Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure Premie PensioenPlatform

305 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Premie PensioenPlatform

 1. 1. De digitale werkplek voor pensioenadviseurs 1
 2. 2. Voor wie? 2
 3. 3. Voor wie is het PremiePensioenPlatform ontwikkeld?Het Premie PensioenPlatform is beschikbaar voor hetprofessionele pensioenintermediair die volledig onafhankelijk wilzijn van de aanbieders van pensioenproducten. Met het PremiePensioenPlatform biedt het pensioenintermediair haar klantenextra toegevoegde waarde!Vanaf 1 januari 2013 zal het provisieverbod zijn intreden doen in deNederlandse pensioenbranche. Dit biedt de kans voor het professionelepensioenintermediair om zich volledig onafhankelijk op te stellen ten opzichtevan de pensioenaanbieders.Je wilt onderscheidend en uniek zijn, je wilt de kwaliteit en de waarde van jouwdienstverlening nog verder verbeteren, maar is dit mogelijk met de huidigestandaard pensioenproducten?Zou het niet ideaal zijn als je een uniek op maat gemaakt pensioenproduct kansamenstellen voor jouw klant? Dat kan!Het Premie PensioenPlatform faciliteert het professionele pensioenintermediairom onafhankelijk en onderscheidend te zijn.Deze onafhankelijkheid en onderscheidenheid levert het pensioenintermediairde toegevoegde waarde die noodzakelijk is in het business model anno 2013! 3
 4. 4. Mogelijkheden 4
 5. 5. Wat kan ik met het PremiePensioenPlatform?Het Premie PensioenPlatform is een online web toepassing waarhet pensioenintermediair zelfstandig en geheel onafhankelijk: • pensioenregelingen kan samenstellen • onafhankelijke offerte vergelijkingen kan maken en... • nadat het pensioencontract is gesloten, zelfstandig (en geheel geautomatiseerd) via eigen web-portals de gehele pensioenadministratie, - communicatie en – informatie kan afwikkelen! Met het Premie PensioenPlatform is het intermediair: • onafhankelijk van de pensioen aanbieders • kan zelfstandig een tailormade pensioenregeling worden samengesteld • dé contactpersoon en afwikkelaar van het pensioencontract gedurende de gehele contractperiode • de contactpersoon voor zijn klant voor en tijdens en na het pensioencontract Het Premie PensioenPlatform is geheel gratis voor het professionele pensioenintermediair. 5
 6. 6. Voordelen 6
 7. 7. Alle voordelen op een rijHet pensioenintermediair zal in het nieuwe businessmodel zijneigen bedrijfstoekomst zeker moeten stellen. Zonder gebruikte maken van het Premie PensioenPlatform zal het intermediairgebruikt worden als gratis sales/marketing apparaat. • Jouw klant is en blijft jouw klant, en niet van de verzekeraar-PPI • Je voldoet in ruimte mate aan de leidraad pensioenadvisering van de AFM • Je biedt extra toegevoegde waarde aan jouw klanten die een verzekeraar-PPI niet kan bieden • Jouw klant wordt afhankelijk van jou bij de dagelijkse afwikkeling en onderhoud van het pensioencontract • Gegarandeerde onafhankelijkheid tijdens het offerte traject: je kunt zelf samen met jouw klant een pensioenregeling samenstellen en de verzekeraars- en/of vermogensbeheerders koppelen • Na sluiten van het pensioencontract blijf jij het directe aanspreekpunt voor de dagelijkse afwikkeling en onderhoud van het contract • Je kunt dan zelf de klanttevredenheid hoog houden tijdens de looptijd van het contract • Je kunt ook na het afsluiten van het contract jouw diensten factureren • Jouw klanten (accountants, bedrijven en de deelnemers) krijgen direct via jouw eigen website toegang tot de actuele pensioenadministratie • Jouw klanten kunnen via de eigen website wijzigingen doorvoeren 7
 8. 8. Kosten 8
 9. 9. Wat kost het?Het Premie PensioenPlatform is 100% gratis voor hetprofessionele Pensioenintermediair. Het Premie PensioenPlatform faciliteert het onafhankelijke pensioenintermediair. Het intermediair kan onafhankelijk het advies samenstellen én, met behulp van het Platform, met hun cliënten communiceren, informeren en het pensioen administreren. Het pensioenintermediair biedt de clienten (accountants, werkgever en de werknemers/deelnemers) via eigen internetportals toegang tot het Platform. Het Premie Pensioenplatform kent een businessmodel dat uitgaat van betalen naar gebruik of wel: software as a service (SaaS). De gebruikers van het Platform zijn de werkgevers en actieve deelnemers/werknemers. De werkgever wordt maandelijks belast voor het gebruik van het Platform in de vorm van een administratie vergoeding. Deze varieert van 1,50 euro tot 5 euro per maand per actieve deelnemer. Het pensioenintermediair dat het Platform gebruikt bij zijn advies en de pensioenadministratie, -communicatie en -informatie betaalt hiervoor géén vergoeding. Voor de opzet/inrichting van de eigen internetportals, de werkinstructies/helpdesk en voor het dagelijks gebruik van de cliënten van het pensioenintermediair, worden géén kosten in rekening gebracht: Het gebruik is dus 100% gratis! De gebruiker (de werkgever) betaalt: eenvoudig, transparant en eerlijk. 9
 10. 10. Deelname 10
 11. 11. Deelname eisen Het Premie PensioenPlatform maakt het voor alle professionele pensioenintermediairs en adviseurs mogelijk om gebruik te maken van het Platform bij de advisering en administratie van pensioencontracten. De eisen die het Premie PensioenPlatform stelt aan deze adviseurs is gelijk aan de eisen die door de wetgever en toezichthouder(s) worden gesteld aan de beroepsgroep. Daarnaast zal er een betrouwbaarheidstoets worden afgenomen. Een en ander houdt in dat een pensioenintermediair of adviseur minimaal moet beschikken over de wettelijke vergunningen (vanaf 01-01-2014 o.a. Wft Pensioen). Het Premie PensioenPlatform zal zelf geen keuzes maken op basis van opleiding, werkzame regio of anderszins. Meld je vandaag nog aan of neem contact op met het Premie PensioenPlatform en verzeker je van een toekomst als pensioenadviseur. http://www.premiepensioenplatform.nl/aanmelden/ 11
 12. 12. 12A: Jisperweg 2, 1463 ND Beemster | T: 029 967 53 98 | F: 029 967 44 57 | E: info@premiepensioenplatform.nl

×