Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Memòria Econòmica de Catalunya 2010, 18 de juliol de 2011

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentació Memòria Econòmica de Catalunya 2010, 18 de juliol de 2011

 1. 2. Consell Assessor: Martí Parellada, Núria Bosch, Antón Costas, Gemma Garcia, Josep Lluís Raymond i Agustí Segarra Equip de Direcció: Antoni Garrido i Carme Poveda Col·laboradors: Jorge Calero, Marta Espasa, José García i Servei d’Infraestructures i Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona Memòria Econòmica de Catalunya 2010 Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 2. 3. Memòria Econòmica de Catalunya 2010. Estudi monogràfic <ul><li>La fiscalitat empresarial a Espanya: situació actual i cap a on anar </li></ul><ul><li>Josep M. Durán Cabré </li></ul><ul><li>La imposició de les rendes empresarials </li></ul><ul><li>Els rendiments de les activitats econòmiques en l’IRPF </li></ul><ul><li>La tributació dels beneficis de les societats </li></ul><ul><li>L’impost sobre les activitats econòmiques (IAE) </li></ul><ul><li>L’impost sobre el valor afegit (IVA) </li></ul>Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 3. 4. Memòria Econòmica de Catalunya 2010. Requadres <ul><li>  </li></ul><ul><li>La nova governança de la Unió Econòmica i Monetària </li></ul><ul><li>Antón Costas </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Evolució i perspectives del sector de l’automoció a Catalunya </li></ul><ul><li>Ramón Paredes </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aproximació breu a la Directiva de Serveis i la seva transposició a Catalunya </li></ul><ul><li>Arseni Gibert </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>L’atracció d’immigrants de països occidentals a Catalunya </li></ul><ul><li>Susana Lozano i Pau Vilalta </li></ul><ul><li>Reforma laboral 2010-2011. La penúltima? </li></ul><ul><li>Esteve Sanromà </li></ul><ul><li>  </li></ul>Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 4. 5. Memòria Econòmica de Catalunya 2010. Requadres <ul><li>Cap a un model energètic </li></ul><ul><li>Joan Batalla </li></ul><ul><li>Creixement i restriccions financeres a les empreses industrials </li></ul><ul><li>Agustí Segarra </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>La reestructuració del sistema financer espanyol </li></ul><ul><li>Santiago Carbó </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>El dèficit de la Generalitat i la contenció de la despesa autonòmica </li></ul><ul><li>Guillem López Casasnovas </li></ul><ul><li>Què (no) fem amb l’impost sobre successions i donacions </li></ul><ul><li>Josep Maria Durán i Alejandro Esteller </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 5. 6. Memòria Econòmica de Catalunya 2010. Requadres <ul><li>Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya </li></ul><ul><li>Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>El nou model de gestió aeroportuària a Espanya </li></ul><ul><li>  Servei d'Infraestructures de la Cambra de Barcelona </li></ul><ul><li>Aproximació economicoterritorial a la megaregió de Barcelona-Lió </li></ul><ul><li>Joan Trullén i Joan Marull </li></ul><ul><li>El Corredor del Mediterrani: Un projecte clau per a la competitivitat de Catalunya </li></ul><ul><li>Servei d'Infraestructures de la Cambra de Barcelona </li></ul>Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 6. 7. L’economia catalana l’any 2010. Marc exterior Memòria Econòmica de Catalunya 2010 L’any 2010 l’economia mundial ha crescut un 5,1%, deixant enrere l’etapa de crisi més intensa dels darrers cinquanta anys. La recuperació de l’activitat econòmica ha estat desigual, i han estat els països emergents els que han mostrat un major dinamisme. Font: FMI
 7. 8. L’economia catalana l’any 2010. Marc exterior Memòria Econòmica de Catalunya 2010 L'absència de tensions inflacionistes rellevants ha permès a la FED i al BCE mantenir els tipus d'interès en els mínims històrics establerts a mitjan 2009. Les tensions en els mercats de deute públic han obligat el BCE a reintroduir la “barra lliure” de liquiditat... Font: BCE i Banc d’Espanya
 8. 9. L’economia catalana l’any 2010. Marc exterior Memòria Econòmica de Catalunya 2010 (*) 17.500 milions d’euros seran aportats per la mateixa Irlanda. Font: Ecofin Els plans de rescat a la zona euro Milions d’euros (% del PIB) 110.000 (47,8%) 85.000* (52%) 78.000 (45,2%) Prestadors (% del préstec) UE-FMI (73%-27%) UE-FMI (66%-33%) UE-FMI (66%-33%) Tipus d’interès 4,2% 5,8% 5,2% Privatitzacions (milions d’euros) 50.000 – 5.500 Dèficit públic 3% (2014) 3% (2015) 3% (2013)
