Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Atenció a la diversitat i inclusió Un dels grans reptes educatius “ Aconseguir una educació de qualitat per a tots, sense...
Línies estratègiques
<ul><li>LÍNIA 1 </li></ul><ul><li>Consolidar el Premi Talita - Impuls NEE </li></ul><ul><li>Reconeixement social del prof...
Criteris <ul><li>Capacitats específiques dels alumnes. </li></ul><ul><li>Ritmes d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Desenv...
Guanyador II Premi Talita-Impuls Proxecto 7+1 Xaime Varela Sieiro IES Chano Piñeiro (Forcarei) PARTICIPANTS: 80 CENTRES E...
LÍNIA 2 Crear un portal especialitzat en NEE <ul><li>Sensibilització </li></ul><ul><li>Formació </li></ul><ul><li>Compar...
LÍNIA 3 Sensibilització en l’escola inclusiva
Inclusió als centres educatius La perspectiva del docent
Objectius  <ul><li>Percepció: atenció de l’alumnat amb NEE i la viabilitat de l’escola inclusiva </li></ul><ul><li>Detect...
Mostra <ul><li>La mostra de l’estudi en relació a la temàtica NEE és de 171 participants </li></ul>
Mostra
Metodologia
Anàlisi descriptiu de les dades 1. COM HO VEUEN? Percepció del professorat 2. EL DIA A DIA A L’AULA Dificultats que es tr...
1. Com ho veuen? Objectiu: Identificar les creences i coneixements dels propis docents sobre el plantejament educatiu que...
<ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Identificació de model integrador i inclusiu </li></ul><ul><li>Optimisme inicial sob...
2. El dia a dia a l’aula Objectiu: Descriure les dificultats que es troben a l’hora d’aplicar un model escolar inclusiu e...
<ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Creuen que s’afavoreix la inclusió a les aules ordinàries però consideren que l’ate...
3. Com ho fan? Estratègies per ajustar la resposta educativa a l’alumnat > Full de ruta Objectiu: Detectar i valorar, a p...
<ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Fer una aposta per la formació, tant inicial com continuada, del professorat i la re...
3. Com ho fan? Estratègies per ajustar la resposta educativa a l’alumnat > Full de ruta Objectiu: Analitzar l’ús, coneixe...
<ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Valoració positiva de les TIC com a instrument afavoridor de la inclusió. </li></ul...
4. Millor per a tots Beneficis de l’escola inclusiva seguint el model europeu Principi: L’educació inclusiva ofereix mol...
<ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Es posa de manifest la tendència estesa i generalitzada envers el nou rol docent, le...
Conclusions finals i prospectiva <ul><li>Necessitat d’aprofundir en la formació del professorat en els principis normatiu...
Conclusions finals i prospectiva <ul><li>Seria recomanable fer una revisió del model organitzatiu dels centres i l’optimit...
Conclusions finals i prospectiva <ul><li>Una bona estratègia per afavorir l’escola inclusiva és l’establiment de xarxes pr...
Moltes gràcies!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Escola inclusiva

1,710 views

Published on

L’informe “Atenció dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials: integració o inclusió?”, desenvolupat conjuntament per la Fundació Impuls i l’Associació Capacitas amb la col•l aboració externa de diverses persones i institucions.Aquest treball és un pas endavant en el compromís de la Fundació Impuls amb la recerca en l’àmbit de l’educació perquè tenim el propòsit de contribuir a la formació dels professionals de l’educació, facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa del nostre país.

La finalitat de l’informe és realitzar una primera aproximació a la realitat educativa actual, des de la perspectiva del professorat com a agent educatiu implicat directament en l’a tenció d’alumnes amb necessitats educatives especials en el desenvolupament de pràctiques educatives a l’aula.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escola inclusiva

