Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El futur del Transport Metropolità

961 views

Published on

Aprovat inicialment el Pla Territorial Metropolità de Barcelona i en estudi el nou Pla Director d'Infraestructures pel 2009-2018 resulta molt oportú escoltar l'opinió del responsable de Mobilitat del Govern de Catalunya

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El futur del Transport Metropolità

 1. 1. EL FUTUR DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
 2. 2. SITUACIÓ ACTUAL Evolució de la xifra de viatges en el sistema A LA REGIÓ metropolità de transport públic de la RMB METROPOLITANA (àmbit ATM): DE BARCELONA Des de l’any 2001 fins al 2009 la demanda de transport públic a l’àmbit de l’ATM de Barcelona ha crescut més d’un 21%. EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA TOTAL ATM 1000 911 935 935 914 868 887 800 800 837 755 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Milions de viatges
 3. 3. SITUACIÓ ACTUAL Evolució de la xifra de viatges en el sistema A LA REGIÓ metropolità de transport públic de la RMB METROPOLITANA (àmbit ATM): DE BARCELONA L’evolució de la demanda ha tingut una tendència a l’alça en els darrers anys fins l’any 2008. L’any 2009 la demanda del transport públic ha baixat un 2,2%. Pel que fa als cotxes, la mobilitat a les autopistes descendeix un 4,5% i en les vies d’accés al Barcelonès la disminució és de l’1,7% respecte les dades de l’any anterior. El descens de mobilitat més acusat es produeix a la mobilitat de mercaderies, amb un 15% de disminució en autopistes. Variació 2008-2009 2008 2009 En xifres En % absolutes Mobilitat de viatgers Autopistes (veh/dia VL en 5 troncals) 285.416 272.581 -12.835 -4,5% Vies d’accés al Barcelonès (veh/dia) 822.900 808.656 -14.244 -1,7% Transport públic (Mviatges) 934,45 913,99 -20,46 -2,2% Aeroport de Barcelona (pax) 30.259.744 27.307.786 -2.951.958 -9,8% Mobilitat de mercaderies Autopistes (veh/dia VP en 4 troncals) 23.122 19.619 -3.503 -15,2% Port de Barcelona (tones) 47.107.483 38.165.354 -8.942.129 -19,0%
 4. 4. SITUACIÓ ACTUAL Evolució del cost i el finançament del sistema A LA RMB en el període 1998-2009 La comparativa entre la mitjana anual dels quatre contractes programa (CP) acordats per l’ATM i la previsió de l’any 2009, permet veure que el cost del sistema de transport públic a la regió metropolitana de Barcelona, finançat via tarifes i subvencions de les administracions, ha passat de 507 milions d’euros anuals en el CP 1998-2001 a 1.219 milions d’euros anuals previst per a l’any 2009, tal i com s’observa en el següent quadre. EVOLUCIÓ DEL COST TOTAL DEL SISTEMA (en M€) El creixement del cost del sistema del període 1219 1998-2001 a la previsió 1400 1076 de l’any 2009 ha estat 1200 859 del 140%. 1000 710 800 507 600 400 200 0 9 01 04 06 08 00 -20 -20 -20 -20 P2 98 02 05 07 C 19 20 20 20 ISI Ó CP CP CP CP EV PR
 5. 5. SITUACIÓ ACTUAL Evolució del cost i el finançament del sistema A LA RMB en el període 1998-2009 En els darrers anys, el pes relatiu de les tarifes ha passat d’un 50% a un 40% en el finançament del transport públic, mentre les aportacions de les administracions públiques han augmentat la seva participació del 50% al 60%. En el següent quadre es pot veure, en valors relatius, el creixement tant de les subvencions de les administracions com de la recaptació: 100% Cal destacar la disminució 45% 44% 40% 80% 50% 46% en 10 punts del pes relatiu 60% de les tarifes en el 40% 56% 60% finançament del sistema, i 50% 54% 55% 20% en conseqüència l’augment 0% en la mateixa proporció del 01 04 06 08 09 pes de les aportacions -20 -20 -20 -20 20 99 02 05 07 CP 19 20 20 20 IÓ públiques. CP CP CP CP VIS E PR Aportacions públiques Recaptació
