Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro primum

342 views

Published on

De intro van ons bedrijf

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intro primum

 1. 1. Introductie <ul><li>Frank Schipper </li></ul><ul><li>18 februari 2010 </li></ul>
 2. 2. Primum <ul><li>Primum Mobile (&quot;first mover&quot;)—De eerste die in actie komt en andere laat bewegen. </li></ul><ul><li>Missie: de samenleving mooier maken met duurzame oplossingen, vanuit de overtuiging dat duurzaamheid waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven. </li></ul>
 3. 3. We zijn populair… <ul><li>‘ Praten over klimaatverandering is geen zaak van intellectuele luxe. Het fenomeen is een reëel feit.’ </li></ul>Osama Bin Laden, Al-Qaeda Opname uitgezonden door Al-Jazeera, 29 januari 2010
 4. 4. Duurzaam leven in overvloed <ul><li>Denk niet in termen van schaarse energie en verminderen van milieuschade </li></ul><ul><li>Er is een overvloed aan natuurlijke bronnen </li></ul><ul><li>Andere mindset, gesloten kringlopen, levenscyclus-denken </li></ul><ul><li>Kevin Kelly, prof Louise Vet </li></ul>
 5. 5. Het goede nieuws <ul><li>Er is een overvloed aan duurzame energie en materialen </li></ul><ul><li>Totale efficiëntie wereldwijd is 2%, er is veel te winnen </li></ul><ul><li>We hoeven niet in de kou te zitten, hoog comfort is mogelijk </li></ul><ul><li>De techniek is beschikbaar </li></ul><ul><li>De markt groeit snel: 2009: 600 miljard US$ 2020: 1600 miljard US$ (WNF/Roland Berger) </li></ul>
 6. 6. Speerpunten <ul><li>Primum focust op </li></ul><ul><li>Duurzame ontwikkeling (gebouwen, locaties) </li></ul><ul><li>Lokale duurzame energiebedrijven </li></ul><ul><li>Carbon management en duurzaam ondernemen </li></ul>
 7. 7. Carbon management <ul><li>Carbon management </li></ul><ul><ul><li>Uitstoot inzichtelijk maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie en uitstoot reduceren </li></ul></ul><ul><ul><li>Volgens internationale standaarden </li></ul></ul>
 8. 8. CO 2 en de bouw <ul><li>Overheid: 100% duurzaam inkopen in 2010 </li></ul><ul><li>Gemeente: 75% duurzaam inkopen 2015 </li></ul><ul><li>ProRail: CO 2 prestatieladder vanaf 2010 </li></ul><ul><li>RWS: uitgesproken ambitie voor gelijke systematiek </li></ul><ul><li>Rijksgebouwendienst: Idem </li></ul>
 9. 9. Carbon management <ul><li>Wie? </li></ul><ul><ul><li>Leo Smit </li></ul></ul><ul><ul><li>Bianca de Wit </li></ul></ul>
 10. 10. Lokale duurzame energie <ul><li>Waarom lokale energiebedrijven? </li></ul><ul><ul><li>Duurzame energie heeft over het algemeen een lokaal karakter </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie uitwisseling mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële kansen voor woningcorporaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenten en Provincies kunnen zelf heft in handen nemen </li></ul></ul>
 11. 11. Lokale duurzame energie <ul><li>Aandachtsgebieden: </li></ul><ul><ul><li>Lokale energievisie (technische, economische en organisatorische mogelijkheden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Van haalbaarheidsstudie naar businessplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling op projectniveau (proces begeleiding en projectmanagement) </li></ul></ul><ul><ul><li>Smart Grids </li></ul></ul>
 12. 12. Lokale duurzame energie <ul><li>Wie: </li></ul><ul><ul><li>Rogier Coenraads </li></ul></ul><ul><ul><li>Roy Ellenbroek </li></ul></ul>
 13. 13. Groeiende duurzaamheid <ul><li>Sterke ontwikkeling energiebesparing gebouwde omgeving </li></ul><ul><ul><li>Nieuwbouw energieneutraal vanaf 2020 </li></ul></ul><ul><ul><li>Prijsdoorbraak zonnestroom </li></ul></ul><ul><li>Certificatie en labelling in opkomst </li></ul><ul><li>Projectontwikkelaars voelen druk vanuit markt </li></ul><ul><li>Woningcorporaties nemen verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Duurzaam inkopen overheid </li></ul>
