Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rekuperace tepla

47 views

Published on

Možnosti snížení provozních nákladů podnikatelských objektů za pomoci zpětného využití odpadního tepla (voda i vzduch).

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rekuperace tepla

  1. 1. Rekuperace tepla PŘÍLEŽITOST PRO PODNIKATELE NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI
  2. 2. O co jde? Zpětné využití odpadního tepla v podobě vzduchu či vody za pomocí výměníků rekuperační jednotky. Zdroje odpadního teplého vzduchu - místnosti, v nichž dochází ke kumulaci odpadního teplého vzduch, např. serverovny, zimní zahrady, atria, kuchyně, průmyslové dílny Zdroje odpadní teplé vody - bazény, chladící technologie, splašková voda, důlní a průsaková voda Ostatní - chlazení mladiny, kvasných a ležáckých tanků při výrobě piva, kondenzační teplo
  3. 3. Výhody - využití energie, která je k dispozici zdarma - snížení provozních nákladů budov - snížení nároků na instalovaný příkon zdroje tepla - zlepšení pracovního prostředí odvodem tepelné zátěže
  4. 4. Možnost využití napříč odvětvími - rekuperace odpadního tepla je vhodná jak pro výrobní podniky, tak ubytovací zařízení, administrativních budov a technologických provozoven - využít lze*  odpadní vodu o teplotě až 30°C  odpadní vzduch o teplotě až 42°C - zpět získáte*  výstupní vodu o teplotě 68°C - 90°C (i při velmi nízkých venkovních teplotách) * Zdroj: www.gt-energy.cz
  5. 5. Rekuperace tepelnými čerpadly
  6. 6. Spolehlivý zdroj tepla - stabilní výkon do - 7°C, schopnost rekuperace vody do -25 °C * - možnost ohřevu řádově desítek hektolitrů vody denně - široké možnosti využití (administrativní objekty, průmyslové objekty, ubytovací jednotky, technologické objekty) * Zdroj: www.gt-energy.cz
  7. 7. Vysoký výkon díky chladicí kapalině EcoCute - nulové emise skleníkových plynů při použití chladicí kapaliny EcoCute - bez nutnosti prohlídky těsnosti chladícího okruhu - vysoký topný faktor - delší životnost i při použití v nízkých teplotách (nedochází k nadměrnému užívání kompresoru)
  8. 8. Závěr

×