Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luonnonkaasun monet mahdollisuudet,

1,010 views

Published on

Sari Siitonen, johtaja/ Gasum Oy

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luonnonkaasun monet mahdollisuudet,

 1. 1. LUONNONKAASUN MONET MAHDOLLISUUDET SARI SIITONEN KAASUA SATAKUNNASSA –SEMINAARI 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen10.6.2014
 2. 2. Sisältö • Gasum – luonnonkaasulla puhtaampaan huomiseen • Puhtaampi ilmasto - Biokaasu • Puhtaampi Itämeri- Nesteytetty maakaasu (LNG) • Puhtaampi lähiympäristö - Kaasun liikennekäyttö (CNG) • Tulevaisuudet ratkaisut ja yhteenveto 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen 2
 3. 3. 16.6.2014 Gasum 3 GASUM – LUONNONKAASULLA PUHTAAMPAAN HUOMISEEN Gasum | Sari Siitonen
 4. 4. Fortum 31% OAO Gazprom 25% Suomen valtio 24% E.ON Ruhrgas Int. GmbH 20% Gasumin vuosi 2013 4 Gasumin omistusosuudet 2013 Liikevaihto 1 147,5 milj. euroa Liikevoitto 36,8 milj. euroa Taseen loppusumma 768,6 milj. euroa Investoinnit 21,4 milj. euroa Biokaasun tarjonta 31 721 MWh Henkilöstö (keskimäärin) 273 henkilöä Maakaasun myynti 33,2 TWh Omavaraisuusaste 52,3 % 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen
 5. 5. Gasumin liiketoiminta-alueet 10.6.2014 ENERGIA KAUPPA ENERGIA- PALVELUT SIIRTOPALVELUT MAAKAASUN HANKINTA JA MYYNTI BIOKAASU TRADING-PALVELUT LUONNONKAASU- RATKAISUT LIIKENNEPALVELUT LAITTEIDEN MYYNTI 5 HANKINTA JA MYYNTI VARASTOINTI JAKELU LNG KAASUVERKON KEHITYS JA YLLÄPITO FINNGULF LNG BIOKAASUN JALOSTUS Gasum | Sari Siitonen
 6. 6. Maa- ja biokaasu ovat luonnonkaasua 10.6.2014 Luonnonkaasu MAAKAASU BIOKAASU • Siperialainen maakaasu 98 % metaania (CH4) • Väritön, myrkytön ja ilmaa kevyempi kaasu • Palaessaan maakaasu tuottaa lämpöenergiaa, hiilidioksidia ja vesihöyryä • Poltettaessa ei synny pölyä, nokea eikä raskasmetalli- tai rikkipäästöjä • Raakabiokaasu sisältää 45–75 % metaania (CH4) ja 25–50 % hiilidioksidia (CO2) • Jalostettuna vastaa koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan maakaasua Gasum | Sari Siitonen
 7. 7. Luonnonkaasusta on moneksi 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen 7 1. Luonnonkaasu teollisuuden ja yhdyskuntien sähkön- ja lämmöntuotannon sekä kodin tarpeisiin 2. Nesteytetty maakaasu (LNG) meriliikenteelle ja teollisuudelle kaasuputkiverkoston ulkopuolella 3. Paineistettu maakaasu (CNG) ja biokaasu liikennekäyttöön
 8. 8. Luonnonkaasun käyttökohteita Gasum | Sari Siitonen 810.6.2014
 9. 9. Gasumin siirtoverkosto kattaa puolet suomalaisista 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen 9 Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 318 km Matalan paineen jakeluputkea 539 km
 10. 10. Maakaasun käyttö Suomessa 2013 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen 10
 11. 11. Luonnonkaasun edut Sekä maakaasulla että biokaasulla on seuraavat edut: • Korkea energiatehokkuus • Puhdas palaminen - ei rikkidioksidi-, hiukkas- eikä raskasmetallipäästöjä • Tehokas siirtojärjestelmä • Monipuoliset käyttökohteet • Helppokäyttöisyys • Erinomainen toimitusvarmuus Suomessa tuotetulla biokaasulla on merkittäviä lisäetuja: • Kotimainen polttoaine, joka parantaa Suomen energiajärjestelmän huoltovarmuutta. • Uusiutuva, hiilidioksidineutraali tai -negatiivinen polttoaine. • Raaka-aineena käytetään kotimaisia raaka-aineita kuten jätteitä ja metsähaketta, mikä tarjoaa synergiaetuja muiden toimijoiden kanssa (teolliset symbioosit) • Työllistävä vaikutus 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen 11