 1. 1. Atenció a la diversitat i inclusió Un dels grans reptes educatius “ Aconseguir una educació de qualitat per a tots, sense excloure cap col·lectiu”
 2. 2. Línies estratègiques
 3. 3. <ul><li>LÍNIA 1 </li></ul><ul><li>Consolidar el Premi Talita - Impuls NEE </li></ul><ul><li>Reconeixement social del professorat </li></ul><ul><li>Difondre bones pràctiques </li></ul><ul><li>Importància de les TIC en l’atenció a la diversitat </li></ul>
 4. 4. Criteris <ul><li>Capacitats específiques dels alumnes. </li></ul><ul><li>Ritmes d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Desenvolupament integral </li></ul><ul><li>Adaptación a l’entorn, autonomia i comunicació </li></ul><ul><li>Habilitats de pensament </li></ul><ul><li>Generalització dels aprenentatges </li></ul><ul><li>Interiorització de valors i actituds </li></ul>
 5. 5. Guanyador II Premi Talita-Impuls Proxecto 7+1 Xaime Varela Sieiro IES Chano Piñeiro (Forcarei) PARTICIPANTS: 80 CENTRES EDUCATIUS
 6. 6. LÍNIA 2 Crear un portal especialitzat en NEE <ul><li>Sensibilització </li></ul><ul><li>Formació </li></ul><ul><li>Compartir experiències </li></ul><ul><li>Bones pràctiques </li></ul><ul><li>Xarxa </li></ul>
 7. 7. LÍNIA 3 Sensibilització en l’escola inclusiva
 8. 8. Inclusió als centres educatius La perspectiva del docent
 9. 9. Objectius <ul><li>Percepció: atenció de l’alumnat amb NEE i la viabilitat de l’escola inclusiva </li></ul><ul><li>Detectar les dificultats que els docents es troben </li></ul><ul><li>Recollir i analitzar les estratègies que els docents empren </li></ul><ul><li>Analitzar l’ús, coneixement i aplicació de les TIC per afavorir la inclusió </li></ul>
 10. 10. Mostra <ul><li>La mostra de l’estudi en relació a la temàtica NEE és de 171 participants </li></ul>
 11. 11. Mostra
 12. 12. Metodologia
 13. 13. Anàlisi descriptiu de les dades 1. COM HO VEUEN? Percepció del professorat 2. EL DIA A DIA A L’AULA Dificultats que es troben 3. COM HO FAN? Estratègies per ajustar la resposta educativa a l’alumnat 4. MILLOR PER A TOTS Beneficis de l’escola inclusiva seguint el model europeu
 14. 14. 1. Com ho veuen? Objectiu: Identificar les creences i coneixements dels propis docents sobre el plantejament educatiu que els empara  Comprendre la visió de la realitat educativa des de dins.
 15. 15. <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Identificació de model integrador i inclusiu </li></ul><ul><li>Optimisme inicial sobre model inclusiu </li></ul><ul><li>Alumnat amb NEE a l’aula no és tan positiu </li></ul><ul><li>  - Formació que té sobre atenció a la diversitat i gestió de l’aula ordinària, com a mesura inclusiva, és insuficient o poca </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 16. 16. 2. El dia a dia a l’aula Objectiu: Descriure les dificultats que es troben a l’hora d’aplicar un model escolar inclusiu en el dia a dia a l’aula  Identificar les barreres per a l’aprenentatge i la participació.
 17. 17. <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Creuen que s’afavoreix la inclusió a les aules ordinàries però consideren que l’atenció que ofereixen no és la millor possible </li></ul><ul><li>La manca de recursos materials i humans fa que la tasca sigui més feixuga i dificultosa. </li></ul><ul><li>Les complicacions amb les que es troben els docents dificulten en gran mesura la seva tasca del dia a dia. </li></ul>
 18. 18. 3. Com ho fan? Estratègies per ajustar la resposta educativa a l’alumnat > Full de ruta Objectiu: Detectar i valorar, a percepció dels docents, quines estratègies es poden desenvolupar per afavorir el desplegament de la inclusió a les nostres aules.
 19. 19. <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Fer una aposta per la formació, tant inicial com continuada, del professorat i la resta de la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Desenvolupar projectes educatius amb una concepció inclusiva en els centres. </li></ul><ul><li>Revisió del model organitzatiu dels centres i l’optimització dels seus recursos personals i infraestructures. </li></ul>
 20. 20. 3. Com ho fan? Estratègies per ajustar la resposta educativa a l’alumnat > Full de ruta Objectiu: Analitzar l’ús, coneixement i aplicació de les TIC com a instrument pedagògic per afavorir la inclusió de tot l’alumnat a l’aula ordinària
 21. 21. <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Valoració positiva de les TIC com a instrument afavoridor de la inclusió. </li></ul><ul><li>Percepció que la formació que han rebut en l’ús de les TIC al llarg de la seva carrera ha estat regular o insuficient. </li></ul><ul><li>Consideració que la disponibilitat de les TIC al centre és bona o òptima. </li></ul>
 22. 22. 4. Millor per a tots Beneficis de l’escola inclusiva seguint el model europeu Principi: L’educació inclusiva ofereix moltes possibilitats i oportunitats d’ensenyament-aprenentatge en benefici individual, col·lectiu i social  « a Europa s’ha d’educar a tots els alumnes (siguin quines siguin les seves necessitats). L’educació inclusiva proporciona una base important per garantir la igualtat d’oportunitats» Comissió Europea (2007)
 23. 23. <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Es posa de manifest la tendència estesa i generalitzada envers el nou rol docent, les seves tasques, funcions i, el nou disseny de programes curriculars competencials amb una alta càrrega d’activitats múltiples i diverses. </li></ul><ul><li>La utilització de metodologies inclusives és un element afavoridor per la motivació dels alumnes cap a l’aprenentatge </li></ul><ul><li>L’educació inclusiva pot ser, doncs, possible, assolible i viable. </li></ul>
 24. 24. Conclusions finals i prospectiva <ul><li>Necessitat d’aprofundir en la formació del professorat en els principis normatius vigents.  per poder traspassar-ho a la seva actuació diària. </li></ul><ul><li>Campanyes d’informació i sensibilització envers el model inclusiu de tota la comunitat educativa  Una visió compartida </li></ul>
 25. 25. Conclusions finals i prospectiva <ul><li>Seria recomanable fer una revisió del model organitzatiu dels centres i l’optimització dels seus recursos personals i infraestructures  la bona organització i gestió dels que actualment disposa el centre pot ser un element afavoridor del model inclusiu. </li></ul><ul><li>Potenciar l’ús de les TIC afavorint la formació específica en aquest àmbit i la dotació de recursos materials als centres educatius. </li></ul>
 26. 26. Conclusions finals i prospectiva <ul><li>Una bona estratègia per afavorir l’escola inclusiva és l’establiment de xarxes professionals on els docents puguin compartir les seves bones pràctiques docents  Les TIC són un magnífic recurs per poder generar comunitats d’aprenentatge </li></ul>
 27. 27. Moltes gràcies!

×