendofbeing.com/2011/01/05/and-the-hare-pekka-jylha-and-sculpture-as-existential-fable/5-3
 18. 18. Yhteisöllisyys vaikuttaa terveyteen työyhteisön vähäiseen  vastavuoroisuus, sosiaaliseen pääomaan luottamus, yhteisölliset liittyi 1,3-kertainen arvot ja normit, aktiivinen sairastumisen riski, myös toiminta yhteiseksi hyväksi 20- 50% korkeampi masennuksen ilmenemisen riski vähäiseen yksilön sosiaaliseen pääomaan liittyi 1,8 -kertainen Johtaminen + Työyhteisö sairastumisriski.Oksanen 2009 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 18
 19. 19. Sosiaalisen pääoman mittari (Oksanen 2009) Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Asenteemme on toimimme yhdessä Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty Esimieheeni voi luottaa Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 19
 20. 20. Tarvitaan luottamusta Luottamus Aikomukset Rakenteet Ovatko tarkoitus- perät myönteisiä? Sanansa Oma vaiMahdollisuus Osaaminentietojen pitäminen yhteinen etu?vaihtoon? Onko kykyä, Ollaanko luotettavia tietoa ja Avoimuus sen suhteen, mitä on osaamista hoitaa sovittu? oma osuutensa? Annetaanko oleellista tietoa? Salaillaanko? Harisalo 2006; Nahapiet & Goshal 1998 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 20
 21. 21. Osaaminen laajentuu ”metataitoihin” Yleiset työelämävalmiudet Elämän- Innovaatio/ Kumppanuus- Johtamis-hallintataidot muutostaidot taidot taidot Työyhteisötaidot Psykologinen Verkostoitumine Luovuus pääoma Päätöksenteko n EpävarmuudenOppimisen halu Tunneäly Suullinen, kestäminen ja taito Konfliktien kirjallinen ja MuutosherkkysOngelmanratkai- hallinta sähköinen Riskinotto sutaito Vrt. Evers , Rush & Berdrow, 1998
 22. 22. Mitkä työyhteisötaidot? organizational citizenship behavior, OCB = organisaatiokansalaisuus (Organ 1988) kaksi ulottuvuutta (Baron 1998):  reiluus ja kohteliaisuus; ei valiteta tilapäisistä vastoinkäymisistä tai aiheuteta harmia työkavereille tai työnantajalle  aktiivinen auttaminen, velvollisuuksien ylittäminen ja sitoutuminen ilmenee eri tasoilla (Christ & ym. 2003):  yksilötason vastuullisuus  ryhmätasolla jakaminen ja yhteistyön edistäminen  organisaatiotasolla vapaaehtoinen osallistuminen yli velvollisuuksien alaistaidot: halukkuus toimia erityisen intensiivisellä tavalla organisaation hyväksi, halukkuus tehdä enemmän kuin virallisesti vaaditaan (Conway & Briner 2002) alaistaidot =velvollisuus huolehtia työpaikan viihtyisyydestä, resurssien järkevästä käytöstä, yhteistyöstä työkavereiden ja esimiehen kanssa, mielipiteen ilmaisemisesta sekä aktiivisesta osallistumisesta (Keskinen S. 2005) Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 22
 23. 23. Vuorovaikutteinen johtaminen synnyttäätyöyhteisötaitoja Luottamus esimieheenOikeudenmukaisuus Työyhteisötaidot •tunnollisuus •reiluus •epäitsekkyys •kohteliaisuusVuorovaikutteinen Valtauttaminenesimies-alaissuhde •mielekkyys (LMX) •osaaminen •päätöksenteon mahdollisuus •vaikuttamisen mahdollisuus (Wat & Shaffer 2005) Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 23
 24. 24. Esimiehen keinot edistäätyöyhteisötaitoja panostaa hyvään, reiluun johtamiseen ja toiveikkuuden edistämiseen tukea ja kannustaa työntekijöiden osallistumista ja yhdessä tekemistä arvostava ja kunnioittava suhtautuminen myös vaikeissa muutostilanteissa oppia tuntemaan työntekijöiden toimintatapoja ja arvostaa kaikkia oppia kuuntelemaan kaikkia ja olla oikeudenmukainen Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 24 24
