Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota de premsa Memòria Econòmica de Catalunya 2011

490 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota de premsa Memòria Econòmica de Catalunya 2011

  1. 1. Les primeres 100 empreses exportadores liderenel creixement de l’exportació L’any 2011, més de 2.300 empreses catalanes van iniciar o reiniciar la seva activitat exterior i van contribuir en un 24% al creixement de l’exportació. Tenir dimensió i haver tret un nou producte al mercat en els últims 4 anys, són els factors que més incideixen en l’èxit de l’exportació.Barcelona, 26 de juliol de 2012.- La sortida de la crisi vindrà necessàriament per la viade l’exportació. La indústria ha recuperat competitivitat i, en conseqüència,l’exportació catalana ha experimentat un intens creixement en el període 2010-2011,que fins i tot ha superat el de l’etapa anterior a la crisi. Aquesta és una de lesprincipals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya 2011, que s’hapresentat aquest matí a la Casa Llotja de Mar. L’Info rme, que s’elabora des de l’any1965, inclou un monogràfic que identifica el tipus d’empresa que està protagonitzantaquesta recuperació, amb l’objectiu de conèixer les claus que podrien ajudar amantenir la tendència expansiva del sector exterior en el futur.Les principals conclusions són, d’una banda, que les empreses que han fet possiblela recuperació de l’exportació i, per tant, de l’economia, han estat el que s’anomenales champion export firms , és a dir, les principals 100 empreses exportadorescatalanes (a la taula 1, les 50 primeres). Aquestes no arriben a l’1% del nombre totald’empreses exportadores, però han explicat el 58% de la recuperació de l’exportacióels anys 2010 i 2011, molt per sobre del seu pes en l’exportació total, que és el47%.Caldria estudiar fórmules per augmentar la capacitat d’arrossegament que podenexercir aquestes empreses líders d’altres petites i mitjanes empreses, per exemple,mitjançant la subcontractació o estimulant la creació de xarxes d’empresesexportadores en els països de destinació. Contribució al creixement Exp, % Pes s/Exp Var. anual Exp 2011, % 2000-2011 2000-2007 2010-2011 Champion export firms (100 primeres) 47 7,4 49,5 58,0 Middle export firms (101-1000) 34 5,2 31,4 30,8 Resta (>1000) 19 4,2 19,2 11,2 TOTAL 100 6,0 100,0 100,0 1
  2. 2. D’altra banda, l’any 2011 a Catalunya hi va haver 2.357 empreses que van iniciar oreiniciar la seva activitat exterior. La seva contribució en el creixement total del’exportació va ser força significatiu, ja que explica gairebé una quarta part del’augment: el 2011 l’exportació catalana va ser 6.662 milions d’euros superior a la del’any 2010, i 1.570 milions van provenir d’aquests noves empreses exportador es.Tot i així, el nombre d’empreses que interrompen la seva activitat exterior és encarasuperior, fet que dóna com a resultat una reducció continuada de l’estoc d’empresesexportadores regulars des de l’any 2007 . Per tant, el fort creixement del volumd’exportació és més conseqüència d’un augment significatiu de l’import mitjàexportat per empresa (marge intensiu), que no pas d’un augment de la based’empreses exportadores (marge extensiu), fet que ens situa en una posicióvulnerable davant d’un empitjorament de la conjuntura econòmica mundial.Per aquest motiu, el Consell de Cambres de Catalunya considera que és necessariadoptar, de forma prioritària, polítiques que ajudin les empreses catalanes amantenir-se en els mercats exteriors una vegada s’inic ien en l’exportació. Nombre dempreses exportadores regulars (1) a Catalunya 7.100 7007 7.000 6944 6939 6884 6.900 6774 6.800 6705 6705 6.700 6595 6.600 6.500 6434 6.400 6.300 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) Empreses que han exportat >50.000 € durant 4 anys consecutius . Font: ICEXFinalment, hem identificat les «cinc claus de l’èxit» de l’exportació, a partir d’unaenquesta a més 500 establiments industrials catalans. Els resultats mostren que lesempreses de més dimensió, més innovadores (de procés o producte), amb un esforçinversor regular, amb una alta qualificació dels seus treballadors, i amb presència decapital estranger, són les que tenen més garanties per competir en els mercat smundials. 2