 6. 6. SITUACIÓ ACTUAL Consignacions pressupostàries de la A LA RMB Generalitat de Catalunya al Contracte- Programa AGE-ATM 2003-2010 Les aportacions de la Generalitat de Catalunya al Contracte-Programa AGE-ATM han augmentat més d’un 120% en vuit anys, passant de 130 M€ l’any 2003, a més de 288 M€ aquest 2010. Consignacions presupostàries de la Generalitat de Catalunya al Contracte-Programa AGE-ATM 2003-2010 en Milions € 300 288 277 256 256 250 237 206 200 155 150 130 100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 7. 7. SITUACIÓ ACTUAL Consignacions pressupostàries de les AA.PP A LA RMB (Subvencions) al Contracte-Programa L’evolució de les aportacions de les diferents administracions al Contracte- Programa AGE-ATM ha estat el següent, en milions d’euros: % Increment Mijana Anual Mijana Anual Mijana Anual 2008-2009 / 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2000-2003 Generalitat de Catalunya 111,228 213,411 266,566 139,7% Aj. Barcelona + EMT 71,890 125,041 168,659 134,6% AGE 96,612 137,832 169,867 75,8% Com es pot comprovar les aportacions de la Generalitat de Catalunya i les Administracions Locals són les que més s’han incrementat a partir de l’any 2004, ja que l’AGE ha tingut creixements més moderats.
 8. 8. SITUACIÓ ACTUAL Nou títol T-12 i descomptes per a les famílies A LA RMB nombroses: A partir del 14 de setembre de 2009: nou títol T-12 (permet fer de forma gratuïta un nombre il·limitat de desplaçaments en els mitjans de transport integrats durant 16 mesos pels nens de 4 a 12 anys; és un títol de transport personalitzat i vàlid per la zona on resideix el beneficiari) Validacions T-12 Operador % Nombre de (set 2009 – gen 2010) T-12 sol·licituds % Bus TMB 1.067.884 35,7% (Fins a 15/02/2010) Metro 897.997 30,0% AMTU 5.629 13% Bus urbà i metropolità 626.344 20,9% Barcelona 27.715 64% Ferrocarril 283.366 9,5% Resta EMT 10.057 23% Tramvia 79.569 2,7% TOTAL 43.401 100% Bus interurbà 37.744 1,3% TOTAL 2.992.904 100,0% A partir del 16 d’abril, mitjançant l’Ordre PTO/179/2009, la Generalitat de Catalunya concedeix bonificacions per a les famílies nombroses sobre els preus de determinats serveis de transport de viatgers. Així doncs, les famílies nombroses de categoria general tenen ara un 20% de bonificació en els títols de transport T-Mes, T-Trimestre, T-Jove i en els bitllets senzills; així mateix, aquesta bonificació per a les famílies de categoria especial és d’un 50%.
 9. 9. APORTACIONS A Evolució de les subvencions del transport L’AMTU VIA ATM urbà de viatgers en autobús en l’àmbit RMB a DE BARCELONA través del conveni formalitzat entre ATM de Barcelona / AMTU A l’any 2005 es va iniciar l’atorgament d’ajuts. Des d’aquesta data, s’han atorgat 26,4 M€ pel transport urbà dels municipis de l’AMTU. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 APORTACIONS PRESSUPOSTÀRIES A L’AMTU (en M€) 1,5 2,5 2,5 6 6,95 6,95 APORTACIONS PRESSUPOSTÀRIES A L’AMTU (en M€) 8 6,95 6,95 7 6 6 5 APORTACIONS PRESSUPOSTÀRIES A 4 L’AMTU (en M€) 3 2,5 2,5 1,5 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 10. 10. ACTUACIONS PTOP ACTUACIONS PTOP Ajuts per a la millora del transport públic urbà de viatgers en autobús: El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha atorgat, en ajuts per a la millora del transport públic urbà de viatgers en autobús, 1,15 M€ durant el 2008 i 2,65 M€ durant el 2009. Per al 2010, el pressupost per aquests ajuts és de 1,15 M€. La convocatòria del 2008 va beneficiar un total de 17 ajuntaments, dels quals 4 formen part de l’AMTU: Municipis Import Vic 38.044,00€ Manresa 36.584,00€ Blanes 33.235,00€ Igualada 23.514,45€ TOTAL 131.377,45€
 11. 11. ACTUACIONS PTOP ACTUACIONS PTOP Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 • Manteniment del Contracte-Programa 2006-2009 amb les empreses concessionàries, fet que ha suposat pel 2009 una inversió de 3,65 M€ amb un total de 18 operadores en l’ambit de l’AMTU. • Millores en el servei de transport públic per carretera en l’àmbit AMTU durant el període 2008-2009: - 7 serveis exprés - 4 serveis de vertebració - 13 serveis comarcals - 12 serveis singulars (aeroports i hospitals comarcals) - 6 serveis de coordinació bus urbà – interurbà - 2 serveis de millora connexió bus – tren - 1 servei de millora local de connexió • Aquestes actuacions han suposat una inversió de 4,3 M€ durant el període 2008-2009. • En el que portem d’aquest any 2010, ja s’han invertit 1,2 M€ en millores de serveis.