 25. 25. Perusasioista pieniin ihmeisiin KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö halusi selvittää yhdessä ammattijärjestöjen kanssa, minkälainen on kunta-alan johtamisen tilanne Suomessa työntekijöiden näkökulmasta: hyvän ja huonon johtamisen kokemukset ja minkälaista se olisi ihanteellisimmillaan. Aineisto kerättiin keskeisten kunta-alan ammattijärjestöjen luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille suunnattuna kyselynä loka- marraskuun vaihteessa 2012. Selvityksen toteutti Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskusSynergos www.kaks.fi Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 25
 26. 26. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Web-kyselyn linkki toimitettiin 3733 kunta-alalla toimivalle luottamusmiehelle ja pääluottamusmiehelle. Vastauksia saatiin 721. Selvitykseen osallistuivat seuraavat ammattijärjestöt:  JHL ,Jyty, KTN, OAJ, SuPer, Tehy ja JUKO Menetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia = pyrkimyksenä saada ymmärrystä johtamisen laadusta ja sen monimuotoisuudesta sekä muodostaa siitä yhteisiä teemoja. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 26
 27. 27. Kysymykset1. Palauta mieleesi tilanne, jossa koet tulleesi hyvin johdetuksi taikohtasit luottamushenkilön roolissasi hyvää johtamista työyhteisössäsi. a) Mistä tilanteessa oli kyse? Kuvaile, mitä tapahtui. b) Mikä teki johtamisesta hyvää ja toimivaa?2. Palauta mieleesi tilanne, jossa koet tulleesi huonosti johdetuksi taihavaitsit luottamushenkilön roolissasi huonoa johtamista työyhteisössä. a) Mistä tilanteessa oli kyse? Kuvaile, mitä tapahtui. b) Mikä teki johtamisesta huonoa ja toimimatonta?3. Jos ihme olisi tapahtunut, minkälaista johtamista omalla työpaikallasiolisi? a) Kuvaile vapaasti, minkälaista johtamista toivoisit, jotta työntekijöiden hyvinvointi edistyisi. Mitä tietoa, taitoa tai tukea siihen tarvittaisiin esimiehelle ja/tai työntekijälle? Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 27
 28. 28. Hyvät johtamiskokemukset:Mikä teki johtamisesta hyvää?1) Vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen2) Jämäkkä ja johdonmukainen toiminta3) Työntekijöiden ja työyhteisön tukeminen4) Lakien ja sopimusten kunnioittaminen5) Ammatillinen ja johtamisosaaminen Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 28
 29. 29. 1) Vaikutusmahdollisuuksientarjoaminen• työntekijöiden kuuleminen ja huomioiminen• avoin keskustelu ja vuorovaikutus• ratkaisujen etsiminen yhdessä”Avoin keskusteluyhteys johdon ja työntekijöiden välillä ja hyvä tiedonkulku sekä se, että ylemmät kuuntelivat ja ottivat työntekijöiden mielipiteitä oikeasti huomioon. Myös työntekijät ottivat huomioon toisensa. Lopputulos voi olla monen osan kompromissi ja vaikka kaikki ei mene (eikä voikaan mennä) kuten itse haluaisi, niin tunne siitä, että on saanut vaikuttaa omaan työhönsä on parasta.””Minusta on menty koko ajan parempaan päin.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 29
 30. 30. 2) Jämäkkä ja johdonmukainentoiminta• asioiden asiallinen selvittäminen ja vieminen loppuun• toiminnan suunnitelmallisuus ja selkeys• päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, päätösten perustelu• työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu• työyhteisön etujen ajaminen”Johtajan puuttuminen tilanteeseen oli napakkaa ja nopeaa. Hän kuunteli ja ymmärsi, sekä vei asiaa eteenpäin inhimillisellä tavalla.””Johtaminen on johdonmukaista, kuuntelevaa, reilua ja tasapuolista. Esimieheni ei ole kenenkään kaveri vaan osaa olla ikään kuin kaikkien kanssa samalla linjalla, mutta pitää roolinsa esimiehenä.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 30
 31. 31. 3) Työntekijöiden ja työyhteisöntukeminen• tuen, ohjeiden, avun ja palautteen tarjoaminen• työntekijöihin luottaminen• työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen”Esimieheni tukee ja kannustaa minua ja muita alaisia hyvin. Hän luottaa meihin ja antaa vastuuta tehtäviemme hoidossa. Hänen johtamistapansa on innostava ja työntekijän mielipiteet huomioonottava. Hän osaa kuunnella ja antaa palautteet positiivisesti. Osaa antaa kiitosta hyvin tehdystä työstä.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 31