 12. 12. 13.5.2014 Gasum | Johanna Lamminen 12 PUHTAAMPI ILMASTO – BIOKAASU Gasum | Sari Siitonen 12
 13. 13. Biokaasu – puhtaasti kotimainen • Biokaasua tuotetaan mädättämällä orgaanista ainetta, kuten biojätettä, jätevesilietettä tai nurmea. • Kiinteässä muodossa olevaa biomassaa, kuten haketta tai puuta, voidaan muuttaa metaaniksi kaasuttamalla (bio-SNG). • Jalostetulla biokaasulla täysin samat ominaisuudet kuin maakaasulla. • Kaasuverkosto on ylivoimainen logistinen ratkaisu, joka mahdollistaa uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen. 10.6.2014 13 BIOKAASUA LEVISTÄ (Tulevaisuudessa) BIOKAASUA ENERGIA- KASVEISTA BIOKAASUA PUUSTA BIOKAASUA JÄTTEISTÄ JA JÄTEVESI- LIETTEISTÄ Gasum | Sari Siitonen
 14. 14. Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista 10.6.2014 14 Kujala, Lahti • yhteistyössä LABIO Oy • käyttöönotto heinäkuu 2014 • verkkoonsyöttökapasiteetti 50 GWh/a Mäkikylä, Kouvola • yhteistyössä KSS Energia, Kymen Bioenergia • käyttöönotto lokakuu 2011 • verkkoonsyöttökapasiteetti 10 GWh/a Suomenoja, Espoo • yhteistyössä Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut • käyttöönotto joulukuu 2012 • verkkoonsyöttökapasiteetti 23 GWh/a Gasum | Sari Siitonen
 15. 15. Biokaasun verkkoonsyöttökapasiteetti 10.6.2014 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 GWh/a Gasum | Sari Siitonen
 16. 16. Biokaasupotentiaali Suomessa • Biokaasun tuotantopotentiaali on Suomessa yhteensä 17 TWh – noin puolet luonnonkaasun nykykäytöstä. • Lähes 5 % Suomen nykyisestä energiankulutuksesta voitaisiin kattaa kotimaisella biokaasulla. 10.6.2014 16 Biohajoavat jätteet 2 TWh Puuraaka-aineet 8 TWh Energiakasvit ja lanta 7 TWh Gasum | Sari Siitonen
 17. 17. 17 PUHTAAMPI ITÄMERI - NESTEYTETTY MAAKAASU (LNG) 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen
 18. 18. Nesteytetty maakaasu, LNG Liquefied natural gas 10.6.2014 18 • Maakaasu nesteytetään kylmässä lämpötilassa (-163 °C) • Nesteytettynä tilavuus 1/600 kaasumaisesta muodosta • Polttoaineena samat ominaisuudet kuin maakaasulla • Pääosin metaania (CH4) • Hajuton, mauton ja myrkytön kaasu, ei aiheuta korroosiota, ei ole syövyttävä • 310 litraa LNG:tä vastaa energiasisällöltään öljybarrelia (159 l) • Mahdollistaa kaasutoimitukset putkiverkoston ulkopuolella Gasum | Sari Siitonen
 19. 19. LNG:n arvoketju 10.6.2014 Tuotanto Tuonti Varastointi Jakelu Käyttö Meriliikenne Tieliikenne Teollisuus Yhdyskuntien voimalaitokset Kotitaloudet Gasum | Sari Siitonen
 20. 20. Euroopan merkittävin LNG-infrastruktuuri 10.6.2014 Source: Gas Infrastructure Europe (GIE) LNG-terminaalit 20 Terminaalien laajennukset 6 Rakenteilla olevat / vahvistetut terminaaliprojektit 6 Terminaalit suunnitteilla 32 Kanarian saaret LNG-terminaali LNG-terminaali suunnitteilla LNG-terminaali rakenteilla Pienen kokoluokan LNG-terminaali Gasum | Sari Siitonen
