Roda de premsa de conjuntura i perspectives de l'economia catalana, 10 de desembre de 2012

387 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roda de premsa de conjuntura i perspectives de l'economia catalana, 10 de desembre de 2012

 1. 1. CONJUNTURA I PERSPECTIVESDE L’ECONOMIA CATALANA
 2. 2. 1. Índex Evolució econòmica el tercer trimestre Perspectives empresarials per al quart trimestre Previsions Cambra 2012 – 2013 Impacte de l’augment de l’IVA Valoració possible pujada fiscal a Catalunya
 3. 3. 2. PIB català Taxes de variació intertrimestral i interanual, en percentatgeLa caiguda més moderada del PIB el 3T és conjuntural 3 2 1 0 -1 -0,5 -0,3 -2 -3 -4 -5 -6 08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I II III (A) Intertrimestral Interanual (A) Avanç Font: Idescat i Avanç del Dep. d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
 4. 4. 3. VAB català per sectors Taxes de variació interanual, en percentatgeL’activitat a la indústria empitjora més que als altres sectors 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 Indústria Construcció Serveis 2012.I 2012.II 2012.III (A) (A) Avanç Font: Idescat i Avanç del Dep. d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
 5. 5. 4. Exportacions catalanes de béns Caiguda de les exportacions el setembre Exportacions de béns, en valor Exportacions de béns a la UEM i a la resta del món (Taxes de variació interanual, en %) (Taxes de variació interanual, en %)12 2510 UEM Resta del món 20 8 6 15 4 10 2 5 0 -2 0 -0,2 -0,5 -4 -5 -2,9 -4,8 -4,0 -6 -10 -8 -7,4 -10,9-10 -15 Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Direcció General de Duanes
 6. 6. 5. Exportacions i competitivitat industrial a Catalunya L’economia catalana recupera competitivitat en preus Exportacions de béns, en valor. Gener-setembre Competitivitat en preus de la indústria(*) (Taxes de variació interanual acumulada , en %) (Índex, Base I trim. 2009 = 100)40 13030 25,4 12020 18,7 14,4 12,5 110 11,310 100 0 -1,5 90-10 Països desenvolupats-20 80 -19,6 Nous països indust. dÀsia -22,8-30 70 2009 2010 2011 2012 (*) Un augment de l’índex de posició competitiva en preus sinterpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors, i una disminució de l’índex, com un guany de competitivitat. Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la DGD i Idescat
 7. 7. 6. Indicador de confiança empresarial (ICE). CatalunyaCaiguda de la confiança i perspectives més negatives per al 4T ICE Marxa dels negocis – situació i perspectives (Índex, base I trim.2012 = 100) (Saldos*, en %)100 -30 98 95,9 96 -35 94 92,6 92,3 92 -40 90 12.II -42,1 12.III 12.III 88 -45 86 84 -50 82 -51,5 12.IV 80 -55 12.II 12.III 12.IV Situació Perspectives *Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments empresarials que assenyala una marxa dels negocis favorable i el que assenyala una marxa dels negocis desfavorable. Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir d’Idescat
 8. 8. 7. Indicador de confiança empresarial per sectors. Catalunya Índex, base I trim. 2012 = 100Caiguda de la confiança generalitzada a tots els sectors110,0105,0100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis 12.II 12.III 12.IV Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir d’Idescat
 9. 9. 8. Turisme a Catalunya Caiguda de les pernoctacions l’octubre Nombre de pernoctacions en establiments hotelers Pernoctacions per procedència (Taxes de variació interanual, en %) (Taxes de variació interanual, en %) 102,5 2,0 1,61,5 5 0,60,5 0-0,5 -0,7-1,5 -5-2,5 -10-3,5 -10,5 -3,5 12.I 12.II-4,5 -15 12.I II III Oct. Turisme domèstic Turisme estranger Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir d’Idescat
 10. 10. 9. Previsions per a l’economia catalana 2012-2013Taxes de variació interanual, en percentatge 2011 2012 (P) 2013 (P) PIB 0,7 -1,7 -1,5 Consum privat -0,2 -2,2 -1,5 Consum públic -3,1 -4,8 -7,7 Formació Bruta de Capital -5,1 -8,0 -9,2 Exportacions 7,5 3,4 4,4 Importacions -2,8 -3,6 -4,1 VAB agricultura 1,1 1,0 0,5 VAB indústria 1,7 -3,1 -3,0 VAB construcció -4,7 -7,4 -7,8 VAB serveis 1,3 -0,3 -0,1(P) Previsions actualitzades el novembre del 2012Font: IDESCAT: any 2011. Cambra de Comerç de Barcelona: previsions 2012 i 2013