 32. 32. 4) Lakien ja sopimustenkunnioittaminen• lakien ja sopimusten tunteminen ja noudattaminen• luottamusmiehen aseman kunnioittaminen”Jos johtaja, esimies, tuntee työlainsäädännön/sopimukset edes auttavasti, helpottaa huomattavasti.””Hänen vastuualueellaan asiat etenevät lain ja sopimusten hengessä.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 32
 33. 33. 5) Ammatillinen ja johtamisosaaminen• esimiestaidot• ammatillinen osaaminen• vuorovaikutustaidot, tunnetaitoisuus”Työn/alan hyvä asiantuntijuus, mikä hankittu koulutuksessa ja varsinaisissa työtehtävissä. Varmuus ja luottavaisuus siihen, että kysyessä aina sai asiantuntevaa opastusta ja neuvontaa.””Luottamusmiehenä tuli tunne, että lähiesimies kykenee ja haluaa tarkastella asioita myös emotionaalisella tasolla, vaikka käsiteltiin talousasioita. Uskoisin että kyseinen esimies on sitoutunut työhönsä ja hallitsee henkilöjohtamisen haastavan osa-alueen.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 33
 34. 34. Minkälaista johtaminen olisiihannetilanteessa?1) Vaikutusmahdollisuudet ja avoin vuorovaikutus2) Innostaminen, palautteenanto ja välittäminen3) Suoraselkäisyys, oikeudenmukaisuus ja reilu kohtelu4) Luottamus työntekijöihin, arjen tuntemus ja läsnäolo5) Ammatillinen ja johtamisosaaminen”Olisiko terveellistä vapauttaa kaikki kuusikymppiset johtajat tehtävistään ja ajaa uusi perinteistä vapaa sukupolvi remmiin. Nythän vaan luovutaan kokoajan vain suorittavasta portaasta. Tosin kyllä työntekijätkin alkavat kalkkeutua. Varsinkin iskunkestävyys’ alkaa olla melko huonolla tolalla.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 34
 35. 35. 1) Vaikutusmahdollisuudet ja avoinvuorovaikutus• aito vaikuttaminen työntekoon• monipuoliset keskustelukäytännöt• todellinen työntekijöiden kuuleminen ja huomioiminen• avoin keskustelu ja vuorovaikutus• ratkaisujen etsiminen yhdessä”Kun henkilökuntaa kuunneltaisiin ja ideat oikeasti menisivät eteenpäin. Eivät vain olisi lause muistiossa ja hyväksyvä pään nyökäytys.””Tulisi kutsutuksi valmisteluun, tulisi kuulluksi, ei tulisi jyrätyksi tai uhkailluksi.””Huomenta voi olla pieni asia maailmankaikkeudessa, mutta ruohonjuuritason’ työntekijälle Iso Asia.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 35
 36. 36. 2) Innostaminen, palautteenanto javälittäminen• myönteinen ja kehittävä palaute• innostaminen ja kannustaminen• kehittämiseen kannustaminen• positiivisen hengen ylläpitäminen• välittäminen ja joustaminen• työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen”Antaa tunnustusta ja kaikkien loistaa, ei kerää kunniaa vain itselleen vaan kaikille meille tiiminä.””Myönteinen palaute tehdystä työstä. Palaute voisi olla muutakin kuin, että palkkamenot ovat taas ylittyneet.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 36
 37. 37. 3) Suoraselkäisyys, oikeudenmukaisuusja reilu kohtelu• vastuunkantaminen• toiminnan suunnitelmallisuus ja selkeys• jämäkkä ongelmiin tarttuminen• päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, päätösten perustelu• työntekijöiden oikeudenmukainen ja reilu kohtelu”Kunnon johtaja ottaa kantaa ongelmiin ja kantaa vastuun alaisistaan, kuka tahansa on hyvä johtaja kun kaikki menee hyvin.””Jokainen uskaltaisi kertoa mielipiteensä ja näkemyksensä työntekoon liittyvistä asioista, ilman, että se ’kostetaan’ työvuoroluetteloa tehtäessä. Kaikilla olisi turvallinen olo töissä.””Se mikä luvataan, myös pidetään. Tyhmempikin pärjää, jos hänellä vain on ns. selkärankaa, sanotaan Pohjanmaalla.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 37