 9. 10. L’economia catalana l’any 2010. Marc exterior Font: AMECO i Banc d’Espanya Memòria Econòmica de Catalunya 2010 El Govern espanyol ha hagut de posar en marxa un ambiciós procés de consolidació fiscal amb l’objectiu de situar el dèficit públic dintre dels nivells permesos pel Pacte d’Estabilitat i Creixement.
 10. 11. L’economia catalana l’any 2010. Marc exterior Memòria Econòmica de Catalunya 2010 Les autoritats espanyoles també han hagut de reformar aspectes bàsics del marc econòmic, com ara les pensions, el mercat de treball i el sistema bancari...
 11. 12. L’economia catalana l’any 2010. Marc exterior Memòria Econòmica de Catalunya 2010 … dedicant una atenció especial al subsector de les caixes d’estalvis, que està experimentant una transformació radical.
 12. 13. L’economia catalana l’any 2010. Marc exterior Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 13. 14. L’economia catalana l’any 2010. T rets bàsics El PIB català ha crescut un 0,1%, un resultat certament modest, que trenca però dos anys consecutius de caigudes de l'activitat. Milloren també els registres de l’economia espanyola, que ha estat l'únic país del G-20 que ha registrat un retrocés del PIB l’any 2010. Memòria Econòmica de Catalunya 2010 Font: INE i Idescat
 14. 15. L’economia catalana l’any 2010. Trets bàsics Un major grau d’industrialització i d’obertura a l’exterior han permès que Catalunya hagi crescut per sobre de la mitjana espanyola. En els darrers deu anys l’economia catalana ha mostrat, però, un reduït dinamisme comparatiu. Memòria Econòmica de Catalunya 2010 Font: INE
 15. 16. L’economia catalana l’any 2010. Trets bàsics Font: INE Catalunya continua gaudint d’un elevat nivell de renda per càpita, si bé ha vist reduïda la diferència que la separa de la mitjana espanyola. Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 16. 17. L’economia catalana l’any 2010. Trets bàsics La demanda interna ha continuat presentant taxes negatives de variació, tot i que més moderades que l’any precedent, gràcies a la recuperació del consum. El bon comportament de les exportacions ha propiciat una intensa recuperació de la indústria, compensant, així, la forta caiguda de la construcció. Font: Idescat Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 17. 18. L’economia catalana l’any 2010. Trets bàsics La sortida progressiva de la recessió ha permès suavitzar el ritme de destrucció d’ocupació. La taxa d’atur ha continuat augmentant fins a situar-se en el 17,8%, un punt i mig més que l’any anterior, però clarament per sota de la mitjana espanyola. Font: INE i Idescat Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 18. 19. L’economia catalana l’any 2010. Trets bàsics L’encariment de l'energia –amplificat per la depreciació de l’euro– i la pujada d’alguns impostos indirectes han empès els preus a l’alça. La feblesa de la demanda ha mantingut, però, contingudes les tensions inflacionistes de fons de l’economia catalana. Font: INE i Idescat Memòria Econòmica de Catalunya 2010
 19. 20. L’economia catalana l’any 2011. Primers resultats Memòria Econòmica de Catalunya 2010 Font: INE i Idescat Tot i que ha perdut embranzida, els primers resultats de l’any 2011 apunten el manteniment de la tònica de recuperació mostrada en la segona part de l’any anterior.
 20. 21. L’economia catalana l’any 2011. Perspectives Memòria Econòmica de Catalunya 2010 Font: FMI El dinamisme de les economies emergents permet consolidar la recuperació de l'economia mundial, que s’espera que creixi un 4,3% l’any 2011. El creixement dels països desenvolupats, i de la zona euro en particular, continuarà sent feble.
 21. 22. L’economia catalana l’any 2011. Perspectives Memòria Econòmica de Catalunya 2010 L’elevació en mig punt del tipus d’intervenció fa pujar la resta de tipus d'interès de l’eurozona, que continuen estant, però, situats en nivells reduïts.
 22. 23. L’economia catalana l’any 2011. Perspectives Memòria Econòmica de Catalunya 2010 Diferencial amb el bo alemany a 10 anys (punts bàsics) Els dubtes (i la falta d’acord) sobre el funcionament dels mecanismes de salvament impedeixen la normalització dels mercats financers i, per tant, dels fluxos de crèdit. Font: DG Política Financera i Assegurances
 23. 24. L’economia catalana l’any 2011. Perspectives Impulsada per les exportacions i el turisme, l’economia catalana creixerà a l’entorn d’un punt percentual l’any 2011. Memòria Econòmica de Catalunya 2010

×