 11. 11. 10. Està d’acord amb l’augment de l’IVA? El 92% dels empresaris en contra de l’augment de l’IVAResultats globals Resultats sectorials de la resposta NO ESTIC D’ACORD(Percentatge d’establiments empresarials) (Percentatge d’establiments empresarials) 100 94,3 94,2 SI 8% 95 92,2 91,6 91,5 90 85 80 75 70 NO 92% 65 60 55 50 Comerç Construcció Hostaleria Indústria Resta de serveisFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 12. 12. 11. Raons per la que està en contra de l’augment de l’IVAEl 73% opina que deprimirà més el consum i no es crearà ocupació No està d’acord amb la pujada de l’IVA perquè: Resultats sectorials de la resposta Deprimirà més el (Percentatge d’establiments empresarials) consum i no es crearà ocupació (Percentatge d’establiments empresarials) 100 No afavorirà la 94,3 94,2 95 creació 92,2 91,6 91,5 d’ocupació 3% 90 Deprimirà més el 85 consum 24% Deprimirà més el 80 consum i 75 no es crearà 70 ocupació 73% 65 60 55 50 Comerç Construcció Hostaleria Indústria Resta de serveis Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 13. 13. 12. Com afecta l’augment de l’IVA als preus de venda?El 43% dels empresaris trasllada tot l’augment de l’IVA als preus Està d’acord amb la pujada de l’IVA Resultats sectorials de la resposta ha traslladat (Percentatge d’establiments empresarials) completament l’augment de l’IVA als preus de venda (Percentatge d’establiments empresarials) 60 Reduint els marges comercials, 49,5 sense 50 46,8 repercutir 46,2 Ho ha res als preus de traslladat completa 40 venda 17% ment als No afecta preus de al sector 28,7 27,9 venda 30 17% 43% Traslladant una part als 20 preus de venda i una altra part lassumeix 10 reduïnt marges comercials 0 23% Resta Construcció Indústria Comerç Hostaleria serveis Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 14. 14. 13. Com afecta l’augment de l’IVA als preus de venda? El comerç i l’hostaleria són una excepció Resultats al comerç Resultats a l’hostaleria (Percentatge d’establiments empresarials) (Percentatge d’establiments empresarials) Traslladant una part de l’increment de l’IVA als preus de Reduint els marges comercials, ivenda i una altra part assumir-la 37,5 per tant, no repercutint l’increment 39,9en forma de reducció dels marges de l’IVA en els preus de venda comercials Traslladant completament Traslladant una part de l’increment de l’IVA als preus de venda i una l’augment de l’IVA als preus de 28,7 altra part assumint-la en forma de 31,5 venda reducció dels marges comercials Reduint els marges comercials, i per tant, no repercutint Traslladant completament l’increment de l’IVA en els preus 26,7 l’augment de l’IVA als preus de 27,9 de venda venda Aquesta mesura no afecta el Aquesta mesura no afecta el nostre sector 7,1 nostre sector 0,6 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 15. 15. 14. Pressió fiscal comparada Catalunya – EspanyaLa pressió fiscal de Catalunya és entre 1 i 2 punts superior a la mitjana espanyola Càlcul de la pressió fiscal a Catalunya i a Espanya. 2008 i 2009. En milions deuros Catalunya Espanya 2008 2009 2008 2009 Ingressos fiscals del sector públic central (*) 51.778 46.195 267.722 239.919 Ingressos ficals autonòmics (**) 3.820 2.783 18.132 13.367 Ingressos fiscals municipals(***) 4.326 3.893 21.113 19.002 TOTAL INGRESSOS FISCALS 59.924 52.871 306.967 272.288 PIB preus corrents 202.695 195.645 1.088.124 1.053.914 Pressió fiscal (recaptació/PIB, en %) 29,6% 27,0% 28,2% 25,8% (*) font: Res ul ta ts de l a ba l a nça fi s ca l de Ca ta l unya a mb el s ector públ i c centra l 2006-2009. Genera l i ta t de Ca ta l unya . Da des de fl ux moneta ri . (**) el 2009 ca u fota ment l a reca pta ci ó a utonòmi ca per l a cri s i econòmi ca i ta mbé per l el i mi na ci ó de l i mpos t s obre el pa tri moni . (**) l a úl ti ma da da di s poni bl e és de 2008. Per a l 2009 es ti mem una ca i guda i gua l a l a del s i ngres s os del s ector públ i c centra l (-10%). Font: Agènci a Tri butà ri a
 16. 16. 15. Pressió fiscal de la hisenda autonòmicaCatalunya és la quarta comunitat amb una pressió fiscal de la hisenda autonòmica més elevada Pressió fiscal dels impostos recaptats per les hisendes autonòmiques. En % del PIB. Any 2008(*) Pais Basc 1,0% Canàries 1,3% Navarra 1,3% Extremadura 1,4% Castella i Lleó 1,4% Galícia 1,6% Astúries 1,6% TOTES CA 1,7% Cantàbria 1,7% Madrid 1,7% Rioja, La 1,7% Aragó 1,8% Andalusia 1,8% C.Valenciana 1,8% Catalunya 1,9% Múrcia 1,9% C-la Manxa 2,1% Balears, Illes 2,1% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%Font: Agència Tributària(*) Últim any amb dades disponibles en què estava en vigor de lImpost sobre el patrimoni i últim any de lantic model de finançament autonòmic.

×