 14. 14. Trends <ul><li>In de gebouwde omgeving: </li></ul><ul><li>Duurzaamheid als integraal ontwerpaspect </li></ul><ul><li>Denk multidisciplinair, trans-sectoraal </li></ul><ul><li>Meer decentrale energieproductie </li></ul><ul><li>Introductie van slimme netten </li></ul><ul><li>Integratie elektrisch vervoer </li></ul>
 15. 15. Threats <ul><li>Bouwpraktijk loopt nog achter </li></ul><ul><ul><li>Vele partijen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoeren maar geen verantwoordelijkheid nemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambachtelijke methodes </li></ul></ul><ul><ul><li>Onbekendheid met nieuwe technieken </li></ul></ul><ul><li>Toenemende concurrentie </li></ul>
 16. 16. Diensten <ul><li>Energievisies en ontwerp duurzame gebouwen en locaties </li></ul><ul><li>Proces- en kwaliteitsmanagement </li></ul><ul><li>Assistentie bij prijsvragen en realisatie </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van duurzame standaardconcepten </li></ul><ul><li>Subsidies and financiële aspecten </li></ul><ul><li>Energiebeleid en voorraadbeleid voor woningcorporaties </li></ul><ul><li>Advisering specifieke technieken: zonnestroom, zonnewarmte, biomassa, warmtepompen </li></ul><ul><li>Opbouwen VW activiteitten mbt duurzaam bouwen </li></ul>
 17. 17. Projecten <ul><li>GEM Hamburgerbroek – energie, uitwerking WKO </li></ul><ul><li>Havenbedrijf Rotterdam – businessplan RDM terrein </li></ul><ul><li>Gemeente Assen – energiestrategie en –ontwikkeling 3 locaties </li></ul><ul><li>Schipper Bosch – zonnestroom op overkapping industrieterrein </li></ul><ul><li>Provincie – kostencurve energiebesparingsopties </li></ul><ul><li>Kondor Wessels Vastgoed – concept duurzaam voetbalstadion </li></ul><ul><li>Volker Wessels Vastgoed – concept duurzame woningen </li></ul><ul><li>Hogeschool Utrecht – advisering expertisecentrum zonneboilers Zuid-Afrika </li></ul><ul><li>Bo-Ex Utrecht – ontwikkeling energiebeleid, duurzaam energiebedrijf </li></ul><ul><li>VolkerWessels – aanbieding duurzame verbreding A12 </li></ul>
 18. 18. Energie in de gebouwde omgeving <ul><li>Aandachtsgebieden </li></ul><ul><ul><li>Energievisies </li></ul></ul><ul><ul><li>Energieconcepten (integraal energie ontwerp gebouw/wijk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Advies bij aanbestedingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Klimaatbeleid woningcorporaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Borgen duurzaamheid in realisatie </li></ul></ul>
 19. 19. Energie in gebouwde omgeving <ul><li>Realistische energieconcepten </li></ul><ul><ul><li>Bouwkundig </li></ul></ul><ul><ul><li>Installatietechnisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatorisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Financieel </li></ul></ul><ul><li>Bewaken duurzaamheid (BREEAM, GPR) </li></ul><ul><li>Haalbaarheidsonderzoeken (bijv. WKO) </li></ul><ul><li>Doorrekenen innovatieve gebouwconcepten met geavanceerde rekenmodellen </li></ul>
 20. 20. Energie in de gebouwde omgeving <ul><li>Wie? </li></ul><ul><ul><li>Bart van der Ree </li></ul></ul><ul><ul><li>Paul Jeurink </li></ul></ul><ul><ul><li>Lars de Jonge </li></ul></ul><ul><ul><li>Frank Schipper </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Dank u wel </li></ul>
 22. 22. Simulaties MODEL MAKEN MODEL SETTINGS (activiteiten – operation – constructie – installatie) SIMULATIE ANALYSE RESULTATEN RESULTATEN GOED? NEE ANALYSE VAN VERSCHILLENDE SCENARIO JA

×