Roda de premsa conjuntura 2on trimestre 2012

440 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roda de premsa conjuntura 2on trimestre 2012

 1. 1. CONJUNTURA I PERSPECTIVESDE L’ECONOMIA CATALANA31 de juliol de 2012
 2. 2. 1. Índex Enquesta de clima empresarial a Catalunya:  Situació del segon trimestre  Perspectives per al tercer trimestre Com frenar la pressió dels mercats sobre Espanya? Avaluació del compliment de l’ajustament de la despesa pública el 2012.
 3. 3. 2. Indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Millora de la confiança el tercer trimestre ICEH Marxa dels negocis – situació i perspectives (Índex, base I trim.2012 = 100) (Saldos*, en %)100 ICEH -3098 95.996 -3594 92.692 -40 -40.790 12.II -41.5 12.III88 -45 12.II8684 -50 12.I8280 -55 12.II 12.III Situació Expectatives *Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments empresarials que assenyala una marxa dels negocis favorable i el que assenyala una marxa dels negocis desfavorable. Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir d’IDESCAT
 4. 4. 3. Marxa dels negocis per sectors Saldos*, en %Marxa dels negocis menys desfavorable el segon trimestre 0 -20 -40 -60 12.I 12.II -80 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis *Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments empresarials que assenyala una marxa dels negocis favorable i el que assenyala una marxa dels negocis desfavorable Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 5. 5. 4. Facturació per sectors Saldos*, en %Moderació de la caiguda de la facturació el segon trimestre 40 20 0 -20 -40 -60 12.I 12.II -80 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis *Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala un augment de la facturació i el que assenyala una disminució Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 6. 6. 5. Facturació a l’hostaleria i al comerç. Segon trimestreCreix a Barcelona i a la costa i també al comerç al detall d’establiments no especialitzats Facturació per zones turístiques. 2n. trimestre Facturació al comerç per branques. 2n. trimestre (Saldos*, en %) (Saldos*, en %) 50 40 40 30 20 20 10 0 0 -10 -20 -20 -30 -40 -40 -50 -60 Pirineus Interior Costa Costa Costa Barcelonès Comerç detall Altre comerç Comerç detall Venda i Comerç Comerç detall Daurada Barcelona Brava establ. espec. detall alim. repar. engròs establ. no vehicles espec. * Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments empresarials que assenyala un augment de la facturació i el que assenyala una disminució Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 7. 7. 6. UCP i inversió a la indústria. Segon trimestre Lleu millora de la UCP i del descens de la inversió industrial Utilització de la capacitat productiva (UCP) Inversió industrial (En percentatge) (Saldos*, en %)90 10 Mitjana pre-crisi : 80% 080 -1070 64 -2060 -3050 -4040 -50 Metal·lúrgia i fabr. prod.conf., cuir i suro, paper i artsAltres ind. Química, cautxú i altres prod. min. no metal. Tèxtil, metàl. Fusta, calçat gràf. Fabr. Maquin. i equips Alim., beg.i tabac 08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I II UCP: utilització de la capacitat productiva *Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala un augment de la inversió i el que assenyala una disminució Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 8. 8. 7. Perspectives de facturació per sectors Saldos*, en %Perspectives positives només a l’hostaleria per al tercer trimestre 40 20 0 -20 -40 -60 12.II 12.III -80 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis *Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments que preveu un augment de la facturació i el que preveu una disminució Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 9. 9. 8. Factors que limiten la bona marxa dels negocis En percentatgeGuanyen pes l’augment de la competència i les dificultats de finançament 100 91 90 12.I 80 12.II 60 50 50 46 47 40 20 6 7 4 5 0 Insuficiència Manca de mà dobra Dificultats financeres Augment de la Debilitat de la dequipament adequada competència demanda Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 10. 10. 9. Dificultats de finançament a Catalunya i per sectorsMolt elevades i augmenten a tots els sectors, excepte a l’hostaleria Dificultats de finançament a Catalunya Dificultats de finançament per sectors (En percentatge) (En percentatge) 60 80 50 70 67 50 63 60 52 40 50 46 47 44 43 42 38 38 30 40 30 20 20 10 Mitjana pre-crisi : 12% 10 0 0 Hostaleria Comerç Indústria Resta de Construcció III III III III III III III III III II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II IV II 03.I 04.I 05.I 06.I 07.I 08.I 09.I 10.I 11.I 12.I serveis Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
 11. 11. 10.Índex Enquesta de clima empresarial a Catalunya:  Situació del segon trimestre  Perspectives per al tercer trimestre Com frenar la pressió dels mercats sobre Espanya? Avaluació del compliment de l’ajustament de la despesa pública el 2012.
 12. 12. 11. Pla d’Estabilització fins al 2020 El Govern ha d’aprovar un nou Pla d’Estabilització per evitar la sortida de l’euro. El full de ruta fins al 2020 ha de permetre a l’economia espanyola créixer i desendeutar-se al mateix temps. Cal un calendari de mesures per garantir la sostenibilitat a llarg termini, amb mesures que afectin els pilars de l’Estat del Benestar.
 13. 13. 12. Índex Enquesta de clima empresarial a Catalunya:  Situació del segon trimestre  Perspectives per al tercer trimestre Com frenar la pressió dels mercats sobre Espanya? Avaluació del compliment de l’ajustament de la despesa pública el 2012.
 14. 14. 13. Finançament del deute de la Generalitat i l’Estat el 2013 En milions d’eurosLa Generalitat de Catalunya no té un problema de solvència Venciments deute 2on semestre Nou dèficit 2012 2012 TOTAL s/ Press. 2012 Generalitat de Catalunya 5.755 5.260 11.015 29% Estat 82.500 37.005 119.505 33%Font: Ministeri d’Hisenda i Generalitat de Catalunya (Pla de Reequilibri financer 2012-2014)
 15. 15. 14. Ajustament de la despesa pública els primers mesos de 2012 En taxa de variació anualLes comunitats autònomes estan ajustant la despesa més que l’Estat Reducció de la despesa (cap. I-VII) 2012/2011 Comunitats autònomes -8,1% (gener-març) Estat 12,0% (gener - maig) Generalitat de Catalunya 0,3% (gener-maig) Nota: no inclou la despesa d’empreses públiques i altres organismes i entitats públiques Font: Ministeri d’Hisenda i Generalitat de Catalunya
 16. 16. 15. Balança fiscal de CatalunyaEl dèficit públic de la Generalitat es podria eliminar amb una reducció del dèficit fiscal Euros per Milions persona % PIB de deuros constants Catalunya 2002 -13.696 -2.672 -10,0 2003 -13.036 -2.388 -8,9 2004 -13.595 -2.342 -8,6 2005 -14.186 -2.292 -8,3 2006 -14.493 -2.204 -7,9 2007 -15.913 -2.288 -8,1 2008 -17.200 -2.380 -8,5 2009 -16.409 -2.251 -8,4 Mitjana (estimació Gencat) -8,6 2005 (estimació MEH) -8,7 Font: Ministeri d’Hisenda i Generalitat de Catalunya

×