Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la Cambra de Barcelona, 25 de febrer de 2015

717 views

Published on

Balanç econòmic de 2014 i previsions econòmiques per al 2015. Més informació http://bit.ly/1LCvcuh

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentació de la roda de premsa de conjuntura econòmica de Catalunya de la Cambra de Barcelona, 25 de febrer de 2015

 1. 1. BALANÇ ECONÒMIC DE 2014 I PREVISIONS ECONÒMIQUES PER AL 2015 Roda de premsa 25 de febrer de 2015
 2. 2. 1. Índex 2 1. Evolució de l’economia catalana el quart trimestre del 2014. 2. Comparativa Catalunya – Espanya, 2014 3. Previsions de creixement per al primer i segon trimestre de 2015. 4. Previsions anuals 2015.
 3. 3. 1.8 2.0 2.3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I II III IV 13.I II III IV 14.I II III IV 15.I II Intertrimestral anualitzada Interanual Font: Idescat i estimacions de la Cambra de Comerç de Barcelona i el grup de recerca AQR (UB) per al lVT.14, IT.15 i IIT.15. PIB. Corregit d’estacionalitat (Taxa de variació anual, en %). 2. Evolució del PIB de Catalunya • L’estimació de creixement del PIB del 4T és de l’1,8%, per sobre de l’1,5% avançat per la Generalitat. • El creixement del 2014 seria de l’1,3%. • La previsió de creixement del PIB del 1T és del 2% i del 2T del 2,3%. Estimació L’economia ha accelerat força el creixement a finals de 2014 i primer trimestre de 2015, i es preveu que mantingui aquest dinamisme en el segon trimestre.
 4. 4. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I II III IV 13.I II III IV 14.I II III IV (e) Catalunya Espanya (e) La dada del IVT.14 de Catalunya és una estimació d’AQR i Cambra i la d’Espanya és una estimació de l’INE. PIB. Corregit d’estacionalitat (Taxa de variació trimestral anualitzada, en %). Font: INE i Idescat 3. PIB a Catalunya i Espanya. 2010-2014 • Catalunya ha crescut menys que Espanya el quart trimestre de 2014, 1,8% enfront 2,0%,... • ....però ha accelerat més el seu creixement perquè la variació intertrimestral avança més ràpid. -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I II III IV 13.I II III IV 14.I II III IV(e) Catalunya Espanya PIB. Corregit d’estacionalitat (Taxa de variació interanual, en %). Font: INE i Idescat
 5. 5. 4. Balanç econòmic de l’any 2014 5 1. L’ocupació creix per primera vegada des de l’inici de la crisi i les exportacions assoleixen un nou màxim històric. 2. La indústria referma la recuperació i ja crea ocupació el 2014. 3. La construcció ha posat fi a la recessió el darrer trimestre de 2014. 4. Les vendes al comerç augmenten lleugerament el 2014, per primera vegada des de 2007. 5. El turisme continua donant bones notícies, gràcies a l’atracció de turistes estrangers i a la recuperació del turisme nacional.
 6. 6. 5. Les exportacions en nivells rècord i l’ocupació comença a créixer 6 • Les exportacions han registrat un creixement del 5,5% el quart trimestre de 2014, per sobre del 4,3% del conjunt d’Espanya. • El nombre d’afiliats creix un 2,7% el darrer trimestre de 2014, lleugerament més que a Espanya (2,5%). Exportacions de béns (En taxa de variació anual). Font: Duanes Afiliats al règim general (Dades de l’últim dia de mes. En taxa de variació anual). Font: MTAS 5.5 3.1 4.3 2.5 IV.14 2014 Catalunya Espanya 2.7 1.7 2.5 1.6 IV.14 2014 Catalunya Espanya
 7. 7. 6. La indústria comença a crear ocupació 7 • L’evolució de la indústria és lleugerament més positiva que la del 2013: l’IPI ha crescut l’1,2% l’any 2014 enfront el 0,8% de l’any anterior. • La indústria crea ocupació el 2014 i a més ho fa amb més intensitat que el conjunt d’Espanya. Índex de producció industrial. Corregit de calendari (En taxa de variació anual). Font: Idescat i INE Ocupació industrial (En taxa de variació anual). Font: Idescat i INE 0.6 1.2 -0.04 1.2 IV.14 2014 Catalunya Espanya 6.0 2.0 4.2 1.0 IV.14 2014 Catalunya Espanya
 8. 8. 7. La construcció surt de la recessió 8 • Repunt dels habitatges en construcció a Catalunya, després de la intensa caiguda registrada entre 2007 i 2013, mentre que a Espanya registra un creixement molt feble. • La licitació d’obres a Catalunya creix per segon any consecutiu i accelera el ritme de creixement, tot i estar molt lluny encara dels valors pre-crisi. Habitatges en construcció (En taxa de variació anual). Font: Ministeri de Foment Licitació oficial en construcció (En taxa de variació anual). Font: Ministeri de Foment 29.1 14.8 0.4 1.9 IV.14 (oct-nov) 2014 (fins nov.) Catalunya Espanya 152.0 94.1 -0.1 32.8 IV.14 2014 Catalunya Espanya