 12. 12. Pla de transport de viatgers de Catalunya ACTUACIONS PTOP 2008-2012 Aportacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a l’àmbit AMTU durant el període 2008-2010: 2008 2009 2010 Contracte-Programa 3,4 M€ 3,65 M€ 3,65 M€ Millores PTVC 2008-2009 2 M€ 4,3 M€ 4,3 M€ Millores PTVC 2010 (previsió) - - 2,3 M€ Aportacions pressupostàries 6 M€ 6,95 M€ 6,95 M€ a l’AMTU TOTAL 11,4 M€ 14,9 M€ 17,2 M€
 13. 13. Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008- ACTUACIONS PTOP 2012 SERVEIS EXPRÉS Vilanova i la Geltrú – Barcelona Barcelona – Aeroport Prat – Sitges – Vilanova Sitges – Barcelona Vic – Barcelona Palau-solità i Plegamans – Barcelona Caldes de Montbui – Barcelona Santa Perpètua de Mogoda – Barcelona SERVEIS DE VERTEBRACIÓ Sant Vicenç dels Horts – Sant Boi de Llobregat (L61) Sant Vicenç dels Horts – Molins de Rei – Sant Feliu de Llobregat (L60) Barcelona – Cerdanyola – Sant Cugat Cerdanyola – Sant Cugat – Rubí S’han considerat serveis total o parcialment dins l’àmbit AMTU
 14. 14. ACTUACIONS PTOP Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008- ACTUACIONS PTOP 2012 SERVEIS COMARCALS Igualada – Jorba – Calaf Vilanova i la Geltrú – Cubelles Sant Llorenç Savall – Castellar del Vallès – Sabadell Palau-solità i Plegamans – Sabadell Cànoves – Cardedeu Sant Celoni – La Batllòria Sant Celoni – Vallgorguina – Arenys Sant Celoni – Gualba Sant Celoni – Sta. Margarida – Palautordera – Montseny Sant Celoni – Baronia Montseny – Canadà Park – Llinars – St.Antoni i St.Pere Sant Celoni – Campins – Mosqueroles Sant Celoni – Boscos del Montnegre Sta. Maria Palautordera – Sant Celoni – Sta. Maria Palautordera S’han considerat serveis total o parcialment dins l’àmbit AMTU
 15. 15. Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008- ACTUACIONS PTOP 2012 SERVEIS SINGULARS AEROPORTS Mataró – Granollers – Aeroport de Girona HOSPITALS COMARCALS Hospital Mataró (línia Argentona – Mataró) Hospital Calella de Mar (línia Canet de Mar – Calella) Hospital Calella de Mar (línia Pineda de Mar – Calella) Hospital Calella de Mar (línia St. Cebrià – St. Pol – Calella) Hospital Igualada (línia Calaf – Jorba – Igualada – Sta. Coloma de Queralt) Hospital St. Boi de Llobregat (línia St. Feliu de Llobregat – Molins de Rei – St. Vicenç dels Horts) Hospital Mataró – Argentona – Les Ginesteres Hospital Mataró – Argentona – Òrrius Hospital Mataró – Madà – Argentona – Les Ginesteres – Can Cabot – Can Ramir – Òrrius Hospital Taulí de Sabadell (línia Barberà del Vallès – Badia – Sabadell) Hospital Terrassa (línia Sant Cugat – Terrassa – Sant Quirze) S’han considerat serveis total o parcialment dins l’àmbit AMTU
 16. 16. Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008- ACTUACIONS PTOP 2012 COORDINACIÓ BUS URBÀ – INTERURBÀ Canet de Mar – Sant Pol – Calella Argentona – Mataró Vilanova i la Geltrú – Prat de Vilanova – Cubelles Palau-solità i Plegamans – Sabadell Vic – Gurb – Calldetenes Servei a Palau-solità i Plegamans MILLORA CONNEXIÓ BUS – TREN Dosrius – Argentona – Mataró Mediona – Capellades – Igualada MILLORA SERVEIS LOCALS DE CONNEXIÓ Castellbisbal – El Papiol – Molins de Rei La inversió de PTOP durant el 2008 i 2009 en noves actuacions en l’àmbit de l’AMTU ha estat d’uns 4.300.000 € S’han considerat serveis total o parcialment dins l’àmbit AMTU