 38. 38. 4) Luottamus työntekijöihin, arjentuntemus ja läsnäolo• työntekijöiden asiantuntemukseen luottaminen• vastuun ja vapauden antaminen• työyhteisön etujen ajaminen• läsnäoleminen ja työn arjen tuntemus”Luottamus työntekijöihin ja heidän osaamiseensa; ei kyttäämistä tai liiallista puuttumista.””Esimies olisi ’läsnä’ aidosti, olisi kiinnostunut työntekijöiden asioista, jaksamisesta. Aitoa kuuntelua ja aikaa kunkin työtehtäviin tutustumiseen ja kokemiseen.””Johtajat siellä ’korkealla’ voisivat jalkautua joskus sinne ruohonjuuritasolle, niin kuin tosi-tv - ohjelmissa. Esimies kävisi päivän istumassa jokaisen luona, että tietäisi mitä missäkin tehdään.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 38
 39. 39. 5) Ammatillinen ja johtamisosaaminen• esimies- ja henkilöstöjohtamisen taidot• ammatillinen osaaminen• tavoitteiden, toimenkuvien ja organisaation toimivuuden suunnittelu• lakien ja sopimusten kunnioittaminen”Henkilöjohtamisesta tulisi tulla varsinainen tapa johtaa nykyisen tiukan asiajohtamisen sijaan. Suurin osa työntekijöistä haluaa saada tietää työnsä selvät tavoitteet ja toivoo myös saavansa tarvittaessa tukea niiden saavuttamisessa.””Johtajan olisi nähtävä kauas tulevaisuuteen eikä näperrellä pilkkujen ja pisteiden eikä itsestäänselvyyksien kanssa.” Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 39
 40. 40. Johtopäätöksiä Vastaajina pääluottamusmiehet, näkemys kunta-alan työntekijöiden – mitä esimiehet itse olisivat vastanneet, jää arvailtavaksi Runsaasti kertomuksia perinteisen johtamisen näkökulmasta, mutta myös hyvää johtamista kuvattiin: reilua, innostavaa, läsnä olevaa Ihmeeseen riittäisivät arjen taidot ja perusasioiden kuntoon saattaminen, suuremmasta ei haaveiltu. Hyvällä johtamisella saavutettavissa paljon vaikuttavuutta työhön – resurssit käyttöön. Jokainen työyhteisön jäsen on myös vastuullinen toimija – huomiota työyhteisötaitoihin Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 40
 41. 41. Työntekijän vastuut – työpäivästä nauttiminen sallittu• perustehtävän tekeminen ja omasta osaamisesta huolehtiminen• reiluus ja kohteliaisuus, tervehtiminen, kiittäminen, mutta myös anteeksipyytäminen• aktiivinen auttaminen, kiinnostuminen toisen työstä, arvostaminen• työpaikan viihtyvyydestä ja resurssien järkevästä käytöstä huolehtiminen• yhteistyö työkavereiden ja esimiesten kanssa: kysytään, jos ei tiedetä• palautteen antaminen, ja myös pyytäminen, jos se on unohtunut.• mielipiteen ilmaisu asioiden eteenpäin viemiseksi• aktiivinen osallistuminen työpaikan kehittämistyöhön• myönteisen ilmapiirin edistäminen – en puhu selän takanaBaron 1998, Keskinen S. 2005. Manka 2007 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 41
 42. 42. Miten edistän esimiehenä tai työntekijänävuorovaikutuksen laatua? Ole tarkkaavainen: näe myös sanattomat viestit, kuule äänensävyt ja tunnista tunnetila Ilmaise kuuntelevasi nyökyttelyllä ja ääntelyllä. Sanoita tunteet ja tahtotilat ja etsi palautetta vastapuolen reaktioista. Rohkaise kertomaan lisää mutta malta odottaa ja olla hiljaa. Toista kuulemasi omin sanoin, jotta toinen tietää, että häntä on kuunneltu. Näin voit myös varmistaa, että olet ymmärtänyt oikein. Älä kuitenkaan poista toisen puheista mitään äläkä tee omia lisäyksiä. Kysy lisää: pyydä vahvistusta tai selvennystä, tee avoimia kysymyksiä ja vältä miksi-sanaa. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 42
 43. 43. Positiivinen palaute Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 43
 44. 44. Työyhteisön keinoja positiivinen vuorovaikutus  ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen, ”tähtihetket” työyhteisötaitojen opetteleminen  avoimuus, reiluus, auttaminen ja aktiivisuus jokaisen työn arvostus älylliset lähestymistavat  hyvien asioiden miettiminen, reflektointi porukalla: mikä meillä on hyvin ja missä on kehittämisen varaa? yhteisten “pelisääntöjen” tekeminen Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 44