 21. 21. Meriliikenne Itämeren rikkidirektiivi 2015 lisää LNG-käyttöisten alusten määrää Teollisuuskäyttö LNG korvaa öljyä ja nestekaasua teollisuuskäytössä Liikennekäyttö LNG raskaan maantieliikenteen käytössä ja paineistettuna maakaasuna (CNG) henkilöliikenteessä 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen Nesteytetyn maakaasun (LNG) markkina kasvussa North Sea SECA Baltic Sea SECA North Sea SECA SECA = Sulphur Emission Control Area
 22. 22. LNG:n etuja 10.6.2014 22 • Ei sisällä rikkiä, pienhiukkasia tai raskasmetalleja - tukee kansainvälisiä meriliikenteen päästötavoitteita • Typenoksidipäästöt noin 85 % pienemmät kuin raskaan polttoöljyn päästöt nykymoottoreissa • Ei öljyvahingon mahdollisuutta • Hinta pysynyt jatkuvasti vakaampana ja hintakehitys ollut maltillisempaa kuin polttoöljyllä • Parantaa Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä • Suomeen syntyy merkittävä LNG- teknologiaklusteri (telakka-, suunnittelu- ja moottoriteknologia) • Gasumin tavoitteena saada LNG Itämeren laivaliikenteen käyttöön Gasum | Sari Siitonen
 23. 23. • Mahdollistaa hankinnan monipuolistamisen ja pääsyn globaaleihin hankintalähteisiin • Avoimet kaasumarkkinat ja uudet hankintalähteet lisäävät hintakilpailua • LNG:n hinta pysynyt jatkuvasti vakaana ja hintakehitys ollut maltillisempaa kuin raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä • Asiakas voi ostaa LNG:n sidottuna nykyisiin polttoainevaihtoehtoihin 10.6.2014 LNG haastaa nykyiset hinnoittelumallit 11Gasum | Sari Siitonen
 24. 24. LNG – Puhtain meriliikenteen polttoaine • Täyttää rikkidirektiivin asettamat vaatimukset: LNG ei sisällä lainkaan rikkiä • LNG:n avulla täytetään myös tulevat meriliikenteen päästövähennystavoitteet • Typenoksidit: Päästövähennysvelvoite uusille aluksille 80 % vuonna 2021 (TIER III) • CO2: Päästövähennystavoite tulossa EU ja IMO • Hiukkaspäästöt: Aluskohtaiset päästövähennysvelvoitteet suunnitteilla IMO:ssa. • EEDI energiatehokkuus indeksi laivansuunnittelussa jo voimassa • Bio-LNG LBG mahdollisuus • Biokaasu ja maakaasu koostuvat molemmat metaanista 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SOx NOx Hiukkaset CO2 HFO 1S LNG Aluskohtaiset päästöt: raskaspolttoöljy vs. LNG 2410.6.2014 Gasum | Sari Siitonen
 25. 25. Gasum panostaa vahvasti LNG- liiketoiminnan kehittämiseen • Outokumpu Oyj, Ruukki Metals Oy, Gasum Oy ja EPV Energia Oy perustivat 2013 Manga LNG Oy-nimisen kehitysyhtiön. • Yhtiön tarkoituksena rakentaa Tornion Röyttään LNG-tuontiterminaali ja luoda sen ympärille tehokas logistiikkaketju. • Gasum on valinnut ensimmäisen LNG- terminaalin rakentamispaikaksi Porin Tahkoluodon. • Terminaalista toimitettaisiin polttoainetta Itämerelle liikennöiviin laivoihin ja teollisuudelle. • Terminaalin arvioidaan valmistuvan v. 2016. • Gasum osti enemmistön (51 %) norjalaisesta Skangassin LNG-jakeluliiketoiminnasta 05/2014. • Neuvottelut suurterminaalin sijoituspaikasta jatkuvat Suomen ja Viron välillä. Gasum | Sari Siitonen 2510.6.2014
 26. 26. 23 Pohjoisen Itämeren kaasuinfrastruktuurin kehittäminen osa Gasumin strategiaa Skangass huolehtii kilpailukykyisen LNG:n myynti- ja jakelutoiminnasta Pohjoismaiden markkinoilla. Finngulf LNG - tuontiterminaali ja Suomenlahden alittava Balticconnector-yhdysputki avaavat Suomen kaasumarkkinat ja monipuolistavat kaasun hankintaa. Tornio Porvoo Pori Gävle Lysekil Øra Risavika Markkina kaasuverkoston ulkopuolella Markkina kaasuverkoston alueella Gasum | Sari Siitonen10.6.2014