 17. 17. ACTUACIONS PTOP Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008- ACTUACIONS PTOP 2012 Les millores en el servei de transport públic per carretera ja realitzades en aquest any 2010 són: ACTUACIONS 2010 JA REALITZADES APORTACIÓ Mollet - Santa Perpètua de Mogoda – UAB Igualada - Sta. Margarida - Vilanova del Camí Vallirana - Cervelló - Molins de Rei - Hospital de Sant Joan Despí Papiol - Hospital de Sant Joan Despí Corbera - La Palma - Molins de Rei - Hospital de Sant Joan Despí Corbera - Barcelona 1.200.000 € Granollers - Parets – UAB S’han considerat serveis total o parcialment dins l’àmbit AMTU
 18. 18. ACTUACIONS PTOP Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008- ACTUACIONS PTOP 2012 Pel que fa a les properes actuacions projectades, són les següents: PREVISIÓ ACTUACIONS 2010 Palafolls – Malgrat de Mar Vallirana – Barcelona Ripollet – Sabadell (Hospital Tauli) Millora de la coordinació dels serveis urbans i interurbans a Ripollet Igualada – Martorell – UAB Millora de la coordinació dels serveis urbans i interurbans a Castellbisbal Martorell – Sabadell (Can Rull) – Hospital de Terrassa Vilanova – Vilafranca Vilanova – Prat de Vilanova – Santa Maria de Cubelles Hostelets de Pierola – Esparreguera Servei exprés de la vall de Tenes – Barcelona Millora de la coordinació dels serveis urbans i interurbans a Bigues i Riells S’han considerat serveis total o parcialment dins l’àmbit AMTU
 19. 19. EL FUTUR DEL TRANSPORT METROPOLITÀ 100 PRIMERS DIES
 20. 20. EL TRASPÀS DE ACTUACIONS PTOP RODALIES • Article 169.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya • Acord de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat del 21 de juliol de 2009 • Triple nivell d’entesa:  Amb l’AGE, per al traspàs a la Generalitat de les funcions tutelars sobre els serveis de rodalia de Barcelona i el finançament d’aquests.  Amb RENFE-Operadora, per a l’establiment d’un nou marc contractual de relació i la direcció del servei.  Amb ADIF, per a l’assegurament d’unes prestacions de la infraestructura ferroviària que permeti que els serveis de rodalia s’ofereixin amb qualitat.  Ara comença la negociació dels regionals
 21. 21. ÀMBIT DEL PTOP ACTUACIONS TRASPÀS Un gràfic per a la història (“acord complementari número 2” de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat del 29.12.09)...
 22. 22. ARQUITECTURA ACTUACIONS PTOP DEL TRASPÀS Acords amb l’AGE Acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat corresponent al serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies”, aprovat pel plenari de la Comissió Mixta de Transferències AGE-Generalitat el 29 de desembre de 2009, i el Reial Decret publicat en data 31 de desembre de 2009 que l’aprova i l’incorpora com annex. L’Acord fa una referència explícita a les competències de la Generalitat en matèria d’infraestructura i serveis ferroviaris i estableix que la Generalitat assumeix l’exercici del conjunt de les funcions i serveis de l’AGE en relació amb els serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies. La redacció consensuada de l’Acord fa que la Generalitat tingui atribuïdes d’antuvi les funcions tutelars dels futurs serveis de rodalies de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona, les quals podran ser exercides per l’administració catalana sense necessitats de nous acords de traspàs.