 45. 45. Miten voisitte kehittäätyöyhteisötaitoja omalla työpaikalla? Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 45
 46. 46. Ongelmiakin on – syitä? tavoitteiden ja tehtäväkuvien epäselvyys johtamistapa ja työntekijöiden vähäinen vaikutusmahdollisuus viestinnän puute erilaiset toimintatavat, kirjoittamattomat säännöt ikä- ja sukupolvierot kiire, kuormittuneisuus kateus, kilpailu, uhka töiden jatkumisesta työyhteisössä on huono työilmapiiri, klikkejä, kuppikuntia ja syntipukki-ilmiöitä Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 46
 47. 47. Pekka JylhäSyntipukki 2005 Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 47 http://theendofbeing.com/2011/01/05/and-the-hare-pekka-jylha-and-sculpture-as-existential-fable/5-3
 48. 48. Miten voin kehittyä? Erakoksiko? Veli Granö 2011 http://www.av-arkki.fi/teokset/profeetta/ Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 48
 49. 49. Katse peiliin eli omat keinot itsetuntemuksen lisääminen, itsearviointi, ”peiliin katsominen”, harjoitteleminen stressin tunnistaminen – kiireisenä pinna kiristyy terveellinen elämäntapa (liikunta ja ruokavalio) palautuminen ja rentoutuminen (riittävä uni, huvittelu, rentoutuminen esim. meditaatio) keho vaikuttaa tulkintaan – rentous ja positiivisuus Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 49
 50. 50. Psykologisen pääomankehittäminen 1. Orientaatio 1 pv- Miksi katse työniloon?- Tunteista ja niiden tarttumisesta- Mistä on kysymys psykologisessa pääomassa?- Tehtäviä väliajaksi: mikä lisäisi työniloa minulla?Lähiopetuspäivät netissä 2 pv - Optimistisuus ja toiveikkuus, miniluentoja, keskustelua,ohjausta- Itseluottamus ja sitkeys, miniluentoja, keskustelua,ohjausta2. Yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja palautuminen 1 pv- Tehtävien läpikäyminen, miten tästä eteenpäin?
 51. 51. Psykologinen pääoma Luthans, Norman, Avolio & Avey 2008 Itseluottamus: ihmisellä on tarvittava itseluottamus omista kyvyistä onnistua haasteellisten tehtävien suorittamisesta= hallinnan tunne Toiveikkuus: on halua kulkea tavoitteita kohti (”tahtovoima”) ja tarvittaessa löytää vaihtoehtoisia polkuja niiden saavuttamiseen (”keinovoima”) Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 51
 52. 52. …jatkuu Realistinen optimismi: ihminen näkee asioiden myönteiset puolet Sitkeys: kohdattaessa ongelmia ja esteitä, ne eivät lannista, vaan ihminen kestää ne ja aloittaa alusta. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 52
 53. 53. Miten itseluottamusta voi kehittää?  Hallinnan kokemuksien hankkiminen ja pienten riskien ottaminen  Mallintaminen ja toisilta oppiminen  Sosiaalinen vaikuttaminen ja palautteen pyytäminen esimieheltä ja työkavereilta  Hyvä vire, työhyvinvointi, huomio siihen, mikä lisää omaa hyvinvointia
 54. 54. Toiveikkuus on reitin löytämistä”Toiveikkuus onsitä, että löytääreittejä haluttuunlopputulokseenja myös osaamotivoidaitsensäkäyttämään noitareittejä.” (Snyder,2002)Niles, 2012 54
 55. 55. Reitit ja toimijuusReitit ja toimijuusovaterottamattomissaReitit ilmantoimijuutta johtavatsitkeydenpuutteeseentavoitteeseenpyrittäessäToimijuus ilmanreittejä johtaaturhautumiseen jalamaantumiseenNiles, 2012 55
 56. 56. Toiveikkuuden ennustevoimaKorkeampi toiveikkuusjohtaa parempaansuoriutumiseen(urheilussa, sairauksistatoipumisessa,opinnoissa jne.)Snyder (2000): Mitätärkeämpi tavoite ja mitätodennäköisempää sensaavuttaminen on, sitämyönteisempiä tunteitahenkilö kokee. Samapätee myös toisin päin.Niles, 2012 56
 57. 57. Toivon kanssa… On tarkoituksenmukaista visioida tulevia mahdollisuuksia Selkeyden saaminen itsereflektion kautta tuntuu mielekkäältä Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmien tekeminen on mielekästä Suunnitelmien mukauttaminen on On loogista toimia järkevää ja sopeutuvaaNiles, 2012 57