 27. 27. LNG-kohdemarkkinat ja keskeinen infrastruktuuri – Gasum LNG ja Skangass 27 GÄVLE • Terminaali • 30 000 m³ varastointi- kapasiteetti (suunniteltu) TURKU / PORI • Terminaali • 30 000 m³ varastointi- kapasiteetti (suunniteltu) • Arvioitu käyttöönotto 2016 PORVOO • Tuotantolaitos • 20 kilotonnin tuotantokapasiteetti • 2 000 m³ varastointi- kapasiteetti • Käynnistetty 2010 ØRA • Terminaali • 6 500 m³ varastointi- kapasiteetti • Käynnistetty 2011 RISAVIKA • Tuotantolaitos • 300 kilotonnin tuotantokapasiteetti • 30 000 m³ varastointikapasiteetti • Käynnistetty 2011 LYSEKIL • Terminaali • 30 000 m³ varastointikapasiteetti • Rakenteilla, arvioitu valmistumisajankohta kesä 2014 10.6.2014 TORNIO • Terminaali • 50 000 m³ varastointi- kapasiteetti (suunniteltu) • Arvioitu käyttöönotto 2017 • (Gasum Oy:llä osuus ManGa LNG Oy:ssä) Gasum | Sari Siitonen
 28. 28. Gasum – Pohjoismaiden suurin LNG-toimija 10.6.2014 26 Skangass-yritysosto yhdistää maantieteellisesti Suomen, Norjan ja Ruotsin markkinat  Suuremmat yhdistetyt tuontimäärät johtavat tehokkaampaan hankintaan ja tekevät uusien terminaalien avaamisen kannattavammaksi  Edellytykset luoda kattava LNG:n jakeluinfrastruktuuri Pohjoismaihin Gasumin LNG-tarjonnan toimitusvarmuus lisääntyy Skangassin terminaalien ja tankkerien myötä • Gasum voi vastata nopeammin LNG:n kasvavaan kysyntään Suomessa Gasum | Sari Siitonen
 29. 29. Suomi mukaan eurooppalaisiin kaasumarkkinoihin Finngulf LNG -tuontiterminaali sekä Suomenlahden alittava Balticconnector- yhdysputki ovat kokonaisuus, joka toteutuessaan • Yhdistää Suomen ja Baltian kaasuverkostot ja liittää ne yhteisiin Euroopan laajuisiin energiamarkkinoihin • Monipuolistaa kaasun hankintakanavia ja vähentää nykyisen riippuvuuden yhdestä kaasuntoimittajasta • Mahdollistaa LNG:n syötön kaasuverkkoon • Parantaa alueellista huoltovarmuutta • Tehostaa kulutushuippujen hallintaa • Tuo kaasuvarastot Itämeren alueen toimijoiden käyttöön Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) for Gas Finngulf LNG- Terminal & Finland – Estonia Balticconnector Latvian gas storage development Lithuania – Poland gas Interconnector (GIPL) Enhancement of the transmission systems in Estonia, Latvia and Lithuania Gasum | Sari Siitonen10.6.2014
 30. 30. Energian kokonaiskulutus 373 TWh vuonna 2013 , *) ei kuulu Suomen Kokonaisenergiankulutukseen LNG-potentiaali Pohjanlahden alueella • Alueella on merkittävä LNG-potentiaali • Merkittävin teollisuuden potentiaali on teräs- ja kaivosteollisuudessa – suurimmat käyttäjät Torniossa, Oulussa ja Raahessa. • Satakunnan alueen LNG-potentiaaliksi on arvioitu 1,9-2,6 TWh 10.6.2014 30 Teollisuuden maksimipotentiaali 11 TWh Maaliikenne 2,5 TWh Laivaliikenne 7 TWh*) Gasum | Sari Siitonen Lähteet: Lundman, J., Paradis, H. & Sandkvist, J, 2013. Bothnia LNG. LNG Bunker fuel market development along Gulf of Bothnia including land based industrial potentials for LNG. Report presentation - Helsinki, 2013-06-25. SSPA Sweden AB. Alhosalo M. & Karppinen A., 2013. KAASUA SATAKUNTA - Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Turun yliopisto.