 23. 23. ARQUITECTURA ACTUACIONS PTOP DEL TRASPÀS Acords amb l’AGE (cont.) Acord de valoració dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies prestats per RENFE-Operadora a Barcelona, aprovat pel Plenari de la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (CMAEF) en data 22 de desembre de 2009. Aquest Acord garanteix que l’AGE finançarà la totalitat del dèficit d’explotació dels serveis de rodalies de Barcelona calculat en base a estàndards comuns per a tots els nuclis de rodalies de l’Estat. Els recursos corresponents a l’any 2010 (117,2 milions d’euros) seran abonats directament a RENFE-Operadora, i a partir de l’any 2011 l’AGE els transferirà a la Generalitat de Catalunya si l’administració catalana estableix amb l’operador ferroviari estatal un nou contracte-programa pel període 2001-2015.
 24. 24. ARQUITECTURA ACTUACIONS PTOP DEL TRASPÀS Acords amb l’AGE (cont.) En cas que la Generalitat decidís no signar un nou contracte-programa amb Renfe, es prorrogaria el contracte-programa vigent fins el 2011 (com ja estava previst en l’acord de la Comissió Bilateral), l’AGE abonaria a RENFE- Operadora el dèficit d’explotació de l’anualitat 2011 i a partir de 2012 transferiria a la Generalitat els recursos necessaris per a sufragar el dèficit del servei de rodalies de Barcelona. Així mateix, en aquest darrer supòsit, la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals acordaria en l’any 2012 la valoració dels mitjans materials i personals de RENFE-Operadora que s’haurien de transferir a la Generalitat segons els pactes de la Comissió Bilateral.
 25. 25. L’ACORD DE LA ACTUACIONS PTOP CEMAEF DE 22.12.09 A LA PRÀCTICA: Evolució Cost Total Rodalies Renfe-Barcelona i Subvencions • 300 249 238 250 223 213 Milions d'euros 200 150 117 108 106 91 100 50 2007 2008 Prev. 2009 Prev. 2010 Cost Total Subvencions
 26. 26. L’ACORD DE LA ACTUACIONS PTOP CEMAEF DE 22.12.09 LA DARRERA CLÀUSULA DIU:
 27. 27. ARQUITECTURA DEL ACTUACIONS PTOP TRASPÀS (cont.) Acords amb RENFE-Operadora + AGE SUBROGACIÓ Acord per a la subrogació de la Generalitat de Catalunya a la posició de l’Administració General de l’Estat al contracte-programa 2006-2010 entre l’Administració General de l’Estat i RENFE-Operadora pel que fa als serveis de rodalies de Barcelona, del qual també és signatari el Ministeri de Foment. És l’acord que regularà la relació contractual entre la Generalitat i RENFE- Operadora durant l’any 2010. A destacar que en la comissió de seguiment del contracte-programa, la Generalitat n’ostentarà la presidència i la secretaria, i disposarà de vot majoritari.
 28. 28. ARQUITECTURA DEL ACTUACIONS PTOP TRASPÀS (cont.) Acords amb RENFE-Operadora (cont.) ORGAN MIXT Conveni entre la Generalitat de Catalunya i RENFE-Operadora en què s’estableix i concreta la direcció i gestió de la prestació del servei de rodalies a Barcelona. És un acord de governança del servei que reconeix una àmplia autonomia de gestió a RENFE-Operadora, però alhora sotmet la companyia al control estricte d’un Òrgan mixt de Coordinació i Control que està presidit per la Generalitat i on aquesta hi té majoria de vot. L’Òrgan mixt tindrà unes facultats àmplies i un alt nivell institucional atès que en formaran part el titular de la Secretaria per a la Mobilitat del DPTOP i el president de RENFE-Operadora.