 58. 58. Myönteiset vahvistukset  etsi vahvuuksiasi ja pienennä kielteisten kokemusten merkitystä oppimalla niistä  ajattele sitä, mikä tuottaa iloa ja tee sitä  älä arvostele suorituksiasi ja vertaile niitä muihin  anna itsellesi anteeksi: olet riittävän hyvä  tartu kielteiseen tunteeseen heti sen ilmaannuttua, mieti, mitkä tosiasiat tukevat tunnetta, mitä vastaväitteitä on olemassa, mitä pahimmillaan voi tapahtua ja mitä voisit tehdä, jotta näin ei kävisi  entäs sisäinen höpöttäjä päässäsi: moittiiko vai kehuuko?http://www.youtube.com/watch?v=qR3rK0kZFkg Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 58
 59. 59. Miten kehittää sitkeyttä? suuntaamalla huomio voimavaroihin kehittämällä osaamista, asenteita tai hankkimalla enemmän tukea muilta vastoinkäymisiä ehkäisemällä ja mahdollisiin esteisiin varautumalla: välillä on kuitenkin hyvä ottaa hallitusti riskejä ja sallia itselleen myös epäonnistuminen vastoinkäymisten tulkintaa muutamalla
 60. 60. Painopiste henkilökohtaisessa sitkeydessä(resiliency) Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 60
 61. 61. Jospa käyttäisin 15 minuuttiapäivässä oman työhyvinvointinikehittämiseen? Mitä silloin tekisit? Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 61
 62. 62. Palautuminen edistää hyvinvointia On tärkeää, että vapaa-ajalla kykenee psykologisesti irrottautumaan työstä eli unohtamaan työn henkisesti, sillä se edistää tehokkaasti palautumista. Irrottautuminen on vaikeinta työntekijöillä, jotka ovat ylisitoutuneita työhönsä (ns. työholistit) ja tuntevat pakonomaista tarvetta tehdä työtä. Irrottautuminen on tärkeää kuitenkin myös silloin, kun työnteko on mukavaa, sillä se takaa, että nautimme työstämme jatkossakin. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 62
 63. 63. Nähdäkseen on pysähdyttävä Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 63
 64. 64. Luonto rauhoittaa luonnon katselu tai siellä oleilu rentouttaa noin 4-7 minuutin kuluttua jo viisi minuuttia liikuntaa vihreässä ympäristössä voi edistää mielenterveyttä, väittävät brittitutkijat. Vaikutus tehostuu, jos alueella on myös järvi, joki  4-7 min. –syke hidastuu ja tai muu vesistö. Erityisen lihasjännitys laukeavat suotuisasti luonnon-  20 min. -negatiiviset tunteet ympäristö vaikuttaa nuoriin. vähenevät  40 min. – tarkkaavaisuus kasvaa  2,5 tuntia – immuunivaste ja vastustuskyky lisääntyvät Korpela 2009, (toim.) Kinnunen & Mauno; Barton J. & Pretty j. 2010 Professori Marja-Liisa Manka
 65. 65. Manka M-L & Mäenpää M. 2010. Tulevai- Lisätietoa suuden osaajaksi. Tulosta osaamis- tarpeiden tunnistamisella. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. Manka M-L., Hakala L., Nuutinen S. & Harju R. 2010.Työn iloa ja imua – työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. Manka M-L., Keskinen A., Siekkinen P.& Nuutinen S. 2009. Työyhteisötarinoita – ongelmista ratkaisukeskeiseen www.uta.fi/jkk/synergos kehittämiseen. Manka M-L. 2008. Tiikerinloikka työniloonManka M-L. , Heikkilä-Tammi K. & Vauhkonen A. ja menestykseen Talentum2012. TYÖHYVINVOINTI JA TULOKSELLISUUS.Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut Manka M-L. 2007. Työrauhan julistus –johtamisen tukena kunnissa. Tampereen miten olla ihmisiksi alaisena jayliopisto, Tekes, KT ja Keva. esimiehenä. KirjapajaManka M-L 2011 Työnilo. WsoyPro. Manka,M-L., Kaikkonen,M-L. & Nuutinen,Manka, M-L & Hakala, L. 2011. Henkilöstö- S. 2007. Hyvinvointia työyhteisöön. Eväitätunnusluvut johtamisen tukena. Tukea kehittämistyön avuksi. Tutkimus- jatuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin koulutuskeskus Synergos & Esr.kehittämiseen. Tampereen yliopisto, STM, Esr &Kuntoutussäätiö. Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 65

×