 31. 31. Gasum | Johanna Lamminen 31 PUHTAAMPI LÄHIYMPÄRISTÖ – KAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ (CNG) 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen
 32. 32. Biokaasu on puhtain liikenteen biopolttoaine • Maakaasu on edullisin ja puhtaampi liikenteen polttoaine; biokaasu on edullisin ja puhtain uusiutuva liikenteen polttoaine • Suomessa on 22 julkista kaasutankkausasemaa • Kaasuajoneuvoja on Suomessa noin 1700 kpl, Euroopassa noin 1,8 miljoonaa ja maailmalla noin 17 miljoonaa • Kaasuvaihtoehto tarjolla kaikissa kokoluokissa: henkilöautot, hyötyajoneuvot, bussit • Henkilöautoissa varapolttoaineena bensiini • Raskaassa kalustossa LNG ja dual fuel - tekniikka tulevat yleistymään lähivuosina • Gasum-biokaasu-liikennepolttoaineelle on myönnetty Joutsenmerkki- ja Avainlippu- tunnukset Gasum | Sari Siitonen 3210.6.2014
 33. 33. Ympäristöystävälliset ratkaisut voivat olla myös taloudellisesti kestäviä Gasum | Sari Siitonen 3310.6.2014
 34. 34. Biokaasulla saavutetaan liikenteen biopolttoaineista suurin päästövähenemä Biokaasu on liikenteen biopolttoaineista tehokkain ja edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä: jopa 97 %:n päästövähenemä bensiinin verrattuna. 34 164 156 124 5 111 95 75 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Bensiini Diesel Maakaasu Biokaasu* Etanoli Biodiesel Sähkö Tuulisähkö Liikennepolttoaineiden hiilidioksidipäästöt arvoketjussa (Well to Wheel), g CO2 ekv. / km Lähde: Deutsche Energie-Agentur DENA / CONCAWE *biokaasun raaka- aineena lietelanta Mitä päästövähenemä maksaa? (€ / t CO2 ekv.) 104 € 207 € 152 € ??? € ??? € -24% -97% 10.6.2014 Gasum | Sari Siitonen
 35. 35. 16.6.2014 Gasum 35 TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET JA YHTEENVETO Gasum | Sari Siitonen
 36. 36. Luonnonkaasu älykkäässä kaupungissa • Tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen ja omavaraisuuden lisääminen • Älykkäässä kaupungissa luonnonkaasu kytkeytyy jäte-, energia-, liikenne- ja rakennustoimialoihin • Jätteiden ja hukkaresurssien tehokas hyödyntäminen biokaasun tuotannossa • Energiaa voidaan varastoida kaasumaisessa muodossa • Älykkäässä energiajärjestelmässä myös asukkaat osallistuvat sekä energian tuotantoon että kysyntäjouston ja optimoinnin kautta kulutuksen tasapainottamiseen ja energian säästöön • Esimerkkejä luonnonkaasun käytöstä ovat urbaani kasvihuone ja kaasu- käyttöinen sähköauton latauspiste 3610.6.2014 Gasum | Sari Siitonen
 37. 37. Sähköstä uusiutuvaa kaasua Power-to-Gas (P2G) teknologialla • Ylimääräinen tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto voidaan varastoida kaasuna. Sähköllä tuotetaan vedestä vetyä. Kun vety ja hiilidioksidi reagoivat syntyy metaania, joka voidaan jaella kaasuverkon kautta käyttökohteisiin. • Voidaan integroida biokaasun tuotannon yhteyteen, jolloin prosessissa syntyvä lämpö voidaan hyödyntää biokaasun jalostuksessa ja jalostusprosessissa syntyvä hiilidioksidi syöttää metanointiyksikköön. 3710.6.2014 Gasum | Sari Siitonen
 38. 38. Yhteenveto – puhtaasti luonnonkaasulla • Yhtiön kestävillä ratkaisuilla tavoitellaan puhtaampaa lähiympäristöä, Itämerta ja ilmastoa • Gasumin tavoitteena luonnonkaasun kilpailukyvyn parantaminen palveluita ja tarjontaa lisäämällä • LNG:n käytön merkittävä kasvu teollisuudessa, maa- ja meriliikenteessä • Biokaasun tuotannon lisääminen ja käytön kasvu liikenne-, lämmitys- ja teollisuuskäytössä • Yhtiö jatkaa energiainfrastruktuurin kehittämistä panostamalla LNG- markkinoihin, biokaasuliike- toimintaan ja liikennepalveluihin Gasum | Sari Siitonen10.6.2014
 39. 39. Gasum | Sari Siitonen 3910.6.2014

×