 29. 29. ARQUITECTURA DEL ACTUACIONS PTOP TRASPÀS (cont.) Acords amb ADIF Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment, la Generalitat i l’ADIF que estableix les bases per garantir la disponibilitat de capacitat de la xarxa d’ample ibèric per a la prestació dels serveis de rodalies en condicions satisfactòries. És un acord eminentment tècnic que preveu la subscripció futura d’un conveni Generalitat-ADIF-RENFE Operadora per a la prestació de serveis en estacions a fi d’elevar el nivell de servei d’aquests equipaments. Aquest conveni ja està en discussió.
 30. 30. BALANÇ ACTUACIONS PTOP 70 PRIMERS DIES  Constitució de l’Òrgan mixt de Coordinació i Control Generalitat – RENFE Operadora (13 de gener) i de la Comissió de seguiment de l’acord MIFO – Generalitat – ADIF (8 de febrer)  Nomenament d’un coordinador tècnic de Rodalies de Catalunya, creació d’una nova àrea de negoci a RENFE Operadora i proposta de nomenament del seu director (ja efectuada pel Comitè de Direcció de la companyia)  Establiment d’una interacció intensa entre la Coordinació tècnica i la Direcció de Rodalies de Catalunya per al seguiment de l’explotació i la implantació immediata de mesures de millora del servei. E.g. ja des de la segona setmana de març de 2010:  Nova circulació diària amb arribada a l’aeroport del Prat a les 5.30 h  Ampliació del servei a Vilafranca del Penedès en cap de setmana (2 trens/hora)  Aprofitament comercial de circulacions tècniques de les línies R2 i R4 en horari nocturn.
 31. 31. BALANÇ ACTUACIONS PTOP 70 PRIMERS DIES (cont.) Preparació d’un Pla d’Acció 2010-2012 per aplicar la dotació dels 50 M€ previstos a l’acord de la CMAEF. Objectius del Pla:  Atracció de nous usuaris al servei de Rodalies de Catalunya  Reducció de temps de viatge  Increment selectiu de l’oferta en determinades relacions  Increment de la fiabilitat del material mòbil i la disponibilitat de parc  Increment de la puntualitat del servei  Millora del confort a la totalitat de la cadena de transport  Millora de la seguretat (percebuda i objectiva)  Millora de l’eficiència econòmica del servei  Increment de l’eficàcia ambiental
 32. 32. BALANÇ ACTUACIONS PTOP 70 PRIMERS DIES (cont.) Aquests objectius del Pla d’Acció 2010-2012 s’assoliran mitjançant 4 programes d’actuació:  PA1: Millora de l’oferta i nous serveis  PA2: Millora de confort  PA3: Modernització tecnològica, eficiència econòmica i ambiental  PA4: Pla comercial, marc tarifari i lluita contra el frau  Es va presentar un avanç del Pla d’Acció a l’OMCC Generalitat – RENFE Operadora fa 15 dies, i les accions de l’anualitat 2010 es concretaran aquest mateix mes.
 33. 33. ACTUACIONS PTOP RESULTATS GENER 2010 GENER GENER VARIACIÓ(%) CONCEPTES 2010 2009 10/09 INDICADORS DE QUALITAT PUNTUALITAT (%) 93,5 92 1,6% VELOCITAT COMERCIAL 48,47 48,88 -0,8% QUALITAT OBJECTIVA (I.Q.O.) 5,12 4,36 17,4% RECLAMACIONS 537 1.061 -49,4% INCIDÈNCIES RELLEVANTS TOTALS 41 46 -10,9% Incidències rellevants Rodalies 6 12 -50,0% CIRCULACIONS AFECTADES 1.416 1882 -24,8%
 34. 34. ACTUACIONS PTOP DEL EVOLUCIÓ SERVEI Evolució del parc de trens
 35. 35. ACTUACIONS PTOP DEL EVOLUCIÓ SERVEI I.Q.P. Reclamacions / any Evolució de l’índex de qualitat percebuda global (I.Q.P.) i reclamacions
 36. 36. ACTUACIONS PTOP DEL EVOLUCIÓ SERVEI Evolució de la puntualitat 2005-2009
 37. 37. ACTUACIONS PTOP DEL EVOLUCIÓ SERVEI Incidències segons responsabilitat Incidències totals Evolució d’incidències rellevants

×