 9. 9. 8. Els serveis: turisme i comerç milloren 9 • Les vendes al detall han registrat un creixement força notable a finals de 2014, i molt superior al del conjunt d’Espanya. • Catalunya atreu més turisme estranger i també es beneficia de la recuperació del turisme nacional. Turistes estrangers (En taxa de variació anual). Font: IET 11.5 7.6 5.9 7.1 IV.14 2014 Catalunya Espanya Vendes de comerç al detall (sense estacions de servei) (Preus constants. Taxa de variació anual). Font: Idescat i INE 4.1 2.22.3 0.9 IV.14 2014 Catalunya Espanya
 10. 10. 9. Empreses: es modera la caiguda del crèdit 10 • L’estoc de crèdit encara cau, però amb menys intensitat a Catalunya que a Espanya. • La creació neta d’empreses registra un augment important tant a Catalunya com a Espanya, però és més important al conjunt de l’Estat. Crèdit al sector privat (empreses i famílies) (Variació intertrimestral el IIIT i interanual el 2014). Font: Banc d’Espanya Creació neta d’empreses (Creació menys dissolució. Taxa de variació anual). Font: Idescat i NE -2.0 -4.5 -2.4 -6.4 III.14 2014 (fins IIIT) Catalunya Espanya 8.4 5.1 8.9 6.1 IV.14 2014 Catalunya Espanya
 11. 11. 10. Indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICH) 11 • L’indicador de confiança mostra un repunt en el primer trimestre de 2015, mentre que al conjunt d’Espanya es manté estable. • La millora és generalitzada per sectors a Catalunya, excepte a l’hostaleria que té un elevat component estacional. Indicador de confiança empresarial harmonitzat (Índex 2013 IT = 100). INE i Idescat 95 100 105 110 115 120 125 130 II/2012 III IV I/2013 II III IV I/2014 II III IV I/2015 Catalunya Espanya 124.2 139.2 138.4 136.6 124.6 121.3 130.1 135.5 142.5 120.5 Indústria Construcció Comerç Hostaleria i transport Resta de serveisI.05 IV.14 Indicador de confiança empresarial harmonitzat (Índex 2013 IT = 100). INE i Idescat
 12. 12. 11. Previsions econòmiques 2015 Data d’actualització: Febrer 2015 2013 2014 (E) 2015 (P) PIB -0,5 1,3 2,5 Consum privat -2,2 1,7 2,7 Consum públic -3,5 0,5 0,3 Formació Bruta de Capital -5,2 1,3 3,4 Exportacions 1,0 4,1 4,8 Importacions -1,4 5,2 5,8 VAB agricultura 3,7 -2,4 3,2 VAB indústria 1,0 1,1 2,8 VAB construcció -6,7 -3,3 0,5 VAB serveis -0,4 2,0 2,8 Índex de preus de consum 1,7 0,1 0,8 Ocupats -2,0 2,1 3,1 (E) Estimació i (P) Previsió Font: Idescat (any 2013) i Grup de Recerca AQR (UB) (anys 2014 i 2015) Previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana (En taxes de variació anual) • L’estimació de creixement del 2014 se situa en l’1,3%, similar a la d'Espanya (1,4%). • Revisem la previsió de creixement del 2015, des del 2,1% al 2,5%. • L’ocupació pot créixer un 3,1% el 2015. • El consum privat i la inversió seran les palanques del creixement el 2015.
 13. 13. 12. Factors d’impuls al creixement el 2015 13 FACTORS INTERNS D’IMPULS:  L’augment de la competitivitat i el context internacional més favorable afavoreixen el dinamisme de l’exportació.  El canvi d’expectatives i l’augment de la inversió han motivat la creació d’ocupació. FACTORS EXTERNS D’IMPULS:  Depreciació de l’euro.  Tipus d’interès en mínims històrics.  Intensa baixada del preu del petroli.
 14. 14. 13. Factor extern (1): impacte de la depreciació de l’euro • La depreciació de l’euro beneficiarà sobretot a les comunitats que més exporten fora de l’eurozona: 14 Les exportacions catalanes fora de l’eurozona representen el 15% del PIB. Serà la cinquena comunitat més beneficiada. Grau d’exportació a l’àrea NO EURO, en % PIB (exportacions / PIB). Any 2013 Font: Datacomex i INE 19% 16% 16% 15% 15% 13% 12% 11% 10% 10% 9% 8% 8% 6% 5% 3% 2% NAV PB MUR GAL CAT VAL ARA AND AST MAD CANT C-LL RIO CAN C-M EXT BAL
 15. 15. 14. Factor extern (2): impacte dels tipus d’interès en mínims històrics 15 Crèdit al sector públic i sector privat, en % del PIB (crèdit / PIB preus corrents). Any 2013 Font: Banc d’Espanya i INE 182% 151% 144% 144% 137% 128% 122% 118% 115% 113% 111% 109% 106% 105% 105% 104% 91% MAD CAT VAL MUR BAL AND RIO ARA PB CANT C-M NAV EXT C-LL AST CAN GAL Mitjana • La baixada de tipus d’interès beneficiarà més a les comunitats més endeutades A Catalunya, el crèdit (públic i privat) representa el 151% del PIB. Serà la segona comunitat més beneficiada.
 16. 16. 15. Factor extern (3): impacte de la baixada del preu del petroli 16 Intensitat de consum energètic, en % del PIB (consum energètic en valor / PIB preus corrents). Any 2011 Font: INE 2.5% 2.3% 2.2% 1.8% 1.8% 1.8% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 0.8% 0.8% 0.3% 0.3% 0.1% AST CANT NAV ARA PB GAL C-LL VAL C-M MUR RIO CAT AND EXT MAD CAN BAL Mitjana • La baixada del preu del petroli beneficiarà més a les comunitats més intensives en consum energètic A Catalunya, el consum energètic representa l’1,1% del PIB, en línia amb la mitjana de comunitats

×