Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Člankoviti crvi

17,736 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Člankoviti crvi

 1. 1. Člankoviti crvi
 2. 2. Opšte odlike Bilateralna simetrija Triploblastični Homonomno segmentisani Cefalizacija Pravi celom Zatvoren sistem za cirkulaciju Larva trohofora
 3. 3. Annelida, Arthropoda, ChordataPravilno, serijsko ponavljanje istih organa duţuzduţne ose telaSpoljašnja – svi telesni slojeviUnutrašnja – samo unutrašnji organiHomonomna segmentacija (Annelida) – segmentiduţ čitavog tela istovetniHeteronomna (Arthropoda) – grupe sličnihsegmenata čine telesne regione(glaveni, grudni, trbušni)
 4. 4. Segmentacija (metamerizam)kod AnnelidaSvi segmenti jednaki osim prvog (prostomijum) i poslednjeg (pigidijum)Obuhvata ektoderm i mezodermCrevo nije segmentsanoPolne žlezde samo u nekim segmentima
 5. 5. Septe Septe omogućavaju kontrolu nad hidrostatičnim skeletom ćavaju kontrolu nad hidrostatičnim skeletom
 6. 6. GraĎaTelesni zidNervni sistemVarenjeDisanjeCirkulacijaIzlučivanjeRazmnoţavanje
 7. 7. Telesni zidEpidermisMišićiParapodije kožno mišićni nastavci za kretanje čekinje (chaeta)
 8. 8. Nervni sistem• Lestvičast• Ganglije se ponavljaju duž tela u segmentima• Povezane uzdužnim i poprečnim vezama (lestvičasto)
 9. 9. VarenjeJedini sistem koji nije segmentisan
 10. 10. DisanjeUglavnom preko kožeNeke imaju škrge
 11. 11. Cirkulacija•Zatvoren krvni sistem•Neki sudovi imaju sposobnost kontrakcija
 12. 12. IzlučavanjeU svakom telesnom segmentu parMETANEFRIDIJA
 13. 13. RazmnoţavanjeZavisno od grupe mogu biti hermafroditi iliodvojenih polovaBespolno razmnoţavanjepupljenjem, regeneracijaKod Polychaeta larveni stupanj - trohofora
 14. 14. KlasifikacijaClassis: Polychaeta – mnogočekinjaste glisteClassis: Archiannelida – arhianelideClassis: Oligochaeta – maločekinjaste glisteClassis: Hirudinea - pijavice
 15. 15. Classis: Polychaeta –mnogočekinjaste gliste
 16. 16. OPŠTE OSOBINE Većinom morski organizmi; retki u slatkoj vodi ili vlažnoj zemlji 5000 vrsta 5-10 cm; neki do 3m Neki su sesilni i žive u cevčicama, neki riju u pesku, neki plivaju
 17. 17. SPOLJAŠNJA GRAĐA:Mnogobrojne čekinje naparapodijamaIzrazita segmentacijaPROSTOMIJUM saantenama, očima i drugimizraštajimaPERISTOMIJUM sa ustimasastavljen od višesegmenata bez parapodija
 18. 18. RAZMNOŢAVANJEOdvojenih polovaLarva trohoforaSlobodno pliva nekovreme, zatim počinjesegmentacija od zadnjgdela ka prednjem
 19. 19. Classis: Oligochaeta –maločekinjaste glistena primeru kišne gliste LumbricusterrestrisOPŠTE OSOBINE Sve kopnene gliste Spoljašnja i unutrašnja homomerna segmentacija 1mm - 2m Nemaju parapodije; čekinje izlaze direktno iz telesnog zida Prostomijum veoma redukovan (nema izraštaja sa očima, tentakula...)
 20. 20. TELESNI ZIDŢlezdani, jednoslojan epitel kojiluči tanku kutikuluIspod epitela vezivno tkivo isegmentno rasporeĎeni mišići:SPOLJNI – kruţni (izduţuju itanje segmente)UNUTRAŠNJI – uzduţni (skraćujui zadebljavaju segmente)Kreću se naizmeničnimkontrakcijama mišićaizduţivanjem i skraćivanjemtela, a odupiru se hetama
 21. 21. CELOMParni meškovi u svakom segmentuParijetalni i visceralni peritoneumi sespajaju iznad i ispod creva obrazujućiMEZENTERUIzmeĎu segmenata se javljaju SEPTE kojepredstavljaju sslepljene listove peritoneuma.Kroz njih prolaze nervni lanci i krvni sudoviMezentere i septe drže crevo u centralnompoložaju
 22. 22. KRVNI SISTEMZATVORENSRCE:DORZALNI KRVNI SUD5 pari prednjih bočnih sudovaKrv teče kroz dorzalni krvnisud od zadnjeg ka prednjemdelu, a kroz ventralni odprednjeg ka zadnjem delu
 23. 23. IZLUČIVANJEMetanefridijeMetanefridija počinje levkastimotvorom (nefridiostom) u u zadnjemdelu celomskog meškaOd levkastog otvora polazi odvodnikanal koji probija zid septe, uvija se,prelazi u ceolmski mešak susednogsegmenta i izliva se u spoljašnjusredinu kroz trbušno postavljen otvor(nefridioporu)
 24. 24. Metanefridije kapilarna mreža “bešika” sabirni kanalić nefridiostom nefridiopora
 25. 25. CREVNI SISTEM:Nije segmentisanUsni otvor, usna duplja, mišićavoţdrelo koje radi kaopumpa, jednjak, voljka, ţeludacdebelih zidova, srednje, zadnjecrevo, analni otvorHrane se pod zemljom, gutajućisve pred sobom i izdvajajući bilokakvu prisutnu hranu, a ostatkeizbacuju na zadnjem kraju
 26. 26. RAZMNOŢAVANJEHERMAFRODITIMuški i ţenski polni sistem se nalaziod 9.-14. segmentaParenje se odvija izmeĎu dve jedinketako što priĎu jedna drugojglavama, obe oslobaĎaju spermu ukanalePosebna tvorevina KLITELUM(zadebljali pojas koji okruţujenekoliko segmenata u prednjem delu)luči sluz koja prenosi spermu i formirakokon u koji se polaţu jaja. Kokon seodbacuje
 27. 27. Classis: Hirudinea - pijaviceOPŠTE OSOBINE300 vrstaKopnene vode, vlaţna staništa (tropske kišne šume)33 segmenta (imaju sekundarne segmente anule ali samo površinski)Nemaju parapodije ni čekinjeNemaju septeMogu biti paraziti ili grabljivicePIJAVKEOko usnog otvoraNekoliko zadnjih segmenata su spojeni i stvaraju zadnju pijavku
 28. 28. ISHRANAHrane se krvlju drugih ţivotinjaPijavkama se priljube za telo domaćinaImaju ili tri čeljusti ili ţdrelo koje mogu da izbace i probiju koţudomaćinaPljuvačne ţlezde luče HIRUDIN, supstancu koja ima antikoagulantnodejstvoCrevni sistem je prostran i ima izraštaje (divertikulume)U njega moţe da stane velika količina krvi, tako da ne moraju da sehrane po nekoliko meseciHirudo medicinalis, medicinska pijavica se hrani dva puta godišnje

×