  3. 3. En percentatge de respostes. Enquesta de Clima empresarial de la Cambra i l’Idescat 100% Exporta 8% 7% 90% 12% 15% 7% regularment No exporta 12% 80% Ha tret un producte nou en 70% 29% els darrers 4 anys 67% 25% 60% 50% 66%En el 2011 ha realitzat alguna 86% 40% 79% innovació tecnològica 65% 22% 30% 55% Ha invertit en capital fix els 20% darrers quatre anys 56% 24% 10% 17% Té participació del capital 0% < 10 treb. 10-49 treb. 50 a 249 treb. > 250 treb estranger 21% 4% Ha exportat regularment els últims 4 anys Alt percentatge de No exporta No ha exportat regularment els darrers 4 anys treballadors qualificats 21% 12% NS/NC 3
  4. 4. Taula 1. PRINCIPALS EMPRESES EXPORTADORES A CATALUNYA. ANY 2010 Exportació (Milions €) Nom de lempresa Productes exportats 2009 2010 1 Gas Natural Fenosa * Distribució de gas i electricitat. Telecomunicacions 5.498 7.859 2 Seat Vehicles 2.708 3.068 3 Abertis (grup) * Explotació dautopistes 1.909 2.050 4 Nissan Motor Ibérica Furgonetes, vehicles comercials i motors 1.410 1.450 5 Roca Corporación Empresarial Materials de construcció i bany 1.019 1.000 6 Mango MNG Holding Peces de vestir i complements 893 973 7 Puig Perfums i cosmètics 693 902 8 La Seda Barcelona (grup) Productes químics 708 810 9 Grífols Productes farmacèutics, de diagnòstic i hospitalari 687 763 10 Nortia Business Corporation * Màquines recreatives, bingo i casino 641 690 11 Sony España Televisors 1.403 568 12 Grupo Catalana Occidente * Assegurances 574 536 13 Torraspapel Paper 422 501 14 Werfen Life Group Aparells i material mèdic 450 470 15 Laboratorios Dr. Esteve (grup) Productes farmacèutics 429 448 16 Fluidra Piscines i tractament daigües 405 428 17 Vueling Airlines * Billets aeris 334 426 18 Nestlé España Productes alimentaris 327 400 19 Basf Española Procutes químics 328 386 20 Almirall Productes farmacèutics 389 386 21 Borges Mediterranean Group Olis i fruits secs 360 340 22 Comsa-Emte * Activitats internacionals del grup 273 316 23 Ercros (grup) Productes químics 239 273 24 Grupo General Cable Sistemas Cable elèctric 195 255 25 Mecalux Prestatgeries metàl·liques 230 250 26 Novartis (grup) Productes farmacèutics 226 235 27 Freixenet (grup) Cava 233 206 28 Bunge Ibérica Llavors, oli de soja i biodiesel 199 200 29 Lear Corporation Holding Spain Productes electrònics per a lautomoció - 200 30 Denso Barcelona Productes electrònics per a lautomoció 188 193 31 Service Point Solutions Serveis de reprografia i material doficina 200 190 32 Kao Corporation Perfums, productes de neteja, toner 183 190 33 Iberpotash Productes químics 119 188 34 Lear Automotive Spain Productes electrònics per a lautomoció - 187 35 Schneider Electric España (grup) Material elèctric, de control i automatismes 192 180 36 Inmobiliaria Colonial * Immobiliari 183 175 37 Ficosa Internacional Auxiliar de lautomoció 160 172 38 Sandoz Industrial Products Productes farmacèutics 164 170 39 B. Braun Medical Productes farmacèutics 154 168 40 Grupo Solvay Productes químics 108 152 41 Montefibre Hispania Productes químics 113 151 42 Miquel y Costas & Costas (grup) Paper 132 148 43 Miguel Torres Vins 93 148 44 Cargill Olis i cereals 201 137 45 Gearbox del Prat Auxiliar de lautomoció 116 136 46 Cordoniu (grup) Cava 111 123 47 FMC Foret Productes químics 98 110 48 Pronovias Vestits de núvia 130 110 49 Cárnicas Solà Carn - 106 50 Arbora & Ausonia Productes dhigiene personal 107 101 51 Du Pont Ibérica Fibres tèxtils i protecció de cultius 105 100 52 Simon Holding Material elèctric 95 100Font: Fomento de la Producción, juny 2011* Empreses que exporten serveis.Nota: Algunes empreses han abandonat la producció a Espanya, com és el cas de Sony i Lear. www.premsa.cambrabcn.org 4

×