Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Col

232 views

Published on

Treball per a la matèria optativa de 3r Petites investigacions

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La Col

  1. 1. La col Juan Sánchez Abarca
  2. 2. Index: <ul><li>1. La col. </li></ul><ul><li>2. Origen. </li></ul><ul><li>3. Clima. </li></ul><ul><li>4. Sól i fertilització. </li></ul><ul><li>5. collita. </li></ul>
  3. 3. La col <ul><li>Nom vulgar: col </li></ul><ul><li>Nom científic: brassica oleracea. </li></ul><ul><li>Fàmilia: crucíferas. </li></ul><ul><li>Hàbitat: junt als camins i camps de cultiu. </li></ul>
  4. 4. Característiques <ul><li>La col és una planta bianual, el seu sistema d'arrels és molt fibrós i abundant, arriben a amidar de 1.50 i 1.05 m de creixement lateral; la major quantitat d'arrels es troben a 45 cm de profunditat. La tija al principi del desenvolupament és petit, gruixut i no es ramifica. Les fulles poden ser sésiles (sense tija) o amb pecíolo (amb tija) i són més amples (60 cm de diàmetre) que llargues (35 cm longitud). La forma de les fulles és gairebé rodona, i tenen un color verd clar amb nervadures molt pronunciades. Les flors són de color groc, amb quatre petalos, el fruit és cafè o gris i té un diàmetre de 2 a 3 mm. </li></ul>
  5. 5. Origen <ul><li>Aquesta hortalissa és originària del Mediterrani i d'Europa. En l'actualitat creix en estat silvestre en les costes del Mediterrani, Anglaterra, Dinamarca, França i Grècia. És la més antiga de les crucíferas, remuntant-se el seu origen entre els anys 2000 i 2500 a.c . Es creu que els egipcis la utilitzaven com planta medicinal. En 1536 els europeus van començar a explotar-la i després els colonitzadors la van dur al Continent Americà. </li></ul>
  6. 6. Clima <ul><li>La col es desenvolupa i produïx millor en climes temperats i frescos; per a les condicions de Mèxic es produïx tot l'any i en regions tropicals i subtropicales durant l'hivern. La temperatura mínima per a la seva germinacion és de 4.4°C i la màxima de 35°C sent l'òptima de 29.4°C. Les temperatures ambientals pròpies per al seu creixement i desenvolupament són de 15°C a 20°C, amb mínimes de 0°C i màximes de 27°C . </li></ul>
  7. 7. Sól i fertilització <ul><li>La majoria de les cols són moderadament tolerants a la salinidad, sent les cols vermelles més sensibles que les blanques. Són lleugerament tolerants a l'acidesa, amb un rang de pH de 6.8-5.5, tenint com òptim 6.5-6.2. Es desenvolupa bé en qualsevol tipus de sòl, des de sorrencs fins a orgànics, preferint aquells amb bon contingut de matèria orgànica i drenatge adequat. </li></ul>
  8. 8. Collita <ul><li>Es comença a collir quan mes del 40% de la plantacion té ja formada el cap, sent l'únic indicador el temps, per a això resulta necessari revisar les cols quan s'acosti el final del cicle i evitar que es madurin excessivament, doncs d'altra manera aquestes es rebentessin o presentessin rajaduras en la part superior del cap. Es recomana utilitzar ganivets o navalles filosas per a facilitar el cort des de la base. </li></ul>

×